Μαρία Κναή

Επαγγελματικός Τίτλος:

Managing Director at EDITC & ΚΕΜ

Τομείς Εξειδίκευσης:

Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία > Πληροφορική - Επαγγελματίες IT > Κατασκευές/ Construction

ΤΙΤΛΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΔΑΞΕΙ
  • 20412-CONFIGURING ADVANCED WINDOWS SERVER 2012 SERVICES

  • ADMINISTERING WINDOWS SERVER 2012-COURSE 20411

  • ANALYZING DATA USING PROGRAMMING IN DAX

  • DATA ANALYSIS WITH POWERPIVOT & POWERVIEW

  • INSTALLING & CONFIGURING WINDOWS SERVER 2012-COURSE 20410

  • PRINCE 2 PRACTITIONER

  • PROJECT MANAGEMENT USING THE PRINCE METHODOLOGY

  • USING CRYSTAL REPORTS FOR ANALYZING DATA FOR BETTER FINANCIAL CONTROL

Πιστοποιήσεις Εκπαιδευτή
Πιστοποιήσεις ΕκπαιδευτήΦορέας Πιστοποίησης
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ)ΑνΑΔ
Τρέχοντα Σεμινάρια
Analyzing data with Power BI (DA-100T00-AC)

This course will discuss the various methods and best practices that are in line with business and technical requirements for modeling, visualizing, and analyzi...

28/09/2023 08:15

28 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Professional Scrum Master™ (PSM) I

Professional Scrum Master™ (PSM) is an interactive, activity-based course where students gain a strong understanding of Professional Scrum and the role of the S...

10/10/2023 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Introduction to Project Management: Planning and Monitoring Projects by Mastering MS project

A practical approach for managing and monitoring projects through a case study using MS Project as a toolImplementing projects is an integral part of every...

11/10/2023 08:15

21 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Analyzing data using PowerPivot and Data Analysis Expression in Excel

The analysis of large data volume demands the use of modern tools in order that the analysis is done in a very effective way. People from the Statistics, IT, Ri...

01/11/2023 08:15

21 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Microsoft 365 Administrator Essentials (Course MS-102T00)

This course covers the following key elements of Microsoft 365 administration: Microsoft 365 tenant management, Microsoft 365 identity synchronization, and Micr...

06/11/2023 08:15

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

PRINCE2 Agile Practitioner Certificate in Agile Project Management

This four-day course provides delegates with a thorough understanding of the PRINCE2® Agile guidance, and is aligned to the current version of PRINCE2. During t...

09/11/2023 08:15

26 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Beyond Excel Expert (Comparing, Manipulating Lists and Analysing Data with Excel)

Ένα νέο σεμινάριο από τους ειδικούς στο Microsoft Excel! To σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε χρήστες που έχουν ήδη παρακολουθήσει το σεμινάριο Excel Expert και επι...

20/11/2023 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Professional Scrum Product Owner I

This course aims to deliver knowledge and skills to learners who are involved in the development of products and hold the role of SCRUM Product Owner. A Scrum P...

27/11/2023 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Προγενέστερα Σεμινάρια
EXPIRED
Introduction to Project Management: Planning and Monitoring Projects by Mastering MS project

A practical approach for managing and monitoring projects through a case study using MS Project as a toolImplementing projects is an integral part of every...

29/06/2023 08:15

21 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Prince2 Foundation Course: Project Management using PRINCE2 Methodology-Prepares For the Prince2 Foundation Exam

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) is a process-based approach for project management providing an easily tailored and scalable method for the ...

28/06/2023 08:15

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Microsoft Power Automate for End Users and Microsoft PowerApps(Course 55265-A & Course 55268-A)

Microsoft Power Automate for End Users delivers an instructor-led product showcase for Microsoft Flow from start to finish in an engaging and practical way. Flo...

15/06/2023 08:15

28 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Professional Scrum Master™ (PSM) I

Professional Scrum Master™ (PSM) is an interactive, activity-based course where students gain a strong understanding of Professional Scrum and the role of the S...

14/06/2023 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

EXPIRED
SharePoint Online Power User - Course 55215BC

This course delivers the complete site owner story from start to finish in an engaging and practical way to ensure you have the confidence to plan and create ne...

24/05/2023 08:15

28 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Microsoft Excel Expert Level for Technical, Scientific & Supervisory Staff

Mastering Excel can be life changing in the workplace regardless of your current position. Working with tables and lists, making decisions based on data analysi...

19/04/2023 16:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Microsoft Excel Expert Level for Technical, Scientific & Supervisory Staff

Mastering Excel can be life changing in the workplace regardless of your current position. Working with tables and lists, making decisions based on data analysi...

30/03/2023 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Developing a Multilingual Website with Wordpress

WordPress has evolved to be the number one open source code program for web development. The numerous plug -ins available on the web allows to create stunning w...

29/03/2023 16:30

21 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Analyzing data using PowerPivot and Data Analysis Expression in Excel

The analysis of large data volume demands the use of modern tools in order that the analysis is done in a very effective way. People from the Statistics, IT, Ri...

17/03/2023 08:15

21 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Microsoft Excel Basic Level For Technical, Scientific and Supervisory Personnel

Microsoft Excel is an essential application in today’s work environment. Microsoft Excel is a tool for the creation of spreadsheets and graphs, for performing c...

09/03/2023 08:15

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Master your Data with Power Query

Power Query is a data transformation and data preparation engine. Power Query comes with a graphical interface for getting data from sources and a Power Query E...

07/03/2023 08:15

30 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Microsoft Excel Expert Level for Technical, Scientific & Supervisory Staff

Mastering Excel can be life changing in the workplace regardless of your current position. Working with tables and lists, making decisions based on data analysi...

02/03/2023 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Prince2 Practitioner: From Theory to Practice

The current workshop prepares for the PRINCE Practitioner Exams.PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) is a process-based approach for pr...

28/02/2023 16:15

21 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Introduction to Project Management: Planning and Monitoring Projects by Mastering MS project

A practical approach for managing and monitoring projects through a case study using MS Project as a toolImplementing projects is an integral part of every...

28/02/2023 08:15

21 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Beyond Excel Expert (Comparing, Manipulating Lists and Analysing Data with Excel)

Ένα νέο σεμινάριο από τους ειδικούς στο Microsoft Excel! To σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε χρήστες που έχουν ήδη παρακολουθήσει το σεμινάριο Excel Expert και επι...

10/02/2023 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Prince2 Foundation Course: Project Management using PRINCE2 Methodology-Prepares For the Prince2 Foundation Exam

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) is a process-based approach for project management providing an easily tailored and scalable method for the ...

09/02/2023 08:15

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Microsoft Excel Basic Level For Technical, Scientific and Supervisory Personnel

Microsoft Excel is an essential application in today’s work environment. Microsoft Excel is a tool for the creation of spreadsheets and graphs, for performing c...

25/01/2023 08:15

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Advanced Planning and Monitoring Projects

Η υλοποίηση πολλών έργων παράλληλα με χρήση κοινών πόρων είναι ένα σύνηθες φαινόμενο.Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί την μέγιστη δυνατή αποτελεσμα...

22/12/2022 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Microsoft Excel Expert Level for Technical, Scientific & Supervisory Staff

Mastering Excel can be life changing in the workplace regardless of your current position. Working with tables and lists, making decisions based on data analysi...

20/12/2022 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
PRINCE2 Agile Practitioner Certificate in Agile Project Management

This three day course provides delegates with a thorough understanding of the PRINCE2® Agile guidance, and is aligned to the current version of PRINCE2. During ...

19/12/2022 08:15

21 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Introduction to Project Management: Planning and Monitoring Projects by Mastering MS project

A practical approach for managing and monitoring projects through a case study using MS Project as a toolImplementing projects is an integral part of every...

15/12/2022 08:15

21 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Microsoft Excel Basic Level For Technical, Scientific and Supervisory Personnel

Microsoft Excel is an essential application in today’s work environment. Microsoft Excel is a tool for the creation of spreadsheets and graphs, for performing c...

13/12/2022 08:15

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Master your Data with Power Query

Power Query is a data transformation and data preparation engine. Power Query comes with a graphical interface for getting data from sources and a Power Query E...

12/12/2022 08:15

30 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Professional Scrum Master™ (PSM) I

Professional Scrum Master™ (PSM) is an interactive, activity-based course where students gain a strong understanding of Professional Scrum and the role of the S...

01/12/2022 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

EXPIRED
Comparing, Manipulating Lists and Analysing Data with Excel

Η ανάγκη για αποτελεσματική ανάλυση πληροφοριών ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων βασισμένη σε δεδομένα, επιβάλλει τη χρήση βασικών μαθηματικών, στατιστι...

29/11/2022 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
SharePoint Online Power User - Course 55215BC

This course delivers the complete site owner story from start to finish in an engaging and practical way to ensure you have the confidence to plan and create ne...

24/11/2022 08:15

28 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Analyzing data using PowerPivot and Data Analysis Expression in Excel

The analysis of large data volume demands the use of modern tools in order that the analysis is done in a very effective way. People from the Statistics, IT, Ri...

24/11/2022 08:15

21 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Microsoft Excel Expert level For Technical, Scientific & Supervisory Staff

Mastering Excel can be life changing in the workplace regardless of your current position. Working with tables and lists, making decisions based on data analysi...

22/11/2022 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Analyzing data with Power BI (DA-100T00-AC)

This course will discuss the various methods and best practices that are in line with business and technical requirements for modeling, visualizing, and analyzi...

31/10/2022 08:15

28 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Prince2 Practitioner: From Theory to Practice

The current workshop prepares for the PRINCE Practitioner Exams.PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) is a process-based approach for pr...

19/10/2022 08:15

21 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Microsoft Power Automate for End Users and Microsoft PowerApps(Course 55265-A & Course 55268-A)

Microsoft Power Automate for End Users delivers an instructor-led product showcase for Microsoft Flow from start to finish in an engaging and practical way. Flo...

13/10/2022 08:15

28 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Microsoft Excel Expert level For Technical, Scientific & Supervisory Staff

Mastering Excel can be life changing in the workplace regardless of your current position. Working with tables and lists, making decisions based on data analysi...

11/10/2022 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Prince2 Foundation Course: Project Management using PRINCE2 Methodology-Prepares For the Prince2 Foundation Exam

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) is a process-based approach for project management providing an easily tailored and scalable method for the ...

29/09/2022 08:15

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Office 365 Administrator (MS-030T00-AC)

This course targets the needs of IT professionals and SME managers with strong IT background who take part in evaluating, planning, deploying, and operating Mic...

27/09/2022 08:15

28 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Analyzing data with Power BI (DA-100T00-AC)

This course will discuss the various methods and best practices that are in line with business and technical requirements for modeling, visualizing, and analyzi...

15/09/2022 08:15

28 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Planning and Monitoring Projects by Mastering MS project

A practical approach for managing and monitoring projects through a case study using MS Project as a toolImplementing projects is an integral part of every...

18/07/2022 08:15

21 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Introduction to Project Management: Planning and Monitoring Projects by Mastering MS project

A practical approach for managing and monitoring projects through a case study using MS Project as a toolImplementing projects is an integral part of every...

29/06/2022 08:15

21 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Office 365 Administrator (MS-030T00-AC)

This course targets the needs of IT professionals and SME managers with strong IT background who take part in evaluating, planning, deploying, and operating Mic...

28/06/2022 08:15

28 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Automating Excel Functions and Routinces with VBA in Microsoft Excel

VBA (Visual Basic for Applications) is an Object Oriented Language. This programming language can be used to automate tasks by developing procedu...

28/06/2022 08:15

28 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

EXPIRED
Advanced Planning and Monitoring Projects

Η υλοποίηση πολλών έργων παράλληλα με χρήση κοινών πόρων είναι ένα σύνηθες φαινόμενο.Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί την μέγιστη δυνατή αποτελεσμα...

24/06/2022 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Online Interactive Course Development and LMS (Moodle)

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η εξ ‘αποστάσεως μάθηση έχει μπει για καλά στη ζωή μας και στις κυπριακές επιχειρήσεις. Οι εκπαιδευτές και άτομα που εμπλέκοντ...

16/06/2022 08:15

28 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Analyzing data using PowerPivot and Data Analysis expression in Excel

The analysis of large data volume demands the use of modern tools in order that the analysis is done in a very effective way. People from the Statistics, IT, Ri...

10/06/2022 08:15

21 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Microsoft Excel Expert level For Technical, Scientific & Supervisory Staff

Mastering Excel can be life changing in the workplace regardless of your current position. Working with tables and lists, making decisions based on data analysi...

06/06/2022 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Course MS-700T00 - A: Managing Microsoft Teams

In Microsoft Teams overview, you will get an overview of Microsoft Teams including Teams architecture and related Office 365 workloads. You will be provided an ...

26/05/2022 08:15

35 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

EXPIRED
Microsoft Excel Basic Level For Technical, Scientific and Supervisory Personnel

Microsoft Excel is an essential application in today’s work environment. Microsoft Excel is a tool for the creation of spreadsheets and graphs, for performing c...

24/05/2022 08:15

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
COMPTIA Network+

CompTIA Network+ is the first certification IT professionals specializing in network administration and support should earn. Network+ is aimed at IT professiona...

24/05/2022 08:15

35 ώρες (6 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
SharePoint Online Power User - Course 55215BC

This course delivers the complete site owner story from start to finish in an engaging and practical way to ensure you have the confidence to plan and create ne...

18/05/2022 08:15

28 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Prince2 Practitioner: From Theory to Practice

The current workshop prepares for the PRINCE Practitioner Exams.PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) is a process-based approach for pr...

03/05/2022 08:15

21 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Τεχνικός Πληροφορικής comptia A+

This course is intended for Desktop support specialists, Help desk technicians, Field service technicians, IT support technicians and Printer support specialist...

18/04/2022 08:15

60 ώρες (9 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Building an e-Commerce Site with Woo Commerce

This course takes the participants step-by-step through the process of adding a shopping cart to their website and collecting money for your products or service...

12/04/2022 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Advanced Planning and Monitoring Projects

Η υλοποίηση πολλών έργων παράλληλα με χρήση κοινών πόρων είναι ένα σύνηθες φαινόμενο.Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί την μέγιστη δυνατή αποτελεσμα...

11/04/2022 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Microsoft Azure Administrator (AZ-104T00-A)

This course teaches IT Professionals how to manage their Azure subscriptions, secure identities, administer the infrastructure, configure virtual networking, co...

11/04/2022 08:15

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
LIVE ONLINE - Comparing, Manipulating Lists and Analysing Data with Excel

Η ανάγκη για αποτελεσματική ανάλυση πληροφοριών ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων βασισμένη σε δεδομένα, επιβάλλει τη χρήση βασικών μαθηματικών, στατιστι...

07/04/2022 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Microsoft Excel Expert Level For Technical, Scientific & Supervisory Staff

Mastering Excel can be life changing in the workplace regardless of your current position. Working with tables and lists, making decisions based on data analysi...

05/04/2022 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
LIVE ONLINE - SharePoint Online Power User - Course 55215BC

This course delivers the complete site owner story from start to finish in an engaging and practical way to ensure you have the confidence to plan and create ne...

29/03/2022 08:15

28 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Developing a Multilingual Website with Wordpress

WordPress is currently the most successful and popular content management software worldwide . Approximately 24% of internet is now using WordPress. WordPress i...

29/03/2022 08:15

21 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Developing a Multilingual Website with Wordpress

WordPress is currently the most successful and popular content management software worldwide . Approximately 24% of internet is now using WordPress. WordPress i...

20/03/2022 16:30

21 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
LIVE ONLINE - Prince2 Foundation Course: Project Management using PRINCE2 Methodology-Prepares For the Prince2 Foundation Exam

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) is a process-based approach for project management providing an easily tailored and scalable method for the ...

17/03/2022 08:15

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Microsoft Excel Expert level For Technical, Scientific & Supervisory Staff

Mastering Excel can be life changing in the workplace regardless of your current position. Working with tables and lists, making decisions based on data analysi...

08/03/2022 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
LIVE ONLINE - Microsoft Azure Administrator (AZ-104T00-A)

This course teaches IT Professionals how to manage their Azure subscriptions, secure identities, administer the infrastructure, configure virtual networking, co...

15/02/2022 08:15

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
LIVE ONLINE - Analyzing data with Power BI (DA-100T00-AC)

This course will discuss the various methods and best practices that are in line with business and technical requirements for modeling, visualizing, and analyzi...

08/02/2022 08:15

28 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)

EXPIRED
LIVE ONLINE - SharePoint Online Power User - Course 55215BC

This course delivers the complete site owner story from start to finish in an engaging and practical way to ensure you have the confidence to plan and create ne...

01/02/2022 08:15

28 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

EXPIRED
LIVE ONLINE - Microsoft Excel Basic Level For Technical, Scientific and Supervisory Personnel

Microsoft Excel is an essential application in today’s work environment. Microsoft Excel is a tool for the creation of spreadsheets and graphs, for performing c...

31/01/2022 08:15

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
LIVE ONLINE WEBINAR - Microsoft Excel Expert level For Technical, Scientific & Supervisory Staff

Mastering Excel can be life changing in the workplace regardless of your current position. Working with tables and lists, making decisions based on data anal...

13/01/2022 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
SharePoint Online Power User - Course 55215BC

This course delivers the complete site owner story from start to finish in an engaging and practical way to ensure you have the confidence to plan and create ne...

20/12/2021 08:15

28 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

EXPIRED
Microsoft Azure Administrator (AZ-104T00-A)

This course teaches IT Professionals how to manage their Azure subscriptions, secure identities, administer the infrastructure, configure virtual networking, co...

20/12/2021 08:15

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Comparing, Manipulating Lists and Analysing Data with Excel

Η ανάγκη για αποτελεσματική ανάλυση πληροφοριών ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων βασισμένη σε δεδομένα, επιβάλλει τη χρήση βασικών μαθηματικών, στατιστι...

17/12/2021 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)

EXPIRED
Microsoft Excel Expert level For Technical, Scientific & Supervisory Staff

Mastering Excel can be life changing in the workplace regardless of your current position. Working with tables and lists, making decisions based on data analysi...

13/12/2021 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
LIVE ONLINE WEBINAR - Automating Excel Functions and Routinces with VBA in Microsoft Excel

VBA (Visual Basic for Applications) is an Object Oriented Language. This programming language can be used to automate tasks by developing proce...

01/12/2021 08:15

28 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

EXPIRED
LIVE ONLINE WEBINAR - ITIL: Foundations in Information Technology Infrastructure Library

ITIL, formerly an acronym for Information Technology Infrastructure Library, is a set of practices for IT service management (ITSM) that focuses on aligning IT ...

30/11/2021 08:15

21 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Office 365 Administrator (MS-030T00-AC)

This course targets the needs of IT professionals and SME managers with strong IT backround who take part in evaluating, planning, deploying, and operating Micr...

29/11/2021 08:15

26 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

OnLine Virtual Classroom

EXPIRED
LIVE ONLINE WEBINAR - Introduction to Project Management: Planning and Monitoring Projects

A practical approach for managing and monitoring projects through a case study using MS Project as a tool Implementing projects is an integral part of every b...

25/11/2021 08:15

21 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

OnLine Virtual Classroom

EXPIRED
Comparing, Manipulating Lists and Analysing Data with Excel

Η ανάγκη για αποτελεσματική ανάλυση πληροφοριών ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων βασισμένη σε δεδομένα, επιβάλλει τη χρήση βασικών μαθηματικών, στατιστι...

22/11/2021 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)

EXPIRED
Manage SharePoint and OneDrive in Microsoft 365 (MS-040T00-AC)

Content is the most critical digital asset for every organization. In this course, you will learn how to plan, configure, and manage SharePoint Sites and OneDri...

15/11/2021 08:15

21 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)

EXPIRED
LIVE ONLINE WEBINAR - Prince2 Foundation Course: Project Management using PRINCE2 Methodology-Prepares For the Prince2 Foundation Exam

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) is a process-based approach for project management providing an easily tailored and scalable method for the ...

11/11/2021 08:15

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online