Τεχνητή Νοημοσύνη (Τ.Ν.) και άλλα Σύγχρονα Τεχνολογικά Εργαλεία για Αύξηση Παραγωγικότητας

- Καινοτομία/ Start Ups - Πληροφορική - Χρήστες

21 Φεβ 2024 08:15 28 Φεβ 2024 16:00
Ελληνικά
21 ώρες ( 3 μέρες )
Τεχνητή Νοημοσύνη (Τ.Ν.) και άλλα Σύγχρονα Τεχνολογικά Εργαλεία για Αύξηση Παραγωγικότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την καλλιέργεια θετικών στάσεων απέναντι στη χρησιμότητα της εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, όπως τα εργαλεία που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, και άλλων καινοτόμων εργαλείων  που βασίζονται σε σύγχρονα  λογισμικά. Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστηριακή εκπαίδευση για ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης συγκεκριμένων εργαλείων με ευρεία εφαρμογή σε διαφορετικά επαγγελματικά πεδία. 

Συνοπτικά, η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα βοηθήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία με βάση τα οποία θα μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, να τα ταξινομήσουν ως προς τις δυνατότητες και τα πεδία εφαρμογής τους, και να τα κατατάξουν σε ιεραρχική σειρά χρησιμότητας και συνάφειας προς τους στόχους τους. Με αυτό τον τρόπο θα διευρύνουν τις γνώσεις τους, θα αυξήσουν τη δεκτικότητά τους σε καινοτόμα εργαλεία με ποικίλα οφέλη για τους ίδιους και τους εργοδότες τους, και θα αναπτύξουν συγκεκριμένες δεξιότητες χρήσης αυτών των εργαλείων.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση

Σε επίπεδο γνώσεων

 1. Να εντοπίζουν και αναγνωρίζουν τα καταλληλότερα  εργαλεία για τον σκοπό τους, ανάμεσα σε μια γκάμα σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων – συμπεριλαμβανομένων λογισμικών τεχνητής νοημοσύνης (όπως  μεγάλα γλωσσικά μοντέλα), παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού (όπως λογισμικά επεξεργασίας εικόνας, ήχου, και πολυμέσων), αλλά και λογισμικά παρουσίασης πλούσιων πληροφοριών σε εύπεπτη μορφή, όπως νοητικούς χάρτες (mind mapping) και infographics. 
 2. Να προσδιορίζουν στρατηγικές ταχείας και ακριβούς εκτέλεσης των καθημερινών τους εργασιών με ακρίβεια και ταχύτητα.
 3. Να περιγράφουν πληροφορίες με τρόπο απλό και κατανοητό σε ποικίλα ακροατήρια, από το ευρύ κοινό έως επαγγελματίες με εξειδικευμένες γνώσεις. 
 4. Να συσχετίζουν πληροφορίες από διαφορετικές πηγές και να τις συνθέτουν σε μια νέα ενιαία μορφή που προάγει την κατανόηση και διάχυση του επιθυμητού μηνύματος.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 1. Να οργανώνουν τον χρόνο τους και να μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητά τους, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τη δαπάνη των απαιτούμενων πόρων (κόστος, χρόνος, προσπάθεια, κ.λπ.).
 2. Να επιδεικνύουν ευελιξία στον τρόπο υλοποίησης σύνθετων έργων.
 3. Να αναπτύσσουν ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό και να είναι σε θέση να αυτοματοποιήσουν τα απαιτούμενα βήματα για ολοκλήρωση έργων αυξανόμενης πολυπλοκότητας.
 4. Να επιλέγουν νέους τρόπους αύξησης παραγωγικότητας με τη χρήση νέων εργαλείων και την υιοθέτηση αναδυόμενων τεχνολογιών.

Σε επίπεδο στάσεων 

 1. Να συζητούν και να αντιπαραβάλλουν τις απόψεις τους για τον πιο αποδοτικό τρόπο εκτέλεσης μιας εργασίας, συζητώντας με τους συναδέλφους και συνεργάτες τους. 
 2. Να αντιπαραβάλλουν τους στόχους τους με τα διαθέσιμα μέσα επίτευξής τους, και να είναι έτοιμοι να σχεδιάσουν τα βήματα για την υλοποίησή τους.
 3. Να αντιπαραβάλλουν τις διαθέσιμες προσεγγίσεις για λύση ενός προβλήματος και να συνεισφέρουν προς την κατεύθυνση της λύσης με εποικοδομητικές προτάσεις που βασίζονται στην κριτική σκέψη, ακόμα κι όταν πρέπει να επικρίνουν εναλλακτικές προτάσεις συναδέλφων ή προϊσταμένων.
 4. Να υιοθετούν οι ίδιοι στρατηγικές, αλλά και να παρακινούν τους συναδέλφους τους, για την ενεργή αναζήτηση βελτιωμένων εργαλείων και λύσεων σε παλιά ή/και νέα προβλήματα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Λειτουργούς εταιρειών του τμήματος μαρκετινγκ.
 • Λειτουργούς εταιρειών του τμήματος επικοινωνίας, δημιουργίας και επεξεργασίας κειμένου.
 • Managers, παραγωγούς οπτικοακουστικού υλικού, γραφίστες, εκπαιδευτικούς, αναλυτές τάσεων αγοράς, αναλυτές δεδομένων, δημοσιογράφους, μεταφραστές, πωλητές, συγγραφείς, εκδότες και  εργαζόμενους σε σώματα ασφαλείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκπαιδευτές/τριες

Κωνσταντίνος Τσαγκαρίδης

Ο Δρ Κωνσταντίνος Τσαγκαρίδης (PhD, MSc) είναι επιστήμονας με εκτεταμένη ερευνητική εμπειρία στον τομέα της Γνωστικής Νευροψυχολογίας, και η μελέτη του εστιάζει στην ανθρώπινη και τεχνητή νόηση. Έχει σπουδάσει με υποτροφία του ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας) σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ. Έχει εργαστεί ως πανεπιστημιακός καθηγητής και ερευνητής για περισσότερο από μια δεκαετία, σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Κύπρου και την Ελλάδος. Επί του παρόντος εργάζεται ως καθηγητής Γνωστικής Νευροψυχολογίας και Ακαδημαϊκός Σύμβουλος στη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει εκπαιδεύσει και καθοδηγήσει εκατοντάδες φοιτητές διαφόρων ηλικιών, υπόβαθρων και εθνικοτήτων. Είναι μέλος επαγγελματικών επιστημονικών φορέων, κατέχει συντακτικούς ρόλους σε εξειδικευμένα επιστημονικά περιοδικά και έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες ερευνητικές μελέτες σε διεθνή περιοδικά.


Ελισάβετ Κιούρτη

Η Δρ. Ελισάβετ Κιούρτη είναι ακαδημαϊκός και ερευνήτρια στον τομέα αναδυόμενων τεχνολογιών για την κοινωνία και την εκπαίδευση. Κατέχει διδακτορικό με υποτροφία, στο επιστημονικό πεδίο των Ψηφιακών Περιβαλλόντων και Βιντεοπαιχνιδιών (Πανεπιστήμιο Κύπρου). Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Υπολογιστική Γλωσσολογία (Πανεπιστήμιο Essex) και πτυχίο, με υποτροφία, στην Ελληνική Φιλολογία με ειδίκευση στη Γλωσσολογία (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ενσωμάτωση των ψηφιακών παιχνιδιών και παιχνιδιών εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση, στη διεπίδραση των χρηστών σε ψηφιακά περιβάλλοντα (π.χ., Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης) και στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση της ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης. 

Το ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ερευνητικά προγράμματα ΑugMENTOR, PALM, KoMoLex, GeiaXara, iLearnGreek, Language & Identity, ΙΝGAME, Digital Citizenship, Commix, DigiFolk κλπ. Έχει συγγράψει 6 διδακτικά εγχειρίδια που αφορούν την εκμάθηση γλωσσών με ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών και άρθρα της έχουν δημοσιευτεί στα επιστημονικά περιοδικά. Είναι πρέσβειρα της Κύπρου στο διεθνή οργανισμό Women in Games και οργανώτρια του Global Game Jam Cyprus.


Άγγελος Κωνσταντίνου

Ο Κωνσταντίνου Άγγελος είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου (πανεπιστήμιο Εδιμβούργου) στον τομέα της Εγκληματολογίας. Διαθέτει πείρα ως ερευνητής σε αστυνομικά και εγκληματολογικά θέματα. Στο βιογραφικό του έχει ένα σύνολο από προσωπικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα ακαδημαϊκά περιοδικά. Οι πιο πρόσφατες του επαγγελματικές εμπειρίες στην Αστυνομία Κύπρου, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου του έδωσαν την ευκαιρία να έχει άμεση τριβή σε εργαλεία και μεθόδους ανάλυσης και απεικόνισης δεδομένων. Μέσω της οπτικοποίησης δεδομένων, δηλαδή «infographics» και «mind mapping», έχει αναλύσει και παρουσιάσει δεδομένα τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ θεματολόγιο κι έχουν υποβληθεί, για σκοπούς πληροφόρησης, στα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Εξωτερικών και Εσωτερικών.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 630.00
 • € 420.00
 • € 0.00
 • € 210.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 630.00
 • € 0.00
 • € 119.70
 • € 630.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 21 Φεβ 2024

Ώρα

08:15 - 16:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 22 Φεβ 2024

Ώρα

08:15 - 16:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 28 Φεβ 2024

Ώρα

08:15 - 16:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Τεχνητή Νοημοσύνη (Τ.Ν.) και άλλα Σύγχρονα Τεχνολογικά Εργαλεία για Αύξηση Παραγωγικότητας