Έλενα Μιχαήλ

Επαγγελματικός Τίτλος:

Managing Director - EM Private Institute (IABS) Ltd

Τομείς Εξειδίκευσης:

Λογιστικά/ Έλεγχος/ Φορολογικά

Πληροφορίες Εκπαιδευτή

Dynamic and dedicated professional with 20+ years of expertise in spearheading accounting, operational, strategic and administrative functions. Hands-on leader able to keep teams focused and productive throughout the inevitable ups and downs of growth cycles. Proactive in developing and implementing innovative approaches, systems and procedures to assist companies achieve sustainable growth.

Effective and articulate communicator/liaison who builds and maintains excellent working relationships with internal/external partners and customers at all levels. Possesses strong HR management backgound and broad leadership/management experience in business development, employment relations and organisational performance both in the private and public sectors.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΔΑΞΕΙ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΓΕΣΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α

  • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΑ, ΦΟΡΟΙ & ΦΠΑ

  • ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΦΠΑ

  • ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

  • ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤHΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τρέχοντα Σεμινάρια
Κοινωνικό και Φοροτεχνικό Σύστημα της Κύπρου: Μισθοδοσία, ΓΕΣΥ, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Φόρος Εισοδήματος και ΦΠΑ

Οι επιχειρήσεις της Κύπρου χρειάζονται καταρτισμένο προσωπικό στη λειτουργία αλλά και Νομοθεσία του συστήματος μισθοδοσίας αλλά και των παραμέτρων του ΓΕΣΥ, των...

17/06/2024 09:00

15 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Φόρος Εισοδήματος

Τα τελευταία χρόνια το Φορολογικό σύστημα της Κύπρου εκσυγχρονίστηκε και βελτιώθηκε στο να προσφέρει ευελιξία, εύκολη χρήση και προσαρμογή στο  on line σύσ...

18/06/2024 09:00

15 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εργασία και Εργασιακές Σχέσεις, Μισθοδοσία και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Οι  επιχειρήσεις στην Κύπρο χρειάζονται εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό στην λειτουργία αλλά και νομοθεσία του συστήματος Mισθοδοσίας, Κοινωνικών Α...

19/06/2024 09:00

12 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ανάλυση Στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Πρότυπα Ελέγχου: IFRS9, IFRS15, IFRS 16, ISA 620 & ISA 210

Η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση σε θέματα λογιστικού και ελεγκτικού περιεχομένου θεωρείται απαραίτητη για τους επαγγελματίες λογιστές και ελεγκτές  για ...

27/06/2024 09:00

12 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Corporation Tax, SDC & GESY

Οι επιχειρήσεις της Κύπρου χρειάζονται καταρτισμένο προσωπικό στη λειτουργία αλλά και Νομοθεσία του συστήματος μισθοδοσίας αλλά και των παραμέτρων του ΓΕΣΥ, των...

10/07/2024 09:00

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

IR4 Completion & Corporation Tax

Dive into the intricate world of Cyprus tax forms in our focused seminar. Master the analysis and accurate completion of IR tax forms, guided by experts. Stay a...

16/07/2024 09:00

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας - ΦΠΑ

Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην ενημέρωση των συμμετεχόντων σε θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και εξειδικευμένα θέματα που συνδέονται με αυτό όπως τα πιο κ...

17/07/2024 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Φόρος Εισοδήματος

Τα τελευταία χρόνια το Φορολογικό σύστημα της Κύπρου εκσυγχρονίστηκε και βελτιώθηκε στο να προσφέρει ευελιξία, εύκολη χρήση και προσαρμογή στο  on line σύσ...

18/07/2024 09:00

15 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Φόρος Εισοδήματος

Τα τελευταία χρόνια το Φορολογικό σύστημα της Κύπρου εκσυγχρονίστηκε και βελτιώθηκε στο να προσφέρει ευελιξία, εύκολη χρήση και προσαρμογή στο  on line σύσ...

22/07/2024 09:00

15 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ανάλυση Στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Πρότυπα Ελέγχου: IFRS9, IFRS15, IFRS 16, ISA 620 & ISA 210

Η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση σε θέματα λογιστικού και ελεγκτικού περιεχομένου θεωρείται απαραίτητη για τους επαγγελματίες λογιστές και ελεγκτές  για ...

23/07/2024 09:00

12 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

IR Tax Forms Analysis & Completion

Dive into the intricate world of Cyprus tax forms in our focused seminar. Master the analysis and accurate completion of IR tax forms, guided by experts. Stay a...

28/08/2024 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Antimoney Laudering and Combatimg the Financing of Terrorism: Legal Procedures & Practices

The seminar constitutes an intensive educational experience of 22 hours, designed for legal professionals, economists, and professionals in the financial sector...

04/09/2024 09:00

22 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Δίπλωμα Λογιστικής: Λειτουργός Λογιστηρίου με Εκμάθηση Προγράμματος PowerSoft 365

Το ΔΙΠΛΩΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POWERSOFT365 αποσκοπεί στην παροχή βασικών θεωρητικών και εμπειρικών γνώσεων λ...

06/09/2024 17:00

28 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Κοινωνικό και Φοροτεχνικό Σύστημα της Κύπρου: Μισθοδοσία, ΓΕΣΥ, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Φόρος Εισοδήματος και ΦΠΑ

Οι επιχειρήσεις της Κύπρου χρειάζονται καταρτισμένο προσωπικό στη λειτουργία αλλά και Νομοθεσία του συστήματος μισθοδοσίας αλλά και των παραμέτρων του ΓΕΣΥ, των...

10/09/2024 09:00

15 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας - ΦΠΑ

Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην ενημέρωση των συμμετεχόντων σε θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και εξειδικευμένα θέματα που συνδέονται με αυτό όπως τα πιο κ...

23/09/2024 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Corporation Tax, SDC & GESY

Οι επιχειρήσεις της Κύπρου χρειάζονται καταρτισμένο προσωπικό στη λειτουργία αλλά και Νομοθεσία του συστήματος μισθοδοσίας αλλά και των παραμέτρων του ΓΕΣΥ, των...

24/09/2024 09:00

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Προγενέστερα Σεμινάρια
Ολοκληρώθηκε
Δίπλωμα Λογιστικής: Λειτουργός Λογιστηρίου με Εκμάθηση Προγράμματος PowerSoft 365

Το ΔΙΠΛΩΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POWERSOFT365 αποσκοπεί στην παροχή βασικών θεωρητικών και εμπειρικών γνώσεων λ...

14/06/2024 17:00

28 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας - ΦΠΑ

Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην ενημέρωση των συμμετεχόντων σε θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και εξειδικευμένα θέματα που συνδέονται με αυτό όπως τα πιο κ...

12/06/2024 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
IR Tax Forms Analysis & Completion

Dive into the intricate world of Cyprus tax forms in our focused seminar. Master the analysis and accurate completion of IR tax forms, guided by experts. Stay a...

10/06/2024 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας - ΦΠΑ

Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην ενημέρωση των συμμετεχόντων σε θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και εξειδικευμένα θέματα που συνδέονται με αυτό όπως τα πιο κ...

27/05/2024 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Αναλυτική Ανασκόπηση στα θέματα Οικοδομικής Βιομηχανίας: Νομοθεσία, Κτηματικά, Φόροι και ΦΠΑ

Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην ενημέρωση των συμμετεχόντων σε θέματα Νομοθεσίας, Κτηματικών, Φορολογία και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) που συνδέονται με την Ο...

20/05/2024 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
IR4 Completion & Corporation Tax

Dive into the intricate world of Cyprus tax forms in our focused seminar. Master the analysis and accurate completion of IR tax forms, guided by experts. Stay a...

17/05/2024 09:00

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Φόρος Εισοδήματος

Τα τελευταία χρόνια το Φορολογικό σύστημα της Κύπρου εκσυγχρονίστηκε και βελτιώθηκε στο να προσφέρει ευελιξία, εύκολη χρήση και προσαρμογή στο  on line σύσ...

15/05/2024 09:00

15 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Ανάλυση Στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Πρότυπα Ελέγχου: IFRS9, IFRS15, IFRS 16, ISA 620 & ISA 210

Η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση σε θέματα λογιστικού και ελεγκτικού περιεχομένου θεωρείται απαραίτητη για τους επαγγελματίες λογιστές και ελεγκτές  για ...

14/05/2024 09:00

12 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
IR Tax Forms Analysis & Completion

Dive into the intricate world of Cyprus tax forms in our focused seminar. Master the analysis and accurate completion of IR tax forms, guided by experts. Stay a...

17/04/2024 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Forensic Accounting: All about Fraud

Το Forensic Accounting είναι ένας εξειδικευμένος κλάδος της λογιστικής που επικεντρώνεται στην ανίχνευση και ανάλυση ύποπτων λογιστικών πράξεων ή πιθανής απάτης...

16/04/2024 09:00

18 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Κοινωνικό και Φοροτεχνικό Σύστημα της Κύπρου: Μισθοδοσία, ΓΕΣΥ, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Φόρος Εισοδήματος και ΦΠΑ

Οι επιχειρήσεις της Κύπρου χρειάζονται καταρτισμένο προσωπικό στη λειτουργία αλλά και Νομοθεσία του συστήματος μισθοδοσίας αλλά και των παραμέτρων του ΓΕΣΥ, των...

15/04/2024 09:00

15 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εργασία και Εργασιακές Σχέσεις, Μισθοδοσία και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Οι  επιχειρήσεις στην Κύπρο χρειάζονται εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό στην λειτουργία αλλά και νομοθεσία του συστήματος Mισθοδοσίας, Κοινωνικών Α...

11/04/2024 09:00

12 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online