Διαπροσωπική Αποτελεσματικότητα (Ενσυναίσθηση, Ενεργητική Ακρόαση και Συναλλακτική Ανάλυση)

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Soft Skills / Επικοινωνία - Digital Marketing/ Sales/ Service

22 Μάιου 2023 08:30 22 Μάιου 2023 16:15
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
Διαπροσωπική Αποτελεσματικότητα (Ενσυναίσθηση, Ενεργητική Ακρόαση και Συναλλακτική Ανάλυση)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το βιωματικό αυτό εργαστήριο σκοπεύει να αναπτύξει τις γνώσεις και δεξιότητες των συμμετεχόντων σε θέματα επικοινωνίας και διαπροσωπικής αποτελεσματικότητας. To σεμινάριο θα μπεί σε βάθος σε 3 βασικά θέματα της διαπροσωπικής αποτελεσματικότητας προσφέροντας γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της της ενεργητικής ακρόασης, της ενσυναίσθησης και της συναλλακτικής ανάλυσης.
ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • χρησιμοποιούν σε βάθος όλα τα κανάλια επικοινωνίας,
 • αξιοποιούν τα στοιχεία που αποτελούν το φυσικό τους ταλέντο κατά την επικοινωνία,
 • αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους κατά την επικοινωνία με κάθε συνομιλητή με την χρήση της λεκτικής και της μη λεκτικής (γλώσσας του σώματος) επικοινωνίας,
 • προσαρμόζουν την επικοινωνία τους στην περίπτωση χρησιμοποιώντας την ενσυναίσθηση,
 • αναγνωρίζουν ταχύτατα τα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία εκτιμά ο συνομιλητής τους,
 • εκπέμπουν αυτοπεποίθηση και δυναμισμό όταν επικοινωνούν.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε  προσωπικό πρώτης γραμμής και επιστημονικό προσωπικό (δηλαδή λειτουργούς, ομαδάρχες) καθώς επίσης και σε επιστημονικό προσωπικό το οποίο αναγνωρίζει ότι με την βελτίωση της επικοινωνίας του θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του και θα ελαχιστοποιήσει τις συγκρούσεις και τα προβλήματα στο χώρο εργασίας του.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματολογία

 • Εισαγωγή στο Εργαστήριο
 • Ενσυναίσθηση στο Χώρο Εργασίας
 • Ενεργητική Ακρόαση στο Χώρο Εργασίας
 • Νευρογλωσικός προγραμματισμός στον χώρο εργασίας
 • Κλείσιμο και Αξιολόγηση Σεμιναρίου

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 275.00
 • € 84.00
 • € 52.25
 • € 191.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 275.00
 • € 0.00
 • € 52.25
 • € 275.00

Περαιτέρω Κοστολογικές Πληροφορίες

**Κόστος εξέτασης: €60.00 + ΦΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δευτέρα - 22 Μάιου 2023

Ώρα

08:30 - 16:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Διαπροσωπική Αποτελεσματικότητα (Ενσυναίσθηση, Ενεργητική Ακρόαση και Συναλλακτική Ανάλυση)

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Employee Engagement: A practical toolkit for handling the future chall...

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν πολλές εταιρείες σήμερα είναι η μη δέσμευση του προσωπικού λόγω του ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό  περιβάλλον εργοδότηση...

04/05/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Μικτή Εκπαίδευση - Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο ΣΕΠ/C...

Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το ...

05/05/2023 18:00

83 ώρες (16 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Μικτή Εκπαίδευση

Επαγγελματική Εξυπηρέτηση Πελατών...

Το εργαστήριο αυτό εστιάζει στο να καλλιεργήσει μια πελατοκεντρική κουλτούρα καθώς επίσης και να ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες όσον αφορά εργαλεία και τεχνικές...

15/05/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Επικοινωνία στο Χώρο Εργασίας...

Η επικοινωνία στο χώρο εργασίας είναι κρίσιμης σημασίας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Το επίπεδο επικοινωνίας καθορίζει τη ποιότητα αλλά και παραγωγικότη...

15/05/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Από την κατά πρόσωπο εκπαίδευση στη σύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση – Η ψη...

Οι πρόσφατες εξελίξεις με τον COVID19 έφεραν μεγάλες αλλαγές στον τομέα της εκπαίδευσης η οποία μετακινήθηκε από την τάξη στην ψηφιακή τάξη. Οι προκλήσεις για τ...

18/05/2023 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Ίσες Ευκαιρίες και Διαπολιτισμικότητα στον Εργασιακό Χώρο...

Το εργασιακό περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο διαπολιτισμικό. Το πρόγραμμα  αυτό αναπτύσσει γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας, διαχ...

19/05/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Διαπροσωπική Αποτελεσματικότητα (Ενσυναίσθηση, Ενεργητική Ακρόαση και ...

Το βιωματικό αυτό εργαστήριο σκοπεύει να αναπτύξει τις γνώσεις και δεξιότητες των συμμετεχόντων σε θέματα επικοινωνίας και διαπροσωπικής αποτελεσματικότητας. To...

22/05/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

The Essentials of Management...

To φαινόμενο της αλλαγής δεν αποτελεί πλεόν εξαίρεση στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον αλλά αντιμετωπίζεται ως μια περιστασιακή κατάσταση. Δεν κλονίζει πλέ...

22/05/2023 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Gender Equality in Workplace...

Η ισότητα στον χώρο εργασίας, δεν αφορά μόνο τα ίσα δικαιώματα της εργαζομένης γυναίκας. Αντιθέτως, μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη, σε όλους τους εργαζόμενο...

25/05/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Ομαδικότητα στο Χώρο Εργασίας...

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να ευαισθητοποιήσει τους καταρτιζόμενους στην αξία της ομαδικότητας στον εργασιακό χώρο και να τους δώσει τις γνώσεις και δεξιότητε...

01/06/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Ανάπτυξη Περιεχομένου και Δεξιοτήτων Παρουσίασης...

Μέρος της καθημερινότητας αρκετών επαγγελματιών είναι η δημιουργία παρουσιάσεων για έργα, υπηρεσίες κ.α σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς πελάτες τους....

05/06/2023 09:00

16 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο ΣΕΠ/CyQF/EQF 5 - Μεσαίας...

Οι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το ...

26/06/2023 09:00

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Μικτή Εκπαίδευση