Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο ΣΕΠ/CyQF/EQF 5 - Μεγάλης Διάρκειας

- Soft Skills / Επικοινωνία - Ανθρώπινο Δυναμικό (HR) - Πιστοποιήσεις/ Προσόντα/ Άδειες

03 Φεβ 2023 16:00 09 Ιουν 2023 20:30
Ελληνικά
80 ώρες ( 16 μέρες )
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο ΣΕΠ/CyQF/EQF 5 - Μεγάλης Διάρκειας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εκπαίδευση ενηλίκων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των σύγχρονων επιχειρήσεων, καθώς μεταξύ άλλων αποτελεί σημαντικό παράγοντα αύξησης της παραγωγικότητας των ατόμων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, έτσι ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν αποτελεσματικά ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Επιπλέον, θα προετοιμαστούν κατάλληλα για την αξιολόγησή τους ως Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης και με την επιτυχή ολοκλήρωση της θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα επιχορηγημένες από την ΑνΑΔ.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 1. Προσδιορίζουν εκπαιδευτικούς στόχους και να περιγράφουν τις ανάγκες κατάρτισης των τομέων οικονομικής δραστηριότητας
 2. Διακρίνουν τις ανάγκες κατάρτισης και να κατατάσσουν τους στόχους σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων
 3. Επεξηγούν τις συλλογικές ανάγκες κατάρτισης των οργανισμών και να οργανώνουν το περιεχόμενο και τη δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος
 4. Επιλέγουν τις κατάλληλες μεθόδους, τεχνικές, μέσα και υλικά για την εκπαίδευση ενηλίκων
 5. Χρησιμοποιούν κατάλληλα τη γλώσσα του σώματος
 6. Σχεδιάζουν το περιεχόμενο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και να εκτελούν παρουσιάσεις σε κοινό
 7. Εκτιμούν τα προβλήματα που σχετίζονται με τις ανάγκες κατάρτισης  και να εφαρμόζουν τεχνικές αξιολόγησης
 8. Υιοθετούν τρόπους διαχείρισης και εμψύχωσης της ομάδας κατάρτισης και να αντιμετωπίζουν τους διάφορους τύπους των καταρτιζόμενων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης απευθύνεται σε άτομα, στελέχη εταιριών ή/και νέους εκπαιδευτές που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επιπέδου 5 από την ΑνΑΔ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω Zoom Platform: 

Κάθε Παρασκευή από 10/2 – 5/5 από 16:00 – 20:15 και Παρασκευή 12 & 19/5 15:00 -20:30.

Κατά πρόσωπο εκπαίδευση: Παρασκευή 3/2 από 16:00 – 20:15 και Παρασκευή 26/5, 2/6 & 9/6 από 14:00 – 20:30.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1860.00
 • € 1360.00
 • € 353.40
 • € 500.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1860.00
 • € 960.00
 • € 171.00
 • € 900.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Παρασκευή - 03 Φεβ 2023

Ώρα

16:00 - 20:15

Τοποθεσία:

Ch. Soleas Training Solutions Ltd

Παρασκευή - 09 Ιουν 2023

Ώρα

14:00 - 20:30

Τοποθεσία:

Ch. Soleas Training Solutions Ltd

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο ΣΕΠ/CyQF/EQF 5 - Μεγάλης Διάρκειας

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο ΣΕΠ/CyQF/EQF 5 - Μεγάλης...

Η εκπαίδευση ενηλίκων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των σύγχρονων επιχειρήσεων, καθώς μεταξύ άλλων αποτελεί σημαντικό πα...

03/02/2023 16:00

80 ώρες (16 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Μικτή Εκπαίδευση