Ανάλυση Στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Πρότυπα Ελέγχου: IFRS9, IFRS15, IFRS 16, ISA 620 & ISA 210

- Λογιστικά/ Έλεγχος/ Φορολογικά - Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα

20 Φεβ 2024 09:00 05 Μαρτίου 2024 13:00
Ελληνικά
12 ώρες ( 3 μέρες )
anad greek logo
Ανάλυση Στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Πρότυπα Ελέγχου: IFRS9, IFRS15, IFRS 16, ISA 620 & ISA 210

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση σε θέματα λογιστικού και ελεγκτικού περιεχομένου θεωρείται απαραίτητη για τους επαγγελματίες λογιστές και ελεγκτές  για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους όπως και προσαρμογή με τις αρχές όλων των επαγγελματικών Ελεγκτικών σωμάτων (ACCA, FCA) όπως και του ΣΕΛΚ (Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Ελεγκτών Κύπρου).

Οι ανάγκες κατάρτισης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, προέκυψαν, πέραν από τα πιο πάνω αναφερόμενα και μέσω ειδικής διαγνωστικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε  με   αποστολή ερωτηματολογίου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε εργαζομένους ελεγκτικών γραφείων. 

Επίσης θεωρήθηκε χρήσιμο, να γίνουν ατομικές συνεντεύξεις σε εργαζομένους ελεγκτικών γραφείων. Τα ευρήματα των διαγνωστικών αυτών διαδικασιών κατέδειξαν τις ελλείψεις σε αλλάγές και γνώσεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων  και Πρότυπα Ελεγχου αλλά και δεξιότητες  στην νομοθεσία  και εφαρμογή  τους  στην πράξη. Όλα αυτά οδήγησαν στη δημιουργία του παρόντος προγράμματος.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το ευρύτερο σεμινάριο αποσκοπεί στην παροχή βασικών θεωρητικών και εμπειρικών γνώσεων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων  και Πρότυπα Ελεγχου.

ΣΤΟΧΟΙ: 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων

 1. Αναγνωρίζουν τις βασικές πρόνοιες και ανάλυση του IFRS 9, 15, 16, ISA 620, ISA 210.
 2. Εξηγούν τις διαδικασίες υπολογισμός τόκου δανείου και τεστ του επιχειρηματικό μοντέλου σύμφωνα με το IFRS 9.
 3. Περιγράφουν τις διαδικασίες που απαιτούνται  και την λογιστική καταχώρηση κατά τις πρόνοιες του IFRS 9, 15 & 16.
 4. Εξηγούν την διαδικασία ετοιμασίας και υπολογισμού της καθαρής παρούσας αξίας σύμφωνα με το IFRS16.
 5. Περιγράφουν τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ετοιμασία της συμφωνίας σύμφωνα με το ISA 210 (Agreeing the terms of audit engagements).
 6. Διατυπώνουν την  νομοθεσία και πρόνοιες αλλά και την ανάλυση της ανάγκης χρήσης ειδικού από ελεγκτές (ISA 620).

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 1. Εφαρμόζουν σωστά τις  διαδικασίες και νομοθεσία με σκοπό τον σωστή λογιστική καταχώρηση και χειρισμό για τα IFRS 9, 15, 16.
 2. Διαμορφώσουν μια ορθή στρατηγική προσέγγιση κατά την ετοιμασία των συμφωνιών κάτω από το ISA 620 (Using the work of an auditor’s Expert), και ISA 210 (Agreeing the terms of audit engagements).
 3. Οργανώνουν τις εργασίες και λειτουργίες για τους πελάτες τους και την σωστή παρουσίαση στους Οικονομικούς εκλεγμένους Λογαριασμούς.
 4. Επιδεικνύουν επαρκή  γνώση της νομοθεσίας των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων  και Πρότυπα Ελεγχου.
 5. Επιλέγουν ορθή στρατηγική σύμφωνα με την ελεγκτική εταιρεία που εργάζονται.
 6. Χρησιμοποιουν ορθολογιστικά τις διαδικασίες και νομοθεσία του IFRS 9, 15, 16, ISA 620, 210.

Σε επίπεδο στάσεων

 1. Υιοθετούν όλες τις διαδικασίες και τεχνικές που απαιτούνται για την προσαρμογή σύμφωνα με τα IFRS 9, 15,16, ISA 620, 210.
 2. Συνεργάζονται με τους συνάδελφους τους σε όλη την εταιρεία να ακολουθούν την νομοθεσία και τις διαδικασίες του IFRS 9, 15,16, ISA 620, 210.
 3. Υιοθετουν τις διαδικασίες και την νομοθεσία του  IFRS 9, 15,16, ISA 620, 210  και τις εφαρμόζουν ορθολογιστικά.
 4. Παρουσιάζουν στρατηγικές  στους διευθυντές της εταιρείας τους για έγκριση

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε εργαζόμενους  ελεγκτικών και δικηγορικών γραφείων αλλά και εταιρειών όπου υπάρχουν εγκεκριμένοι λογιστές και ελεγκτές.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 

 1. Διάλεξη/Εισήγηση :  Ο εκπαιδευτής επεξηγά στους καταρτιζόμενους  την νομοθεσία των IFRS 9, 15, 16, ISA 620, ISA 210 που και πως  χρησιμοποιούνται οι πρόνοιες του νόμου.
 2. Μελέτες περίπτωσης: Αξιοποιούνται πραγματικά παραδείγματα που θα επιτρέψουν στους καταρτιζόμενους να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν στην τάξη.
 3. Καταιγισμός ιδεών:  Οι καταρτιζόμενοι καλούνται μέσα από συζήτηση και εκφράζοντας ελευθέρα την άποψη τους να αναγνωρίσουν την διαδικασία υπολογισμού της καθαρής παρούσας αξίας (NPV) κάτω από το IFRS16.
 4. Συζήτηση: Οι καταρτιζόμενοι καλούνται να συμμετέχουν στην ανάλυση του θέματος που θα αναπτυχθεί.
 5. Εργασία σε ομάδες : Οι καταρτιζόμενοι θα χωριστούν σε 2 ομάδες των 3-5 ατόμων οπού θα κληθούν να υπολογίσουν το υπολογίσουν το τόκο δανείου και τεστ του επιχειρηματικό μοντέλου σύμφωνα με το IFRS 9.
 6. Ερωτήσεις/Απαντήσεις: οι καταρτιζόμενοι ενθαρρύνονται να ενεργοποιηθούν και να απαντήσουν σε κάποια ερωτήματα.
 7. Πρακτική άσκηση :  Οι καταρτιζόμενοι προβαίνουν σε πρακτική εφαρμογή με ασκήσεις υπολογισμού του υπολογισμού της καθαρής παρούσας αξίας (NPV) κάτω από το IFRS16.
 8. Επιδειξη : Ο εκπαιδευτής δείχνει και επεξηγεί τις συμφωνίες κάτω από το ISA620 & 210.

Όλα τα προγράμματα καλύπτουν μονάδες CPD (Συνήθως αριθμό μονάδων ίσο με τις ώρες μαθήματος)

Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Έλενα Μιχαήλ - Managing Director - EM Private Institute (IABS) Ltd

Dynamic and dedicated professional with 20+ years of expertise in spearheading accounting, operational, strategic and administrative functions. Hands-on leader able to keep teams focused and productive throughout the inevitable ups and downs of growth cycles. Proactive in developing and implementing innovative approaches, systems and procedures to assist companies achieve sustainable growth.

Effective and articulate communicator/liaison who builds and maintains excellent working relationships with internal/external partners and customers at all levels. Possesses strong HR management backgound and broad leadership/management experience in business development, employment relations and organisational performance both in the private and public sectors.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 500.00
 • € 240.00
 • € 0.00
 • € 260.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 500.00
 • € 0.00
 • € 95.00
 • € 500.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 20 Φεβ 2024

Ώρα

09:00 - 13:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Έλενα Μιχαήλ

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 27 Φεβ 2024

Ώρα

09:00 - 13:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Έλενα Μιχαήλ

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 05 Μαρτίου 2024

Ώρα

09:00 - 13:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Έλενα Μιχαήλ

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Ανάλυση Στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Πρότυπα Ελέγχου: IFRS9, IFRS15, IFRS 16, ISA 620 & ISA 210

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Κοινωνικό και Φοροτεχνικό Σύστημα της Κύπρου: Μισθοδοσία, ΓΕΣΥ, Κοινων...

Οι επιχειρήσεις της Κύπρου χρειάζονται καταρτισμένο προσωπικό στη λειτουργία αλλά και Νομοθεσία του συστήματος μισθοδοσίας αλλά και των παραμέτρων του ΓΕΣΥ, των...

23/07/2024 09:00

15 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Ανάλυση Στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Πρότυπα Ελέγχου: IFRS9, IFRS1...

Η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση σε θέματα λογιστικού και ελεγκτικού περιεχομένου θεωρείται απαραίτητη για τους επαγγελματίες λογιστές και ελεγκτές  για την κ...

30/07/2024 09:00

12 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Antimoney Laudering and Combatimg the Financing of Terrorism: Legal Pr...

The seminar constitutes an intensive educational experience of 22 hours, designed for legal professionals, economists, and professionals in the financial sector...

04/09/2024 09:00

22 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Δίπλωμα Λογιστικής: Λειτουργός Λογιστηρίου με Εκμάθηση Προγράμματος Po...

Το ΔΙΠΛΩΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POWERSOFT365 αποσκοπεί στην παροχή βασικών θεωρητικών και εμπειρικών γνώσεων λ...

06/09/2024 17:00

28 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Κοινωνικό και Φοροτεχνικό Σύστημα της Κύπρου: Μισθοδοσία, ΓΕΣΥ, Κοινων...

Οι επιχειρήσεις της Κύπρου χρειάζονται καταρτισμένο προσωπικό στη λειτουργία αλλά και Νομοθεσία του συστήματος μισθοδοσίας αλλά και των παραμέτρων του ΓΕΣΥ, των...

10/09/2024 09:00

15 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Corporation Tax, SDC & GESY...

Οι επιχειρήσεις της Κύπρου χρειάζονται καταρτισμένο προσωπικό στη λειτουργία αλλά και Νομοθεσία του συστήματος μισθοδοσίας αλλά και των παραμέτρων του ΓΕΣΥ, των...

24/09/2024 09:00

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online