Σειρά μαθημάτων για προετοιμασία για τις Γραπτές Εξετάσεις Επαγγελματικής Ικανότητας Συμβούλων Αφερεγγυότητας

- Χρηματοοικ. Ασφαλιστικά Τραπεζικά - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

06 Σεπ 2024 09:30 02 Νοε 2024 13:15
Ελληνικά
15 ώρες ( 4 μέρες )
Σειρά μαθημάτων για προετοιμασία για τις Γραπτές Εξετάσεις Επαγγελματικής Ικανότητας Συμβούλων Αφερεγγυότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

To European Legal Training Center ανακοινώνει σειρά μαθημάτων για την προετοιμασία για τις Γραπτές Εξετάσεις Επαγγελματικής Ικανότητας Συμβούλων Αφερεγγυότητας. Υπό την καθοδήγηση της έμπειρης δικηγόρου και αδειοδοτημένης συμβούλου αφερεγγυότητας Αντωνίας Αργυρού, οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν την εξεταστέα ύλη για τις προσεχείς εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας για τους υποψηφίους συμβούλους αφερεγγυότητας, ενώ παράλληλα θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμαστούν σε ασκήσεις, τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές, ως αυτές προκύπτουν από προηγούμενα εξεταστικά δοκίμια.    

Το πρόγραμμα θα καλύψει όλα τα νομοθετήματα που απαρτίζουν το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας, δηλαδή τον περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμο, τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113, τον περί Πτωχεύσεως Νόμο, Κεφ.5 και τον περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων Νόμο του 2015.Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα είναι πλήρως εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουν τις εξετάσεις και να επιτύχουν στον στόχο τους για επαγγελματική ανάπτυξη και πιστοποίηση.

Η δέσμευση μας είναι να παρέχουμε την υψηλότερη ποιότητα εκπαίδευσης και να στηρίξουμε τους επαγγελματίες στην επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων στον τομέα της αφερεγγυότητας.

Επιπλέον, για να διευκολύνουμε την πρόσβαση σε αυτά τα πολύτιμα μαθήματα, προσφέρουμε ευέλικτες επιλογές πληρωμής. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν τα δίδακτρα των μαθημάτων σε δόσεις, ή να επιλέξουν την πληρωμή εφάπαξ και να λάβουν έκπτωση 20% στη συνολική τιμή.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Δικηγόρους
 • Ελεγκτές
 • Νομικούς Σύμβουλους

Το σεμινάριο απευθύνεται στα άτομα που θέλουν να επιτύχουν στις εξετάσεις για εγγραφή στο Μητρώο Συμβούλων Αφερεγγυότητας.

Περαιτέρω προϋποθέσεις που αφορούν τις εξετάσεις και κατ' επέκταση την εγγραφή σας στο σεμινάριο:

1. Μέλος Αρμόδιας Αρχής: Πρέπει να είστε μέλος της αρμόδιας αρχής που χορηγεί την άδεια, η οποία δεν είναι η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας (ΠΔΣ και ΣΕΛΚ).

2. Ακαδημαϊκά Προσόντα: Πρέπει να κατέχετε πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή ισοδύναμο προσόν.

3. Επαγγελματική Εμπειρία: Πρέπει να έχετε ελάχιστη τριετή προϋπηρεσία πριν την αίτηση σε έναν από τους εξής τομείς: δικηγόρος, νομικός, εγκεκριμένος λογιστής, εγγεγραμμένος ελεγκτής, αναλογιστής, λειτουργός ή εξεταστής στον Επίσημο Παραλήπτη ή/και στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας ή επαγγελματίας στο χρηματοοικονομικό τομέα.

4. Επαγγελματική Πείρα σε θέματα αφερεγγυότητας: Πρέπει να έχετε αποκτήσει την καθορισμένη επαγγελματική πείρα σύμφωνα με τον Νόμο. Επαγγελματική πείρα σημαίνει αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα αφερεγγυότητας για δύο έτη ή 600 ώρες εντός δύο ετών ή πείρα σε δέκα υποθέσεις, εκ των οποίων οι μισές τουλάχιστον δεν αφορούν εκούσιες εκκαθαρίσεις.

Οι εξετάσεις και τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην Ελληνική γλώσσα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

 • Επίλυση ασκήσεων που αφορούν τον περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμο, τους σχετικούς με αυτόν Κανονισμούς και τον σχετικό Κώδικα Δεοντολογίας, με παραδείγματα από παλαιότερα εξεταστικά δοκίμια για σκοπούς αδειοδότησης συμβούλων αφερεγγυότητας.
 • Επίλυση ασκήσεων (θεωρητικών και πρακτικών), που αφορούν τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113, με παραδείγματα από παλαιότερα εξεταστικά δοκίμια για σκοπούς αδειοδότησης συμβούλων αφερεγγυότητας.
 • Επίλυση ασκήσεων (θεωρητικών και πρακτικών), που αφορούν τον περί Πτώχευσης Νόμο, Κεφ.5, με παραδείγματα από παλαιότερα από παλαιότερα εξεταστικά δοκίμια για σκοπούς αδειοδότησης συμβούλων αφερεγγυότητας.
 • Επίλυση ασκήσεων (θεωρητικών και πρακτικών), που αφορούν περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων Νόμου του 2015 (65(Ι)/2015), με παραδείγματα από παλαιότερα εξεταστικά δοκίμια για σκοπούς αδειοδότησης συμβούλων αφερεγγυότητας.Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Αντωνία Αργυρού - Antonia is a Partner in the Litigation & DisputeResolution Department of N. Pirilides & Associates LLC.

Antonia is a Partner in the Litigation & DisputeResolution Department of N. Pirilides & Associates LLC.

She undertakes a wide range of high – value civil and commercial matters with an international dimension, with an emphasis on corporate and commercial litigation and arbitration proceedings. She has extensive expertise in high-calibre shareholder disputes, fraud, asset tracing, registration and enforcement of foreign judgments in Cyprus and winding-up petitions. She has gained particular know-how in interim relief applications such as mandatory and prohibitory orders and has successfully obtained and responded to high-value worldwide freezing injunctions.

She regularly appears in Cyprus courts for interlocutory hearings, petitions and trials, with experience in both trial and appellate advocacy. She is superb in terms of case management as well as in being collaborative and sensitive to clients’ needs.

Antonia is a licensed Insolvency Practitioner. She has been recognised as a ‘key lawyer’ by the Legal500 and she has authored and co-authored various articles on the matters of ‘Fraud’ and ‘Enforcement ofForeign Judgments in Cyprus’.

Antonia graduated in Law from theUniversity of Southampton in 2013. Following completion of the Bar ProfessionalTraining Course at The University of Law in London in 2014, she was called to the Bar of England and Wales by the Honourable Society of the Middle Temple.She subsequently joined our Firm in 2014 as a trainee advocate and is a member of the Cyprus Bar Association as of 2015.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου
 • € 450.00
 • € 0.00
 • € 85.50
 • € 450.00

Κοστολογικές Πληροφορίες

Έκπτωση 20% όταν πληρώσετε εφάπαξ. Δωρεάν συμμετοχή όταν εγγραφείτε στο πρόγραμμα: 'Αφερεγγυότητα (Εταιρειών και Φυσικών Προσώπων): Νομικό Πλαίσιο και Πρακτικές Διαδικασίες'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Παρασκευή - 06 Σεπ 2024

Ώρα

09:30 - 13:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Αντωνία Αργυρού

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 25 Σεπ 2024

Ώρα

15:00 - 18:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Αντωνία Αργυρού

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 01 Νοε 2024

Ώρα

15:00 - 18:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Αντωνία Αργυρού

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Σάββατο - 02 Νοε 2024

Ώρα

09:30 - 13:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Αντωνία Αργυρού

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Σειρά μαθημάτων για προετοιμασία για τις Γραπτές Εξετάσεις Επαγγελματικής Ικανότητας Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Επαναφορά Εταιρείας στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών: Διαδικασία και Νο...

Το σεμινάριο αυτό παρέχει μια ενδελεχή εξέταση της διαδικασίας επαναφοράς εταιρείας στο μητρώο του Έφορου Εταιρειών στην Κύπρο, βασιζόμενο στις διατάξεις του πε...

17/07/2024 10:00

2 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Navigating Immigration in Cyprus: A Comprehensive Guide for Third-Coun...

This seminar is an essential guide for navigating the complex landscape of immigration to the Republic of Cyprus, tailored for both third-country nationals and ...

17/07/2024 15:00

4 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Σειρά μαθημάτων για προετοιμασία για τις Γραπτές Εξετάσεις Επαγγελματι...

To European Legal Training Center ανακοινώνει σειρά μαθημάτων για την προετοιμασία για τις Γραπτές Εξετάσεις Επαγγελματικής Ικανότητας Συμβούλων Αφερεγγυότητας....

06/09/2024 09:30

15 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Αφερεγγυότητα (Εταιρειών και Φυσικών Προσώπων): Νομικό Πλαίσιο και Πρα...

Αυτό το ολοκληρωμένο σεμινάριο για την αφερεγγυότητα των εταιρειών και φυσικών προσώπων στην Κύπρο είναι σχεδιασμένο για να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τις ...

06/09/2024 15:00

35 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

English Contract Drafting Skills...

This Seminar offers 15 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. The seminar is accredited by the Cambridge Law Studio. Cambridge Law Studio was est...

24/09/2024 16:00

14 ώρες (5 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Πιστοποιητικό Δικηγορικών Υπαλλήλων: Διαδικασίες και Πρακτική...

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό τόσο για τους δικηγορικούς υπαλλήλους όσο και για τους εργοδότες του αφού μέσω αυτού θα είναι σε θέση να αντιμετω...

07/10/2024 16:00

63 ώρες (21 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Applied Real Estate Law...

This Seminar offers 14 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. The course focuses on providing comprehensive knowledge and developing practical sk...

14/10/2024 16:00

14 ώρες (7 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Navigating Immigration in Cyprus: A Comprehensive Guide for Third-Coun...

This seminar is an essential guide for navigating the complex landscape of immigration to the Republic of Cyprus, tailored for both third-country nationals and ...

17/10/2024 15:00

4 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Certificate: Trusts in Cyprus - Law, Practice, and Management...

This comprehensive course on Trusts in Cyprus is designed to equip participants with the knowledge and practical skills necessary for effective trust management...

04/11/2024 16:00

20 ώρες (10 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

OnLine Virtual Classroom

Systemic Changes in EU landscape for AML/CFT & Sanctions...

This comprehensive online training program is meticulously designed to provide participants with an in-depth understanding of the latest EU Anti-Money Launderin...

06/11/2024 09:00

5 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Οδηγός Διορισμού Εξεταστή σε Εταιρείες στην Κύπρο: Μια Πρακτική Προσέγ...

Αυτό το σεμινάριο προσφέρει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της διαδικασίας διορισμού εξεταστή στην Κύπρο, βασιζόμενο στο Μέρος IVΑ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.11...

13/11/2024 15:00

8 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Redomiciliation of companies in and out of Cyprus - Practical Applicat...

This Seminar offers 4 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. Redomiciliation is the process of transferring a company's domicile from one jurisdi...

15/11/2024 09:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Εκούσια Εκκαθάριση: Πρακτική Διαδικασία για Δικηγόρους και Corporate A...

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μια εταιρεία μπορεί να προβεί σε εκούσια εκκαθάριση στις ακόλουθες περιπτώσεις: όταν έχει εκπνεύσει η περίοδος διάρκεια...

18/11/2024 15:00

12 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Πρακτικός Οδηγός για Εταιρικές Αιτήσεις και Διαχείριση στο Δικαστήριο...

Αυτό το σεμινάριο προσφέρει μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις κρίσιμες εταιρικές διαδικασίες βάσει του ΚΕΦ. 113 του περί Εταιρειών Νόμου. Εστιάζει στην τροποπ...

19/11/2024 15:00

15 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Financial Services & Digital Finance: established avenues, new areas a...

This online training program aims to answer the key question: WHAT’S NEXT for financial services and their regulation in the EU? Having as a starting point t...

20/11/2024 09:00

5 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Eξουσίες, Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών...

Το σεμινάριο αυτό παρέχει εις βάθος κατανόηση των ρόλων και ευθυνών των εκκαθαριστών σύμφωνα με το Μέρος V του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113. Εξετάζονται αναλυ...

20/11/2024 15:00

8 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Δεξιότητες Χειρισμού Σύνταξης, Επικύρωσης Διαθήκης και Διαχείριση Περι...

Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στον δικηγορικό κόσμο αλλά και σε εταιρείες και άλλους οργανισμούς και τους υπαλλήλους τους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με διαθήκες κ...

22/11/2024 14:00

9 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Using Electronic Signatures in Cyprus...

This Seminar offers 6 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. This course on electronic signatures in Cyprus provides an overview of the legal fra...

27/11/2024 09:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Certificate: Cross Border Mergers in Practice (New Laws and Procedures...

In light of recent legislative changes, our comprehensive course on Cross-Border Mergers offers practical guidance tailored to the needs of legal professionals ...

27/11/2024 16:00

12 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Establishing a branch in Cyprus...

This intensive course provides a thorough exploration into the intricacies of setting up and operating a branch office in Cyprus. It is designed to guide partic...

29/11/2024 15:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Share Classes - All you Need to Know...

This course delves into the complexities of the classes of shares under the Companies Law, Cap. 113, of Cyprus. It offers a thorough exploration of how shares c...

04/12/2024 09:00

2 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Advising Clients and Drafting: Share Sale and Purchase Agreements...

This Seminar offers 6 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. This course looks at the drafting of share sale and purchase agreements (SPAs) and r...

09/12/2024 16:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Πιστοποιητικό σε Εκκαθαρίσεις απο τα Δικαστήρια στην Κύπρο...

Αυτό το πρωτοποριακό σεμινάριο αποτελεί μια ολοκληρωμένη και πρακτική προσέγγιση στη διαδικασία εκκαθάρισης εταιρειών μέσω του δικαστηρίου. Ανταποκρινόμενο σ...

10/12/2024 15:00

18 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Substance and Control in Cyprus...

Economic substance is a doctrine in international tax law. It states that economic transactions are valid only if they have a purpose apart from reduction of ta...

11/12/2024 09:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Understanding Corporate Accountability: Liabilities of Officers of a C...

In today’s complex business environment, understanding the legal landscape surrounding corporate roles is crucial for ensuring compliance and effective governan...

23/12/2024 09:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online