Μαρία Αχιλλεούδη

Επαγγελματικός Τίτλος:

Operational Excellence Consultant and Trainer

Τομείς Εξειδίκευσης:

Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία

Πληροφορίες Εκπαιδευτή

Η Μαρία Αχιλλεούδη έχει “Master of Science” (Magna Cum Laude Honors) από το Columbia University School of Engineering and Applied Science και  “Bachelor of Science” (Magna Cum Laude Honors) από το Queens College of the City University of New York. Ως Σύμβουλος Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, έχει κάνει μελέτες βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας σε επιχειρήσεις για μείωση των λειτουργικών τους κόστων και καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των άλλων πόρων τους, μελέτη του τρόπου ενοποίησης των επιχειρήσεων με τη συγχώνευση τους κ.α. Έχει εφαρμόσει αποτελεσματικά, αποδοτικά και λιτά Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας  ISO9001 και ISO13485. 

Ως εκπαιδευτής, έχει προσφέρει σειρά από ανοιχτά και ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα με θέματα σχετικά με την εξειδίκευση της. Το πελατολόγιο της περιλαμβάνει οργανισμούς ποικίλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με εξειδίκευση στον τομέα των υπηρεσιών (με η χωρίς προσφορά προϊόντων). ‘Eχει προσφέρει πολλά προγράμματα ανοιχτά όσο και ενδοεπιχειρησιακά, στα θέματα Lean Six Sigma, Βελτίωση Λειτουργίας Επιχείρησης, και Διαχείριση Ποιότητας. Εργάστηκε στην Αμερική, στην ΙΒΜ ως Yπεύθυνη Mηχανικός Ποιότητας, όπου οι εμπειρίες της  της έχουν διδάξει την ποιότητα όχι απλά ως θεωρεία αλλά και ως πράξη. Ως εσωτερικός σύμβουλος για δώδεκα χρόνια στον Όμιλο Λαϊκής, μέσα από τα έργα που εφάρμοσε προέκυψαν σημαντικές εξοικονομήσεις στα λειτουργικά κόστα και βελτιώσεις στην εξυπηρέτηση των πελατών. Εργάστηκε επίσης ως Διευθύντρια Λειτουργικής και Ποιοτικής Αναβάθμισης στην Τράπεζα Universal αποτελώντας μέλος της Ανώτερης Διεύθυνσης. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της, παρακολούθησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και Μεγάλη Βρετανία σειρά από εξειδικευμένα σεμινάρια στους τομείς της εξειδίκευσης της. 

Έχει επιλεγεί από το British Standards Institute (BSI), και American Systems Registrar (ASR) ως επικεφαλής αξιολογητής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO9001 και έχει αξιολογήσει συστήματα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό σε διάφορα είδη οργανισμών. Είναι επίσης επιλεγμένος συνεργάτης αριθμού Αμερικάνικων οργανισμών ως εκπαιδευτής για το θέμα Lean Six Sigma, το οποίο προσφέρει στη Νέα Υόρκη. Η ποικιλία των εμπειριών της σε τεχνικά θέματα της εξειδίκευσης της και σε διεύθυνση έργων αλλά και η εμπειρία της ως διευθύντρια ομάδας, της προσφέρουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματική στην επιτυχή διεκπεραίωση των έργων που αναλαμβάνει, μεγιστοποιώντας έτσι και το όφελος προς τους πελάτες της. Κατέχει διάφορες διαπιστεύσεις στον τομέα της εξειδίκευσης της.

Ανέλαβε το σχεδιασμό, μοντελοποίηση και εφαρμογή διαδικασιών της Αγοράς Ηλεκτρισμού Κύπρου και τον εντοπισμό των απαιτήσεων του λογισμικού.            Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στην ηλεκτρονική διεύθυνση  maria.achilleoudes@cytanet.com.cy

ΤΙΤΛΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΔΑΞΕΙ
  • Εισαγωγικό Σεμινάριο για την Ανώτατη Διοίκηση στη Μεθοδολογία Βελτίωσης με την Προσέγγιση Lean Six Sigma

  • Βελτίωση και μείωση κόστους λειτουργίας στον τομέα των υπηρεσιών με τη μεθολογία Lean Six Sigma

  • Βελτίωση Παραγωγικότητας κι Εξυπηρέτησης και Μείωση Λειτουργικών Κόστων στις Υπηρεσίες και Εσωτερικά Τμήματα Οργανισμών

  • Διαχείριση Ποιότητας και πρότυπο ISO9001 (και για ISO13485) - Εισαγωγή

  • Προετοιμασία Ελεγκτών Ποιότητας για Έλεγχο Εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO9001 (και για ISO13485)

Πιστοποιήσεις Εκπαιδευτή
Πιστοποιήσεις ΕκπαιδευτήΦορέας Πιστοποίησης
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ)ΑνΑΔ
Τρέχοντα Σεμινάρια
Επιχειρηματικός Μετασχηματισμός για Βέλτιστη Απόδοση της Επιχείρησης - Τεχνικές και Εργαλεία (100% Επιχορηγημένο)

Ο επιχειρησιακός μετασχηματισμός αποτελεί μια πρωτοποριακή μεθοδολογία βελτίωσης ενός οργανισμού έτσι που να γίνει σύγχρονος και ανταγωνιστικός.  Ο...

16/04/2024 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Πιστοποίηση Lean Six Sigma-Yellow Belt

H Lean six sigma είναι ευρέως διαδεδομένη μεθοδολογία βελτίωσης λειτουργίας οργανισμών. Έχει υιοθετηθεί από οργανισμούς όλων των επιχειρησιακών κλάδων (μεταποίη...

11/06/2024 12:30

40 ώρες (10 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Προγενέστερα Σεμινάρια
Ολοκληρώθηκε
Πιστοποίηση Lean Six Sigma-Yellow Belt

H Lean six sigma είναι ευρέως διαδεδομένη μεθοδολογία βελτίωσης λειτουργίας οργανισμών. Έχει υιοθετηθεί από οργανισμούς όλων των επιχειρησιακών κλάδων (μεταποίη...

19/12/2023 12:30

40 ώρες (10 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Επιχειρηματικός Μετασχηματισμός για Βέλτιστη Απόδοση της Επιχείρησης - Τεχνικές και Εργαλεία (100% Επιχορηγημένο)

Ο επιχειρησιακός μετασχηματισμός αποτελεί μια πρωτοποριακή μεθοδολογία βελτίωσης ενός οργανισμού έτσι που να γίνει σύγχρονος και ανταγωνιστικός.  Οι σημ...

13/12/2023 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Hilton Nicosia

Ολοκληρώθηκε
Σχεδιάζω Προϊόντα/ Υπηρεσίες και την Υποδομή τους με την Καινοτόμα Μέθοδο Design for Lean Six Sigma

Οι σημερινές επιχειρήσεις για να αναπτύσσονται και να παραμένουν ανταγωνιστικές, χρειάζεται συνεχώς είτε να προσφέρουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες ή να ανασχεδιά...

22/12/2022 09:30

21 ώρες (6 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Θεαματικά Αποτελέσματα στις Επιδόσεις σας με τη Πρωτοποριακή Μέθοδο LEAN SIX SIGMA (LSS) (100% Επιχορηγημένο)

H μεθοδολογία Lean Six Sigma είναι ένας δομημένος τρόπος προσέγγισης για τη μείωση των ελαττωματικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών ...

20/12/2022 09:30

21 ώρες (6 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Πιστοποίηση Lean Six Sigma-Yellow Belt

H Lean six sigma είναι ευρέως διαδεδομένη μεθοδολογία βελτίωσης λειτουργίας οργανισμών. Έχει υιοθετηθεί από οργανισμούς όλων των επιχειρησιακών κλάδων (μεταποίη...

18/10/2022 09:30

30 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Πιστοποίηση Lean Six Sigma-Yellow Belt

H Lean six sigma είναι ευρέως διαδεδομένη μεθοδολογία βελτίωσης λειτουργίας οργανισμών. Έχει υιοθετηθεί από οργανισμούς όλων των επιχειρησιακών κλάδων (μεταποίη...

07/06/2022 09:30

30 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Θεαματικά Αποτελέσματα στις επιδόσεις σας με τη Πρωτοποριακή Μέθοδο LEAN SIX SIGMA (LSS) (100% Επιχορηγημένο)

H μεθοδολογία Lean Six Sigma έχει υιοθετηθεί από οργανισμούς όλων των επιχειρησιακών κλάδων (μεταποίηση και υπηρεσίες) και όλων των μεγεθών. Την εφαρμόζουν σε ό...

15/03/2022 09:30

21 ώρες (6 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Θεαματικά Αποτελέσματα στις επιδόσεις σας με τη Πρωτοποριακή Μέθοδο LEAN SIX SIGMA (LSS)

H μεθοδολογία Lean Six Sigma έχει υιοθετηθεί από οργανισμούς όλων των επιχειρησιακών κλάδων (μεταποίηση και υπηρεσίες) και όλων των μεγεθών. Την εφαρμόζουν σε ό...

30/12/2021 08:30

21 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Ολοκληρώθηκε
Πιστοποίηση Lean Six Sigma-Yellow Belt

H Lean six sigma είναι ευρέως διαδεδομένη μεθοδολογία βελτίωσης λειτουργίας οργανισμών. Έχει υιοθετηθεί από οργανισμούς όλων των επιχειρησιακών κλάδων (μεταποίη...

29/12/2021 09:00

30 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Centrum Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Εργαστήρι Βελτίωσης Διεργασιών για Αύξηση Παραγωγικότητας και Βελτίωση εξυπηρέτησης

Οι οργανισμοί για να επιβιώσουν και να γίνονται πιο ανταγωνιστικοί, επιβάλλεται να αναθεωρούν τον τρόπο λειτουργίας τους για να βελτιώνεται η παραγωγικότητα και...

22/06/2021 08:30

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Ολοκληρώθηκε
LIVE ONLINE WEBINAR - Πιστοποίηση Lean Six Sigma-Yellow Belt

H Lean six sigma είναι ευρέως διαδεδομένη μεθοδολογία βελτίωσης λειτουργίας οργανισμών. Έχει υιοθετηθεί από οργανισμούς όλων των επιχειρησιακών κλάδων (μεταποίη...

16/06/2021 09:30

30 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
LIVE ONLINE WEBINAR - Lean Six Sigma για Θεαματικά Αποτελέσματα στις Επιχειρήσεις

H Lean six sigma είναι ευρέως διαδεδομένη μεθοδολογία βελτίωσης λειτουργίας οργανισμών. Έχει υιοθετηθεί από οργανισμούς όλων των επιχειρησιακών κλάδων (μεταποίη...

31/03/2021 09:30

19 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

OnLine Virtual Classroom

Ολοκληρώθηκε
Εργαστήρι Βελτίωσης Διεργασιών για Αύξηση Παραγωγικότητας και Βελτίωση εξυπηρέτησης

Οι οργανισμοί για να επιβιώσουν και να γίνονται πιο ανταγωνιστικοί, επιβάλλεται να αναθεωρούν τον τρόπο λειτουργίας τους για να βελτιώνεται η παραγωγικότητα και...

01/12/2020 15:30

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Europa Plaza Hotel

Ολοκληρώθηκε
Πιστοποίηση Lean Six Sigma-Yellow Belt

H Lean six sigma είναι ευρέως διαδεδομένη μεθοδολογία βελτίωσης λειτουργίας οργανισμών. Έχει υιοθετηθεί από οργανισμούς όλων των επιχειρησιακών κλάδων (μεταποίη...

24/11/2020 08:30

30 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Europa Plaza Hotel

Ολοκληρώθηκε
Πιστοποίηση Lean Six Sigma-Yellow Belt

H Lean six sigma είναι ευρέως διαδεδομένη μεθοδολογία βελτίωσης λειτουργίας οργανισμών. Έχει υιοθετηθεί από οργανισμούς όλων των επιχειρησιακών κλάδων (μεταποίη...

29/05/2020 08:30

30 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Europa Plaza Hotel

Ολοκληρώθηκε
Εργαστήρι Βελτίωσης Διεργασιών για Αύξηση Παραγωγικότητας και Βελτίωση εξυπηρέτησης

Οργανισμός του Εικοστού Πρώτου ΑιώναΤο επιχειρηματικό περιβάλλον εξελίσσεται ραγδαία, το ίδιο και η φύση των οργανισμών που χρειάζεται συνεχώς να προσαρμόζονται...

04/03/2020 08:30

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Europa Plaza Hotel