LIVE ONLINE - Συνελεύσεις Ιδιωτικών Εταιρειών και Είδη Ψηφισμάτων

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

07 Ιουλ 2022 14:00 07 Ιουλ 2022 19:30
Ελληνικά
5 ώρες ( 1 ημέρα )
LIVE ONLINE - Συνελεύσεις Ιδιωτικών Εταιρειών και Είδη Ψηφισμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εποπτεία του τομέα των διοικητικών υπηρεσιών από διαφορετικές εποπτικές αρχές έχει ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων τη μη ομοιογενή εφαρμογή των προνοιών του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113. Οι αποφάσεις στις συνελεύσεις των μετόχων διαφέρουν από τις αποφάσεις στις συνελεύσεις των διοικητικών συμβούλων και ο ρόλος του γραμματέα δεν είναι για όλους ξεκάθαρος. Η αντίληψη των εργοδοτουμένων του τομέα των διοικητικών υπηρεσιών ποια έγγραφα πρέπει να τηρούνται και το λεκτικό τους, πώς υπογράφονται και από ποιους, δεν είναι η ίδια και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μηχανική ετοιμασία τους, λάθη και προστριβές.

Ποια η διαφορά των έκτακτων γενικών συνελεύσεων από την ετήσια γενική συνέλευση, πού λαμβάνονται έκτακτα ή ειδικά ψηφίσματα; Σε τι διαφέρουν οι λέξεις «απαρτία» και «πλειοψηφία», πότε και γιατι απαιτείται η καταχώρηση πιστού αντιγράφου ψηφίσματος στον Έφορο Εταιρειών είναι μόνον μερικά από τα ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν σε αυτό το σεμινάριο 3 ωρών.

Είναι αυτό το σεμινάριο απαραίτητο προκειμένου να ευθυγραμμιστούν οι συμμετέχοντες με τη νομοθεσία, τις απαραίτητες γνώσεις και τη σειρά εγγράφων που πρέπει να τηρούνται για τις συνελεύσεις μίας ιδιωτικής εταιρείας και να βελτιώσουν την ποιότητα παροχής υπηρεσιών.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:

Να αναγνωρίσουν την ανάγκη για ευθυγράμμιση με τη νομοθεσία που διέπει τις Γενικές

Συνελεύσεις και τις Συνελεύσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Να απαριθμούν τα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε συνέλευση.

Να γνωρίσουν τα είδη των ψηφισμάτων των Μετόχων (Σύνηθες, Ειδικό και Έκτακτο) και των

Διευθυντών και πότε αυτά απαιτούνται.

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

Να επιλέγουν ορθά και αποτελεσματικά τα σχετικά έγγραφα που διέπουν τις Συνελεύσεις ιδιωτικής εταιρείας

Να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να εξάγουν συμπεράσματα.

 

Σε επίπεδο στάσεων:

Να υιοθετήσουν νέες πρακτικές για την ετοιμασία εγγράφων συνελεύσεων .

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για:

 • Λειτουργούς Συμμόρφωσης
 • Δικηγόρους
 • Ασκούμενους Δικηγόρους
 • Νομικούς Συμβούλους
 • Νομικούς Βοηθούς
 • Παρόχους Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Corporate Administrators

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενότητες Προγράμματος

 • Εισαγωγή
 • Μέτοχοι
 • Διοικητικοί Σύμβουλοι
 • Γραμματέας
 • Συνελεύσεις Διευθυντών
 • Συνελεύσεις Μετόχων
 • Επίλογος

 

Μέσα και Υλικά Κατάρτισης

Οι μεθόδοι κατάρτισης είναι η σύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση ή τηλεκπαίδευση με τη μέθοδο Zoom. Δηλαδή απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή καταρτιζόμενων και εκπαιδεύτριας στην μαθησιακή διαδικασία.

Οι τεχνικές κατάρτισης είναι η διάλεξη, η συζήτηση, η χιονοστιβάδα, ερωτήσεις – απαντήσεις, ο καταιγισμός ιδεών και η πρακτική άσκηση. Οι συγκεκριμένες τεχνικές είναι κατάλληλες για τη φύση του αντικειμένου του σεμιναρίου, του εκπαιδευτικού στυλ της εκπαιδεύτριας και των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Τα μέσα κατάρτισης είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το διαδίκτυο και το επαιδευτικό εγχειρίδιο.

Τα υλικά κατάρτισης παρέχονται από την πλατφόρμα Zoom και είναι ο Πίνακας ( white board) και άλλα διαθέσιμα υλικά διαδικτυακά.


Mary Olive McCluskey

Mary – Olive McCluskey obtained a Law Degree from the Aristotle University of Thessaloniki, Greece, then pursued an LL.M in European Law (University of Exeter, UK) and was admitted to the Cyprus Bar Association in 2006. She is a practicing advocate (Nicosia Bar Association) with experience in civil and commercial law and litigation. She is also a licensed Insolvency Practitioner with experience in loan restructuring, debt collection, liquidation and bankruptcy. She is fluent in the English and in the Greek language and she was recently registered with the Cyprus Register of Sworn Translators.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου
 • € 180.00
 • € 0.00
 • € 34.20
 • € 180.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη - 07 Ιουλ 2022

Ώρα

14:00 - 19:30

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : LIVE ONLINE - Συνελεύσεις Ιδιωτικών Εταιρειών και Είδη Ψηφισμάτων

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
LIVE ONLINE - Συνελεύσεις Ιδιωτικών Εταιρειών και Είδη Ψηφισμάτων...

Η εποπτεία του τομέα των διοικητικών υπηρεσιών από διαφορετικές εποπτικές αρχές έχει ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων τη μη ομοιογενή εφαρμογή των προνοιών του περί Ε...

07/07/2022 14:00

5 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Δικαστηριακές Εταιρικές Αιτήσεις...

The EIMF Live Online Learning ExperienceEIMF subject-matter experts deliver engaging and interactive courses across a broad spectrum of areas, that can be enjoy...

14/07/2022 14:00

5 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Certified Blockchain Business Foundations (CBBF) with Exam Voucher...

Description This course will cover the syllabus of BTA's Certified Blockchain Business Foundations (CBBF) examination. The Certified Blockchain Business Foundat...

31/01/2023 05:38

Αγγλικά

eLearning

CIMA – Strategic Management (E3)...

This unit provides the foundation of strategic management and an understanding of the dynamics of the organisational ecosystem and how it affects the strategy o...

31/01/2023 05:38

Αγγλικά

eLearning

CIMA – Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law (...

The learning outcomes in this subject reflect the professional standards to be demonstrated for the benefit of all stakeholders. With this in mind, the place of...

31/01/2023 05:38

Αγγλικά

eLearning