Απαιτήσεις προτύπου ISO 9001:2015 και Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης του ιδίου προτύπου

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα

11 Απρ 2024 08:30 12 Απρ 2024 16:25
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
Απαιτήσεις προτύπου ISO 9001:2015 και Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης του ιδίου προτύπου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ποιότητας σε μια επιχείρηση το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας με στόχο να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών της και να βελτιώσει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει και να αποδεικνύει Νομική συμμόρφωση.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Να κατανοήσουν την δομή και τις απαιτήσεις του προτύπου 9001:2015
 • Να διακρίνουν τις υποχρεωτικές διαδικασίες
 • Να κατανοούν και να διακρίνουν τις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών
 • Κατανόηση της προσέγγισης διακινδύνευσης
 • Να κατανοούν την έννοια της τεκμηριωμένης πληροφορίας
 • Να δημιουργούν λίστα ελέγχου βασισμένη στις απαιτήσεις του προτύπου
 • Να εφαρμόζουν τις Τεχνικές εσωτερικής επιθεώρησης
 • Να συντάσσουν αναφορές μη συμμορφώσεων σε σχέση με τις απαιτήσεις του προτύπου

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Διευθυντές/στελέχη εταιρειών που βρίσκονται στη διαδικασία της πιστοποίησης
 • Τεχνικοί Διευθυντές
 • Διευθυντές Ποιοτικού ελέγχου            
 • Υπεύθυνοι Συστημάτων διαχείρισης ποιότητας   
 • Εσωτερικοί & εξωτερικοί επιθεωρητές Συστημάτων 
 • Υπεύθυνοι Τμημάτων   
 • Διοικητικό προσωπικό      
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Μαίρη Φράγκου - Director & Training Manager of Columbia Hotel Academy

Mrs Mary Frangou is a holder of a Bachelor Degree in Greek Medieval Literature from the University of Ioannina, a Master degree in Business Administration and an International Diploma in Occupational Health and Safety from the British Safety Council.  

In her continuous professional development she acquired the title of Grad IOSH from Institution of Occupational Safety and Health (IOSH) as well the   title of Grad IOSH Chartered Safety and Health Practitioner.  Since 2004 and until today she is working in the Hotel industry, and in her capacity as Health & Safety and Quality Manager has been appointed by the Columbia Hotels and Resorts as the responsible manager of the Company’s’ Integrated Management System (IMS)  which includes all the operational and Administration aspects of one 5* and two 4* leading Hotels.

She has vast experience in the hotel industry as vocational trainer, Health and Safety and Quality Management as well as in internal auditing. She is the Lead Trainer of the Columbia Hotels & Resorts Training Academy. She is a certified ISO 9001, ISO 14001 and ISO 2200 Lead auditor as well as a certified vocational trainer by the Human Resource Development Authority of Cyprus (HRDA) and the EHL (École hôtelière de Lausanne)

“We are excited and exhilarated for Columbia Hotel Academy’s official debut. With tourism and hospitality being an instrumental crutch of our beloved island’s growth and prosperity, we recognise the responsibility we bear.”The value that Columbia Hotel Academy’s programmes of study offer to both local and international students alike is monumental: we welcome those who seek to not just excel within their fields, but to forge the way to new heights of hospitality and service.”


Mary possesses the following additional Qualifications/Certifications

 • Grad IOSH
 • Chartered Safety and Health Practitioner specified on Tourism Industry and construction
 • Auditor / Lead auditor of ISO 14001, 22000 and 9001
 • Pest Management System Coordinator- Certified by Agriculture Ministry
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 350.00
 • € 280.00
 • € 0.00
 • € 70.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 350.00
 • € 0.00
 • € 66.50
 • € 350.00

Κοστολογικές Πληροφορίες

Ειδικές τιμές για άνεργους & φοιτητές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη - 11 Απρ 2024

Ώρα

08:30 - 16:25

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μαίρη Φράγκου

Τοποθεσία:

Columbia Hotel Academy

Παρασκευή - 12 Απρ 2024

Ώρα

08:30 - 16:25

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μαίρη Φράγκου

Τοποθεσία:

Columbia Hotel Academy

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Απαιτήσεις προτύπου ISO 9001:2015 και Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης του ιδίου προτύπου