Μικτή Εκπαίδευση - Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο ΣΕΠ/CyQF/EQF 5 - Μεγάλης Διάρκειας

- Soft Skills / Επικοινωνία - Ανθρώπινο Δυναμικό (HR) - Πιστοποιήσεις/ Προσόντα/ Άδειες

13 Φεβ 2023 18:00 08 Μάιου 2023 21:15
Ελληνικά
83 ώρες ( 16 μέρες )
Μικτή Εκπαίδευση - Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο ΣΕΠ/CyQF/EQF 5 - Μεγάλης Διάρκειας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη στελεχών επιχειρήσεων ως εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης ούτως ώστε να πιστοποιηθούν με βάση το πρότυπο της ΑΝΑΔ  <Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο 5>.

Στο πλαίσιο του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα  αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και ικανότητες στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, ούτως ώστε να μπορούν να επεξηγούν βασικές διαφορές μεταξύ εκπαίδευσης ενηλίκων και εκπαίδευσης παιδιών. Επιπλέον οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για αποτελεσματική  διάγνωση αναγκών κατάρτισης σε επίπεδο τομέα οικονομικής δραστηριότητας, οργανισμού και ατόμου.

Οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν να σχεδιάζουν  αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία θα περιλαμβάνουν σκοπό (ο οποίος εκφράζεται με συντομία, σαφήνεια και περιεκτικότητα), στόχους (σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων), και ορθά δομημένες ενότητες. Τέλος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση  να υλοποιούν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα εφαρμόζοντας σωστά επιλεγμένες, μεθόδους τεχνικές, μέσα και υλικά  και να τα αξιολογούν  επιλέγοντας τύπους και άξονες αξιολόγησης και σχεδιάζοντας αποτελεσματικά εργαλεία αξιολόγησης. Το πρόγραμμα επιπλέον θα ευαισθητοποιήσει τους καταρτιζόμενους για τη σημασία του ρόλου του εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με το τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευτές θα είναι σε θέση να:

 • Εισαγωγή στο εργαστήριο
 • Το μοντέλλο Addie και το πρότυπο της ΑΝΑΔ
 • Βασικές Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Διάγνωση Αναγκών Κατάρτισης
 • Σχεδιασμός και οργάνωση του περιεχομένου κατάρτισης:Σκοπός και στόχοι κατάρτισης
 • Σχεδιασμός και οργάνωση του περιεχομένου κατάρτισης:Δομή ενοτήτων
 • Σχεδιασμός και οργάνωση του περιεχομένου κατάρτισης:Εναρκτήρια και Καταληκτική συνάντηση
 • Επιλογή ή/και ανάπτυξη των μεθόδων, τεχνικών, μέσων και υλικών:Μέθοδοι Κατάρτισης
 • Επιλογή ή/και ανάπτυξη των μεθόδων, τεχνικών, μέσων και υλικών:Τεχνικές Κατάρτισης
 • Επιλογή ή/και ανάπτυξη των μεθόδων, τεχνικών, μέσων και υλικών:Μέσα και Υλικά Κατάρτισης
 • Προετοιμασία πριν από την υλοποίηση της κατάρτισης
 • Υλοποίηση της κατάρτισης
 • Αξιολόγηση προγραμμάτων ή/και ενοτήτων κατάρτισης

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Στελέχη επιχειρήσεων/Εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν με βάση το πρότυπο της ΑΝΑΔ <Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο 5> .
 • Επαγγελματίες χωρίς εκπαιδευτική εμπειρία ή με εκπαιδευτική εμπειρία λιγότερη των 240 ωρών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μεθοδολογία:

Μέθοδος Κατάρτισης: Κατά πρόσωπο εκπαίδευση Τεχνικές Κατάρτισης:

Προτείνεται η χρήση μοντέρνων τεχνικών εκπαίδευσης για την αφομοίωση της ύλης, με τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι θα κάνουν πρακτική εφαρμογή στα θέματα που διδάσκονται.

Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν:

 • διάλεξη/εισήγηση
 • συζήτηση
 • εργασία σε ομάδες
 • μελέτη περίπτωσης
 • υπόδηση ρόλων
 • προβολή βίντεο και συζήτηση
 • προβολή εκπαιδευτικού βίντεο που αφορά την ορθή συμπεριφορά προς τον πελάτη 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της Μικτής Εκπαίδευση (χρήση Zoom και Moodle και δια ζώσης διδασκαλία)


Θεματολογία

 • Εισαγωγή στο εργαστήριο
 • Το μοντέλλο Addie και το πρότυπο της ΑΝΑΔ
 • Βασικές Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Διάγνωση Αναγκών Κατάρτισης [ΕΕΚ1]
 • Σχεδιασμός και οργάνωση του περιεχομένου κατάρτισης: Σκοπός και στόχοι κατάρτισης
 • Σχεδιασμός και οργάνωση του περιεχομένου κατάρτισης: Δομή ενοτήτων
 • Σχεδιασμός και οργάνωση του περιεχομένου κατάρτισης: Εναρκτήρια και Καταληκτική συνάντηση
 • Επιλογή ή/και ανάπτυξη των μεθόδων, τεχνικών, μέσων και υλικών : Μέθοδοι Κατάρτισης
 • Επιλογή ή/και ανάπτυξη των μεθόδων, τεχνικών, μέσων και υλικών : Τεχνικές Κατάρτισης
 • Επιλογή ή/και ανάπτυξη των μεθόδων, τεχνικών, μέσων και υλικών : Μέσα και Υλικά Κατάρτισης
 • Προετοιμασία πριν από την υλοποίηση της κατάρτισης
 • Υλοποίηση της κατάρτισης
 • Αξιολόγηση προγραμμάτων ή/και ενοτήτων κατάρτισης


Ημέρες και ώρες διεξαγωγής

 • Δευτέρα 30/01/2023 - Δευτέρα 08/05/2023 

  83 ώρες

  Καθημερινές 09:00-14:15

  Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της Μικτής Εκπαίδευση (χρήση Zoom και Moodle και δια ζώσης διδασκαλία)

 • Οι τελευταίες 3 συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στην τάξη.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1999.00
 • € 1411.00
 • € 379.81
 • € 588.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1999.00
 • € 0.00
 • € 379.81
 • € 1999.00

Περαιτέρω Κοστολογικές Πληροφορίες

Παρέχεται έκπτωση σε μη-δικαιούχους ΑνΑΔ. Άνεργοι μπορούν να παρακολουθήσουν Δωρεάν το σεμινάριο εφόσον προσκομίσουν το παραπεμπτικό του Γραφείου Εργασίας και υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στο σεμινάριο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δευτέρα - 13 Φεβ 2023

Ώρα

18:00 - 21:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Χριστιάνα Κναή

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Δευτέρα - 08 Μάιου 2023

Ώρα

18:00 - 21:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Χριστιάνα Κναή

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Μικτή Εκπαίδευση - Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο ΣΕΠ/CyQF/EQF 5 - Μεγάλης Διάρκειας

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Μικτή Εκπαίδευση - Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο ΣΕΠ/C...

Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το ...

13/02/2023 18:00

83 ώρες (16 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Μικτή Εκπαίδευση

Αποτελεσματική Γραπτή Επικοινωνία...

Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, η ικανότητα αποτελεσματικής γραπτής επικοινωνίας θεωρείται σημαντικό επαγγελματικό προσόν, καθώς συνδέεται άμεσα με την καλή ...

22/02/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο ΣΕΠ/CyQF/EQF 5 - Μεσαίας...

Οι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το ...

24/02/2023 09:00

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Μικτή Εκπαίδευση

Αποτελεσματικές Τηλεφωνικές Τεχνικές...

Η τηλεφωνική επαφή είναι πολλές φορές η πρώτη επαφή που έχουν πελάτες και συνεργάτες με την εταιρία ή οργανισμό. Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι ιδι...

10/03/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Εμπειρία Πελάτη...

Η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες, είναι ένας από τους πρωταρχικούς στρατηγικούς στόχους πολλών εταιρειών. Το αίσθημα του ευχαριστημένου πελάτη ...

23/03/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Employee Engagement: A practical toolkit for handling the future chall...

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν πολλές εταιρείες σήμερα είναι η μη δέσμευση του προσωπικού λόγω του ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό  περιβάλλον εργοδότηση...

30/03/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Μεθοδολογία και Εφαρμογή Διάγνωσης Εκπαιδευτικών Αναγκών σε Ενδοεταιρι...

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Ως εκ τούτου οι περισσότερες εταιρείες παγκοσμίως αλλά και στην Κύπρο έχουν στο κέν...

20/04/2023 08:30

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Επικοινωνία στο Χώρο Εργασίας...

Η επικοινωνία στο χώρο εργασίας είναι κρίσιμης σημασίας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Το επίπεδο επικοινωνίας καθορίζει τη ποιότητα αλλά και παραγωγικότη...

15/05/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Ίσες Ευκαιρίες και Διαπολιτισμικότητα στον Εργασιακό Χώρο...

Το εργασιακό περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο διαπολιτισμικό. Το πρόγραμμα  αυτό αναπτύσσει γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας, διαχ...

19/05/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Διαπροσωπική Αποτελεσματικότητα (Ενσυναίσθηση, Ενεργητική Ακρόαση και ...

Το βιωματικό αυτό εργαστήριο σκοπεύει να αναπτύξει τις γνώσεις και δεξιότητες των συμμετεχόντων σε θέματα επικοινωνίας και διαπροσωπικής αποτελεσματικότητας. To...

22/05/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Gender Equality in Workplace...

Η ισότητα στον χώρο εργασίας, δεν αφορά μόνο τα ίσα δικαιώματα της εργαζομένης γυναίκας. Αντιθέτως, μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη, σε όλους τους εργαζόμενο...

25/05/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Ομαδικότητα στο Χώρο Εργασίας...

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να ευαισθητοποιήσει τους καταρτιζόμενους στην αξία της ομαδικότητας στον εργασιακό χώρο και να τους δώσει τις γνώσεις και δεξιότητε...

01/06/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Ανάπτυξη Περιεχομένου και Δεξιοτήτων Παρουσίασης...

Μέρος της καθημερινότητας αρκετών επαγγελματιών είναι η δημιουργία παρουσιάσεων για έργα, υπηρεσίες κ.α σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς πελάτες τους....

05/06/2023 09:00

16 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online