Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εργασία και Εργασιακές Σχέσεις, Μισθοδοσία και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

- Ανθρώπινο Δυναμικό (HR) - Λογιστικά/ Έλεγχος/ Φορολογικά - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

19 Ιουν 2024 09:00 03 Ιουλ 2024 13:15
Ελληνικά
12 ώρες ( 3 μέρες )
anad greek logo
Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εργασία και Εργασιακές Σχέσεις, Μισθοδοσία και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι  επιχειρήσεις στην Κύπρο χρειάζονται εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό στην λειτουργία αλλά και νομοθεσία του συστήματος Mισθοδοσίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως και σε θέματα εργασίας και εργασιακών σχέσεων ούτως ώστε να διατηρείται ένα ωραίο περιβάλλον στο χώρο εργασίας που να συμβάλει στην ανάπτυξη της επιχείρησης αλλά και των υπαλλήλων.

Οι ανάγκες κατάρτισης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, προέκυψαν, πέραν από τα πιο πάνω αναφερόμενα και μέσω ειδικής διαγνωστικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου, σε εργαζομένους λογιστηρίων εταιρειών και ελεκτικών γραφείων όπως και σε τμήματα ανθρώπινου δυναμικού εταιρειών (HR). 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε εργαζομένους λογιστηρίων και ανθρώπινου δυναμικού εταιρειών αλλά και ελεγκτικών και δικηγορικών γραφείων. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 • Το Σύγχρονο Σύστημα Κοινωνικών & Φοροτεχνικό Σύστημα & οι ηλεκτρονικές αλλαγές των  τελευταίων χρόνων
 • Μισθοδοσία Υπαλλήλων - Payroll
 • Υπολογισμός, Ετοιμασία & Πληρωμές μέσω Online τραπεζικών συστημάτων
 • PAYE (Pay As You Earn) Σύστημα Φόρου Εισοδήματος για Υπαλλήλους, Λειτουργία, Υπολογισμός & IR 59
 • Πρακτικές Ασκήσεις Υπολογισμού Μισθοδοσίας & Φόρου Εισοδήματος για Υπαλλήλους
 • Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Κύπρο
 • Φόρμες, Ετοιμασία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υποβολή & Πληρωμή online μέσω ΣΥΣΝΕΤ
 • Παρουσίαση του ΣΥΣΝΕΤ & ΕΡΓΑΝΗ
 • Πρακτικές Ασκήσεις Υπολογισμού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υποβολής & Πληρωμής Online μέσω του ΣΥΣΝΕΤ
 • Διαχείριση & Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού & Θεωρητικά μοντέλα
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού & Θεωρητικά μοντέλα για ανάπτυξη κινήτρων (motivation) στο χώρο εργασίας
 • Πρακτικές ασκήσεις εφαρμογής των θεωρητικών μοντέλων στη Διοίκηση (Management) και κίνητρα στο χώρο εργασίας (Motivation)
 • Εργοδότηση, Πρόσληψη & Σύμβαση Εργασίας (Συμβόλαιο Εργασίας)
 • Πρακτικές Άσκηση: Ετοιμασία & έλεγχος Συμβολαίου Εργασίας
 • Εργασιακές Σχέσεις – Νομικό πλαίσιο
 • Μερική & Εποχιακή Απασχόληση – Απασχόληση νέων, φοιτητών & εκπαιδευομένων – Νομικό πλαίσιο
 • Χρόνος εργασίας, Δημόσιες Αργίες & Υπερωρίες
 • Άδειες Προσωπικού: Νομοθεσία & Φόρμες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για Ετήσια Άδεια, Άδεια Ασθενείας, Άδεια Μητρότητας/Πατρότητας, Άδεια λόγω εργατικού ατυχήματος
 • Τερματισμός απασχόλησης (με ή χωρίς προειδοποίηση)
 • Αποχώρηση Οικειοθελώς & Παράνομη Απόλυση – Νομοθεσία
 • Τερματισμός λόγω πλεονασμού, αναδιοργάνωση & ειδικά σχέδια Γραφείου Εργασίας
 • Υποθέσεις Δικαστηρίου (Ανώτατου & Εργατικού Δικαστηρίου 
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Έλενα Μιχαήλ - Managing Director - EM Private Institute (IABS) Ltd

Dynamic and dedicated professional with 20+ years of expertise in spearheading accounting, operational, strategic and administrative functions. Hands-on leader able to keep teams focused and productive throughout the inevitable ups and downs of growth cycles. Proactive in developing and implementing innovative approaches, systems and procedures to assist companies achieve sustainable growth.

Effective and articulate communicator/liaison who builds and maintains excellent working relationships with internal/external partners and customers at all levels. Possesses strong HR management backgound and broad leadership/management experience in business development, employment relations and organisational performance both in the private and public sectors.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 480.00
 • € 240.00
 • € 0.00
 • € 240.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 480.00
 • € 0.00
 • € 91.20
 • € 480.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 19 Ιουν 2024

Ώρα

09:00 - 13:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Έλενα Μιχαήλ

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 26 Ιουν 2024

Ώρα

09:00 - 13:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Έλενα Μιχαήλ

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 03 Ιουλ 2024

Ώρα

09:00 - 13:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Έλενα Μιχαήλ

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εργασία και Εργασιακές Σχέσεις, Μισθοδοσία και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Κοινωνικό και Φοροτεχνικό Σύστημα της Κύπρου: Μισθοδοσία, ΓΕΣΥ, Κοινων...

Οι επιχειρήσεις της Κύπρου χρειάζονται καταρτισμένο προσωπικό στη λειτουργία αλλά και Νομοθεσία του συστήματος μισθοδοσίας αλλά και των παραμέτρων του ΓΕΣΥ, των...

17/06/2024 09:00

15 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εργασία και Εργασιακές Σχέσεις, Μισθο...

Οι  επιχειρήσεις στην Κύπρο χρειάζονται εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό στην λειτουργία αλλά και νομοθεσία του συστήματος Mισθοδοσίας, Κοινωνικών Ασφαλί...

19/06/2024 09:00

12 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Ανάλυση Στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Πρότυπα Ελέγχου: IFRS9, IFRS1...

Η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση σε θέματα λογιστικού και ελεγκτικού περιεχομένου θεωρείται απαραίτητη για τους επαγγελματίες λογιστές και ελεγκτές  για την κ...

27/06/2024 09:00

12 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Corporation Tax, SDC & GESY...

Οι επιχειρήσεις της Κύπρου χρειάζονται καταρτισμένο προσωπικό στη λειτουργία αλλά και Νομοθεσία του συστήματος μισθοδοσίας αλλά και των παραμέτρων του ΓΕΣΥ, των...

10/07/2024 09:00

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ανάλυση Στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Πρότυπα Ελέγχου: IFRS9, IFRS1...

Η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση σε θέματα λογιστικού και ελεγκτικού περιεχομένου θεωρείται απαραίτητη για τους επαγγελματίες λογιστές και ελεγκτές  για την κ...

23/07/2024 09:00

12 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Δίπλωμα Λογιστικής: Λειτουργός Λογιστηρίου με Εκμάθηση Προγράμματος Po...

Το ΔΙΠΛΩΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POWERSOFT365 αποσκοπεί στην παροχή βασικών θεωρητικών και εμπειρικών γνώσεων λ...

06/09/2024 17:00

28 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Κοινωνικό και Φοροτεχνικό Σύστημα της Κύπρου: Μισθοδοσία, ΓΕΣΥ, Κοινων...

Οι επιχειρήσεις της Κύπρου χρειάζονται καταρτισμένο προσωπικό στη λειτουργία αλλά και Νομοθεσία του συστήματος μισθοδοσίας αλλά και των παραμέτρων του ΓΕΣΥ, των...

10/09/2024 09:00

15 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Corporation Tax, SDC & GESY...

Οι επιχειρήσεις της Κύπρου χρειάζονται καταρτισμένο προσωπικό στη λειτουργία αλλά και Νομοθεσία του συστήματος μισθοδοσίας αλλά και των παραμέτρων του ΓΕΣΥ, των...

24/09/2024 09:00

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online