Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες (Windows, Internet, Email, Word & Excel)

- Πληροφορική - Χρήστες

28 Σεπ 2022 08:15 04 Νοε 2022 14:45
Ελληνικά
60 ώρες ( 12 μέρες )
Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες (Windows, Internet, Email, Word & Excel)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας στην πληροφορικής,  όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις βασικές ψηφιακές  γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί  η αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα αυτό θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις βασικές αυτές γνώσεις και δεξιότητες  και θα τους ενδυναμώσει στον χώρο εργασίας τους.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η απόκτηση βασικών ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες θα είναι χρήσιμες στον χώρος εργασίας.

Με την λήξη του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Χειρίζονται τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και να διαχειρίζονται τα αρχεία τους
 • Κάνουν πλοήγηση στο διαδίκτυο
 • Χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Επεξεργαστούν ένα κείμενο με την χρήση του Microsoft Word
 • Καταχωρούν δεδομένα σε ένα ηλεκτρονικό φύλλο και να δημιουργούν απλές φόρμουλες και έτοιμες συναρτήσεις στο Microsoft Excel
 • Γνωρίζουν για την ασφάλεια των δεδομένων και  της πρόσβασης στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε άτομα που επιθυμούν να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και τις γνώσεις τους στην χρήση βασικών λογισμικών όπως Windows, Word, Excel, Email και Internet.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Topics

Ενότητα 1: Γνωριμία με τον Η.Υ και περιφερειακών συσκευών.

Ενότητα 2: Οργάνωση φακέλων και υποφακέλων, σκληρού δίσκου.

Ενότητα 3: Εργασία με φακέλους και αρχεία

Ενότητα 4: Πλοήγηση στο διαδίκτυο

Ενότητα 5: Επικοινωνία

Ενότητα 6: Ασφάλεια δεδομένων και πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Ενότητα 7: Επεξεργαστής Κειμένου (Microsoft Word)

Ενότητα 8: Λογισμικό Ηλεκτρονικών Φύλλων (Microsoft Excel)


Methodology

 • Διάλεξη με διαφάνειες
 • Συζήτηση
 • Ασκήσεις
 • Προβολή ταινίας
 • Παραδείγματα
 • Επίδειξη
 • Εργαστήρια

 

Speaker:Nearchos Constantinou

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1000.00
 • € 720.00
 • € 190.00
 • € 280.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1000.00
 • € 0.00
 • € 190.00
 • € 1000.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 28 Σεπ 2022

Ώρα

08:15 - 14:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 30 Σεπ 2022

Ώρα

08:15 - 14:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 05 Οκτ 2022

Ώρα

08:15 - 14:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 07 Οκτ 2022

Ώρα

08:15 - 14:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 12 Οκτ 2022

Ώρα

08:15 - 14:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 14 Οκτ 2022

Ώρα

08:15 - 14:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 19 Οκτ 2022

Ώρα

08:15 - 14:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 21 Οκτ 2022

Ώρα

08:15 - 14:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 26 Οκτ 2022

Ώρα

08:15 - 14:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 28 Οκτ 2022

Ώρα

08:15 - 14:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 02 Νοε 2022

Ώρα

08:15 - 14:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 04 Νοε 2022

Ώρα

08:15 - 14:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες (Windows, Internet, Email, Word & Excel)

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες (Windows, Internet, Email, Word & Excel)...

Με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας στην πληροφορικής,  όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις βασικές ψηφιακές  γνώσεις και δεξιότητες που απαι...

28/09/2022 08:15

60 ώρες (12 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Microsoft Excel Expert level For Technical, Scientific & Supervisory S...

Mastering Excel can be life changing in the workplace regardless of your current position. Working with tables and lists, making decisions based on data analysi...

11/10/2022 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Microsoft Excel Basic Level For Technical, Scientific and Supervisory ...

Microsoft Excel is an essential application in today’s work environment. Microsoft Excel is a tool for the creation of spreadsheets and graphs, for performing c...

25/10/2022 08:15

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Analyzing data with Power BI (DA-100T00-AC)...

This course will discuss the various methods and best practices that are in line with business and technical requirements for modeling, visualizing, and analyzi...

31/10/2022 08:15

28 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Analyzing data using PowerPivot and Data Analysis Expression in Excel...

The analysis of large data volume demands the use of modern tools in order that the analysis is done in a very effective way. People from the Statistics, IT, Ri...

07/11/2022 08:15

21 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Mastering the Art of Presentations using Powerpoint...

Το πρόγραμμα απευθύνεται στο επιστημονικό προσωπικό και Διευθυντές οι οποίοι αναλαμβάνουν την διεξαγωγή ενημερωτικών συναντήσεων για τους πελάτες της εταιρείας ...

15/11/2022 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Microsoft Excel Expert level For Technical, Scientific & Supervisory S...

Mastering Excel can be life changing in the workplace regardless of your current position. Working with tables and lists, making decisions based on data analysi...

22/11/2022 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Comparing, Manipulating Lists and Analysing Data with Excel...

Η ανάγκη για αποτελεσματική ανάλυση πληροφοριών ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων βασισμένη σε δεδομένα, επιβάλλει τη χρήση βασικών μαθηματικών, στατιστι...

29/11/2022 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Automating Excel Functions and Routinces with VBA in Microsoft Excel...

VBA (Visual Basic for Applications) is an Object Oriented Language. This programming language can be used to automate tasks by developing procedures and functio...

01/12/2022 08:15

28 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Microsoft Excel Expert Level for Technical, Scientific & Supervisory S...

Mastering Excel can be life changing in the workplace regardless of your current position. Working with tables and lists, making decisions based on data analysi...

20/12/2022 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online