Δεξιότητες Χειρισμού Σύνταξης, Επικύρωσης Διαθήκης και Διαχείριση Περιουσίας

- Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

06 Φεβ 2023 17:00 10 Φεβ 2023 20:00
Ελληνικά
9 ώρες ( 3 μέρες )
Δεξιότητες Χειρισμού Σύνταξης, Επικύρωσης Διαθήκης και Διαχείριση Περιουσίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στον δικηγορικό κόσμο αλλά και σε εταιρείες και άλλους οργανισμούς και τους υπαλλήλους τους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με διαθήκες και διαχειρίσεις, όσο αφορά τον χειρισμό σύνταξης, επικύρωσης διαθηκών και διαχείρισης περιουσίας πελατών τόσο όσον αφορά την πρακτική πλευρά του ζητήματος όσο και την νομική.

Όπως προκύπτει μέσα από τις δικαστικές διαδικασίες και τις αποφάσεις δικαστηρίων, οι δικηγόροι και οι βοηθοί δικηγόρων οι οποίοι συντάσσουν διαθήκες και χειρίζονται διαχειρίσεις περιουσίας, υποπίπτουν σε βασικά σφάλματα τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την ακύρωση διαθηκών και πολλά άλλα προβλήματα όσο αφορά τον χειρισμό διαχειρίσεων. Το ίδιο ισχύει ιδιαίτερα και για εταιρείες και οργανισμούς και τους υπαλλήλους τους οι οποίοι δεν έχουν εξειδικευμένη γνώση σε νομικά θέματα αλλά λόγω της φύσης της εργασίας τους έρχονται αντιμέτωποι με διαθήκες και διαχειρίσεις.

Το σεμινάριο αυτό θα εμβαθύνει σε θέματα που αφορούν την σύνταξη, επικύρωση διαθηκών και διαχείριση περιουσίας και θα βοηθήσει τους καταρτιζόμενους να αναπτύξουν δεξιότητες στα θέματα αυτά κατανοώντας την ισχύουσα νομοθεσία καθώς επίσης και αναπτύσσοντας δεξιότητες για τη σωστή σύνταξή τους. 

Το σεμινάριο επιχορηγείται από την ΑνΑΔ και προσφέρει 9 πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι, νομικοί βοηθοί και άλλοι υπάλληλοι δικηγορικών γραφείων, και εταιρείες και οργανισμοί και οι υπάλληλοι τους οι οποίοι ασχολούνται με διαθήκες και διαχειρίσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Course Content

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στο πρόγραμμα

 • Παρουσίαση εκπαιδευτή
 • Παρουσίαση καταρτιζόμενων
 • Εισαγωγή και μεθοδολογία του σεμιναρίου
 • Εισαγωγή O περί Διαχείρισης Κληρονομιών Αποθανόντων Νόμο, Κεφ. 189, όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους 157/85, 45/90 και 20(1)/94
 • Εισαγωγή στον περί Επικύρωσης Διαθηκών (Επανασφράγιση) Νόμο, Κεφ.192
 • Εισαγωγή στον Περί Διαχειρίσεως Περιουσιών (Αποβιωσάντων) Νόμος
 • Ερμηνεία σημαντικής νομικής ορολογίας.
 • Μελέτη περίπτωσης


ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ακολουθώντας τις οδηγίες του πελάτη στην σύνταξη διαθήκης και τηρώντας τις νομικές διατυπώσεις

 • Ερμηνεία σημαντικής νομικής ορολογίας σχετικά με διαθήκες.
 • Οι νομικές επίπτωσης της διαθήκης.
 • Γιατί πρέπει να συμβουλεύσετε τον πελάτη σας να κάνει διαθήκη
 • Κατοικία (domicile) - άρθρο 5 του Κεφαλαίου 195 ο Περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμος – πως να συμβουλέψετε τον πελάτη σας.
 • Κατοικία (domicile) επιλογής? Πως να συμβουλέψετε τον πελάτη σας.
 • Λαμβάνοντας οδηγίες – Η συνέντευξη με τον πελάτη.
 • Προετοιμάζοντας κατάλογο περιουσιακών στοιχείων του διαθέτη.
 • Ικανότητα του διαθέτη για κατάρτιση διαθήκη
 • Μελέτη περίπτωσης
 • Εξασφαλίζοντας την ικανότητα του πελάτη σας να καταρτίσει διαθήκη – πρακτικές συμβουλές.
 • Πως να αντιμετωπίζετε: Αγράμματοι ή τυφλοί διαθέτες.
 • Πρόθεση για την κατάρτιση διαθήκης – Animus Testandi (η πρόθεση – πρακτικές συμβουλές)
 • Οι τυπικές προϋποθέσεις της διαθήκης.
 • Συζήτηση και μελέτη περίπτωσης
 • Είδη διαθηκών
 • Μελέτη περίπτωσης


ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η διαθέσιμη Μοίρα της Κληρονομίας και νόμιμη μοίρα.

 • Άρθρο 41 του Νόμου
 • Πρακτικές συμβουλές σχετικά με την διαθέσιμη μοίρα της κληρονομίας
 • Σύνταξη διαθήκης σχετικά με την διαθέσιμη μοίρα.
 • Νόμιμη μοίρα
 • Ακολουθημένη πρακτική.


ENOTHTA 4: Πρακτικές συμβουλές για την σύνταξη διαθήκης.

 • Εισαγωγή στις νομικές διατυπώσεις της διαθήκης
 • Ρήτρα ανοίγματος (opening clause) – παραδείγματα και πρακτική άσκηση.
 • Ρήτρες ανάκλησης (Revocation clauses) - παραδείγματα και πρακτική άσκηση.
 • Ποιος μπορεί να δράσει σαν εκτελεστής διαθήκης - Μάρτυρες
 • Μελέτη περίπτωσης
 • Συγκεκριμένα Αιτήματα / μέθοδοι - παραδείγματα και πρακτική άσκηση.
 • Μελέτη περίπτωσης
 • Residuary gift - παραδείγματα και πρακτική άσκηση.
 • Εξουσίες εκτελεστών διαθήκης - παραδείγματα και πρακτική άσκηση.
 • Φιλανθρωπικές ρήτρες (Charity clauses) - παραδείγματα και πρακτική άσκηση.
 • Ρήτρα επιζόντων (Survivorship clause) - παραδείγματα και πρακτική άσκηση.
 • Ρήτρα αμοιβής εκτελεστών διαθήκης - παραδείγματα και πρακτική άσκηση.
 • Ρήτρα Επιμέλειας Ανήλικων (Minor guardianship clause) - παραδείγματα και πρακτική άσκηση.
 • Δημιουργία εμπιστευμάτων διαθήκης (Creation of testamentary trusts) - παραδείγματα και πρακτική άσκηση.
 • Ρήτρα Βεβαίωσης (attestation clause) - παραδείγματα και πρακτική άσκηση.
 • Δικαιούχοι σαν μάρτυρες – Νομικές συνέπειες
 • Η διαδικασία και πρακτικές συμβουλές σχετικά με την Σύνταξη διαθήκης
 • Συντάσσοντας μια διαθήκη χρησιμοποιώντας την σωστή νομική ορολογία
 • Σημαντικές διατάξεις του περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμος που πρέπει να έχεις
 • υπόψη στην σύνταξη διαθήκης
 • Είδη και προτεραιότητα κληροδοτημάτων.
 • Μελέτη περίπτωσης σχετικά με την σύνταξη διαθήκης


ENOTHTA 5: Αλλαγές στην διαθήκη

 • Revoking a will – ανάκληση της διαθήκης (πρακτικές συμβουλές).
 • Αλλάζοντας την διαθήκη και διατάξεις της διαθήκης
 • Προσθήκες στην διαθήκη
 • Μπορεί μια διαθήκη να ανακληθεί σιωπηρά;
 • Διόρθωση (rectification) διαθήκης
 • Μελέτη περίπτωσης σχετικά με τα ανωτέρω.
 • Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.


ENOTHTA 6: Διαχείρισης και ο ρόλος του Πρωτοκολλητή.

 • Ο ρόλος του Πρωτοκολλητή και Ανώτερο Πρωτοκολλητή στην επικύρωση διαθηκών.
 • Αντίγραφα Διαθηκών και αποδείξεις – πρακτικά τι γίνεται
 • Κατάθεση διαθηκών – πρακτικά πως γίνεται
 • Ειδοποίηση προς πρόσωπα που έχουν συμφέρον σε διαθήκη.
 • Άνοιγμα κατατεθειμένης διαθήκης – πρακτικά.
 • Ο Περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμος, Κεφάλαιο 192.


ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Εκτέλεση διαθήκης

 • Εισαγωγή στην διαδικασία για παραχωρητήριο επικύρωσης διαθήκης (grant of probate).
 • Διαδικασία έκδοσης Διατάγματος επικύρωσης – πρακτικές συμβουλές.
 • Πρακτικές συμβουλές για την καταχώρηση αίτησης ενώπιον δικαστηρίου για παραχωρητήριο επικύρωσης διαθήκης (grant of probate).
 • Συντάσσοντας μια αίτηση για παραχωρητήριο επικύρωσης διαθήκης (grant of probate).
 • Δικαστήριο Επικύρωσης διαθηκών.
 • Αποποίηση κληρονομιάς.
 • Διανομή περιουσιακών στοιχείων όταν ο αποθανών δεν έχει αφήσει διαθήκη.
 • Εκπνοή, ακύρωση και μείωση (Lapsing, ademption and abatement)
 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.


ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Ο ρόλος του προσωπικού αντιπροσώπου

 • Εξουσίες και καθήκοντα προσωπικού αντιπροσώπου και μελέτη περιπτώσεων
 • Ευθύνη της κληρονομιάς προσωπικού αντιπροσώπου και μελέτη περιπτώσεων
 • Ρόλος αντιπροσώπου στην συλλογή και καταβολή χρεών και μελέτη περιπτώσεων
 • Υποχρέωση του αντιπροσώπου να τηρεί τραπεζικό λογαριασμό. και μελέτη περιπτώσεων
 • Εξουσία παύσης η αντικατάστασης προσωπικού αντιπροσώπου. και μελέτη περιπτώσεων


ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Διαχείριση όταν υπάρχουν κληρονόμοι οι οποίοι τελούν υπό ανικανότητας.

 • Διανομή μερίδων κληρονόμων που τελούν υπό ανικανότητα – τι πρέπει να προσέχει η τράπεζα.
 • Καθήκοντα κοινοτάρχη
 • Μικρές κληρονομιές
 • Συντήρηση κληρονόμων που τελούν υπό ανικανότητα ενόσω εκκρεμεί η διανομή.
 • Μελέτη περιπτώσεων.


Course Methodology

Σύγχρονη εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση μέσω Zoom. Αυτή η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να προβαίνει σε συνεχή εκτίμηση της δεκτικότητας των εκπαιδευόμενων και να αναπροσαρμόζεται συνεχώς και ανάλογα. Στην διάρκεια της εκπαίδευσης θα αναπτυχθούν τεχνικές που αρμόζουν και υποβοηθούν το αντικείμενο εκπαίδευσης. Η διάλεξη αλλά και η ανά τακτά διαστήματα πρόκληση συζήτησης αποτελούν τον κύριο πυλώνα των τεχνικών κατάρτισης στο πρόγραμμα αυτό. Επιπρόσθετα μικρές προβολές και επιδείξεις από τον εκπαιδευτή σε κατάλληλα σημεία θα αφυπνίζουν και διατηρούν τους καταρτιζόμενους σε μαθησιακή εγρήγορση.


Trainer

Mr. Andreas Damianou (Advocate - Legal Consultant, Trainer)

Mr. Andreas Damianou is a qualified advocate and legal consultant. He obtained his LL.B (Hons) degree from the University of Surrey in 2010. He then completed an LL.M in International Commercial Law at the University of Bristol in 2011. Upon successful completion of his training and the Cyprus Bar Examinations, Mr. Damianou was admitted to the Cyprus Bar Association in 2012.

Mr. Damianou trained as an advocate at A. Karitzis & Associates LLC, where, upon qualifying, he continued his legal career as an advocate in the litigation department of the Firm. As a litigant, he is actively involved in a range of general civil, criminal, corporate and commercial litigation and works extensively on cases related with interim injuctions, admiralty issues, property matters and succession. He is also an accredited civil and commercial Mediator. Mr. Damianou, brings a wealth of experience and practical knowledge and we are honored to have him on board as a trainer.

Trainer

Mrs. Daniela Iatridou (Advocate - Legal Consultant, Trainer)

Mrs. Daniela Iatridou is a qualified advocate and legal consultant. She obtained her LL.B (Hons) degree from the University of Leicester. She then completed, with distinction, her Legal Practice Course (LPC) while she was awarded her MSc (Master of Science) in Law, Business and Management from the University of Law in Birmingham. Upon successful completion of her training and Cyprus Bar Examinations, she was admitted to the Cyprus Bar Association in 2017.

Mrs. Iatridou trained as an advocate at A. Karitzis & Associates LLC, where, upon qualifying, she continued her legal career as an advocate at the litigation department of the Firm. As a litigant, she is actively involved in a range of civil, corporate and commercial litigation and works extensively on cases related with property, succession, family, employment and admiralty matters. As part of her legal career, she had successfully represented clients before the District Courts and Supreme Court of Cyprus while she had actively participated in numerous negotiations, reaching out – of Court settlements for clients.

Mrs. Iatridou is an accredited civil and commercial Mediator with Frederick University since 2019, a member of the Arbitration and Mediation Committee of the Cyprus Bar Association and a member of the Cyprus Consumer Center for Alternative Dispute Resolution.


Certificate Awarded

Το ΚΕΚ δεσμεύεται για απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης όταν ο καταρτιζόμενος έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο (σύμφωνα με τον οδηγό της ΑνΑΔ και όταν έχει συμπληρώσει το διαδικτυακό κουΐζ.) Στο Πιστοποιητικό Κατάρτισης, στο κάτω μέρος, θα αναφέρεται: «Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού».

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 303.00
 • € 153.00
 • € 57.57
 • € 150.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 303.00
 • € 91.00
 • € 40.28
 • € 212.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δευτέρα - 06 Φεβ 2023

Ώρα

17:00 - 20:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Δανιέλλα Ιατρίδου

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 07 Φεβ 2023

Ώρα

17:00 - 20:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Δανιέλλα Ιατρίδου

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 10 Φεβ 2023

Ώρα

17:00 - 20:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Δανιέλλα Ιατρίδου

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Δεξιότητες Χειρισμού Σύνταξης, Επικύρωσης Διαθήκης και Διαχείριση Περιουσίας

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Δεξιότητες Χειρισμού Σύνταξης, Επικύρωσης Διαθήκης και Διαχείριση Περι...

Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στον δικηγορικό κόσμο αλλά και σε εταιρείες και άλλους οργανισμούς και τους υπαλλήλους τους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με διαθήκες κ...

06/02/2023 17:00

9 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Grow your Legal Practice Workshop in the Digital Era...

No fluff. No generic tips you can find on Google. 100% practical. 100% applicable.The purpose of this course is to introduce legal practise owners to the tools ...

23/02/2023 17:00

7 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου: νομοθεσία και πρακτική...

Το σεμινάριο αυτό είναι διαδικτυακό, και προσφέρει 4 πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.Στόχοι σεμιναρίου:Οι εκπαιδευόμενοι μετά την πα...

24/02/2023 17:00

4 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Οικογενειακό Δίκαιο-Δεξιότητες, Διαδικασία και Εφαρμογή...

Το σεμινάριο αυτό είναι διαδικτυακό, επιχορηγείται από την ΑνΑΔ και προσφέρει 15 πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.Σκοπός του σεμιναρί...

07/03/2023 16:30

24 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Drafting and Advising Clients on Shareholders' Agreements (CPDs Availa...

To make an informed decision-making in the private equity markets, you need to know how to be protected, through managing risks and obtain a well-drafted shareh...

07/03/2023 17:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Redomiciliation of companies in and out of Cyprus...

This course is an online seminar, funded by the HRDA that offers 4 verified CPD points by the Cyprus Bar Association.Aims of the seminar:To develop skills regar...

08/03/2023 16:30

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Πρακτική Εφαρμογή της Δίκης εντός Δίκης...

Η σύντομη διαδικασία της «Δίκης εντός Δίκης» είναι απαραίτητη για την διακρίβωση της αλήθειας. Η πρακτική της Δίκης εντός δίκης καλύπτει το νόμο, τους κανόνες, ...

14/03/2023 16:00

4 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Pledges and Charges: Distinction and Enforcement Under Cyprus Law-copy...

This is an online seminar and offers 4 verified CPD points by the Cyprus Bar Association.Aims of the seminar:To develop skills regarding the ways of preparation...

15/03/2023 17:00

4 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων σχετικά με την Κράτηση και Προσωποκράτηση...

Το σεμινάριο αυτό είναι διαδικτυακό, επιχορηγείται από την ΑνΑΔ και προσφέρει 4 πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.Το Κυπριακό Νομικό σ...

16/03/2023 17:00

4 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Corporate Law Simulation Clinic...

This series of courses are online seminars that offer a total of 18 verified CPD points by the Cyprus Bar Association.In an increasingly competitive global and ...

21/03/2023 16:00

Αγγλικά

Live Online

Στρατηγική και Προετοιμασία για τη Διαδικασία Newton Hearing...

Σε εκδικάζον Ποινικές διαδικασίες, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις όπου ο Κατηγορούμενος δηλώνει ενοχή αναφορικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει όμως με άλλη ...

28/03/2023 16:00

6 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Advising Clients and Drafting: Share Sale and Purchase Agreements...

This course looks at the drafting of share sale and purchase agreements (SPAs) and related transactional documents from the point of view of both parties. It wi...

28/03/2023 17:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Σύνταξη και Τροποποίηση Ιδρυτικών και Καταστατικών Εγγράφων στο Κυπρια...

Το σεμινάριο διατρέχει σε όλο το φάσμα τους τα ζητήματα σύνταξης και τροποποίησης του ιδρυτικού και καταστατικού κάθε εταιρικής μορφής, ενώ παράλληλα εξετάζει κ...

06/04/2023 17:00

4 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Introduction to the Cyprus Cannabis Legal Framework...

The seminar is also sponsored by the Cyprus Cannabis Association (CY-CA), formed under the Cyprus Chamber of Commerce & Industry. CY-CA is leading the collectiv...

16/04/2023 17:00

9 ώρες (3 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης-Η Καθημερινή Δικαστική Πρακτική...

Η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης είναι μια άμεση διαδικασία. Κατά συνέπεια η γνώση των βασικών αρχών που διέπουν την διαδικασία αυτή είναι απαραίτη...

19/04/2023 17:00

4 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Managing and Resolving Shareholder Disputes...

Το σεμινάριο αυτό είναι διαδικτυακό, επιχορηγείται από την ΑνΑΔ και προσφέρει 9 πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Επιπρόσθετα, οι εκπ...

24/04/2023 17:00

9 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Introduction to Cyprus Companies Law & Practice...

This is an online seminar, funded by the HRDA and offers 15 verified CPD points by the Cyprus Bar Association.Aims of the seminar:To understand the different ty...

27/04/2023 16:00

40 ώρες (20 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Πιστοποιητικό Δικηγορικών Υπαλλήλων: Διαδικασίες και Πρακτική...

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό τόσο για τους δικηγορικούς υπαλλήλους όσο και για τους εργοδότες του αφού μέσω αυτού θα είναι σε θέση να αντιμετω...

02/05/2023 17:00

63 ώρες (31 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

English Contract Drafting Skills...

This is an online seminar, funded by the HRDA and offers verified 14 CPD points by the Cyprus Bar Association.The seminar is accredited by the Cambridge Law Stu...

15/05/2023 17:00

14 ώρες (7 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Preliminary Rulings Under Article 267 TFEU – Using It and Applying it ...

The seminar is an online course, funded by the HRDA and offers 8 verified CPD points by the Cyprus Bar Association.  By the end of the seminar, participants wil...

22/05/2023 17:00

8 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

The Liabilities of Secretaries, UBOs and Directors...

Το σεμινάριο είναι διαδικτυακό και προσφέρει 9 πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες ...

25/05/2023 16:30

9 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Πρακτική Διαδικασία Ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού...

Ο ελεύθερος ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά αποτελεί στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θέσπιση του Περί Προστασίας Ανταγωνισμού Νόμου του 2022 στην Κύπρο...

05/06/2023 17:00

10 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

The Greek Legal Language Course...

This course is available to those who have a basic grasp of the Greek language but are not satisfied with learning basic conversational Greek. Over the years, m...

05/07/2023 17:00

18 ώρες (12 μέρες)

Ελληνικά

Live Online