Ίσες Ευκαιρίες και Διαπολιτισμικότητα στον Εργασιακό Χώρο

- Soft Skills / Επικοινωνία - Ανθρώπινο Δυναμικό (HR)

07 Δεκ 2023 08:30 07 Δεκ 2023 16:15
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
Ίσες Ευκαιρίες και Διαπολιτισμικότητα στον Εργασιακό Χώρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το εργασιακό περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο διαπολιτισμικό. Το πρόγραμμα  αυτό αναπτύσσει γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας, διαχείρισης και σεβασμού της διαφορετικότητας με έμφαση στις δεξιότητες για το εργασιακό περιβάλλον.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους καταρτιζόμενους να ανταπεξέρχονται αποτελεσματικά στις προκλήσεις που προκύπτουν από το σύγχρονο, πολυπολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιούνται.


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το εργαστηριακό αυτό σεμινάριο απευθύνεται σε: Διοικητικούς λειτουργούς, επιστημονικά στελέχη, διευθυντές, στελέχη του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και γενικότερα όποιον δραστηριοποιείται σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκπαιδεύτρια: Μαρια Ξιαρή

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

  • € 209.00
  • € 84.00
  • € 0.00
  • € 125.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

  • € 209.00
  • € 0.00
  • € 39.71
  • € 209.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη - 07 Δεκ 2023

Ώρα

08:30 - 16:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Ίσες Ευκαιρίες και Διαπολιτισμικότητα στον Εργασιακό Χώρο

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Πρόληψη και Αντιμετώπιση Σεξουαλικής Παρενόχλησης στον Χώρο Εργασίας...

Τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης όχι μόνο επηρεάζουν  αρνητικά την κουλτούρα ενός οργανισμού στο χώρο εργασίας, αλλά  έχουν εξαιρετικά επιζήμιες συνέπειε...

28/02/2024 08:30

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Μικτή Εκπαίδευση: Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΕΠ/CYQF/EQF5 ...

Οι εκπαιδευτές δια βίου μάθησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το συγκεκριμ...

04/03/2024 15:00

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Μικτή Εκπαίδευση

Employee Engagement: A practical toolkit for handling the future chall...

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν πολλές εταιρείες σήμερα είναι η μη δέσμευση του προσωπικού λόγω του ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό  περιβάλλον εργοδότηση...

12/03/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Επικοινωνία στο Χώρο Εργασίας...

Η επικοινωνία στο χώρο εργασίας είναι κρίσιμης σημασίας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Το επίπεδο επικοινωνίας καθορίζει τη ποιότητα αλλά και παραγωγικότη...

20/03/2024 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Ομαδικότητα στο Χώρο Εργασίας...

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να ευαισθητοποιήσει τους καταρτιζόμενους στην αξία της ομαδικότητας στον εργασιακό χώρο και να τους δώσει τις γνώσεις και δεξιότητε...

21/03/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Editc (Λευκωσία)

Διαπροσωπική Αποτελεσματικότητα (Ενσυναίσθηση, Ενεργητική Ακρόαση και ...

Το βιωματικό αυτό εργαστήριο σκοπεύει να αναπτύξει τις γνώσεις και δεξιότητες των συμμετεχόντων σε θέματα επικοινωνίας και διαπροσωπικής αποτελεσματικότητας. To...

29/03/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Editc (Λευκωσία)

Αποτελεσματική Γραπτή Επικοινωνία...

Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, η ικανότητα αποτελεσματικής γραπτής επικοινωνίας θεωρείται σημαντικό επαγγελματικό προσόν, καθώς συνδέεται άμεσα με την καλή ...

03/04/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Διαχείριση Αλλαγής...

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον οι αλλαγές που καλούνται οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν από οικονομικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και άλλους παρ...

25/04/2024 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Gender Equality in Workplace...

Η ισότητα στον χώρο εργασίας, δεν αφορά μόνο τα ίσα δικαιώματα της εργαζομένης γυναίκας. Αντιθέτως, μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη, σε όλους τους εργαζόμενο...

15/05/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο ΣΕΠ/CyQF/EQF 5 - Μεσαίας...

Οι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το ...

22/05/2024 09:00

35 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Μικτή Εκπαίδευση

Δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου στον χώρο εργασίας για ε...

Ο χρόνος είναι πλέον ένας πόρος πολύτιμος και η σωστή αξιοποίηση του αποτελεί πρόκληση για τον κάθε επαγγελματία αλλά και για τις εταιρίες και οργανισμούς γενικ...

19/06/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Εμπειρία Πελάτη...

Η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες, είναι ένας από τους πρωταρχικούς στρατηγικούς στόχους πολλών εταιρειών. Το αίσθημα του ευχαριστημένου πελάτη ...

25/06/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Βασικές Αρχές Διαχείρισης Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού...

Η διαχείριση των ανθρώπων σε μια επιχείρηση είναι από μόνη της μεγάλη πρόκληση. Η ορθή αντιμετώπιση των προβλημάτων μπορεί να έχει καταλυτικό ρόλο στις επιδόσει...

28/06/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online