Εκτέλεση Αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων στην Κύπρο (8 CPDs)

- Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

19 Μαρτίου 2024 15:00 26 Μαρτίου 2024 19:15
Ελληνικά
8 ώρες ( 2 μέρες )
Εκτέλεση Αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων στην Κύπρο (8 CPDs)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτό το σεμινάριο προσφέρει 8 πιστοποιημένες μονάδες (CPDs) από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Αυτό το πρόγραμμα θα παρέχει στους συμμετέχοντες σε βάθος κατανόηση του νομικού πλαισίου και πρακτικές διαδικασίες για την εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων στην Κύπρο. Η Κύπρος είναι δημοφιλής προορισμός για διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές και διαφορές, καθιστώντας την εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων κρίσιμη πτυχή του διεθνούς εμπορικού δικαίου. 

Υπάρχει ανάγκη να καταρτιστούν οι δικηγόροι σχετικά με την εγγραφή αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων και αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων για διάφορους λόγους: Διεθνείς Επιχειρήσεις: Πολλές εταιρείες δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες και πραγματοποιούν διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, οδηγώντας σε πιθανότητα διασυνοριακών διαφορών. Η εκπαίδευση δικηγόρων σχετικά με την καταχώριση αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων διασφαλίζει ότι διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να εκπροσωπούν αποτελεσματικά τα συμφέροντα της εταιρείας σε αυτές τις διαφορές. Η Κύπρος είναι δημοφιλής προορισμός για διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές και ενδέχεται να προκύψουν διαφορές μεταξύ μερών από διαφορετικές δικαιοδοσίες. Είναι ζωτικής σημασίας για τους δικηγόρους να κατανοήσουν τη διαδικασία εγγραφής αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων στην Κύπρο για να παρέχουν στους πελάτες τους αποτελεσματική νομική εκπροσώπηση και να προστατεύουν τα συμφέροντα τους.

Νομικό Πλαίσιο: Η Κύπρος διαθέτει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο για την καταχώριση αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων, το οποίο απαιτεί ένα μοναδικό σύνολο δεξιοτήτων και γνώσεων για την πλοήγηση. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση δικηγόρων σχετικά με το νομικό πλαίσιο θα διασφαλίσει ότι μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες τους τις πιο ενημερωμένες και σχετικές νομικές συμβουλές.

Απόδοση χρόνου και κόστους: Η καταχώριση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων και συμφωνιών διαιτησίας μπορεί να είναι μια χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία. Η εκπαίδευση δικηγόρων σχετικά με τη διαδικασία μπορεί να βοηθήσει στον εξορθολογισμό της διαδικασίας, στην εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων και στην αποτελεσματική επίλυση διαφορών.

Συμμόρφωση: Η καταχώριση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων και συμφωνιών διαιτησίας είναι συχνά υποχρεωτική σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και την εθνική νομοθεσία. Η διασφάλιση ότι οι δικηγόροι έχουν εκπαιδευτεί στο νομικό πλαίσιο αλλά και στην πρακτική εφαρμογή της εγγραφής, βοηθά τις εταιρείες να αποφεύγουν νομικούς κινδύνους και να διατηρούν τη συμμόρφωση.

Προστασία συμφερόντων: Η καταχώριση αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων είναι απαραίτητη για την προστασία των συμφερόντων της εταιρείας σε διασυνοριακές διαφορές. Η εκπαίδευση δικηγόρων σχετικά με τη διαδικασία διασφαλίζει ότι τα συμφέροντα της εταιρείας εκπροσωπούνται αποτελεσματικά και ότι δεν βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω έλλειψης γνώσης ή κατανόησης της διαδικασίας εγγραφής.

Συνοπτικά, οι εργοδότες θα ήθελαν να εκπαιδεύσουν τους δικηγόρους τους σχετικά με την καταχώριση αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων για να προστατεύσουν τα συμφέροντα τους, να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις διεθνείς συμβάσεις και τους εθνικούς νόμους, να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα και να συμβάλουν στην αποτελεσματική επίλυση διαφορών.


Eligibility criteria and CPD Units are verified directly by your association or other bodies in which you hold membership.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μ‍ε το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να αναπτύξουν τις εξής δεξίοτητες

1. Ανανέωση γνώσεων: Το σεμινάριο αυτό θα παρέχει ευκαιρίες για την απόκτηση νέων γνώσεων και κατανόησης σχετικά με τη διαδικασία εκτέλεσης αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων στην Κύπρο. Αυτό μπορεί να είναι ειδικά χρήσιμο για επαγγελματίες δικηγόρους, δικαστικούς, διαιτητές και άλλους εμπλεκόμενους στο δικαστικό σύστημα της Κύπρου.

2. Ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο: Το σεμινάριο αυτό θα παρέχει ενημέρωση σχετικά με το νομικό πλαίσιο και τη νομολογία που διέπει την εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων στην Κύπρο. Αυτό θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να είναι ενημερωμένοι για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και να αναπτύξουν εξειδικευμένες δεξιότητες για την αντιμετώπιση τέτοιων υποθέσεων.

3. Επαγγελματική ανάπτυξη: Η συμμετοχή σε σεμινάρια με τέτοιο θέμα μπορεί να συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων. Οι νέες γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτώνται μπορούν να βοηθήσουν στην προαγωγή τους στην καριέρα τους και στην απόκτηση νέων επαγγελματικών ευκαιριών.

4. Ενδιαφέρον για το θέμα: Το θέμα της εκτέλεσης αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων είναι σημαντικό και ενδιαφέρον από νομικής και διεθνούς οπτικής γωνίας. Αν κάποιος ενδιαφέρεται για το δίκαιο και τις διεθνείς σχέσεις, το σεμινάριο αυτό μπορεί να του προσφέρει μια ευκαιρία να εξερευνήσει αυτό το θέμα πιο αναλυτικά και να αποκτήσει μια βαθύτερη κατανόηση των διαδικασιών και των προκλήσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • δικηγόροι,
 • ασκούμενοι δικηγόροι  
 • νομικοί σύμβουλοι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιεχόμενο

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Δικαστικές Αποφάσεις

 • Παρουσίαση εκπαιδευτή
 • Παρουσίαση καταρτιζόμενων
 • Στόχοι και εισαγωγή στο πρόγραμμα
 • Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων και διαδικασιών για την απόκτηση αναγνώρισης και εκτέλεσης σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις και συνθήκες.
 • Διμερείς Συμβάσεις μεταξύ της Κύπρου και άλλων κρατών. Ποιες είναι και γιατί είναι σημαντικές;
 • Σύμβαση της Χάγης – Πως εφαρμόζεται, ποιες οι προϋποθέσεις και πιθανές υπερασπίσεις
 • Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί.
 • Πώς να τους εφαρμόζετε, ποιες οι προϋποθέσεις και πιθανές υπερασπίσεις
 • Κεφάλαιο 10 – Ποια η Εφαρμογή, Προϋποθέσεις και Πιθανές Υπερασπίσεις;
 • Κυπριακή Νομολογία και πώς να την εφαρμόζετε.
 • Ανάλυση των λόγων άρνησης εκτέλεσης αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων στην Κύπρο
 • step by step - η διαδικασία και τα έντυπα. Πρακτικές συμβουλές.
 • Μελέτη περίπτωσης πρόσφατων δικαστικών αποφάσεων και επιβολής τους στην Κύπρο.
 • Πρακτικά παραδείγματα
 • Ερωτήσεις

 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Διαιτητικές Αποφάσεις

 • Εισαγωγή στη διαιτησία και τα είδη των διαιτησιακών αποφάσεων.
 • Ο περί της Συμβάσεως περί της Αναγνωρίσεως και Εκτελέσεως Αλλοδαπών Διαιτητικών Αποφάσεων (Κυρωτικός) Νόμος του 1979.
 • Πως εφαρμόζεται o νόμος - tips and tricks.
 • Ποιες οι προϋποθέσεις που πρέπει να έχετε υπόψη σας.
 • Ποιες οι πιθανές υπερασπίσεις που προνοεί ο νόμος.
 • Πρακτική εφαρμογή της εγγραφής της απόφασης.
 • Οι σημαντικές διατάξεις του περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας Νόμος του 1987 (101/1987).
 • Ανάλυση των λόγων άρνησης εκτέλεσης ή καταχώρισης μιας διαιτητικής απόφασης
 • Η εφαρμογή του Νόμου και πρακτική εφαρμογή του.
 • Προϋποθέσεις και Πιθανές Υπερασπίσεις που προνοεί ο νόμος.
 • Κυπριακή Νομολογία- Γιατί είναι σημαντική και που εφαρμόζεται;
 • Step by Step - η διαδικασία και τα έντυπα.
 • Παραδείγματα από άλλες δικαιοδοσίες
 • Πρακτικά παραδείγματα σε σχέση με τις δικαστικές και διαιτητικές αποφάσεις και την εκτέλεση τους στην Κύπρο.
 • Ερωτήσεις και απαντήσεις
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Αντωνία Αργυρού - Antonia is a Partner in the Litigation & DisputeResolution Department of N. Pirilides & Associates LLC.

Antonia is a Partner in the Litigation & DisputeResolution Department of N. Pirilides & Associates LLC.

She undertakes a wide range of high – value civil and commercial matters with an international dimension, with an emphasis on corporate and commercial litigation and arbitration proceedings. She has extensive expertise in high-calibre shareholder disputes, fraud, asset tracing, registration and enforcement of foreign judgments in Cyprus and winding-up petitions. She has gained particular know-how in interim relief applications such as mandatory and prohibitory orders and has successfully obtained and responded to high-value worldwide freezing injunctions.

She regularly appears in Cyprus courts for interlocutory hearings, petitions and trials, with experience in both trial and appellate advocacy. She is superb in terms of case management as well as in being collaborative and sensitive to clients’ needs.

Antonia is a licensed Insolvency Practitioner. She has been recognised as a ‘key lawyer’ by the Legal500 and she has authored and co-authored various articles on the matters of ‘Fraud’ and ‘Enforcement ofForeign Judgments in Cyprus’.

Antonia graduated in Law from theUniversity of Southampton in 2013. Following completion of the Bar ProfessionalTraining Course at The University of Law in London in 2014, she was called to the Bar of England and Wales by the Honourable Society of the Middle Temple.She subsequently joined our Firm in 2014 as a trainee advocate and is a member of the Cyprus Bar Association as of 2015.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 260.00
 • € 160.00
 • € 0.00
 • € 100.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 260.00
 • € 0.00
 • € 49.40
 • € 260.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 19 Μαρτίου 2024

Ώρα

15:00 - 19:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Αντωνία Αργυρού

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 26 Μαρτίου 2024

Ώρα

15:00 - 19:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Αντωνία Αργυρού

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εκτέλεση Αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων στην Κύπρο (8 CPDs)

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Εκούσια Εκκαθάριση: Πρακτική Διαδικασία για Δικηγόρους και Corporate A...

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μια εταιρεία μπορεί να προβεί σε εκούσια εκκαθάριση στις ακόλουθες περιπτώσεις: όταν έχει εκπνεύσει η περίοδος διάρκεια...

19/04/2024 16:00

12 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Understanding Corporate Accountability: Liabilities of Officers of a C...

In today’s complex business environment, understanding the legal landscape surrounding corporate roles is crucial for ensuring compliance and effective governan...

13/05/2024 16:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Δεξιότητες Χειρισμού Σύνταξης, Επικύρωσης Διαθήκης και Διαχείριση Περι...

Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στον δικηγορικό κόσμο αλλά και σε εταιρείες και άλλους οργανισμούς και τους υπαλλήλους τους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με διαθήκες κ...

15/05/2024 16:00

9 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Applied Real Estate Law (14 CPDs)...

This Seminar offers 14 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. The course focuses on providing comprehensive knowledge and developing practical sk...

20/05/2024 16:00

14 ώρες (7 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Drafting Joint Venture Agreements (10 CPDs)...

This Seminar offers 10 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. This course is designed to provide participants with the knowledge and skills neces...

20/05/2024 16:00

10 ώρες (5 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Introduction to Cyprus Banking Law...

Το Κυπριακό Τραπεζικό Δίκαιο αποτελεί πεδίο δικαίου το οποίο έχει λάβει ουσιώδη ανάπτυξη τα τελευταία έτη, λόγω της ταχείας εξέλιξης του εμπορίου και των συναλλ...

21/05/2024 17:30

16 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Advising Clients and Drafting: Share Sale and Purchase Agreements (6 C...

This Seminar offers 6 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. This course looks at the drafting of share sale and purchase agreements (SPAs) and r...

23/05/2024 15:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Using Electronic Signatures in Cyprus (6 CPDs)...

This Seminar offers 6 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. This course on electronic signatures in Cyprus provides an overview of the legal fra...

27/05/2024 16:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Lobbying in Cyprus: Theory and Practice...

The Practical Lobbying Course is a dynamic and intensive training program tailored for those who seek a foundational grounding in lobbying and advocacy. Designe...

03/06/2024 14:00

22 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Mastery of Technology Transfer and Licensing Agreements: Legal, Strate...

This course offers a deep dive into the critical legal frameworks governing the dynamic tech industry in Cyprus. This course equips participants with essential ...

19/06/2024 16:00

18 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online