Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου

Επαγγελματικός Τίτλος:

Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Τομείς Εξειδίκευσης:

Ανθρώπινο Δυναμικό (HR) > Ακαδημαϊκά Θέματα > Πιστοποιήσεις/ Προσόντα/ Άδειες

Πληροφορίες Εκπαιδευτή

Η Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΕΠΚ) και από το 2016 είναι Διευθύντρια της Μονάδας Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΠΚ. Συντονίζει την κατεύθυνση της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας στο ΜΑ Επιστήμες της Αγωγής.

Έχει αξιολογήσει πολλά ερευνητικά προγράμματα και συμμετέχει ως εκπαιδεύτρια σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολικών μονάδων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις διαδικασίες του προγραμματισμού, της αξιολόγησης και της λήψης αποφάσεων, στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, στην εισαγωγή καινοτομιών στα σχολεία, στη σχολική βελτίωση και στη ΔΟΠ. Έχει δημοσιεύσει τέσσερα βιβλία, άρθρα σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και συμμετέχει με εισηγήσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Πιστοποιήσεις Εκπαιδευτή
Πιστοποιήσεις ΕκπαιδευτήΦορέας Πιστοποίησης
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ)ΑνΑΔ
Προγενέστερα Σεμινάρια
Ολοκληρώθηκε
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑνΑΔ (Μεγάλης Διάρκειας)

Η ανάπτυξη των γνώσεων δεξιοτήτων και στάσεων των εκπαιδευτών είναι αναγκαίες για να βοηθήσουν μέσω κατάρτισης την αύξηση της παραγωγικότητας. Η δημιουργία τ...

18/06/2024 18:00

76 ώρες (22 μέρες)

Ελληνικά

Μικτή Εκπαίδευση

Ολοκληρώθηκε
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Τηλεμάθησης

Η εκπαίδευση του σύγχρονου εταιρικού εκπαιδευτή ή εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης στη διδασκαλία με τηλεμάθηση είναι θέμα ζωτικής σημασίας, διότι επιτρέπει...

09/02/2024 17:30

45 ώρες (11 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης Επίπεδο ΣΕΠ/CYQF/EQF5

Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και συνδράμουν στην αύξηση της πα...

21/10/2023 09:00

84 ώρες (16 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο ΣΕΠ/CyQF/EQF 5 - Μεγάλης Διάρκειας

Η εκπαίδευση ενηλίκων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των σύγχρονων επιχειρήσεων, καθώς μεταξύ άλλων αποτελεί σημαντικό πα...

10/10/2023 18:00

80 ώρες (27 μέρες)

Ελληνικά

Μικτή Εκπαίδευση

Ολοκληρώθηκε
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεγάλης Διάρκειας

Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και συνδράμουν στην αύξηση της πα...

20/05/2023 09:00

77 ώρες (16 μέρες)

Ελληνικά

Μικτή Εκπαίδευση

Ολοκληρώθηκε
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο ΣΕΠ/CyQF/EQF 5 - Μεγάλης Διάρκειας

Η εκπαίδευση ενηλίκων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των σύγχρονων επιχειρήσεων, καθώς μεταξύ άλλων αποτελεί σημαντικό πα...

03/02/2023 16:00

80 ώρες (16 μέρες)

Ελληνικά

Μικτή Εκπαίδευση

Ολοκληρώθηκε
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης - Διαδρομή 1 - ΣΕΠ/CyQF/EQF Επίπεδο 5

Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και συνδράμουν στην αύξηση της πα...

27/01/2023 17:00

84 ώρες (20 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εκπαιδευτής Τηλεμάθησης

Η ανάγκη προσφοράς του συγκεκριμένου προγράμματος προκύπτει από τη διαπίστωση ότι πεπειραμένοι υποψήφιοι, αλλά και πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατ...

10/12/2022 08:30

45 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης - Μεγάλης διάρκειας ΣΕΠ/CyQF/EQF ΕΠΙΠΕΔΟ 5

Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και συνδράμουν στην αύξηση της πα...

09/12/2022 17:00

84 ώρες (20 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης - Μεγάλης διάρκειας ΣΕΠ/CyQF/EQF ΕΠΙΠΕΔΟ 5

Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και συνδράμουν στην αύξηση της πα...

26/05/2022 17:00

84 ώρες (14 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εκπαιδευτής Τηλεμάθησης

Η ανάγκη προσφοράς του συγκεκριμένου προγράμματος προκύπτει από τη διαπίστωση ότι πεπειραμένοι υποψήφιοι, αλλά και πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατ...

25/05/2022 17:00

42 ώρες (14 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεγάλης Διάρκειας

Το πρόγραμμα έχει στόχο την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στους συμμετέχοντες ώστε να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στο ρόλο τους ως Εκπαιδευτές Ενη...

10/01/2022 17:30

77 ώρες (20 μέρες)

Ελληνικά

OnLine Virtual Classroom