Πιστοποίηση Lean Six Sigma-Yellow Belt

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Καινοτομία/ Start Ups - Πληροφορική - Επαγγελματίες IT - Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα - Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον - Κατασκευές/ Construction - Μηχανολογία, Βιομηχανία & Τεχν. Επαγγέλματα

13 Ιουν 2024 12:30 07 Αυγ 2024 16:45
Ελληνικά
40 ώρες ( 10 μέρες )
anad greek logo
Πιστοποίηση Lean Six Sigma-Yellow Belt

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

H Lean six sigma είναι ευρέως διαδεδομένη μεθοδολογία βελτίωσης λειτουργίας οργανισμών. Έχει υιοθετηθεί από οργανισμούς όλων των επιχειρησιακών κλάδων (μεταποίηση και υπηρεσίες) και όλων των μεγεθών. Την εφαρμόζουν σε όλους τους τομείς δραστηριότητας τους όπως και στα εσωτερικά τους τμήματα με θεαματικά αποτελέσματα και θεωρούνται ηγέτες στον τομέα τους. Η μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνει μια πλούσια εργαλειοθήκη για αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων στην εργασία και πιο έγκαιρη και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

Τα άτομα που καταρτίζονται στο επίπεδο Yellow Belt, συμμετέχουν σε έργα βελτίωσης και ελέγχου των διαδικασιών του οργανισμού τους. Στο εργαστήρι θα παρουσιαστούν τα εργαλεία και οι τεχνικές της μεθοδολογίας μέσα από ένα μείγμα θεωρίας και πρακτικών ασκήσεων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτισμένοι θα έχουν την επιλογή της γραπτής εξέτασης για πιστοποίηση από Διεθνή Οργανισμό.

Οι συμμετέχοντες στο πιο πάνω σεμινάριο θα έχουν την επιλογή να παρακαθίσουν σε σχετική εξέταση για πιστοποίηση του προσόντος τους μέσω του διεθνούς οργανισμού International Association of Six Sigma Certification. Η εξέταση θα είναι διαδικτυακή σε ειδική πλατφόρμα και θα αποτελείται από αριθμό ερωτήσεων τύπου multiple choice σε χρόνο που θα επιλέξει ο εξεταζόμενος. Η εξέταση κοστίζει $250 και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στη τιμή του σεμιναρίου.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Θα αντιληφθείτε τη χρησιμότητα της μεθοδολογίας Lean Six Sigma αλλά προ πάντων των εργαλείων που προσφέρει, ενισχύοντας έτσι τη δυνατότητα σας να συνεισφέρετε στη βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού σας.      


Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου θα:
 1. Γνωρίσετε τη πλούσια γκάμα των εργαλείων που προσφέρει η Lean Six Sigma για καλύτερη λήψη αποφάσεων, βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του οργανισμού σας και τη μείωση των λειτουργικών του κόστων.
 2. Εξοικειωθείτε με τη χρήση των εργαλείων αυτών για βελτίωση της ποιότητας της εργασίας σας, μέσα από θεωρητική κατάρτιση αλλά και κυρίως με ασκήσεις
 3. Κατανοήσετε το στάδια της μεθοδολογίας Lean Six Sigma, τους επιμέρους στόχους τους και πως αυτά εφαρμόζονται πρακτικά σε ένα έργο βελτίωσης των οργανισμών
 4. Θα είσαστε σε θέση να παρακαθίσετε σε εξετάσεις για πιστοποίηση ως Six Sigma Yellow Belt, μια διεθνή πιστοποίηση και προσόν.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σε Διευθυντές και ανώτατα στελέχη του Οργανισμού

 • Γενική Διεύθυνση
 • Διευθυνση Παραγωγής
 • Εξειδικευμένα εσωτερικά τμήματα που ασχολούνται με θέματα βελτίωσης της λειτουργίας  και της εξυπηρέτησης του πελάτη
 • Διαχείριση ποιότητας
 • Πωλήσεις και εξυπηρέτηση μετά την πώληση
 • Οικονομική διεύθυνση
 • Τεχνολογία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Την Fit Business έχουν εμπιστευτεί μερικοί από τους μεγαλύτερους και πιο επιτυχημένους οργανισμούς της χώρας μας, όπως: KPMG, Cyprus Ernst & Young, Deloitte Cyprus, C.A. Papaellinas Group, Eurolife Ελληνική Τράπεζα, Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, AstroBank, Κόσμος Ασφαλιστική, Hellenic Technical, Soroka General Transport, CTC Ari Airports, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Galatariotis Technical, Sigan Management, Medochemie, Papouis Diaries, Υδατοπρομήθεια Λευκωσίας, Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης, Υδατοπρομήθεια Λάρνακας,  Αncoria bank.

Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Μαρία Αχιλλεούδη - Operational Excellence Consultant and Trainer

Η Μαρία Αχιλλεούδη έχει “Master of Science” (Magna Cum Laude Honors) από το Columbia University School of Engineering and Applied Science και  “Bachelor of Science” (Magna Cum Laude Honors) από το Queens College of the City University of New York. Ως Σύμβουλος Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, έχει κάνει μελέτες βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας σε επιχειρήσεις για μείωση των λειτουργικών τους κόστων και καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των άλλων πόρων τους, μελέτη του τρόπου ενοποίησης των επιχειρήσεων με τη συγχώνευση τους κ.α. Έχει εφαρμόσει αποτελεσματικά, αποδοτικά και λιτά Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας  ISO9001 και ISO13485. 

Ως εκπαιδευτής, έχει προσφέρει σειρά από ανοιχτά και ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα με θέματα σχετικά με την εξειδίκευση της. Το πελατολόγιο της περιλαμβάνει οργανισμούς ποικίλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με εξειδίκευση στον τομέα των υπηρεσιών (με η χωρίς προσφορά προϊόντων). ‘Eχει προσφέρει πολλά προγράμματα ανοιχτά όσο και ενδοεπιχειρησιακά, στα θέματα Lean Six Sigma, Βελτίωση Λειτουργίας Επιχείρησης, και Διαχείριση Ποιότητας. Εργάστηκε στην Αμερική, στην ΙΒΜ ως Yπεύθυνη Mηχανικός Ποιότητας, όπου οι εμπειρίες της  της έχουν διδάξει την ποιότητα όχι απλά ως θεωρεία αλλά και ως πράξη. Ως εσωτερικός σύμβουλος για δώδεκα χρόνια στον Όμιλο Λαϊκής, μέσα από τα έργα που εφάρμοσε προέκυψαν σημαντικές εξοικονομήσεις στα λειτουργικά κόστα και βελτιώσεις στην εξυπηρέτηση των πελατών. Εργάστηκε επίσης ως Διευθύντρια Λειτουργικής και Ποιοτικής Αναβάθμισης στην Τράπεζα Universal αποτελώντας μέλος της Ανώτερης Διεύθυνσης. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της, παρακολούθησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και Μεγάλη Βρετανία σειρά από εξειδικευμένα σεμινάρια στους τομείς της εξειδίκευσης της. 

Έχει επιλεγεί από το British Standards Institute (BSI), και American Systems Registrar (ASR) ως επικεφαλής αξιολογητής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO9001 και έχει αξιολογήσει συστήματα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό σε διάφορα είδη οργανισμών. Είναι επίσης επιλεγμένος συνεργάτης αριθμού Αμερικάνικων οργανισμών ως εκπαιδευτής για το θέμα Lean Six Sigma, το οποίο προσφέρει στη Νέα Υόρκη. Η ποικιλία των εμπειριών της σε τεχνικά θέματα της εξειδίκευσης της και σε διεύθυνση έργων αλλά και η εμπειρία της ως διευθύντρια ομάδας, της προσφέρουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματική στην επιτυχή διεκπεραίωση των έργων που αναλαμβάνει, μεγιστοποιώντας έτσι και το όφελος προς τους πελάτες της. Κατέχει διάφορες διαπιστεύσεις στον τομέα της εξειδίκευσης της.

Ανέλαβε το σχεδιασμό, μοντελοποίηση και εφαρμογή διαδικασιών της Αγοράς Ηλεκτρισμού Κύπρου και τον εντοπισμό των απαιτήσεων του λογισμικού.            Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στην ηλεκτρονική διεύθυνση  maria.achilleoudes@cytanet.com.cy

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1300.00
 • € 680.00
 • € 0.00
 • € 620.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1300.00
 • € 0.00
 • € 247.00
 • € 1300.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη - 13 Ιουν 2024

Ώρα

12:30 - 16:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μαρία Αχιλλεούδη

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 20 Ιουν 2024

Ώρα

12:30 - 16:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μαρία Αχιλλεούδη

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 27 Ιουν 2024

Ώρα

12:30 - 16:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μαρία Αχιλλεούδη

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 04 Ιουλ 2024

Ώρα

12:30 - 16:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μαρία Αχιλλεούδη

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 11 Ιουλ 2024

Ώρα

12:30 - 16:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μαρία Αχιλλεούδη

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 18 Ιουλ 2024

Ώρα

12:30 - 16:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μαρία Αχιλλεούδη

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 25 Ιουλ 2024

Ώρα

12:30 - 16:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μαρία Αχιλλεούδη

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 01 Αυγ 2024

Ώρα

12:30 - 16:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μαρία Αχιλλεούδη

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Δευτέρα - 05 Αυγ 2024

Ώρα

12:30 - 16:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μαρία Αχιλλεούδη

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 07 Αυγ 2024

Ώρα

12:30 - 16:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μαρία Αχιλλεούδη

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Πιστοποίηση Lean Six Sigma-Yellow Belt