Βασικές Γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

- Πληροφορική - Χρήστες - Πιστοποιήσεις/ Προσόντα/ Άδειες

03 Οκτ 2022 08:45 31 Οκτ 2022 12:00
Ελληνικά
30 ώρες ( 20 μέρες )
Βασικές Γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας αλλάζουν συνεχώς τον τρόπο και μορφή εργασίας, πληροφόρησης, επικοινωνίας και συναλλαγής. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το διαδίκτυο έχουν γίνει μέρος της καθημερινής ενασχόλησης. Η εκμάθηση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση εργασίας. Ως εκ τούτου το πρόγραμμα αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων, για άτομα ηλικίας 35 ετών και άνω τα οποία δεν έχουν τις βασικές αυτές δεξιότητες. 


ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στο τέλος της κατάρτισης οι μετέχοντες θα είναι ικανοί:

1.Nα χειρίζονται τον Η/Υ αλλάζοντας τις ρυθμίσεις και να διαχειρίζονται τα αρχεία με αποτελεσματικό τρόπο.

2.Να ψάχνουν για πληροφορίες σχετικές με τη δουλειά τους στο διαδίκτυο, να κατανοούν τους κινδύνους και να παίρνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις για να διασφαλίζουν την ασφάλεια των υπολογιστών τους καθώς και των εγγράφων της εταιρείας τους από τους κινδύνους του διαδικτύου.

3.Να στέλνουν και να παραλαμβάνουν, να απαντούν και να προωθούν ηλεκτρονικά μηνύματα.

4.Να επεξεργάζονται  κείμενο διαμορφώνοντας το κατάλληλα βάση των αναγκών του οργανισμού για τον οποίο εργάζονται. Να δημιουργούν πίνακες, να αποθηκεύουν, και να εκτυπώνουν αρχεία.

5.Να χειρίζονται ηλεκτρονικά φύλλα, καταχωρώντας πληροφορίες και χρησιμοποιώντας κατάλληλους μαθηματικούς τύπους για δημιουργία λογιστικών καταστάσεων. 

6.Να καταλάβουν την σημαντικότητα της ασφάλειας των δεδομένων που κρατούν στον υπολογιστή τους.


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Άτομα 35 ετών και άνω τα οποία εργάζονται και χρειάζεται να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές αποτελεσματικά, για διεκπεραίωση των καθημερινών λειτουργιών  που τους ανατίθενται.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μάριος Στυλιανού Συνεργάτης ΚΕΠΑ


ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 30 ώρες

 Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από τις 3/10/2022 μέχρι τις 3/11/2022, (8:45 – 12:00).