Δεξιότητες Χειρισμού Σύνταξης, Επικύρωσης Διαθήκης και Διαχείριση Περιουσίας

- Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

06 Φεβ 2023 17:00 10 Φεβ 2023 20:00
Ελληνικά
9 ώρες ( 3 μέρες )
Δεξιότητες Χειρισμού Σύνταξης, Επικύρωσης Διαθήκης και Διαχείριση Περιουσίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στον δικηγορικό κόσμο αλλά και σε εταιρείες και άλλους οργανισμούς και τους υπαλλήλους τους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με διαθήκες και διαχειρίσεις, όσο αφορά τον χειρισμό σύνταξης, επικύρωσης διαθηκών και διαχείρισης περιουσίας πελατών τόσο όσον αφορά την πρακτική πλευρά του ζητήματος όσο και την νομική.

Όπως προκύπτει μέσα από τις δικαστικές διαδικασίες και τις αποφάσεις δικαστηρίων, οι δικηγόροι και οι βοηθοί δικηγόρων οι οποίοι συντάσσουν διαθήκες και χειρίζονται διαχειρίσεις περιουσίας, υποπίπτουν σε βασικά σφάλματα τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την ακύρωση διαθηκών και πολλά άλλα προβλήματα όσο αφορά τον χειρισμό διαχειρίσεων. Το ίδιο ισχύει ιδιαίτερα και για εταιρείες και οργανισμούς και τους υπαλλήλους τους οι οποίοι δεν έχουν εξειδικευμένη γνώση σε νομικά θέματα αλλά λόγω της φύσης της εργασίας τους έρχονται αντιμέτωποι με διαθήκες και διαχειρίσεις.

Το σεμινάριο αυτό θα εμβαθύνει σε θέματα που αφορούν την σύνταξη, επικύρωση διαθηκών και διαχείριση περιουσίας και θα βοηθήσει τους καταρτιζόμενους να αναπτύξουν δεξιότητες στα θέματα αυτά κατανοώντας την ισχύουσα νομοθεσία καθώς επίσης και αναπτύσσοντας δεξιότητες για τη σωστή σύνταξή τους. 

Το σεμινάριο επιχορηγείται από την ΑνΑΔ και προσφέρει 9 πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι, νομικοί βοηθοί και άλλοι υπάλληλοι δικηγορικών γραφείων, και εταιρείες και οργανισμοί και οι υπάλληλοι τους οι οποίοι ασχολούνται με διαθήκες και διαχειρίσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Course Content

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στο πρόγραμμα

 • Παρουσίαση εκπαιδευτή
 • Παρουσίαση καταρτιζόμενων
 • Εισαγωγή και μεθοδολογία του σεμιναρίου
 • Εισαγωγή O περί Διαχείρισης Κληρονομιών Αποθανόντων Νόμο, Κεφ. 189, όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους 157/85, 45/90 και 20(1)/94
 • Εισαγωγή στον περί Επικύρωσης Διαθηκών (Επανασφράγιση) Νόμο, Κεφ.192
 • Εισαγωγή στον Περί Διαχειρίσεως Περιουσιών (Αποβιωσάντων) Νόμος
 • Ερμηνεία σημαντικής νομικής ορολογίας.
 • Μελέτη περίπτωσης


ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ακολουθώντας τις οδηγίες του πελάτη στην σύνταξη διαθήκης και τηρώντας τις νομικές διατυπώσεις

 • Ερμηνεία σημαντικής νομικής ορολογίας σχετικά με διαθήκες.
 • Οι νομικές επίπτωσης της διαθήκης.
 • Γιατί πρέπει να συμβουλεύσετε τον πελάτη σας να κάνει διαθήκη
 • Κατοικία (domicile) - άρθρο 5 του Κεφαλαίου 195 ο Περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμος – πως να συμβουλέψετε τον πελάτη σας.
 • Κατοικία (domicile) επιλογής? Πως να συμβουλέψετε τον πελάτη σας.
 • Λαμβάνοντας οδηγίες – Η συνέντευξη με τον πελάτη.
 • Προετοιμάζοντας κατάλογο περιουσιακών στοιχείων του διαθέτη.
 • Ικανότητα του διαθέτη για κατάρτιση διαθήκη
 • Μελέτη περίπτωσης
 • Εξασφαλίζοντας την ικανότητα του πελάτη σας να καταρτίσει διαθήκη – πρακτικές συμβουλές.
 • Πως να αντιμετωπίζετε: Αγράμματοι ή τυφλοί διαθέτες.
 • Πρόθεση για την κατάρτιση διαθήκης – Animus Testandi (η πρόθεση – πρακτικές συμβουλές)
 • Οι τυπικές προϋποθέσεις της διαθήκης.
 • Συζήτηση και μελέτη περίπτωσης
 • Είδη διαθηκών
 • Μελέτη περίπτωσης


ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η διαθέσιμη Μοίρα της Κληρονομίας και νόμιμη μοίρα.

 • Άρθρο 41 του Νόμου
 • Πρακτικές συμβουλές σχετικά με την διαθέσιμη μοίρα της κληρονομίας
 • Σύνταξη διαθήκης σχετικά με την διαθέσιμη μοίρα.
 • Νόμιμη μοίρα
 • Ακολουθημένη πρακτική.


ENOTHTA 4: Πρακτικές συμβουλές για την σύνταξη διαθήκης.

 • Εισαγωγή στις νομικές διατυπώσεις της διαθήκης
 • Ρήτρα ανοίγματος (opening clause) – παραδείγματα και πρακτική άσκηση.
 • Ρήτρες ανάκλησης (Revocation clauses) - παραδείγματα και πρακτική άσκηση.
 • Ποιος μπορεί να δράσει σαν εκτελεστής διαθήκης - Μάρτυρες
 • Μελέτη περίπτωσης
 • Συγκεκριμένα Αιτήματα / μέθοδοι - παραδείγματα και πρακτική άσκηση.
 • Μελέτη περίπτωσης
 • Residuary gift - παραδείγματα και πρακτική άσκηση.
 • Εξουσίες εκτελεστών διαθήκης - παραδείγματα και πρακτική άσκηση.
 • Φιλανθρωπικές ρήτρες (Charity clauses) - παραδείγματα και πρακτική άσκηση.
 • Ρήτρα επιζόντων (Survivorship clause) - παραδείγματα και πρακτική άσκηση.
 • Ρήτρα αμοιβής εκτελεστών διαθήκης - παραδείγματα και πρακτική άσκηση.
 • Ρήτρα Επιμέλειας Ανήλικων (Minor guardianship clause) - παραδείγματα και πρακτική άσκηση.
 • Δημιουργία εμπιστευμάτων διαθήκης (Creation of testamentary trusts) - παραδείγματα και πρακτική άσκηση.
 • Ρήτρα Βεβαίωσης (attestation clause) - παραδείγματα και πρακτική άσκηση.
 • Δικαιούχοι σαν μάρτυρες – Νομικές συνέπειες
 • Η διαδικασία και πρακτικές συμβουλές σχετικά με την Σύνταξη διαθήκης
 • Συντάσσοντας μια διαθήκη χρησιμοποιώντας την σωστή νομική ορολογία
 • Σημαντικές διατάξεις του περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμος που πρέπει να έχεις
 • υπόψη στην σύνταξη διαθήκης
 • Είδη και προτεραιότητα κληροδοτημάτων.
 • Μελέτη περίπτωσης σχετικά με την σύνταξη διαθήκης


ENOTHTA 5: Αλλαγές στην διαθήκη

 • Revoking a will – ανάκληση της διαθήκης (πρακτικές συμβουλές).
 • Αλλάζοντας την διαθήκη και διατάξεις της διαθήκης
 • Προσθήκες στην διαθήκη
 • Μπορεί μια διαθήκη να ανακληθεί σιωπηρά;
 • Διόρθωση (rectification) διαθήκης
 • Μελέτη περίπτωσης σχετικά με τα ανωτέρω.
 • Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.


ENOTHTA 6: Διαχείρισης και ο ρόλος του Πρωτοκολλητή.

 • Ο ρόλος του Πρωτοκολλητή και Ανώτερο Πρωτοκολλητή στην επικύρωση διαθηκών.
 • Αντίγραφα Διαθηκών και αποδείξεις – πρακτικά τι γίνεται
 • Κατάθεση διαθηκών – πρακτικά πως γίνεται
 • Ειδοποίηση προς πρόσωπα που έχουν συμφέρον σε διαθήκη.
 • Άνοιγμα κατατεθειμένης διαθήκης – πρακτικά.
 • Ο Περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμος, Κεφάλαιο 192.


ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Εκτέλεση διαθήκης

 • Εισαγωγή στην διαδικασία για παραχωρητήριο επικύρωσης διαθήκης (grant of probate).
 • Διαδικασία έκδοσης Διατάγματος επικύρωσης – πρακτικές συμβουλές.
 • Πρακτικές συμβουλές για την καταχώρηση αίτησης ενώπιον δικαστηρίου για παραχωρητήριο επικύρωσης διαθήκης (grant of probate).
 • Συντάσσοντας μια αίτηση για παραχωρητήριο επικύρωσης διαθήκης (grant of probate).
 • Δικαστήριο Επικύρωσης διαθηκών.
 • Αποποίηση κληρονομιάς.
 • Διανομή περιουσιακών στοιχείων όταν ο αποθανών δεν έχει αφήσει διαθήκη.
 • Εκπνοή, ακύρωση και μείωση (Lapsing, ademption and abatement)
 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.


ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Ο ρόλος του προσωπικού αντιπροσώπου

 • Εξουσίες και καθήκοντα προσωπικού αντιπροσώπου και μελέτη περιπτώσεων
 • Ευθύνη της κληρονομιάς προσωπικού αντιπροσώπου και μελέτη περιπτώσεων
 • Ρόλος αντιπροσώπου στην συλλογή και καταβολή χρεών και μελέτη περιπτώσεων
 • Υποχρέωση του αντιπροσώπου να τηρεί τραπεζικό λογαριασμό. και μελέτη περιπτώσεων
 • Εξουσία παύσης η αντικατάστασης προσωπικού αντιπροσώπου. και μελέτη περιπτώσεων


ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Διαχείριση όταν υπάρχουν κληρονόμοι οι οποίοι τελούν υπό ανικανότητας.

 • Διανομή μερίδων κληρονόμων που τελούν υπό ανικανότητα – τι πρέπει να προσέχει η τράπεζα.
 • Καθήκοντα κοινοτάρχη
 • Μικρές κληρονομιές
 • Συντήρηση κληρονόμων που τελούν υπό ανικανότητα ενόσω εκκρεμεί η διανομή.
 • Μελέτη περιπτώσεων.


Course Methodology

Σύγχρονη εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση μέσω Zoom. Αυτή η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να προβαίνει σε συνεχή εκτίμηση της δεκτικότητας των εκπαιδευόμενων και να αναπροσαρμόζεται συνεχώς και ανάλογα. Στην διάρκεια της εκπαίδευσης θα αναπτυχθούν τεχνικές που αρμόζουν και υποβοηθούν το αντικείμενο εκπαίδευσης. Η διάλεξη αλλά και η ανά τακτά διαστήματα πρόκληση συζήτησης αποτελούν τον κύριο πυλώνα των τεχνικών κατάρτισης στο πρόγραμμα αυτό. Επιπρόσθετα μικρές προβολές και επιδείξεις από τον εκπαιδευτή σε κατάλληλα σημεία θα αφυπνίζουν και διατηρούν τους καταρτιζόμενους σε μαθησιακή εγρήγορση.


Trainer

Mr. Andreas Damianou (Advocate - Legal Consultant, Trainer)

Mr. Andreas Damianou is a qualified advocate and legal consultant. He obtained his LL.B (Hons) degree from the University of Surrey in 2010. He then completed an LL.M in International Commercial Law at the University of Bristol in 2011. Upon successful completion of his training and the Cyprus Bar Examinations, Mr. Damianou was admitted to the Cyprus Bar Association in 2012.

Mr. Damianou trained as an advocate at A. Karitzis & Associates LLC, where, upon qualifying, he continued his legal career as an advocate in the litigation department of the Firm. As a litigant, he is actively involved in a range of general civil, criminal, corporate and commercial litigation and works extensively on cases related with interim injuctions, admiralty issues, property matters and succession. He is also an accredited civil and commercial Mediator. Mr. Damianou, brings a wealth of experience and practical knowledge and we are honored to have him on board as a trainer.

Trainer

Mrs. Daniela Iatridou (Advocate - Legal Consultant, Trainer)

Mrs. Daniela Iatridou is a qualified advocate and legal consultant. She obtained her LL.B (Hons) degree from the University of Leicester. She then completed, with distinction, her Legal Practice Course (LPC) while she was awarded her MSc (Master of Science) in Law, Business and Management from the University of Law in Birmingham. Upon successful completion of her training and Cyprus Bar Examinations, she was admitted to the Cyprus Bar Association in 2017.

Mrs. Iatridou trained as an advocate at A. Karitzis & Associates LLC, where, upon qualifying, she continued her legal career as an advocate at the litigation department of the Firm. As a litigant, she is actively involved in a range of civil, corporate and commercial litigation and works extensively on cases related with property, succession, family, employment and admiralty matters. As part of her legal career, she had successfully represented clients before the District Courts and Supreme Court of Cyprus while she had actively participated in numerous negotiations, reaching out – of Court settlements for clients.

Mrs. Iatridou is an accredited civil and commercial Mediator with Frederick University since 2019, a member of the Arbitration and Mediation Committee of the Cyprus Bar Association and a member of the Cyprus Consumer Center for Alternative Dispute Resolution.


Certificate Awarded

Το ΚΕΚ δεσμεύεται για απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης όταν ο καταρτιζόμενος έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο (σύμφωνα με τον οδηγό της ΑνΑΔ και όταν έχει συμπληρώσει το διαδικτυακό κουΐζ.) Στο Πιστοποιητικό Κατάρτισης, στο κάτω μέρος, θα αναφέρεται: «Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού».

Trainer's Information
Δανιέλλα Ιατρίδου - Lawyer-Legal Consultant

Mrs. Daniela Iatridou is a qualified advocate and legal consultant. She obtained her LL.B (Hons) degree from the University of Leicester. She then completed, with distinction, her Legal Practice Course (LPC) while she was awarded her MSc (Master of Science) in Law, Business and Management from the University of Law in Birmingham. Upon successful completion of her training and Cyprus Bar Examinations, she was admitted to the Cyprus Bar Association in 2017.

Mrs. Iatridou trained as an advocate at A. Karitzis & Associates LLC, where, upon qualifying, she continued her legal career as an advocate at the litigation department of the Firm. As a litigant, she is actively involved in a range of civil, corporate and commercial litigation and works extensively on cases related with property, succession, family, employment and admiralty matters. As part of her legal career, she had successfully represented clients before the District Courts and Supreme Court of Cyprus while she had actively participated in numerous negotiations, reaching out – of Court settlements for clients.

Mrs. Iatridou is an accredited civil and commercial Mediator with Frederick University since 2019, a member of the Arbitration and Mediation Committee of the Cyprus Bar Association and a member of the Cyprus Consumer Center for Alternative Dispute Resolution.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 303.00
 • € 153.00
 • € 57.57
 • € 150.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 212.00
 • € 0.00
 • € 40.28
 • € 212.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δευτέρα - 06 Φεβ 2023

Ώρα

17:00 - 20:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 07 Φεβ 2023

Ώρα

17:00 - 20:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 10 Φεβ 2023

Ώρα

17:00 - 20:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Δεξιότητες Χειρισμού Σύνταξης, Επικύρωσης Διαθήκης και Διαχείριση Περιουσίας

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Certificate in Company Secretary Skills...

In the rapidly changing landscape of corporate governance, the position of the company secretary has evolved beyond traditional boundaries. This course delves d...

28/02/2024 16:00

12 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Σειρά μαθημάτων για προετοιμασία για τις Γραπτές Εξετάσεις Επαγγελματι...

To European Legal Training Center ανακοινώνει σειρά μαθημάτων για την προετοιμασία για τις Γραπτές Εξετάσεις Επαγγελματικής Ικανότητας Συμβούλων Αφερεγγυότητας....

01/03/2024 15:00

60 ώρες (15 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

English Contract Drafting Skills (14 CPDs)...

This Seminar offers 15 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. The seminar is accredited by the Cambridge Law Studio. Cambridge Law Studio was est...

07/03/2024 16:00

14 ώρες (7 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Η Έκδοση Διαταγμάτων στην Κύπρο: Πρακτική Ανάλυση και Διαδικασία (6 CP...

Αυτό το σεμινάριο προσφέρει 6 πιστοποιημένες μονάδες (CPDs) από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Η κατάρτιση των δικηγόρων είναι ζωτικής σημασίας για την έκ...

07/03/2024 16:00

6 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Lobbying in Cyprus: Theory and Practice...

The Practical Lobbying Course is a dynamic and intensive training program tailored for those who seek a foundational grounding in lobbying and advocacy. Designe...

08/03/2024 14:00

22 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Advising Clients and Drafting: Share Sale and Purchase Agreements (6 C...

This Seminar offers 6 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. This course looks at the drafting of share sale and purchase agreements (SPAs) and r...

15/03/2024 16:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Εκτέλεση Αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων στην Κύπρο (8 ...

Αυτό το σεμινάριο προσφέρει 8 πιστοποιημένες μονάδες (CPDs) από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Αυτό το πρόγραμμα θα παρέχει στους συμμετέχοντες σε βάθος κ...

19/03/2024 15:00

8 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Πιστοποιητικό Δικηγορικών Υπαλλήλων: Διαδικασίες και Πρακτική...

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό τόσο για τους δικηγορικούς υπαλλήλους όσο και για τους εργοδότες του αφού μέσω αυτού θα είναι σε θέση να αντιμετω...

26/03/2024 16:00

63 ώρες (21 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Cyprus Companies Law & Practice (15 CPDs)...

This is an online seminar, funded by the HRDA and offers 15 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. Aims of the seminar: To understand the d...

05/04/2024 16:00

40 ώρες (10 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Εταιρικό Δίκαιο: Νομοθεσία και Πρακτική (15 CPDs)...

Το Εταιρικό Δίκαιο είναι μία από τις πιο αναζητούμενες εξειδικεύσεις του νόμου στην Κύπρο. Ο αριθμός των υποψηφίων που προτιμούν να ασχοληθούν με το εταιρικό δί...

08/04/2024 16:00

40 ώρες (10 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Εκούσια Εκκαθάριση: Πρακτική Διαδικασία για Δικηγόρους και Corporate A...

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μια εταιρεία μπορεί να προβεί σε εκούσια εκκαθάριση στις ακόλουθες περιπτώσεις: όταν έχει εκπνεύσει η περίοδος διάρκεια...

19/04/2024 16:00

12 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Introduction to Cyprus Banking Law...

Το Κυπριακό Τραπεζικό Δίκαιο αποτελεί πεδίο δικαίου το οποίο έχει λάβει ουσιώδη ανάπτυξη τα τελευταία έτη, λόγω της ταχείας εξέλιξης του εμπορίου και των συναλλ...

14/05/2024 17:30

16 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Δεξιότητες Χειρισμού Σύνταξης, Επικύρωσης Διαθήκης και Διαχείριση Περι...

Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στον δικηγορικό κόσμο αλλά και σε εταιρείες και άλλους οργανισμούς και τους υπαλλήλους τους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με διαθήκες κ...

15/05/2024 16:00

9 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Using Electronic Signatures in Cyprus (6 CPDs)...

This Seminar offers 6 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. This course on electronic signatures in Cyprus provides an overview of the legal fra...

16/05/2024 16:00

6 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Applied Real Estate Law (14 CPDs)...

This Seminar offers 14 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. The course focuses on providing comprehensive knowledge and developing practical sk...

20/05/2024 16:00

14 ώρες (7 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Drafting Joint Venture Agreements (10 CPDs)...

This Seminar offers 10 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. This course is designed to provide participants with the knowledge and skills neces...

20/05/2024 16:00

10 ώρες (5 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Mastery of Technology Transfer and Licensing Agreements: Legal, Strate...

This course offers a deep dive into the critical legal frameworks governing the dynamic tech industry in Cyprus. This course equips participants with essential ...

19/06/2024 16:00

18 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Διαπραγμάτευση, Μελέτη και Σύνταξη Συμφωνιών Ενοικίασης και Μίσθωσης...

Ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης του πελάτη σας, τα στοιχεία της πρακτικής σας ή τη γεωγραφική τοποθεσία στην οποία εσείς ή οι πελάτες σας δραστηριοποιεί...

20/06/2024 17:00

9 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online