Εμπειρία Πελάτη

- Soft Skills / Επικοινωνία - Digital Marketing/ Sales/ Service

21 Ιουν 2023 08:30 21 Ιουν 2023 16:15
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
Εμπειρία Πελάτη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες, είναι ένας από τους πρωταρχικούς στρατηγικούς στόχους πολλών εταιρειών. Το αίσθημα του ευχαριστημένου πελάτη και της ολικής  θετικής εμπειρίας που λαμβάνει, συνδέεται άρρηκτα με την πιστότητα που αυτός επιδεικνύει. Έρευνες δείχνουν η πιστότητα ενός πελάτη οφείλεται στο 46% στην θετική εμπειρία που αποκομίζει, το 33% στο ίδιο το προϊόν ενώ μόλις 21% στην τιμή του προϊόντος.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σκοπός του προγράμματος , είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να προσφέρουν μια θετική εμπειρία κατά την επίσκεψη του πελάτη ή αλληλεπίδρασή του με άτομα ή παροχές του οργανισμού όπως επίσης τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν τις προσδοκίες του πελάτη. Επίσης το πρόγραμμα σκοπεύει να βοηθήσει τους καταρτιζόμενους να προβαίνουν σε διορθωτικές κινήσεις ώστε να μετατρέπουν μια «κακή» εμπειρία πελάτη σε «θετική» και να αποτελούν πάντα την πρώτη επιλογή για τους πελάτες τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Διευθυντές, Βοηθούς Διευθυντές, Τμηματάρχες τμημάτων:

 • Εξυπηρέτησης πελατών
 • Τηλεξυπηρέτησης πελατών o Πωλήσεων
 • Τηλεπωλήσεων o Μάρκετινγκ o Customer Relationship Management o Διατήρησης πελατών
 • Προσφορών o ή άλλων τμημάτων που έχουν απευθείας επικοινωνία με πελάτες και εξυπηρετούν πελάτες

• Στελέχη πρώτης γραμμής που έχουν την απευθείας επαφή με τον πελάτη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκπαιδεύτρια: Βασιλική Ανδρικοπούλου

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 257.00
 • € 84.00
 • € 48.83
 • € 173.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 257.00
 • € 0.00
 • € 48.83
 • € 257.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 21 Ιουν 2023

Ώρα

08:30 - 16:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εμπειρία Πελάτη

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Διαχείριση Αλλαγής...

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον οι αλλαγές που καλούνται οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν από οικονομικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και άλλους παρ...

25/04/2024 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Πρόγραμμα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών, σύμφωνα με το ν.159/(I)/2012 και ...

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης – κατάρτισης διαμεσολαβητών διάρκειας 40 ωρών, έχει σχεδιαστεί προσαρμοσμένο στις προβλέψεις του Ν.159(Ι)/2012 περί ορισμένων θεμάτων δ...

20/05/2024 15:00

40 ώρες (10 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Gender Equality in Workplace...

Η ισότητα στον χώρο εργασίας, δεν αφορά μόνο τα ίσα δικαιώματα της εργαζομένης γυναίκας. Αντιθέτως, μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη, σε όλους τους εργαζόμενο...

21/05/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο ΣΕΠ/CyQF/EQF 5 - Μεσαίας...

Οι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το ...

22/05/2024 09:00

35 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Μικτή Εκπαίδευση

Ίσες Ευκαιρίες και Διαπολιτισμικότητα στον Εργασιακό Χώρο...

Το εργασιακό περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο διαπολιτισμικό. Το πρόγραμμα  αυτό αναπτύσσει γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας, διαχ...

23/05/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου στον χώρο εργασίας για ε...

Ο χρόνος είναι πλέον ένας πόρος πολύτιμος και η σωστή αξιοποίηση του αποτελεί πρόκληση για τον κάθε επαγγελματία αλλά και για τις εταιρίες και οργανισμούς γενικ...

19/06/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Εμπειρία Πελάτη...

Η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες, είναι ένας από τους πρωταρχικούς στρατηγικούς στόχους πολλών εταιρειών. Το αίσθημα του ευχαριστημένου πελάτη ...

25/06/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online