Επαναφορά Εταιρείας στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών: Διαδικασία και Νομικές Προϋποθέσεις

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

17 Ιουλ 2024 10:00 17 Ιουλ 2024 12:00
Ελληνικά
2 ώρες ( 1 ημέρα )
Επαναφορά Εταιρείας στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών: Διαδικασία και Νομικές Προϋποθέσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σεμινάριο αυτό παρέχει μια ενδελεχή εξέταση της διαδικασίας επαναφοράς εταιρείας στο μητρώο του Έφορου Εταιρειών στην Κύπρο, βασιζόμενο στις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113. Αυτό το δίωρο σεμινάριο είναι σχεδιασμένο για νομικούς συμβούλους, δικηγόρους και επαγγελματίες στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης που επιθυμούν να κατανοήσουν τις νομικές προυποθέσεις για την επαναφορά εταιρείας.‍

Το πρόγραμμα διαιρείται σε δύο ενότητες: η πρώτη εξετάζει το νομικό πλαίσιο και την προετοιμασία της απαιτούμενης αίτησης, ενώ η δεύτερη αφορά στην πρακτική υποβολή της αίτησης και τις νομικές προϋποθέσεις που απαιτούνται. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να συντάσσουν και να υποβάλλουν επιτυχώς την αίτηση, ποια είναι τα κρίσιμα έγγραφα που χρειάζονται και πώς να αντιμετωπίσουν τυχόν λόγους απόρριψης.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Ερμηνεύουν τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 που διέπουν την επαναφορά εταιρειών.
 • Μάθουν πώς να διαμορφώνουν και να συντάσσουν την αίτηση για υποβολή στο δικαστήριο.
 • Αναγνωρίζουν τα έγγραφα και τις πληροφορίες που πρέπει να ζητούν από τον πελάτη για την επαναφορά.
 • Κατανοούν τη διαδικασία υποβολής, τις νομικές προϋποθέσεις και τα τέλη που συνδέονται με την ολοκλήρωση της επαναφοράς.
 • Εξετάζουν τους συχνότερους λόγους απόρριψης της αίτησης και να μάθουν πώς να τους αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Δικηγόροι
 • Νομικοί σύμβουλοι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Νομικό Πλαίσιο και προετοιμασία της αίτησης

 • Νομικό Πλαίσιο-ο περί Εταιρειών Νόμος Κεφ. 113.
 • Πότε πρέπει να καταχωρήσω αίτηση στο δικαστήριο και πότε όχι.Ανάλυση των νομικών διατάξεων που αφορούν την επαναφορά εταιρείας.
 • Πως να συντάξετε την αίτηση για υποβολή στο δικαστήριο.
 • Ποια απαραίτητα έγγραφα και πληροφορίες θα πρέπει να ζητήσετε από τον πελάτη;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Διαδικασία υποβολής και Νομικές προϋποθέσεις

 • Ποιοι είναι οι πιθανοί λόγοι απόρριψης της αίτησης και πως να τους αντιμετωπίσετε;
 • Ποιες οι νομικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται;
 • Καταχώρηση διατάγματος στον Έφορο Εταιρειών.
 • Ποια η διαδικασία και τα τέλη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 • Ποια τα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και οι συχνότεροι λόγοι απόρριψης της αίτησης από τον Έφορο Εταιρειών;
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Γεωργία Ονουφρίου - LLB, MSc, BA, Advocate, member of the ELTRC training team

Mrs. Georgia Onoufriou is a qualified lawyer in the Republic of Cyprus and holds an MSc in European Policy Law and Management from The Robert Gordon’s University of Scotland, an LLB from the University of London and a degree in Political Science and Public Administration from Ethnikon Kapodistriako University in Athens. Since 2005, she has been working for the Group of Companies Pagecorp, provider of global company, administrative, secretarial and other services which is connected to the law firm Patrikios Pavlou and Associates LLC. Since working at this firm, Georgia has steadily worked her way through the company ranks and todayholds the title of Head of Corporate Department and Data Protection Officer. She is tasked with the supervision of all Senior Administrators and managing client portfolios within the department. In addition to this challenging role, Georgia is further tasked with the corporate administration of companies, the drafting and execution of commercial contracts and creation of trust structures. Retention of clients, lead generation and drafting of legal opinions also make up an important part of her role. 

Georgia holds memberships in the International Business Committee of the Cyprus Fiduciary Association (CFA) and the Legal and Corporate Affairs Committee of the CFA. Georgia has consistently kept up to date and participated in a plethora of vocational professional seminars in relation to contract drafting, trusts law, company law and international tax law. Georgia is an avid legal researcher and regularly publishes articles in prominent legal think tank platforms in Cyprus. She has also provided her assistance and guidance in the political sphere where she has taken an active role in policy drafting and research. Furthermore, Georgia is also a member of various legal research groups where she lends her expert legal research skills and experience in policy drafting. 

Mrs. Onoufriou is also a vocational trainer at the European Legal Training Centre where she utilizes her wealth of practical and professional legal, corporate and compliance experience. In fact, Georgia currently coaches trainee advocates undertaking the Cyprus Bar Exams in various subjects. Georgia is also actively engaged in creating new professional training courses in the legal sphere and is passionate about education and sharing her experience.


Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου
 • € 60.00
 • € 0.00
 • € 11.40
 • € 60.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 17 Ιουλ 2024

Ώρα

10:00 - 12:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Γεωργία Ονουφρίου

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Επαναφορά Εταιρείας στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών: Διαδικασία και Νομικές Προϋποθέσεις

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Επαναφορά Εταιρείας στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών: Διαδικασία και Νο...

Το σεμινάριο αυτό παρέχει μια ενδελεχή εξέταση της διαδικασίας επαναφοράς εταιρείας στο μητρώο του Έφορου Εταιρειών στην Κύπρο, βασιζόμενο στις διατάξεις του πε...

17/07/2024 10:00

2 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Navigating Immigration in Cyprus: A Comprehensive Guide for Third-Coun...

This seminar is an essential guide for navigating the complex landscape of immigration to the Republic of Cyprus, tailored for both third-country nationals and ...

17/07/2024 15:00

4 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Σειρά μαθημάτων για προετοιμασία για τις Γραπτές Εξετάσεις Επαγγελματι...

To European Legal Training Center ανακοινώνει σειρά μαθημάτων για την προετοιμασία για τις Γραπτές Εξετάσεις Επαγγελματικής Ικανότητας Συμβούλων Αφερεγγυότητας....

06/09/2024 09:30

15 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Αφερεγγυότητα (Εταιρειών και Φυσικών Προσώπων): Νομικό Πλαίσιο και Πρα...

Αυτό το ολοκληρωμένο σεμινάριο για την αφερεγγυότητα των εταιρειών και φυσικών προσώπων στην Κύπρο είναι σχεδιασμένο για να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τις ...

06/09/2024 15:00

35 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

English Contract Drafting Skills...

This Seminar offers 15 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. The seminar is accredited by the Cambridge Law Studio. Cambridge Law Studio was est...

24/09/2024 16:00

14 ώρες (5 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Πιστοποιητικό Δικηγορικών Υπαλλήλων: Διαδικασίες και Πρακτική...

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό τόσο για τους δικηγορικούς υπαλλήλους όσο και για τους εργοδότες του αφού μέσω αυτού θα είναι σε θέση να αντιμετω...

07/10/2024 16:00

63 ώρες (21 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Applied Real Estate Law...

This Seminar offers 14 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. The course focuses on providing comprehensive knowledge and developing practical sk...

14/10/2024 16:00

14 ώρες (7 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Navigating Immigration in Cyprus: A Comprehensive Guide for Third-Coun...

This seminar is an essential guide for navigating the complex landscape of immigration to the Republic of Cyprus, tailored for both third-country nationals and ...

17/10/2024 15:00

4 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Certificate: Trusts in Cyprus - Law, Practice, and Management...

This comprehensive course on Trusts in Cyprus is designed to equip participants with the knowledge and practical skills necessary for effective trust management...

04/11/2024 16:00

20 ώρες (10 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

OnLine Virtual Classroom

Systemic Changes in EU landscape for AML/CFT & Sanctions...

This comprehensive online training program is meticulously designed to provide participants with an in-depth understanding of the latest EU Anti-Money Launderin...

06/11/2024 09:00

5 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Οδηγός Διορισμού Εξεταστή σε Εταιρείες στην Κύπρο: Μια Πρακτική Προσέγ...

Αυτό το σεμινάριο προσφέρει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της διαδικασίας διορισμού εξεταστή στην Κύπρο, βασιζόμενο στο Μέρος IVΑ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.11...

13/11/2024 15:00

8 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Redomiciliation of companies in and out of Cyprus - Practical Applicat...

This Seminar offers 4 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. Redomiciliation is the process of transferring a company's domicile from one jurisdi...

15/11/2024 09:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Εκούσια Εκκαθάριση: Πρακτική Διαδικασία για Δικηγόρους και Corporate A...

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μια εταιρεία μπορεί να προβεί σε εκούσια εκκαθάριση στις ακόλουθες περιπτώσεις: όταν έχει εκπνεύσει η περίοδος διάρκεια...

18/11/2024 15:00

12 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Πρακτικός Οδηγός για Εταιρικές Αιτήσεις και Διαχείριση στο Δικαστήριο...

Αυτό το σεμινάριο προσφέρει μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις κρίσιμες εταιρικές διαδικασίες βάσει του ΚΕΦ. 113 του περί Εταιρειών Νόμου. Εστιάζει στην τροποπ...

19/11/2024 15:00

15 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Financial Services & Digital Finance: established avenues, new areas a...

This online training program aims to answer the key question: WHAT’S NEXT for financial services and their regulation in the EU? Having as a starting point t...

20/11/2024 09:00

5 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Eξουσίες, Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών...

Το σεμινάριο αυτό παρέχει εις βάθος κατανόηση των ρόλων και ευθυνών των εκκαθαριστών σύμφωνα με το Μέρος V του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113. Εξετάζονται αναλυ...

20/11/2024 15:00

8 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Δεξιότητες Χειρισμού Σύνταξης, Επικύρωσης Διαθήκης και Διαχείριση Περι...

Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στον δικηγορικό κόσμο αλλά και σε εταιρείες και άλλους οργανισμούς και τους υπαλλήλους τους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με διαθήκες κ...

22/11/2024 14:00

9 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Using Electronic Signatures in Cyprus...

This Seminar offers 6 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. This course on electronic signatures in Cyprus provides an overview of the legal fra...

27/11/2024 09:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Certificate: Cross Border Mergers in Practice (New Laws and Procedures...

In light of recent legislative changes, our comprehensive course on Cross-Border Mergers offers practical guidance tailored to the needs of legal professionals ...

27/11/2024 16:00

12 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Establishing a branch in Cyprus...

This intensive course provides a thorough exploration into the intricacies of setting up and operating a branch office in Cyprus. It is designed to guide partic...

29/11/2024 15:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Share Classes - All you Need to Know...

This course delves into the complexities of the classes of shares under the Companies Law, Cap. 113, of Cyprus. It offers a thorough exploration of how shares c...

04/12/2024 09:00

2 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Advising Clients and Drafting: Share Sale and Purchase Agreements...

This Seminar offers 6 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. This course looks at the drafting of share sale and purchase agreements (SPAs) and r...

09/12/2024 16:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Πιστοποιητικό σε Εκκαθαρίσεις απο τα Δικαστήρια στην Κύπρο...

Αυτό το πρωτοποριακό σεμινάριο αποτελεί μια ολοκληρωμένη και πρακτική προσέγγιση στη διαδικασία εκκαθάρισης εταιρειών μέσω του δικαστηρίου. Ανταποκρινόμενο σ...

10/12/2024 15:00

18 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Substance and Control in Cyprus...

Economic substance is a doctrine in international tax law. It states that economic transactions are valid only if they have a purpose apart from reduction of ta...

11/12/2024 09:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Understanding Corporate Accountability: Liabilities of Officers of a C...

In today’s complex business environment, understanding the legal landscape surrounding corporate roles is crucial for ensuring compliance and effective governan...

23/12/2024 09:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online