Δίπλωμα Λογιστικής: Λειτουργός Λογιστηρίου με Εκμάθηση Προγράμματος PowerSoft 365

- Λογιστικά/ Έλεγχος/ Φορολογικά

14 Ιουν 2024 17:00 02 Αυγ 2024 21:00
Ελληνικά
28 ώρες ( 7 μέρες )
Δίπλωμα Λογιστικής: Λειτουργός Λογιστηρίου με Εκμάθηση Προγράμματος PowerSoft 365

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΔΙΠΛΩΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POWERSOFT365 αποσκοπεί στην παροχή βασικών θεωρητικών και εμπειρικών γνώσεων λειτουργίας λογιστηρίου με εκμάθηση του λογιστικού προγράμματος POWERSOFT365. 

Το δίπλωμα αυτό θα σας παρέχει την δυνατότητα άμεσης εργοδότησης, (χωρίς να έχετε προηγούμενη εμπειρία) σε λογιστικά και δικηγορικά γραφεία, λογιστηρία εταιρειών κτλ. Μπορείτε να συμμετάσχετε δια ζώσης με χρήση laptop και πολλά σενάρια Bookkeeping recording.   


ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι 

 • Να μάθουν οι συμμετέχοντες τις βασικές αρχές λειτουργίας ενός λογιστηρίου, να διαχωρίζουν τα έγγραφα και τη ροή τους στο τμήμα, να κάνουν τις ορθές καταχωρήσεις, να εντοπίζουν και να διορθώνουν λάθη και να κάνουν την αρχειοθέτηση. 
 • Επίσης θα μάθουν τους σχετικούς κανονισμούς που διέπουν τη τήρηση βιβλίων των επιχειρήσεων και όλες τις λογιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις, όπως και τις εισφορές που αφοροούν τις μισθοδοσίες, κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα υποχρεωτικά ταμεία.
 • Θα μάθουν για τους τελικούς λογαριασμούς, Profit & Loss αλλά και το Balance Sheet, όπως και τις προϋποθέσεις τελικών λογαριασμών. Θα είναι επίσης σε θέση να εκτελούν πράξεις κλεισίματος του έτους στη βάση όλων των σχετικών κανονισμών
 • Βασικό στοιχείο του σεμιναρίου είναι η εκμάθηση με απόλυτα πρακτικό τρόπο, του πολύ γνωστού και διαδεδομένου συστήματος λογιστικής PowerSoft 365. Η Computerized λογιστική δίνει μεγάλο πλεονέκτημα στους συμμετέχοντες αφού θα είναι σε θέση να αποδώσουν άμεσα σε ένα λογιστήριο επιχείρησης που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο σύστημα, δίνοντας τους ένα μεγάλο πλεονέκτημα για άμεση εργοδότηση.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • όσοι ενδιαφέρονται για εργασία σε λογιστήρια εταιρειών
 • ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων
 • νέους δικηγόρους αλλά και αποφοίτους πανεπιστημίων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας
 • αποφοίτους λυκείων
 • λειτουργούς λογιστηρίων χωρίς εμπειρία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

Ιεραρχία στο λογιστήριο

 • Ευθύνες και ρόλοι του Οικονομικού Διευθυντή, Υπευθύνου Λογιστήριού, Υπεύθυνος Λογιστών και του απλού λογιστή.
 • Έγγραφα που χρησιμοποιούνται στο λογιστήριο και η ροή τους στο λογιστήριο
 • Διόρθωση λαθών –(Correction of Errors)
 • Σύστηματα αρχειοθέτησης και πρακτικές ασκήσεις

Ταμείο (Cash Book) και μικρό ταμείο (Petty Cash Book)

 • Συμφωνία τραπεζικού λογαριασμού με το καθολικό (Bank Reconciliation Statement)
 • Μισθοδοσία Υπάλληλων -Payroll
 • Κοινωνικές Ασφαλίσεις (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΡΓΑΝΗ SYSNET, GOV.CY) 
 • Φόρος Εισοδήματος και ΦΠΑ (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, TAXISNET, TAXPORTAL, TFA)

Ετοιμασία τελικών λογαριασμών για έλεγχο από τους ελεγκτές (SPL & SFP) 

 • Ισολογισμός και οι λειτουργίες κλεισίματος τέλος του χρόνου (Statement of Financial Position)
 • Κατάσταση κέρδοζημίων (Income Statement)

Αναλύσεις τέλος του χρόνου -Διαδικασίες κλεισίματος 

 • Προπληρωμές (Prepayments) και Οφειλόμενα (Accruals)
 • Πρόνοια για κακά χρέη (Allowance for Bad Debts)
 • Πρόνοια για απόσβεση (Provision for Depreciation)
 • Διόρθωση Λαθών (Correction of Errors)
 • Πρακτικές Ασκήσεις

Παρουσίαση και Εκμάθηση Λογιστικού Προγράμματος PowerSoft 365 (με πραγματικά δεδομένα)

 • Έκδοση και Καταχώρηση Τιμολογίων        
 • Πληρωμές
 • Κατάσταση Λογαριασμών        
 • Reconciliation
 • emails στους Πελάτες και Προμηθευτές
 • Ετοιμασία ΦΠΑ, Φόρου Εισοδήματος, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών Λογαριασμών έτοιμους για έλεγχο
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Έλενα Μιχαήλ - Managing Director - EM Private Institute (IABS) Ltd

Dynamic and dedicated professional with 20+ years of expertise in spearheading accounting, operational, strategic and administrative functions. Hands-on leader able to keep teams focused and productive throughout the inevitable ups and downs of growth cycles. Proactive in developing and implementing innovative approaches, systems and procedures to assist companies achieve sustainable growth.

Effective and articulate communicator/liaison who builds and maintains excellent working relationships with internal/external partners and customers at all levels. Possesses strong HR management backgound and broad leadership/management experience in business development, employment relations and organisational performance both in the private and public sectors.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου
 • € 600.00
 • € 0.00
 • € 114.00
 • € 600.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Παρασκευή - 14 Ιουν 2024

Ώρα

17:00 - 21:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Έλενα Μιχαήλ

Τοποθεσία:

Elena Michael - Private Institute (Λεμεσός)

Παρασκευή - 28 Ιουν 2024

Ώρα

17:00 - 21:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Έλενα Μιχαήλ

Τοποθεσία:

Elena Michael - Private Institute (Λεμεσός)

Παρασκευή - 05 Ιουλ 2024

Ώρα

17:00 - 21:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Έλενα Μιχαήλ

Τοποθεσία:

Elena Michael - Private Institute (Λεμεσός)

Παρασκευή - 12 Ιουλ 2024

Ώρα

17:00 - 21:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Έλενα Μιχαήλ

Τοποθεσία:

Elena Michael - Private Institute (Λεμεσός)

Παρασκευή - 19 Ιουλ 2024

Ώρα

17:00 - 21:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Έλενα Μιχαήλ

Τοποθεσία:

Elena Michael - Private Institute (Λεμεσός)

Παρασκευή - 26 Ιουλ 2024

Ώρα

17:00 - 21:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Έλενα Μιχαήλ

Τοποθεσία:

Elena Michael - Private Institute (Λεμεσός)

Παρασκευή - 02 Αυγ 2024

Ώρα

17:00 - 21:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Έλενα Μιχαήλ

Τοποθεσία:

Elena Michael - Private Institute (Λεμεσός)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Δίπλωμα Λογιστικής: Λειτουργός Λογιστηρίου με Εκμάθηση Προγράμματος PowerSoft 365

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Κοινωνικό και Φοροτεχνικό Σύστημα της Κύπρου: Μισθοδοσία, ΓΕΣΥ, Κοινων...

Οι επιχειρήσεις της Κύπρου χρειάζονται καταρτισμένο προσωπικό στη λειτουργία αλλά και Νομοθεσία του συστήματος μισθοδοσίας αλλά και των παραμέτρων του ΓΕΣΥ, των...

17/06/2024 09:00

15 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εργασία και Εργασιακές Σχέσεις, Μισθο...

Οι  επιχειρήσεις στην Κύπρο χρειάζονται εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό στην λειτουργία αλλά και νομοθεσία του συστήματος Mισθοδοσίας, Κοινωνικών Ασφαλί...

19/06/2024 09:00

12 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Ανάλυση Στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Πρότυπα Ελέγχου: IFRS9, IFRS1...

Η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση σε θέματα λογιστικού και ελεγκτικού περιεχομένου θεωρείται απαραίτητη για τους επαγγελματίες λογιστές και ελεγκτές  για την κ...

27/06/2024 09:00

12 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Corporation Tax, SDC & GESY...

Οι επιχειρήσεις της Κύπρου χρειάζονται καταρτισμένο προσωπικό στη λειτουργία αλλά και Νομοθεσία του συστήματος μισθοδοσίας αλλά και των παραμέτρων του ΓΕΣΥ, των...

10/07/2024 09:00

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ανάλυση Στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Πρότυπα Ελέγχου: IFRS9, IFRS1...

Η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση σε θέματα λογιστικού και ελεγκτικού περιεχομένου θεωρείται απαραίτητη για τους επαγγελματίες λογιστές και ελεγκτές  για την κ...

23/07/2024 09:00

12 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Antimoney Laudering and Combatimg the Financing of Terrorism: Legal Pr...

The seminar constitutes an intensive educational experience of 22 hours, designed for legal professionals, economists, and professionals in the financial sector...

04/09/2024 09:00

22 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Δίπλωμα Λογιστικής: Λειτουργός Λογιστηρίου με Εκμάθηση Προγράμματος Po...

Το ΔΙΠΛΩΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POWERSOFT365 αποσκοπεί στην παροχή βασικών θεωρητικών και εμπειρικών γνώσεων λ...

06/09/2024 17:00

28 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Κοινωνικό και Φοροτεχνικό Σύστημα της Κύπρου: Μισθοδοσία, ΓΕΣΥ, Κοινων...

Οι επιχειρήσεις της Κύπρου χρειάζονται καταρτισμένο προσωπικό στη λειτουργία αλλά και Νομοθεσία του συστήματος μισθοδοσίας αλλά και των παραμέτρων του ΓΕΣΥ, των...

10/09/2024 09:00

15 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Corporation Tax, SDC & GESY...

Οι επιχειρήσεις της Κύπρου χρειάζονται καταρτισμένο προσωπικό στη λειτουργία αλλά και Νομοθεσία του συστήματος μισθοδοσίας αλλά και των παραμέτρων του ΓΕΣΥ, των...

24/09/2024 09:00

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online