Νηολόγηση Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ – Drones)

- Καινοτομία/ Start Ups - Εφοδιαστική Αλυσίδα/ Εμπόριο - Πληροφορική - Επαγγελματίες IT - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

02 Μάιου 2023 14:00 02 Μάιου 2023 19:30
Ελληνικά
5 ώρες ( 1 ημέρα )
Νηολόγηση Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ – Drones)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη —ή αλλιώς drones— αποτελούν έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της αεροπορίας, με μεγάλες δυνατότητες για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τόνωση της οικονομικής μεγέθυνσης. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θεσπίστηκαν από την ΕΕ νομοθετήματα για την ασφαλή ένταξη των τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον Eυρωπαϊκό εναέριο χώρο.

Ήταν τέτοια η εξάπλωση της χρήσης των drones που αυξήθηκε η ανάγκη εξισορρόπησης των πλεονεκτημάτων και των προκλήσεων που αυτά επιφέρουν. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν να αποφέρουν επιπρόσθετα οφέλη όταν χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και την ερμηνεία δεδομένων σε διάφορους τομείς της οικονομίας.

Είναι αυτό το σεμινάριο απαραίτητο προκειμένου να ευθυγραμμιστούν οι συμμετέχοντες με τη νομοθεσία, τις απαραίτητες γνώσεις και τη σειρά εγγράφων που πρέπει να τηρούνται για τη νηολόγηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Κυπριακό νηολόγιο.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:

 • Να αναγνωρίσουν την ανάγκη για ευθυγράμμιση με τη νομοθεσία που διέπει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη
 • Να απαριθμούν τα έγγραφα που απαιτούνται για τη νηολόγηση.
 • Να γνωρίσουν τα προβλήματα σε θέματα προστασίας δεδομένων, ιδιωτικής ζωής, θορύβου και εκπομπών CO2.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 • Να ακολουθήσουν τη διαδικασία νηολόγησης
 • Να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να εξάγουν συμπεράσματα.

Σε επίπεδο στάσεων:

 • Να υιοθετήσουν νέες πρακτικές για προώθηση αυτού του υποσχόμενου τομέα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για:

 • Χειριστές Μη επανδρωμένων αεροσκαφών
 • Δικηγόρους
 • Ασκούμενους Δικηγόρους
 • Οποιοδήποτε πρόσωπο ενδιαφέρεται για ΣμηΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενότητες Προγράμματος

 • Νομοθεσία
 • Κατηγορίες ΣμηΕΑ
 • Νηολόγηση

Τεχνική Κατάρτιση

Οι τεχνικές κατάρτισης οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν είναι διάλεξη, συζήτηση, χιονοστιβάδα, ερωτήσεις – απαντήσεις, καταιγισμός ιδεών και πρακτική. Οι συγκεκριμένες τεχνικές είναι κατάλληλες για τη φύση του αντικειμένου του σεμιναρίου, το εκπαιδευτικό ύφος του εκπαιδευτή και τα μαθησιακά αποτελέσματα. Γίνεται επεξήγηση της απαραίτητης θεωρίας πίσω από την πράξη με έμφαση στα έγγραφα και τις διαδικασίες. Κατά τη διάρκεια της παράδοσης γίνεται εξάσκηση μέσω υπόδησης ρόλων.


Αναγνώριση Ωρών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ)

Το πρόγραμμα μπορεί να αναγνωριστεί για έως και 5 ώρες ΣΕΕ στη Νομική Θεματολογία. Τα κριτήρια αναγνώρισης και οι ώρες ΣΕΕ, πιστοποιούνται απευθείας από τον Επόπτη, Επαγγελματικό Σύνδεσμο ή άλλους συνδέσμους που διατηρείτε συμμετοχή μέλους. 


In-house Training

For groups within the same organisation, this course may be customized to meet any specific needs and delivered in-house.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου
 • € 180.00
 • € 0.00
 • € 34.20
 • € 180.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 02 Μάιου 2023

Ώρα

14:00 - 19:30

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Νηολόγηση Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ – Drones)

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
CySEC Certification Examination Preparation Course (Advanced, Basic)...

With a proven track record, the highly successful EIMF CySEC examination preparation course offers an in-depth coverage of all the required material, preparing ...

15/02/2023 17:00

32 ώρες (8 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Fund Set Up in Cyprus: A Practical Guide...

This Seminar aims to provide participants the knowledge and understanding to be able to set up a fund in Cyprus from A to Z. The Cyprus Fund Industry and the ba...

15/02/2023 17:15

10 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CySEC Regulatory Reporting for Boards: Going Beyond Compliance...

The Board of Directors are ultimately accountable for what happens within a Cyprus Investment Firm (CIF) and sign a number of reports for submission to CySEC to...

21/02/2023 15:30

6 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

FREE WEBINAR: The Latest Developments in Crypto Currencies and Other C...

Markets in Crypto assets regulation is a milestone regulatory framework which aims to address regulatory concerns that come along with newly introduced and ‘’di...

23/02/2023 16:00

7 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Δίπλωμα: Νέοι Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας...

Τον Σεπτέμβριο του έτους 2023 θα εφαρμοστούν οι νέοι κανονισμοί πολιτικής δικονομίας που ως στόχο έχουν την απλούστευση της ενώπιον των Δικαστηρίων διαδικασίας,...

28/02/2023 14:00

28 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

OnLine Virtual Classroom

CySEC AML Certification Examination Preparation Course...

The CySEC AML Certification Examination requires very good knowledge of the Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Laws of 2007-...

01/03/2023 17:00

16 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

AML and KYC Guidelines for CIFs and Fund Management Firms...

Setting up onboarding procedures for investment firmsThe European Institute of Management and Finance is organising a 4th AML linked course that will analyse th...

07/03/2023 16:30

5 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Obligations of Directors Under Cyprus Company Law...

The aim of this programme is to analyse the two main regulations currently in place regarding the automatic exchange of financial account information for tax pu...

14/03/2023 09:00

7 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

CySEC Certification Examination Preparation Course (Advanced, Basic)...

With a proven track record, the highly successful EIMF CySEC examination preparation course offers an in-depth coverage of all the required material, preparing ...

16/03/2023 17:00

32 ώρες (8 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Digital Currency, Compliance & Risk: The 5th AML Directive and the EU ...

Cryptocurrencies and Blockchain Technology are becoming popular topics to explore, due to the way they are set to refine and revolutionize the world of business...

21/03/2023 09:00

14 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

EXIN Privacy and Data Protection Foundation Certificate in General Dat...

The EU General Data Protection Regulation (GDPR) is considered the most important change in data privacy regulation in 20 years. The regulation protects the dat...

28/03/2023 14:30

14 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

OnLine Virtual Classroom

Εκούσιες Εκκαθαρίσεις – Θεωρία και Πρακτικη...

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με τη διαδικασία της εκούσιας εκκαθάρισης τόσο από μέλη όσο και από...

29/03/2023 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

EIMF (Λευκωσία)

Fund Administration, Accounting, Reporting and Depositary Functions...

Course Overview Mutual Funds are a very widely used financial tool. Investors, professionals and individuals make use of them in order to benefit from the profe...

04/04/2023 16:30

5 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

CySEC AML Certification Examination Preparation Course...

The CySEC AML Certification Examination requires very good knowledge of the Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Laws of 2007-...

04/04/2023 17:00

16 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CRS & FATCA Compliance & Reporting...

The Common Reporting Standard (CRS) is an effort led by the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) and aims to combat tax evasion by imposi...

05/04/2023 09:00

6 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

OnLine Virtual Classroom

How To Set Up An Anti-bribery And Corruption Program...

During this training we will discuss the definition of bribery and corruption and the most relevant anti-bribery and corruption laws. We will take a look at a c...

05/04/2023 11:00

5 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Εγγραφή Αεροσκαφών στο Κυπριακό Νηολόγιο-copy...

Η παράνομη απαγόρευση πτήσεων στους Κυπριακούς αερομεταφορείς και γενικά σε Κυπριακά αεροσκάφη πάνω από τον Τουρκικό Εναέριο Χώρο αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα μ...

05/04/2023 14:00

5 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Innovation-Led EU Digital Strategy in the Financial Services Sector...

In 2021, the European Commission launched an international benchmark-fixing EU Digital Strategy, designed to provide EU citizens with access to cross-border fin...

06/04/2023 10:00

5 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Big Data, Artificial Intelligence (AI) & Machine Learning (ML) in Fina...

The white-hot financial technology (or ”fintech”) sector is being driven by some of today’s most cutting-edge technologies, as both consumers are financial inst...

11/04/2023 09:00

6 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

EIMF Certificate in Blockchain & Crypto-Assets: Regulation and Policy...

Blockchain technology – the distributed platform that removes intermediaries from the equation and resolves the trust issue – has brought fundamental changes to...

26/04/2023 09:00

14 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

The Essentials of Company Law: Setting Up a Company in Cyprus...

As a full member of the European Union, Cyprus remains a safe and popular destination for investment due to the significant tax benefits that Cyprus offers. Thi...

26/04/2023 15:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Tracking Cryptocurrency & Blockchain Developments...

This course is the definitive walkthrough of the most recent cryptocurrencies/crypto assets developments, technological advancements in Blockchain technology an...

27/04/2023 16:45

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

OnLine Virtual Classroom

CySEC Certification Examination Preparation Course (Advanced, Basic)...

With a proven track record, the highly successful EIMF CySEC examination preparation course offers an in-depth coverage of all the required material, preparing ...

28/04/2023 17:00

32 ώρες (8 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Corporate Mobility and the Re-Domiciliation Process in Cyprus...

The purpose of this programme is to examine the various matters related to corporate mobility as inextricably linked to the freedom of establishment of legal pe...

02/05/2023 09:00

7 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Handling Client Complaints for Investment, Banking and Insurance Busin...

The appropriate handling of complaints marks out financial institutions and firms as being concerned to improve their relationships with their customers and the...

02/05/2023 09:00

5 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Νηολόγηση Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ – Drones)...

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη —ή αλλιώς drones— αποτελούν έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της αεροπορίας, με μεγάλες δυνατότητες για δημιουργία νέων θέσεων εργασί...

02/05/2023 14:00

5 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

OnLine Virtual Classroom

Unfair Commercial Practices in Financial Services...

Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council on unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market (‘the UCPD’) const...

03/05/2023 09:00

5 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Αξιόγραφα – Εφαρμογή Νομοθεσίας, Πρακτική και Ανάλυση Δικαστικών Αποφά...

Οι αγωγές οι οποίες αφορούν αξιόγραφα καταχωρήθηκαν από το 2013 μέχρι τα τέλη του 2015. Σήμερα πολλοί Δικηγόροι καλούνται να δικάσουν αυτής της φύσεως υποθέσεις...

03/05/2023 15:00

6 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Regulatory Compliance Framework...

Compliance Function is developing in one of the most important functions for the banks, as well as for the financial and insurance institutions, as demonstrated...

03/05/2023 16:45

10 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

A Deep Dive in to the EU AML Legislative Strategy...

This course will provide an overview of the complex nature of the EU legislative process and the key EU Institutions involved in the development of the revised ...

04/05/2023 10:00

16 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Cyprus Contract Law – The Basics...

What is a Contract?It may be surprising to hear that we form contracts every day without even knowing!This course will offer the opportunity to address the basi...

09/05/2023 15:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

CySEC AML Certification Examination Preparation Course...

The CySEC AML Certification Examination requires very good knowledge of the Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Laws of 2007-...

15/05/2023 17:00

16 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

EXIN Privacy & Data Protection: Professional Certificate in General Da...

With the ever increasing explosion of information flooding the internet, every company needs to plan how to manage and protect privacy of persons and their data...

16/05/2023 14:30

21 ώρες (3 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

OnLine Virtual Classroom

Fintech Regulation and Policy...

Financial Technology (in short FinTech) is part of our everyday life both for our professional/business and personal affairs.  Fintech is disrupting and challen...

24/05/2023 09:00

7 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

FinTech Security and Regulation (RegTech)...

With so many regulatory lapses and failures of big companies and banks, people are raising questions about the efficiency of the Regulators and Regulated Entiti...

24/05/2023 09:00

6 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Artificial Intelligence and Its Significant Role in Financial Markets...

Artificial intelligence (AI) is no longer viewed as a science fiction or futuristic notion. In recent decades, it has been assigned a very significant function ...

07/06/2023 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Employment Law in Cyprus...

It is important for any effective manager, supervisor or team leader to have a solid understanding of all the basic matters surrounding the employment law in Cy...

07/06/2023 09:00

5 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

CySEC Certification Examination Preparation Course (Advanced, Basic)...

With a proven track record, the highly successful EIMF CySEC examination preparation course offers an in-depth coverage of all the required material, preparing ...

09/06/2023 15:00

32 ώρες (8 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CySEC AML Certification Examination Preparation Course...

The CySEC AML Certification Examination requires very good knowledge of the Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Laws of 2007-...

12/06/2023 17:00

16 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

MICA Regulation and Crypto-Assets Policy...

The 5th AML Directive was only the first step towards regulating crypto-assets and crypto-activities in terms of anti-money laundering.  The Directive only cove...

14/06/2023 09:00

7 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

OnLine Virtual Classroom

DFSA Regulatory Compliance CPD Programme...

Financial services rules and regulations apply to all firms regulated by the DFSA. These rules and guidelines are intended to safeguard customers when they tran...

26/06/2023 09:00

15 ώρες (3 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

The Fund Industry: Definitions, Structures, Strategies and Regulations...

Mutual Funds are a very widely used financial tool. Investors, professionals and individuals make use of them in order to benefit from the professional investme...

04/07/2023 16:30

5 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

CySEC AML Certification Examination Preparation Course...

The CySEC AML Certification Examination requires very good knowledge of the Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Laws of 2007-...

17/07/2023 17:00

16 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CySEC Certification Examination Preparation Course (Advanced, Basic)...

With a proven track record, the highly successful EIMF CySEC examination preparation course offers an in-depth coverage of all the required material, preparing ...

24/07/2023 17:00

32 ώρες (8 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Corda Distributed Ledger Architecture...

Description This R3 Corda Architecture training is for technical leaders who need to make decisions about architecture, environment, and development platforms u...

31/01/2024 16:40

Αγγλικά

eLearning

Blockchain for Healthcare Professionals...

Description The Blockchain for Healthcare Professionals course reviews how Blockchain is being applied in the Healthcare industry. As the healthcare industry fa...

31/01/2024 16:40

Αγγλικά

eLearning

Hyperledger Fabric v1.4: Architecting, Designing and Deploying a Netwo...

Description This Hyperledger training course is designed for Architects and System Administrators and other professionals who want to gain a deeper understandin...

31/01/2024 16:40

Αγγλικά

eLearning

Certified Blockchain Solution Architect (CBSA) with Exam Voucher...

Description This course will cover the syllabus of BTA's Certified Blockchain Solution Architect (CBSA) examination. The Certified Blockchain Solution Architect...

31/01/2024 16:40

Αγγλικά

eLearning

Certified Blockchain Developer - Ethereum (CBDE) with Exam Voucher...

Description This course will cover the syllabus of BTA's Certified Blockchain Developer - Ethereum (CBDE) examination. The Certified Blockchain Developer - Ethe...

31/01/2024 16:40

Αγγλικά

eLearning

Practical Aspects of the Compliance Function...

DescriptionThis course offers a practical review of the compliance function. It addresses the roles, responsibilities and mission of the compliance officer, the...

31/01/2024 16:40

Αγγλικά

eLearning

Business Innovation Certificate...

The business world is evolving. If you want your organization to not just survive but thrive in these changing times, then your team needs to develop skills tha...

31/01/2024 16:40

Αγγλικά

eLearning

Certified Blockchain Developer - Hyperledger Fabric (CBDH) with Exam V...

Description This course will cover the syllabus of BTA's Certified Blockchain Developer - Hyperledger Fabric (CBDH) examination. The Certified Blockchain Develo...

31/01/2024 16:40

Αγγλικά

eLearning

Ethereum Developer...

Description This course on Ethereum developers is designed for programmers and developers who want to take a comprehensive deep dive in writing smart contracts ...

31/01/2024 16:40

Αγγλικά

eLearning

Ethics and Compliance...

DescriptionThis course will help you to increase your personal ethics and explore your obligations to act with integrity in all aspects of your work and profess...

31/01/2024 16:40

Αγγλικά

eLearning