Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ): Όλα τα Σεμινάρια Προτύπων και Επιθεωρητών Συστημάτων

calendar icon

20 Απριλίου 2022

⠀ -⠀ Όλα τα Πρότυπα Ποιότητας
⠀ -⠀ Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα
Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ): Όλα τα Σεμινάρια Προτύπων και Επιθεωρητών Συστημάτων

Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) ως εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), διοργανώνει διαδικτυακά και δια-ζώσης σεμινάρια κατά κύριο λόγο στο τομέα των Προτύπων Ποιότητας.

Η ΚΕΠ προσφέρει πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα για Επικεφαλής Επιθεωρητές με βάση τα πρότυπα ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 και ISO/IEC 27001, προγράμματα για Εσωτερικούς Επιθεωρητές για συστήματα διαχείρισης με βάση τα πιο πάνω πρότυπα και προγράμματα για τεχνικά θέματα όπως η ασφάλεια παιχνιδότοπων, πρόληψη λεγεωνέλλας, ενεργειακή απόδοση κτιρίων, ανελκυστήρες κ.α. Επίσης, προσφέρονται σε Εταιρείες και Οργανισμούς εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους (Μονοεπιχειρησιακά).

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της ΚΕΠ, σχεδιάζονται με τρόπο που να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και να ικανοποιούν απόλυτα τις υπάρχουσες αλλά και τις μελλοντικές εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. 

  1. 04/05/2022 - Απαιτήσεις προτύπου ISO 9001:2015 Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

  2. 10/05/2022 - Βασικές Αρχές ασφάλειας εγκατάστασης νέου ανελκυστήρα προς την Ευρωπαϊκή οδηγία 2014/33/ΕΚ (Κ.Δ.Π 309/2016) και το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο CYS EN 81-20:2020

 Οι εισηγητές των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων από την Κύπρο και το εξωτερικό είναι άρτια καταρτισμένοι, με πολυετή εμπειρία στον τομέα τους. Επιπλέον, κατέχουν πιστοποίηση από την ΑνΑΔ αλλά και από άλλους Διεθνείς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (π.χ. STAREGISTER).

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΚΕΠ, από τον Μάρτιο του 2018, είναι μέλος της Ακαδημίας του IQNET (IQNET Academy).

Η συνεργασία με την Ακαδημία του IQNet, υπήρξε ένας από τους βασικούς στόχους του Τομέα εκπαίδευσης της ΚΕΠ, ώστε να προσφέρει στους συμμετέχοντες των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά κατάρτισης, και να προσθέσει ακόμα μεγαλύτερη αξία στην εκπαίδευση που προσφέρει. 

  1. 21/06/2022 - Ασφάλεια Παιδικών Χαρών και Παιδότοπων με βάση τα Νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CYS ΕΝ 1176 & CYS ΕΝ 1177

  2. 28/06/2022 - Απαιτήσεις Προτύπου ISO 14001:2015 - Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

  3. 29/06/2022 - Απαιτήσεις Προτύπου ISO 22000:2018. Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

Η Ακαδημία IQNet αναφέρεται σε ένα νέο παγκόσμιο εμπορικό σήμα, το οποίο δημιουργήθηκε από το Διεθνές Δίκτυο Φορέων Πιστοποίησης IQNet και επικεντρώθηκε στη διεθνή αναγνώριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχονται από τα μέλη της. Η Ακαδημία IQNet είναι η απάντηση για μια σαφή ανάγκη της αγοράς για πολύτιμα και διεθνώς αναγνωρισμένα προγράμματα κατάρτισης. Οι υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται από την Ακαδημία IQNet π.χ. η διαδικτυακή της πύλη, προσφέρουν πρόσθετες ευκαιρίες επιβεβαίωσης των ικανοτήτων των καταρτιζόμενων και ευκαιρίες προσωπικής προώθησης, με στόχο να είναι ένα συνεχές εργαλείο ανάπτυξης αλλά και προώθησης καριέρας.

Για κάθε πιστοποιητικό κατάρτισης το οποίο εκδίδει η ΚΕΠ στα εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα από το IQNet, εκδίδεται αντίστοιχο πιστοποιητικό από την Ακαδημία του IQNet.

Όλα τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της ΚΕΠ, τυγχάνουν έγκρισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Share: