Ποιοτικοί Έλεγχοι Δομικών Υλικών

- Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα - Κατασκευές/ Construction

23 Μαΐου 2024 08:00 30 Μαΐου 2024 12:15
Ελληνικά
10 ώρες ( 2 μέρες )
anad greek logo
Ποιοτικοί Έλεγχοι Δομικών Υλικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων στις μεθόδους ποιοτικού ελέγχου των διάφορων δομικών υλικών ανάλογα με την εργασία και τις συνθήκες που θα χρησιμοποιηθούν.

Επίσης η κατανόηση της χρησιμότητας και αναγκαιότητας των ελέγχων αυτών στην ετοιμότητα των κατασκευών να δεχτούν τα φορτία για τα οποία κατασκευάστηκαν χωρίς να υπάρχει κίνδυνος παραμόρφωσης ή κατάρρευσης.

Οι έλεγχοι γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Κυπριακών Προτύπων (CYS, ΕΝ) ή άλλα πρότυπα.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 1. Γνωρίζουν τους ποιοτικούς ελέγχους ανά υλικό που θα χρησιμοποιήσουν.
 2. Αναφέρουν τις συσκευές που χρησιμοποιούνται σε κάθε ποιοτικό έλεγχο.
 3. Συγκρίνουν τα αποτελέσματα με τις προδιαγραφές των Προτύπων .
 4. Εκτελούν τους βασικούς ποιοτικούς ελέγχους.
 5. Ελέγχουν τα αποτελέσματα των ποιοτικών ελέγχων.
 6. Επιλέγουν τους σωστούς ποιοτικούς ελέγχους ανάλογα με την εργασία που θα εκτελέσουν.
 7. Ευαισθητοποιηθούν στα διασφάλισης της ποιότητας των κατασκευών.
 8. Υποστηρίζουν τον έλεγχο των υλικών που χρησιμοποιούν.
 9. Αποδέχονται την αναγκαιότητα των ποιοτικών ελέγχων 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πολιτικούς Μηχανικούς, Εργολάβους, Επιστάτες και Εργοδηγούς της Οικοδομικής Βιομηχανίας (Τεχνικά και Οικοδομικά έργα) και περιλαμβάνει περιγραφή ή / και επίδειξη των ποιοτικών ελέγχων των υλικών σε εργαστήριο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενότητες Προγράμματος

 1. Εισαγωγή, γνωριμία, παγοθραύστης, σκοπός και στόχος προγράμματος, συμβόλαιο δέσμευσης. Έγγραφα Συμβολαίου Κατάλογος υλικών - προδιαγραφές  
 2. Εργαστηριακές Δοκιμές αδρανών υλικών Μέγεθος αδρανών – Κοκκομετρική διαβάθμιση (Ξηρή) Δοκιμή Los Angeles Περιεκτικότητα παιπάλης Πυκνότητα και υδατο - απορροφητικότητας αδρανών υλικών Δοκιμή Ισοδύναμου άμμου Προδιαγραφές ποιότητας υλικών Συσκευές, όργανα και υλικά Πορεία εκτέλεσης των δοκιμών Υπολογισμοί Αξιολόγηση αποτελεσμάτων  
 3. Εργαστηριακές Δοκιμές σκυροδέματος Παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων από νωπό σκυρόδεμα Κάθιση σκυροδέματος Συντελεστής συμπύκνωσης Θλιπτική αντοχή κύβων Χρήση του κρουσίμετρου για έλεγχο της επιφανειακής αντοχής του σκυροδέματος Σχεδιασμός σύνθεσης σκυροδέματος Προδιαγραφές ποιότητας υλικών Συσκευές, όργανα και υλικά Πορεία εκτέλεσης των δοκιμών Υπολογισμοί Αξιολόγηση αποτελεσμάτων  
 4. Εργαστηριακές Δοκιμές εδαφών Περιεκτικότητα σε υγρασία Όρια Atterberg Ειδικό βάρος Όριο συρρικνώσεως Μέγιστη ξηρή πυκνότητα εδαφών – Πρότυπη δοκιμή Πρόκτορ Δείκτης Καλιφόρνιας (CBR) Επί τόπου πυκνότητα εδάφους Προδιαγραφές ποιότητας υλικών Συσκευές, όργανα και υλικά Πορεία εκτέλεσης των δοκιμών Υπολογισμοί Αξιολόγηση αποτελεσμάτων  
 5. Καταληκτική Συνάντηση Επίσκεψη σε εργαστήριο ποιοτικών ελέγχων Ανακεφαλαίωση Συμπεράσματα  
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 350.00
 • € 200.00
 • € 0.00
 • € 150.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 350.00
 • € 140.00
 • € 39.90
 • € 210.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη - 23 Μαΐου 2024

Ώρα

08:00 - 15:30

Τοποθεσία:

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Πέμπτη - 30 Μαΐου 2024

Ώρα

09:00 - 12:15

Τοποθεσία:

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Ποιοτικοί Έλεγχοι Δομικών Υλικών

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Συναρμολόγηση και Αποσυναρμολόγηση Ικριωμάτων...

Η διατήρηση και βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας αποτελεί υποχρέωση και κοινωνική ευθύνη του κάθε επαγγελματία εργοδότη ή αυτοερ...

18/06/2024 15:00

36 ώρες (12 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Ξηρά Δόμηση - ΣΕΠ/CYQF/EQF4...

Η κατάρτιση όλων των εργαζομένων στην Οικοδομική Βιομηχανία διασφαλίζει τη ποιότητα των έργων, τη τήρηση των Νομοθεσιών και την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομέν...

18/06/2024 16:00

60 ώρες (12 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Προετοιμασία για την Αξιολόγηση στο Πρότυπο Επαγγελματικό Προσόν 'Οικο...

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να βοηθήσει όσους στοχεύουν να πιστοποιηθούν στο Πρότυπο Επαγγελματικό Προσόν Οικοδομικά. Στο πρόγραμμα οι συμμε...

19/06/2024 08:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Οικοδομικά - ΣΕΠ/CYQF/EQF5)...

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να βοηθήσει όσους στοχεύουν να πιστοποιηθούν στο επαγγελματικό πεδίο Οικοδομικά ΣΕΠ/CYQF/EQF4 (Τεχνίτες Κατασκευαστ...

19/06/2024 16:00

60 ώρες (12 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Βιωσιμότητα στις Κατασκευές και Αειφόρος Ανάπτυξη...

Με βάση του στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και ειδικά το στόχο 11 Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες η Ευρωπαϊ...

27/06/2024 08:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)