Εκπαίδευση Εργοληπτών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

- Κατασκευές/ Construction - Μηχανολογία, Βιομηχανία & Τεχν. Επαγγέλματα - Πιστοποιήσεις/ Προσόντα/ Άδειες

26 Ιουν 2024 08:30 22 Ιουλ 2024 13:45
Ελληνικά
40 ώρες ( 8 μέρες )
anad greek logo
Εκπαίδευση Εργοληπτών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με βάση τη Περι Ηλεκτρισμού νομοθεσία, άτομα τα οποία επιθυμούν να εξασκήσουν το επάγγελμα του Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων θα πρέπει να παρακαθίσουν και να επιτύχουν σε εξετάσεις που διοργανώνει το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ώστε να αποκτήσουν το απαραίτητο Πιστοποιητικό Ικανότητας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά την προετοιμασία και κατάρτιση επαγγελματιών που επιθυμούν να πετύχουν στις εξετάσεις Πιστοποίησης Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. Σκοπός του προγράμματος είναι παράλληλα η απόκτηση των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για την ορθή και ασφαλή εφαρμογή του επαγγέλματος του Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια, να είναι: Ηλεκτρολόγοι Εργολήπτες, Συντηρητές Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτροτεχνίτες.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θέματα

 • Εισαγωγή στην Περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσία 1941-2012
 • Ηλεκτρικά Συστήματα Πηγών – Συστήματα Γειώσεων
 • Μελέτη Χαρακτηριστικών Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
 • Ορισμοί και Τεχνική Ορολογία – Μέρος 2ο προτύπου.
 • Χρωματισμοί Καλωδίων
 • Μονάδες Μέτρησης Ηλεκτρικής Ισχύος, Έντασης, Αντίστασης και Τάσης
 • Θεωρητικές και Πρακτικές Ασκήσεις Ενότητας 1
 • Σύνθετη Αντίσταση Βρόχου Βλάβης και Αυτόματη Διακοπή προστασίας.
 • Εγκαταστάσεις συστημάτων ΤΤ- Ποια η σημασία τους.
 • Υπολογισμός ηλεκτρικής έντασης λειτουργίας και ισχύος.
 • Μηχανισμοί προστασίας- Τύποι Καλωδίων- Μεθόδοι Εγκατάστασης
 • Χαρακτηριστικά Προστατευτικών Μηχανισμών (Ασφάλειες, MCB, RCCB, RCBO, MCCB)
 • Χαρακτηριστικές Καμπύλες Χρόνου-Ρεύματος
 • Θεωρητικές και Πρακτικές Ασκήσεις Ενότητας 2
 • Προστασία Χωστών καλωδίων σε τοιχοποιία ή/και διαχωριστικά
 • Ρευματοφόρος ικανότητα και υπολογισμός Iz και It καλωδίων
 • Σημασία της πτώσης τάσης και υπολογισμοί Vd.
 • Θεωρητικές και Πρακτικές Ασκήσεις Ενότητας 3 
 • Συντελεστής ηλεκτρικής ισχύος και συστήματα διόρθωσής του.
 • Γειώσεις, γεφυρώσεις και προστατευτικοί αγωγοί- Αδιαβατική Εξίσωση
 • Απόζευξη και διακοπή για σκοπούς μηχανικής συντήρησης, λόγω έκτακτης ανάγκης και για ελέγχους.
 • Βαθμοί προστασίας από υγρασία και σκόνη.
 • Συσκευές προστασίας έναντι υπερτάσεων σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
 • Επιλογή και Εγκατάσταση Εξοπλισμού – Προειδοποιητικές σημάνσεις.
 • Θεωρητικές και Πρακτικές Ασκήσεις Ενότητας 4
 • Υπολογισμοί ηλεκτρικής τάσης/έντασης εισόδου ή εξόδου σε μετασχηματιστές.
 • Πρόνοιες Κανονισμών σχετικά με την εκκίνηση και σύνδεση ηλεκτρικών  κινητήρων. Υπολογισμός ρεύματος λειτουργίας μονοφασικών και τριφασικών επαγωγικών  κινητήρων. Είδη εκκινητών.
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις σε Ειδικούς Χώρους.
 • Θεωρητικές και Πρακτικές Ασκήσεις Ενότητας 5
 • Ηλεκτρική εγκατάσταση και έλεγχος ηλεκτρογεννητριών και φωτοβολταϊκών   ως αυτόνομων και ως εναλλακτικών πηγών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Θεωρητικές και Πρακτικές Ασκήσεις Ενότητας 6
 • Επιθεώρηση και έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 • Όργανα και Μετρήσεις
 • Εντοπισμός Σφαλμάτων
 •  Έντυπα ΗΜΥ 58.18-1, 59.18-1 και 60.18-1
 • Θεωρητικές και Πρακτικές Ασκήσεις Ενότητας 7
 • Επανάληψη
 • Επίλυση Εξεταστικών δοκιμίων της ηλεκτρομηχανολογικής υπηρεσίας


Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1050.00
 • € 800.00
 • € 0.00
 • € 250.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1050.00
 • € 0.00
 • € 199.50
 • € 1050.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 26 Ιουν 2024

Ώρα

08:30 - 13:45

Τοποθεσία:

Editc (Λευκωσία)

Δευτέρα - 01 Ιουλ 2024

Ώρα

08:30 - 13:45

Τοποθεσία:

Editc (Λευκωσία)

Τετάρτη - 03 Ιουλ 2024

Ώρα

08:30 - 13:45

Τοποθεσία:

Editc (Λευκωσία)

Δευτέρα - 08 Ιουλ 2024

Ώρα

08:30 - 13:45

Τοποθεσία:

Editc (Λευκωσία)

Τετάρτη - 10 Ιουλ 2024

Ώρα

08:30 - 13:45

Τοποθεσία:

Editc (Λευκωσία)

Δευτέρα - 15 Ιουλ 2024

Ώρα

08:30 - 13:45

Τοποθεσία:

Editc (Λευκωσία)

Τετάρτη - 17 Ιουλ 2024

Ώρα

08:30 - 13:45

Τοποθεσία:

Editc (Λευκωσία)

Δευτέρα - 22 Ιουλ 2024

Ώρα

08:30 - 13:45

Τοποθεσία:

Editc (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εκπαίδευση Εργοληπτών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Εκπαίδευση Εργοληπτών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων...

Με βάση τη Περι Ηλεκτρισμού νομοθεσία, άτομα τα οποία επιθυμούν να εξασκήσουν το επάγγελμα του Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων θα πρέπει να παρακαθίσουν και ...

26/06/2024 08:30

40 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Editc (Λευκωσία)