Επιχειρηματικός Μετασχηματισμός για Βέλτιστη Απόδοση της Επιχείρησης - Τεχνικές και Εργαλεία (100% Επιχορηγημένο)

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Ανθρώπινο Δυναμικό (HR) - Καινοτομία/ Start Ups

16 Απρ 2024 09:00 18 Απρ 2024 17:30
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
Επιχειρηματικός Μετασχηματισμός για Βέλτιστη Απόδοση της Επιχείρησης - Τεχνικές και Εργαλεία (100% Επιχορηγημένο)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο επιχειρησιακός μετασχηματισμός αποτελεί μια πρωτοποριακή μεθοδολογία βελτίωσης ενός οργανισμού έτσι που να γίνει σύγχρονος και ανταγωνιστικός. 

Οι σημερινοί οργανισμοί καταβάλλουν πολλές προσπάθειες βελτίωσης της λειτουργίας τους (συστήματα, διαδικασίες) έτσι που να προσαρμόζονται στο σημερινό περιβάλλον. Δυστυχώς όμως συχνά παρατηρείται ότι αποτυγχάνουν να διατηρήσουν αυτές τις βελτιώσεις, με ένα πισωγύρισμα σε προηγούμενες μεθόδους και νοοτροπίες. Αυτό ακριβώς έρχεται να αντιμετωπίσει η μεθοδολογία του επιχειρησιακού μετασχηματισμού που παρουσιάζεται εισάγοντας το καινοτόμο στοιχείο της καλλιέργειας κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης μέσα από συγκεκριμένους μηχανισμούς διαχείρισης της κουλτούρας του οργανισμού.

Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα-πλαίσιο του επιχειρησιακού μετασχηματισμού συμπεριλαμβάνει δύο πυλώνες, τον Πυλώνα Βελτίωσης της Λειτουργίας και τον Πυλώνα Βελτίωσης της Κουλτούρας έτσι που να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση της.  Οι επιτυχημένοι οργανισμοί θεωρούν τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό αυτό ως μια αναγκαιότητα επιβίωσης, προσαρμόζοντας την οντότητα τους στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Στο πρόγραμμα θα παρουσιαστούν παραδείγματα από το επιχειρηματικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος.


Πρόγραμμα Ζωτικής Σημασίας

Το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί από την ΑνΑΔ, ως Ζωτικής Σημασίας και για αυτό το λόγο επιχορηγείται πλήρως. Με βάση τις αλλαγές του 2023 στη νομοθεσία ΦΠΑ, το πρόγραμμα αυτο΄δεν επιβαρύνεται ούτε με ΦΠΑ, συνεπώς η παρακολούθησή του είναι ουσιαστικά χωρίς απολύτως κανένα κόστος για τον Οργανισμό του κάθε συμμετέχοντα.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τα εργαλεία και τεχνικές έτσι που να:

 • αιτιολογούν, επεξηγούν και τεκμηριώνουν ευκαιρίες που υπάρχουν στον οργανισμό τους για βελτίωση της λειτουργίας του
 • αναπτύσσουν τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας του οργανισμού τους όπως και να επιλέγουν μετρήσεις για μέτρηση της απόδοσης του
 • επεξηγούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην επιχείρηση τους στην εισαγωγή και διατήρηση βελτιώσεων στη λειτουργία της και πως αυτά θα μπορούσαν να αποφευχθούν
 • συσχετίζουν την υφιστάμενη προσέγγιση τους όσον αφορά την κουλτούρα της επιχείρησης με τα συστατικά μιας κουλτούρας επιχειρησιακού μετασχηματισμού, εντοπίζοντας έτσι τρόπους βελτίωσης της
 • αναπτύσσουν ένα πρόγραμμα εφαρμογής του επιχειρησιακού μετασχηματισμού στη δική τους επιχείρηση.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Γενικοί διευθυντές μικρομεσαίων οργανισμών με συνολική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του
 • Προσωπικό στο Ανθρώπινο Δυναμικό που εμπλέκεται σε θέματα κουλτούρας
 • Προσωπικό στη Τεχνολογία και Ανθρώπινο Δυναμικό που εμπλέκεται σε έργα βελτίωσης της λειτουργίας
 • Υπεύθυνοι τμημάτων/ στελέχη που έχουν και την ευθύνη βελτίωσης της λειτουργίας τους όπως και της κουλτούρας των υφισταμένων τους
 • Υπεύθυνοι Λειτουργίας με ευθύνη για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού σύμφωνα με τις διαδικασίες, κανονισμούς και νομοθεσίες
 • Προσωπικό σε εξειδικευμένα τμήματα που ασχολούνται με θέματα βελτίωσης της λειτουργίας/διαδικασιών/εξυπηρέτησης του πελάτη όπως και με θέματα κουλτούρας του προσωπικού πχ. τμήμα μεθόδων και διαδικασιών, τμήμα οργάνωσης, τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας, Εσωτερικός ‘Έλεγχος
 • Προσωπικό σε άμεση επαφή με τους πελάτες (π.χ. ασχολείται με πωλήσεις προϊόντων/ υπηρεσιών και με εξυπηρέτηση μετά την πώληση)
 • Προσωπικό στην Οικονομική διεύθυνση με ευθύνη τον έλεγχο των κόστων του οργανισμού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Ιδρυματικό μέρος: 16 και 18 Απριλίου 2024, στα ελληνικά με κάποιους αγγλικούς όρους
 • Ενδοεπιχειρησιακό μέρος: σε χρόνο που θα συμφωνηθεί

Σε επίσκεψη της εκπαιδευτού/ συμβούλου στην επιχείρηση, θα συζητηθεί πως αυτή μπορεί να εφαρμόσει τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό αποδοτικά και αποτελεσματικά λαμβάνοντας υπόψη τα δικά της δεδομένα. Στη συνέχεια θα υποβληθεί έκθεση αποτελεσμάτων προς την επιχείρηση.


ΘΕΜΑΤA ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τι περιλαμβάνει ο Επιχειρησιακός Μετασχηματισμός

 • Βελτίωση λειτουργίας
 • Δημιουργία/ ενίσχυση κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης

Οι Διαδικασίες Ως Πηρύνας Βελτίωσης - Μοντέλο Προγραμματίζω, Εφαρμόζω, Ελέγχω, Διορθώνω

 • Επιλογή διαδικασιών για βελτίωση
 • Ετοιμασία Έργου Βελτίωσης
 • Χαρτογράφηση διαδικασιών
 • Αναγνώριση και απάλειψη σπατάλης
 • Βελτίωση ποιότητας
 • Ανασχεδιασμός διαδικασιών
 • Βελτίωση χώρου εργασίας

Δείκτες απόδοσης

Εφαρμογή βελτιώσεων

Παρακολούθηση και έλεγχος βελτιώσεων

Βελτίωση Κουλτούρας

 • Μηχανισμοί για καλλιέργεια κουλτούρας και διατήρηση των αλλαγών
 • Χαρακτηριστικά και ρόλος διοίκησης στην εισαγωγή και διατήρηση βελτιώσεων
 • Τεχνικές για ενεργό συμμετοχή του προσωπικού στη συνεχή βελτίωση

Μας έχουν εμπιστευτεί μερικοί από τους μεγαλύτερους και πιο επιτυχημένους οργανισμούς της χώρας μας, όπως: 

KPMG Cyprus, Ernst & Young, Deloitte Cyprus, C.A. Papaellinas Group, Eurolife, Ελληνική Τράπεζα, Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, AstroBank, Κόσμος Ασφαλιστική, Hellenic Technical, Soroka General Transport, CTC Ari Airports, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Galatariotis Technical, Sigan Management, Medochemie, Papouis Diaries, Υδατοπρομήθεια Λευκωσίας, Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης, Υδατοπρομήθεια Λάρνακας, Αncoria bank                


Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Μαρία Αχιλλεούδη - Operational Excellence Consultant and Trainer

Η Μαρία Αχιλλεούδη έχει “Master of Science” (Magna Cum Laude Honors) από το Columbia University School of Engineering and Applied Science και  “Bachelor of Science” (Magna Cum Laude Honors) από το Queens College of the City University of New York. Ως Σύμβουλος Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, έχει κάνει μελέτες βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας σε επιχειρήσεις για μείωση των λειτουργικών τους κόστων και καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των άλλων πόρων τους, μελέτη του τρόπου ενοποίησης των επιχειρήσεων με τη συγχώνευση τους κ.α. Έχει εφαρμόσει αποτελεσματικά, αποδοτικά και λιτά Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας  ISO9001 και ISO13485. 

Ως εκπαιδευτής, έχει προσφέρει σειρά από ανοιχτά και ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα με θέματα σχετικά με την εξειδίκευση της. Το πελατολόγιο της περιλαμβάνει οργανισμούς ποικίλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με εξειδίκευση στον τομέα των υπηρεσιών (με η χωρίς προσφορά προϊόντων). ‘Eχει προσφέρει πολλά προγράμματα ανοιχτά όσο και ενδοεπιχειρησιακά, στα θέματα Lean Six Sigma, Βελτίωση Λειτουργίας Επιχείρησης, και Διαχείριση Ποιότητας. Εργάστηκε στην Αμερική, στην ΙΒΜ ως Yπεύθυνη Mηχανικός Ποιότητας, όπου οι εμπειρίες της  της έχουν διδάξει την ποιότητα όχι απλά ως θεωρεία αλλά και ως πράξη. Ως εσωτερικός σύμβουλος για δώδεκα χρόνια στον Όμιλο Λαϊκής, μέσα από τα έργα που εφάρμοσε προέκυψαν σημαντικές εξοικονομήσεις στα λειτουργικά κόστα και βελτιώσεις στην εξυπηρέτηση των πελατών. Εργάστηκε επίσης ως Διευθύντρια Λειτουργικής και Ποιοτικής Αναβάθμισης στην Τράπεζα Universal αποτελώντας μέλος της Ανώτερης Διεύθυνσης. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της, παρακολούθησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και Μεγάλη Βρετανία σειρά από εξειδικευμένα σεμινάρια στους τομείς της εξειδίκευσης της. 

Έχει επιλεγεί από το British Standards Institute (BSI), και American Systems Registrar (ASR) ως επικεφαλής αξιολογητής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO9001 και έχει αξιολογήσει συστήματα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό σε διάφορα είδη οργανισμών. Είναι επίσης επιλεγμένος συνεργάτης αριθμού Αμερικάνικων οργανισμών ως εκπαιδευτής για το θέμα Lean Six Sigma, το οποίο προσφέρει στη Νέα Υόρκη. Η ποικιλία των εμπειριών της σε τεχνικά θέματα της εξειδίκευσης της και σε διεύθυνση έργων αλλά και η εμπειρία της ως διευθύντρια ομάδας, της προσφέρουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματική στην επιτυχή διεκπεραίωση των έργων που αναλαμβάνει, μεγιστοποιώντας έτσι και το όφελος προς τους πελάτες της. Κατέχει διάφορες διαπιστεύσεις στον τομέα της εξειδίκευσης της.

Ανέλαβε το σχεδιασμό, μοντελοποίηση και εφαρμογή διαδικασιών της Αγοράς Ηλεκτρισμού Κύπρου και τον εντοπισμό των απαιτήσεων του λογισμικού.            Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στην ηλεκτρονική διεύθυνση  maria.achilleoudes@cytanet.com.cy

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 2100.00
 • € 2100.00
 • € 0.00
 • € 0.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 2100.00
 • € 0.00
 • € 399.00
 • € 2100.00

Κοστολογικές Πληροφορίες

Το πρόγραμμα έχει χαρακτηριστεί από την ΑνΑΔ ως 'Ζωτικής Σημασίας' και επιχορηγείται 100% από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 16 Απρ 2024

Ώρα

09:00 - 17:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μαρία Αχιλλεούδη

Τοποθεσία:

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Πέμπτη - 18 Απρ 2024

Ώρα

09:00 - 17:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μαρία Αχιλλεούδη

Τοποθεσία:

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Επιχειρηματικός Μετασχηματισμός για Βέλτιστη Απόδοση της Επιχείρησης - Τεχνικές και Εργαλεία (100% Επιχορηγημένο)

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Πιστοποίηση Lean Six Sigma-Yellow Belt...

H Lean six sigma είναι ευρέως διαδεδομένη μεθοδολογία βελτίωσης λειτουργίας οργανισμών. Έχει υιοθετηθεί από οργανισμούς όλων των επιχειρησιακών κλάδων (μεταποίη...

13/06/2024 12:30

40 ώρες (10 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online