Εταιρικό Δίκαιο: Νομοθεσία και Πρακτική (15 CPDs)

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

08 Απρ 2024 16:00 29 Μαΐου 2024 17:00
Ελληνικά
40 ώρες ( 10 μέρες )
Εταιρικό Δίκαιο: Νομοθεσία και Πρακτική (15 CPDs)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Εταιρικό Δίκαιο είναι μία από τις πιο αναζητούμενες εξειδικεύσεις του νόμου στην Κύπρο. Ο αριθμός των υποψηφίων που προτιμούν να ασχοληθούν με το εταιρικό δίκαιο (είτε ως δικηγόρος είτε ως administrator) γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

Αυτό το μάθημα είναι πρακτικό.Ο εκπαιδευτής θα σας δείξει το 'Πώς', αντί για το 'Τι', και θα λάβετε πολλαπλά πρότυπα και συμβουλές για την πρακτική εφαρμογή του νόμου.

 • Υπάρχουν πολλά οφέλη από την παρακολούθηση ενός σεμιναρίου σχετικά με την πρακτική εφαρμογή του νόμου.
 • Είναι μια εξαιρετική προσθήκη στο βιογραφικό σας - ειδικά όταν τόσοι πολλοί εργοδότες ζητούν εμπειρία στην πρακτική πλευρά του εταιρικού δικαίου. Μια πιστοποίηση όπως αυτή θα βοηθήσει να αποδείξετε σε έναν πιθανό εργοδότη ότι θα μπορείτε να ξεκινήσετε άμεσα.

 Το σεμινάριο αυτό είναι διαδικτυακό, επιχορηγείται από την ΑνΑΔ και προσφέρει 15 πιστοποιημένες μονάδες από τον ΠΔΣ.


Eligibility criteria and CPD Units are verified directly by your association or other bodies in which you hold membership.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση

 • Να κατανοήσουν τα διάφορα ήδη εταιρειών που ρυθμίζονται από τον Κυπριακό νόμο.
 • Να κατανοήσουν τη διαδικασία διοίκησης και ελέγχου σε μια εταιρεία, και ποια είναι η λειτουργία κάθε οργάνου μιας εταιρείας.
 • Να κατανοήσουν όρους όπως Nominee Shareholder & Trust Deeds
 • Να κατανοήσουν το ονομαστικό και εκδοθέν κεφάλαιο μετοχών.
 • Να κατανοήσουν όρους όπως προνομιούχες μετοχές και τις μετατροπές των τάξεων μετοχών.
 • Να συντάσσουν συγκεκριμένες διατάξεις για την τροποποίηση των ιδρυτικών και καταστατικών εγγράφων (διαδικασίες που απαιτούνται στον Έφορο Εταιρειών).
 • Να είναι σε θέση να πραγματοποιούν αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένης της αίτησης στο δικαστήριο για παράταση χρόνου).
 • Να κατανοήσουν το ρόλο των πληρεξουσίων εγγράφων και να μπορούν να συντάσσουν διάφορα Ειδικά Πληρεξούσια Έγγραφα.
 • Να κατανοήσουν το ρόλο των μελών και των γενικών συνελεύσεων.
 • Να κατανοήσουν τη θέση των μετόχων και να είναι σε θέση να συντάσσουν διάφορα ήδη ψηφισμάτων.
 • Να κατανοήσουν τον ρόλο της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΓΣ-AGM) και των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων και να μπορούν να συντάσσουν τις σχετικές αποφάσεις.
 • Να κατανοούν τον κανόνα διαχείρισης εσωτερικού ελέγχου, την φαινομενική πληρεξουσιότητα και τα καθήκοντα των διευθυντών.
 • Να μπορούν να συντάσσουν πρακτικά και διάφορα πληρεξούσια.
 • Να κατανοούν το νομικό πλαίσιο για την προστασία της μειοψηφίας σε μια εταιρεία.
 • Να κατανοούν τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας.
 • Να κατανοούν τη διαδικασία διάλυσης μιας εταιρείας.
 • Να κατανοούν και να πραγματοποιούν αποτελεσματικά τις διαδικασίες Δέουσας Επιμέλειας της εταιρείας (KYC) που ισχύουν για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε μια εταιρεία στην Κύπρο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε:

 1. Δικηγόρους
 2. Ασκούμενους Δικηγόρους
 3. Corporate Administrators
 4. Compliance officers/compliance assistants
 5. Άλλοι επαγγελματίες που ασχολούνται με το Εταιρικό Δίκαιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Εταιρικό Δίκαιο   

 • Εισαγωγή στο σεμινάριο, στόχοι και σκοποί
 • Γνωριμία με εκπαιδευτή
 • Γνωριμία με εκπαιδευόμενους
 • Εισαγωγή στο Εταιρικό Δίκαιο
 • Τύποι εταιρειών στην Κύπρο
 • Εγγραφή εταιρείας
 • Έγκριση ονόματος
 • Πρακτικές ασκήσεις-διαδικασίες για εγγραφή εταιρείας

 Ενότητα 2: Διοίκηση της Εταιρείας 

 • Διευθυντές
 • Συνελεύσεις
 • Company Finance – Case Study 
 • Πως διαλύεται μια εταιρεία

Ενότητα 3: Ιδρυτικά και Καταστατικά Έγγραφα 

 • Τι είναι το Ιδρυτικό Έγγραφο;
 • Τι είναι το Καταστατικό Έγγραφο;
 • Τροποποίηση σκοπών 
 • Τροποποίηση Καταστατικού – Εργασία σε ομάδες

Ενότητα 4: Τα όργανα μιας εταιρείας 

 • Μέλη, Διευθυντές, Γραμματέας
 • Διορισμός και Παραίτηση Διευθυντή, ψήφισμα και τύπος ΗΕ4    
 • Συνήθη και Ειδικά Ψηφίσματα 
 • Εργασία σε ομάδες: διαχωρίζοντας τα συνήθη από τα ειδικά ψηφίσματα
 • Διάφορα ήδη ειδικών ψηφισμάτων
 • Ερωτήσεις

 Ενότητα 5: Μετοχικό Κεφάλαιο 

 • Μητρώο Μετοχών
 • Τάξεις Μετοχών
 • Μεταβίβαση μετοχών 
 • Share Purchase Agreements –Συμφωνίες Αγοράς Μετοχών
 • Ειδικό ψήφισμα και ΗΕ57
 • Συζήτηση
 • Ερωτήσεις 

Ενότητα 6: Διοίκηση 

 • Κανόνας εσωτερικής Διοίκησης
 • Πραγματική και Φαινομενική Πληρεξουσιότητα
 • Καθήκοντα Διευθυντών 
 • Case Study 
 • Ερωτήσεις

Ενότητα 7: Μέλη και Γενικές Συνελεύσεις 

 • Μέλη και Γενικές Συνελεύσεις
 • Είδη Γενικών Συνελεύσεων
 • Ειδοποιήσεις
 • Proxies, Συνελεύσεις, Ψηφίσματα 
 • Case studies
 • Ερωτήσεις

Ενότητα 8: Προστασία Μειοψηφίας 

 • Ο κανόνας στην υπόθεση Foss v Harbottle 
 • Οι εξαιρέσεις του Κανόνα
 • Ήδη αγωγών
 • Case Study
 • Εισαγωγή στις συμφωνίες Μετόχων
 • Συμφωνία Μετόχων και Καταστατικό έγγραφο
 • Εργασία-πρακτική εξάσκηση
 • Ερωτήσεις

Ενότητα 9: Κεφάλαιο 

 • Ονομαστικό & Εκδομένο
 • Αύξηση κεφαλαίου
 • Μείωση Κεφαλαίου
 • Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
 • Έντυπα ΗΕ12 & ΗΕ14
 • Αίτηση στο Δικαστήριο για μείωση κεφαλαίου
 • Αίτηση στο Δικαστήριο για διόρθωση μητρώου μετοχων
 • Διαίρεση, Υποδιαίρεση, HE16 

Ενότητα 10: Αλλαγές

 • Διαδικασία αλλαγής ονόματος
 • Υποχρεωτική αλλαγή ονόματος
 • Αλλαγή εγγεγραμμένου γραφείου, HE2 
 • Αλλαγή Διοίκησης εταιρείας
 • Πρακτική εξάσκηση
 • Ερωτήσεις

 Ενότητα 11: Δέουσα Επιμέλεια 

 • Δέουσα επιμέλεια νομικού προσώπου
 • Εσωτερικές Διαδικασίες και πρακτικές
 • Διαδικασία ελέγχου μητρώου μετόχων
 • Ποια τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται
 • Πρακτικές ασκήσεις
 • Case studies
 • Ερωτήσεις

Ενότητα 12: Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις και Ελεγμένοι Λογαριασμοί 

 • Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις
 • Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις
 • Έκθεση Διευθυντών
 • Τελικό μέρισμα
 • Καταχώρηση ετήσιας έκθεσης HE32 
 • Πρακτικά παραδείγματα
 • Ερωτήσεις

 Ενότητα 13: ΠληρεξούσιαΈγγραφα 

 • Τι είναι τα πληρεξούσια έγγραφα;
 • Drafting Tips 
 • Διαδικασία πιστοποίησης και apostille
 • Ανάκληση Πληρεξούσιου Εγγράφου
 • KYC
 • Πρακτικές ασκήσεις
 • Ερωτήσεις  

 Ενότητα 14: Η Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Anti-Money Laundering)

 •  Τι είναι η Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες;
 • Η Ευρωπαϊκή Οδηγία
 • Η νομοθεσία στην Κύπρο
 • Η οδηγία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
 • Ποια έγγραφα πρέπει να συλλέγονται από τους πελάτες; 
 • Case studies
 • Ερωτήσεις

 Ενότητα 15: Nominee Shareholders-Trust Arrangements 

 • Τι σημαίνει nominee shareholders? 
 • Drafting Declarations of Trust 
 • Πραγματικοί Δικαιούχοι
 • Πρακτικά Παραδείγματα
 • Ερωτήσεις

 Ενότητα 16: Πιστοποιητικά– Έφορος Εταιρειών

 • Share  Certificates 
 • Secretary’s Certificates 
 • Incumbency Certificates 
 • Πρακτική εξάσκηση σύνταξης πιστοποιητικών

 Ενότητα 17: Substance 

 • Management & Control 
 • Γιατί είναι σημαντικό;
 • Πως δημιουργείται σωστή υπόσταση
 • Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Διορισμός Διευθυντών-τι πρέπει να προσέχουμε
 • Συναντήσεις Διευθυντών
 • Case studies
 • Ερωτήσεις

 Ενότητα 18: Καθημερινές εργασίες μιας εταιρείας

 • Τι πρέπει να έχουμε κατά νου
 • Σύνταξη ψηφισμάτων
 • Αγοραπωλησία Μετοχών
 • Ποια η διαδικασία
 • Πρακτικά παραδείγματα
 • Ερωτήσεις

 Ενότητα 19:Προνομιούχες μετοχές/ Τάξεις μετοχών  

 • Τι είναι οι προνομιούχες μετοχές
 • Γιατί και πως δημιουργούνται
 • Πρόνοια στο καταστατικό
 • Τάξεις μετοχών
 • Μετατροπή σε τάξεις
 • HE16 
 • Πρακτική εξάσκηση
 • Ερωτήσεις

 Ενότητα 20: Διάλυση/Εκκαθάριση Εταιρείας 

 • Εκκαθάριση
 • Εκκαθάριση εταιρείας μέσω δικαστηρίου
 • Εκούσια Εκκαθάριση
 • Εκούσια εκκαθάριση υπό την εποπτεία του Δικαστηρίου
 • Strike-off 
 • Πρακτική εξάσκηση
 • Ανακεφαλαίωση
 • Ερωτήσεις


Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα δοθούν διάφορα πρότυπα εγγράφων όπως:

 • Έγκριση Ονόματος/Αλλαγή Ονόματος
 • Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο
 • Διορισμός/Παραίτηση Διευθυντή και Γραμματέα
 • Μεταβίβαση Μετοχών
 • Έκδοση και Παραχώρηση μετοχών
 • Indemnity
 • Trust Deed
 • Αύξηση Μετοχών
 • Engagement Letter
 • Transfer in/out
 • Έκτακτη και Ετήσια Γενική Συνέλευση
 • Μείωση κεφαλαίου
 • Variation of class rights
 • Due dilligence checklist/KYC
 • Πληρεξούσια Έγγραφα
 • Διάλυση εταιρείας-Strike off

Εκπαιδεύτρια: Γεωργία Ονουφρίου

Mrs. Georgia Onoufriou is a qualified lawyer in the Republic of Cyprus and holds an MSc in European Policy Law and Management from The Robert Gordon’s University of Scotland, an LLB from the University of London and a degree in Political Science and Public Administration from Ethnikon Kapodistriako University in Athens. From 2005-2021, she worked for the Group of Companies Pagecorp, provider of global company, administrative, secretarial and other services which is connected to the law firm Patrikios Pavlou and Associates LLC. Since working at this firm, Georgia steadily worked her way through the company ranks and held the title of Head of Corporate Department and Data Protection Officer. She was tasked with the supervision of all Senior Administrators and managing client portfolios within the department. In addition to this challenging role, Georgia was further tasked with the corporate administration of companies, the drafting and execution of commercial contracts and creation of trust structures. Retention of clients, lead generation and drafting of legal opinions also make up an important part of her role.

Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Γεωργία Ονουφρίου - LLB, MSc, BA, Advocate, member of the ELTRC training team

Mrs. Georgia Onoufriou is a qualified lawyer in the Republic of Cyprus and holds an MSc in European Policy Law and Management from The Robert Gordon’s University of Scotland, an LLB from the University of London and a degree in Political Science and Public Administration from Ethnikon Kapodistriako University in Athens. Since 2005, she has been working for the Group of Companies Pagecorp, provider of global company, administrative, secretarial and other services which is connected to the law firm Patrikios Pavlou and Associates LLC. Since working at this firm, Georgia has steadily worked her way through the company ranks and todayholds the title of Head of Corporate Department and Data Protection Officer. She is tasked with the supervision of all Senior Administrators and managing client portfolios within the department. In addition to this challenging role, Georgia is further tasked with the corporate administration of companies, the drafting and execution of commercial contracts and creation of trust structures. Retention of clients, lead generation and drafting of legal opinions also make up an important part of her role. 

Georgia holds memberships in the International Business Committee of the Cyprus Fiduciary Association (CFA) and the Legal and Corporate Affairs Committee of the CFA. Georgia has consistently kept up to date and participated in a plethora of vocational professional seminars in relation to contract drafting, trusts law, company law and international tax law. Georgia is an avid legal researcher and regularly publishes articles in prominent legal think tank platforms in Cyprus. She has also provided her assistance and guidance in the political sphere where she has taken an active role in policy drafting and research. Furthermore, Georgia is also a member of various legal research groups where she lends her expert legal research skills and experience in policy drafting. 

Mrs. Onoufriou is also a vocational trainer at the European Legal Training Centre where she utilizes her wealth of practical and professional legal, corporate and compliance experience. In fact, Georgia currently coaches trainee advocates undertaking the Cyprus Bar Exams in various subjects. Georgia is also actively engaged in creating new professional training courses in the legal sphere and is passionate about education and sharing her experience.


Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1000.00
 • € 800.00
 • € 0.00
 • € 200.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1000.00
 • € 300.00
 • € 133.00
 • € 700.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δευτέρα - 08 Απρ 2024

Ώρα

16:00 - 19:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 10 Απρ 2024

Ώρα

16:00 - 19:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Δευτέρα - 15 Απρ 2024

Ώρα

16:00 - 19:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 17 Απρ 2024

Ώρα

16:00 - 19:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Δευτέρα - 22 Απρ 2024

Ώρα

16:00 - 19:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 24 Απρ 2024

Ώρα

16:00 - 19:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 08 Μαΐου 2024

Ώρα

16:00 - 19:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Δευτέρα - 13 Μαΐου 2024

Ώρα

16:00 - 19:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 15 Μαΐου 2024

Ώρα

16:00 - 19:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Δευτέρα - 20 Μαΐου 2024

Ώρα

16:00 - 19:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 22 Μαΐου 2024

Ώρα

16:00 - 19:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Δευτέρα - 27 Μαΐου 2024

Ώρα

16:00 - 19:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 29 Μαΐου 2024

Ώρα

16:00 - 17:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εταιρικό Δίκαιο: Νομοθεσία και Πρακτική (15 CPDs)

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Drafting and Advising Clients on Shareholders' Agreements (6 CPDs)...

This Seminar offers 6 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. To make an informed decision-making in the private equity markets, you need to know ...

22/04/2024 16:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Δεξιότητες Χειρισμού Σύνταξης, Επικύρωσης Διαθήκης και Διαχείριση Περι...

Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στον δικηγορικό κόσμο αλλά και σε εταιρείες και άλλους οργανισμούς και τους υπαλλήλους τους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με διαθήκες κ...

15/05/2024 16:00

9 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Cyprus Companies Law & Practice (15 CPDs)...

This is an online seminar, funded by the HRDA and offers 15 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. Aims of the seminar: To understand the d...

30/05/2024 16:00

40 ώρες (14 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Διαπραγμάτευση, Μελέτη και Σύνταξη Συμφωνιών Ενοικίασης και Μίσθωσης...

Ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης του πελάτη σας, τα στοιχεία της πρακτικής σας ή τη γεωγραφική τοποθεσία στην οποία εσείς ή οι πελάτες σας δραστηριοποιεί...

20/06/2024 17:00

9 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online