Βελτίωση Παραγωγικότητας και Επίτευξη Στόχων για Γραφειακό Προσωπικό

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία

27 Σεπ 2022 08:30 27 Σεπ 2022 15:45
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
Βελτίωση Παραγωγικότητας και Επίτευξη Στόχων για Γραφειακό Προσωπικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στους γρήγορους και έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας το γραφειακό προσωπικό καλείται να αντιμετωπίσει μια πληθώρα από καθημερινές προσκλήσεις και εργασίες (κάποιες προγραμματισμένες και κάποιες έκτακτες) στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους υιοθετώντας έννοιες όπως οι δείκτες απόδοσης (KPIs), και προτεραιωποιόντας τις εργασίες τους με στόχο να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Γραμματειακό προσωπικό
 • Λειτουργούς εξυπηρέτησης πελατών
 • Διοικητικό προσωπικό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματολογία

 • Εισαγωγή
 • Κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης μου
 • Η μήτρα διαχείρισης του χρόνου και το master list
 • Μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας
 • In tray exercise
 • Καταληκτική συνάντηση


Εκπαιδεύτρια: Βασιλική Ανδρικοπούλου

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 194.00
 • € 84.00
 • € 36.86
 • € 110.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 194.00
 • € 0.00
 • € 36.86
 • € 194.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 27 Σεπ 2022

Ώρα

08:30 - 15:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Βελτίωση Παραγωγικότητας και Επίτευξη Στόχων για Γραφειακό Προσωπικό

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Βελτίωση Παραγωγικότητας και Επίτευξη Στόχων για Γραφειακό Προσωπικό...

Στους γρήγορους και έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας το γραφειακό προσωπικό καλείται να αντιμετωπίσει μια πληθώρα από καθημερινές προσκλήσεις και εργασίες (...

27/09/2022 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Τεχνικές Πρακτικογραφίας...

Οι συναντήσεις είναι απαραίτητο εργαλείο κατεύθυνσης και διεύθυνσης κάθε εταιρίας και οργανισμού. Τα πρακτικά συναντήσεων αντικατοπτρίζουν στην ουσία την συνάν...

10/10/2022 09:00

10 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Αποτελεσματική Γραπτή Επικοινωνία...

Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, η ικανότητα αποτελεσματικής γραπτής επικοινωνίας θεωρείται σημαντικό επαγγελματικό προσόν, καθώς συνδέεται άμεσα με την καλή ...

01/11/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Αποτελεσματική Οργάνωση και Διαχείριση Γραφείου...

Το σεμινάριο αυτό ανταποκρίνεται στην ανάγκη για συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας της εργασίας του προσωπικού που στηρίζει προϊσταμένους τμ...

10/11/2022 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Αποτελεσματική Σύνταξη Εκθέσεων (Report Writing)...

Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον η ικανότητα αποτελεσματικής γραπτής επικοινωνίας θεωρείται σημαντικό επαγγελματικό προσόν, καθώς συνδέεται άμεσα με την καλή ε...

23/11/2022 08:30

15 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online