Διαπροσωπική Αποτελεσματικότητα (Ενσυναίσθηση, Ενεργητική Ακρόαση και Συναλλακτική Ανάλυση)

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Soft Skills / Επικοινωνία - Digital Marketing/ Sales/ Service

15 Δεκ 2023 08:30 15 Δεκ 2023 16:15
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
Διαπροσωπική Αποτελεσματικότητα (Ενσυναίσθηση, Ενεργητική Ακρόαση και Συναλλακτική Ανάλυση)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το βιωματικό αυτό εργαστήριο σκοπεύει να αναπτύξει τις γνώσεις και δεξιότητες των συμμετεχόντων σε θέματα επικοινωνίας και διαπροσωπικής αποτελεσματικότητας. To σεμινάριο θα μπεί σε βάθος σε 3 βασικά θέματα της διαπροσωπικής αποτελεσματικότητας προσφέροντας γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της της ενεργητικής ακρόασης, της ενσυναίσθησης και της συναλλακτικής ανάλυσης.
ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
 • χρησιμοποιούν σε βάθος όλα τα κανάλια επικοινωνίας,
 • αξιοποιούν τα στοιχεία που αποτελούν το φυσικό τους ταλέντο κατά την επικοινωνία,
 • αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους κατά την επικοινωνία με κάθε συνομιλητή με την χρήση της λεκτικής και της μη λεκτικής (γλώσσας του σώματος) επικοινωνίας,
 • προσαρμόζουν την επικοινωνία τους στην περίπτωση χρησιμοποιώντας την ενσυναίσθηση,
 • αναγνωρίζουν ταχύτατα τα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία εκτιμά ο συνομιλητής τους,
 • εκπέμπουν αυτοπεποίθηση και δυναμισμό όταν επικοινωνούν.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε  προσωπικό πρώτης γραμμής και επιστημονικό προσωπικό (δηλαδή λειτουργούς, ομαδάρχες) καθώς επίσης και σε επιστημονικό προσωπικό το οποίο αναγνωρίζει ότι με την βελτίωση της επικοινωνίας του θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του και θα ελαχιστοποιήσει τις συγκρούσεις και τα προβλήματα στο χώρο εργασίας του.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματολογία

 • Εισαγωγή στο Εργαστήριο
 • Ενσυναίσθηση στο Χώρο Εργασίας
 • Ενεργητική Ακρόαση στο Χώρο Εργασίας
 • Νευρογλωσικός προγραμματισμός στον χώρο εργασίας
 • Κλείσιμο και Αξιολόγηση Σεμιναρίου
Εκπαιδευτής: Περικλής Παπαλουκάς
Trainer's Information
Περικλής Παπαλουκάς - Εκπαιδευτής Προγραμμάτων στην MMC

Ο Περικλής Παπαλουκάς είναι Ανώτερος Λειτουργός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην MMC. Είναι ψυχολόγος, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων Κύπρου, και κατέχει πτυχίο ψυχολογίας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία της Υγείας από το Πανεπιστήμιο του Μπαθ, στην Αγγλία, και  διδακτορικό τίτλο στην Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο De Montfort, στην Αγγλία. Έχει εργαστεί σε αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων στην Αγγλία χρηματοδοτούμενα από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας Αγγλίας, στους τομείς της Υγείας και της Σεξουαλικής Υγείας σε μειονοτικές ομάδες. Ταυτόχρονα έχει εργαστεί ως Λέκτορας Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο De Montfort διδάσκοντας στο προπτυχιακό πρόγραμμα της ψυχολογίας και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της ψυχολογίας της υγείας. Ακολούθως, εργάστηκε ως Αναπληρωτής Λέκτορας στην Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο UCLAN Cyprus.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 275.00
 • € 84.00
 • € 0.00
 • € 191.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 275.00
 • € 0.00
 • € 52.25
 • € 275.00

Περαιτέρω Κοστολογικές Πληροφορίες

**Κόστος εξέτασης: €60.00 + ΦΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Παρασκευή - 15 Δεκ 2023

Ώρα

08:30 - 16:15

Τοποθεσία:

Editc (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Διαπροσωπική Αποτελεσματικότητα (Ενσυναίσθηση, Ενεργητική Ακρόαση και Συναλλακτική Ανάλυση)

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Αποτελεσματικές Τηλεφωνικές Τεχνικές...

Η τηλεφωνική επαφή είναι πολλές φορές η πρώτη επαφή που έχουν πελάτες και συνεργάτες με την εταιρία ή οργανισμό. Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι ιδι...

05/12/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Επικοινωνία στο Χώρο Εργασίας...

Η επικοινωνία στο χώρο εργασίας είναι κρίσιμης σημασίας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Το επίπεδο επικοινωνίας καθορίζει τη ποιότητα αλλά και παραγωγικότη...

06/12/2023 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Επαγγελματική Εξυπηρέτηση Πελατών...

Το εργαστήριο αυτό εστιάζει στο να καλλιεργήσει μια πελατοκεντρική κουλτούρα καθώς επίσης και να ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες όσον αφορά εργαλεία και τεχνικές...

07/12/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Ίσες Ευκαιρίες και Διαπολιτισμικότητα στον Εργασιακό Χώρο...

Το εργασιακό περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο διαπολιτισμικό. Το πρόγραμμα  αυτό αναπτύσσει γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας, διαχ...

07/12/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Αποτελεσματική Γραπτή Επικοινωνία...

Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, η ικανότητα αποτελεσματικής γραπτής επικοινωνίας θεωρείται σημαντικό επαγγελματικό προσόν, καθώς συνδέεται άμεσα με την καλή ...

14/12/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Διαπροσωπική Αποτελεσματικότητα (Ενσυναίσθηση, Ενεργητική Ακρόαση και ...

Το βιωματικό αυτό εργαστήριο σκοπεύει να αναπτύξει τις γνώσεις και δεξιότητες των συμμετεχόντων σε θέματα επικοινωνίας και διαπροσωπικής αποτελεσματικότητας. To...

15/12/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Editc (Λευκωσία)

Αναπτύσσοντας τους ανθρώπους μας- Ανάπτυξη Ικανοτήτων Διαχείρισης Απόδ...

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την απόδ...

19/12/2023 09:00

14 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου στον χώρο εργασίας για ε...

Ο χρόνος είναι πλέον ένας πόρος πολύτιμος και η σωστή αξιοποίηση του αποτελεί πρόκληση για τον κάθε επαγγελματία αλλά και για τις εταιρίες και οργανισμούς γενικ...

20/12/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Gender Equality in Workplace...

Η ισότητα στον χώρο εργασίας, δεν αφορά μόνο τα ίσα δικαιώματα της εργαζομένης γυναίκας. Αντιθέτως, μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη, σε όλους τους εργαζόμενο...

20/12/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Employee Engagement: A practical toolkit for handling the future chall...

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν πολλές εταιρείες σήμερα είναι η μη δέσμευση του προσωπικού λόγω του ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό  περιβάλλον εργοδότηση...

21/12/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο ΣΕΠ/CyQF/EQF 5 - Μεσαίας...

Οι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το ...

08/01/2024 09:00

35 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Μικτή Εκπαίδευση

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο ΣΕΠ/CyQF/EQF 5 - Μεγάλης...

Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το ...

02/02/2024 15:00

83 ώρες (16 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Μικτή Εκπαίδευση