Εκούσια Εκκαθάριση: Πρακτική Διαδικασία για Δικηγόρους και Corporate Administrators (12 CPDs)

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

19 Απρ 2024 16:00 26 Απρ 2024 19:15
Ελληνικά
12 ώρες ( 4 μέρες )
Εκούσια Εκκαθάριση: Πρακτική Διαδικασία για Δικηγόρους και Corporate Administrators (12 CPDs)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μια εταιρεία μπορεί να προβεί σε εκούσια εκκαθάριση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • όταν έχει εκπνεύσει η περίοδος διάρκειας, αν υπάρχει βάσει του καταστατικού, ή όταν έχει επέλθει το γεγονός για το οποίο προνοείται όπως η εταιρεία διαλυθεί, αν υπάρχει βάσει του καταστατικού, και η εταιρεία σε γενική συνέλευση εγκρίνει ψήφισμα με το οποίο ζητείται η εκούσια εκκαθάριση της εταιρείας,
 • όταν η εταιρεία ψηφίζει με ειδικό ψήφισμα την εκούσια εκκαθάρισης της,
 • όταν η εταιρεία ψηφίζει με έκτακτο ψήφισμα ότι δεν δύναται, εξαιτίας των υποχρεώσεών της να συνεχίσει τις εργασίες της, και ότι είναι συμβουλεύσιμο να εκκαθαριστεί.

και αυτή μπορεί να γίνει είτε από τα μέλη της εταιρείας είτε από τους πιστωτές της.


Eligibility criteria and CPD Units are verified directly by your association or other bodies in which you hold membership.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Κυριότερα Σημεία του Σεμιναρίου:

Στο πρακτικό αυτό σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν όχι μόνο για το νομικό πλαίσιο αλλά και για τις διαδικασίες που διέπουν την εκούσια εκκαθάριση από τους μετόχους Ιδιωτικής Εταιρείας.

Θα δωθούν όλα τα απαραίτητα δείγματα/specimens που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν την πρακτική διαδικασία και συγκεκριμένα:

 • τον έλεγχο και την ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων
 • το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών
 • τη διαδικασία για διαγραφή από το ΦΠΑ
 • την έκδοση Εκκαθαριστικού από το Τμήμα Φορολογίας
 • τη σύνταξη Δήλωσης Φερεγγυότητας
 • την ετοιμασία Ψηφίσματος
 • τη διαδικασία συνέλευσης Διευθυντών και Μετόχων
 • τη συμπλήρωση των τύπων ΗΕ41 και ΗΕ43
 • το ρόλο του Εκκαθαριστή
 • τη διαδικασία για την τελική Γενική Συνέλευση Εκκαθαριστή
 • τη διαδικασία καταχώρησης των εγγράφων στον Έφορο Εταιρειών
 • τη διαδικασία για την έκδοση Πιστοποιητικού εκούσιας εκκαθάρισης και έκδοσης Πιστοποιητικού Διαγραφής

Για όλα τα πιο πάνω οι εκπαιδεύτριες του σεμιναρίου θα δώσουν όλα τα απαιτούμενα specimens τόσο στην ελληνική όσο και την αγγλική γλώσσα και θα εξετάσουν μαζί με τους συμμετόντες διάφορες μελέτες περιπτώσεων έτσι ώστε να είναι σε θέση, με το τέλος του σεμιναρίου, να κατανοήσουν την πρακτική πλευρά της διαδικασίας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • δικηγόροι,
 • ασκούμενοι δικηγόροι  
 • νομικοί σύμβουλοι
 • corporate administrators

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιεχόμενο

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στην Εκούσια Εκκαθάριση από τους μετόχους Ιδιωτικής Εταιρείας

 • Παρουσίαση εκπαιδευτή
 • Παρουσίαση καταρτιζόμενων
 • Στόχοι και εισαγωγή στο πρόγραμμα
 • Ετοιμασία ελεγμένων oικονομικών καταστάσεων από τους ελεγκτές της εταιρείας που να μην παρουσιάζουν κινητή και/ή ακίνητη περιουσία.
 • Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών.
 • Διαγραφή από το ΦΠΑ και πληρωμή ετήσιου τέλους στον Έφορο Εταιρειών. Ποια η διαδικασία και τι πρέπει να γνωρίζετε;
 • Ποιος ο ρόλος του Εκκαθαριστή;
 • Μελέτη περίπτωσης

 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ετοιμασία εγγράφων από τους Ελεγκτές της εταιρείας

 • Ετοιμασία ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων που να δείχνουν ότι η εταιρεία είναι σε θέση να αποπληρώσει τους πιστωτές και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις.
 • Πρακτικό Παράδειγμα
 • Πώς να προχωρήσετε με διαγραφή από το ΦΠΑ: Περιγραφή της διαδικασίας και πρακτικό παράδειγμα
 • Πώς να εκδώσετε Εκκαθαριστικό από το Τμήμα Φορολογίας: Περιγραφή της διαδικασίας και πρακτικό παράδειγμα
 • Συζήτηση

  

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Σύνταξη Εγγράφων για διορισμό του Εκκαθαριστή

 • Πώς να συντάξετε Δήλωση Φερεγγυότητας
 • Πώς να ετοιμάσετε το Ψήφισμα Γραμματέα
 • Ποια η διαδικασία για Συνέλευση Διευθυντών
 • Ποια η διαδικασία για Συνέλευση Μετόχων
 • Πώς να συμπληρώνετε τον τύπο ΗΕ41
 • Πώς να συμπληρώνετε τον τύπο ΗΕ43
 • Ερωτήσεις-Πρακτικά
 • Παραδείγματα

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Διαβήματα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου παραλήπτη καθώς και Τμήματος Αφερεγγυότητας.

 • Εισαγωγή και βασικές αρχές
 • Τι θα πρέπει να προσέξετε.
 • Ποια τα διαβήματα του Εφόρου Εταιρειών
 • Έκδοση Εκκαθαριστικού από το Τμήμα Φορολογίας: πρακτικές συμβουλές και διαβήματα
 • Μελέτη περίπτωσης

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Σύνταξη Εγγράφων από Εκκαθαριστή

 • Ποιος ο ρόλος του Εκκαθαριστή
 • Πώς να προετοιμαστείτε για την Τελική Γενική Συνέλευση Εκκαθαριστή
 • Ποια η διαδικασία για την παρουσίαση τελικών λογαριασμών της εταιρείας
 • Μελέτη περίπτωσης σχετικά με τα ανωτέρω.
 • Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.


ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Εκούσια Εκκαθάριση Μελών v Διαγραφή Εταιρείας.

 • Ποια η σημασία και διαφορά.
 • Ποια η διαδικασία για την καταχώρηση εγγράφων στον Έφορο Εταιρειών: τελικοί λογαριασμοί και πρακτικά
 • Τελικής Γενικής Συνέλευσης
 • Πρακτικά
 • παραδείγματα και συμβουλές για τη σύνταξη των εγγράφων
 • Ποια η διαδικασία για την έκδοση Πιστοποιητικού εκούσιας εκκαθάρισης και έκδοση Πιστοποιητικού Διαγραφής
 • Ερωτήσεις
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Tereza Pendondgis - Partner at Kitromilidou, Psillidou & Co. LLC

Tereza graduated from the University of Warwick with an LL.B (Hons) degree in Law from where she subsequently obtained an LL.M in International Development Law andHuman Rights. She is a partner at Kitromilidou, Psillidou & Co LLC heading the departments of Property Law and Immigration. Her main areas of practice include property law and immigration, corporate and commercial law and family law. She is an accredited ADR GROUP CIVIL & COMMERCIAL MEDIATOR as well as a member of the Cyprus Bar Association, the Cyprus Register of Mediators for Civil Matters and the Cyprus Register of Mediators for Commercial Matters.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 360.00
 • € 240.00
 • € 0.00
 • € 120.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 360.00
 • € 108.00
 • € 47.88
 • € 252.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Παρασκευή - 19 Απρ 2024

Ώρα

16:00 - 19:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Tereza Pendondgis

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Δευτέρα - 22 Απρ 2024

Ώρα

16:00 - 19:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Tereza Pendondgis

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 24 Απρ 2024

Ώρα

16:00 - 19:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Tereza Pendondgis

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 26 Απρ 2024

Ώρα

16:00 - 19:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Tereza Pendondgis

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εκούσια Εκκαθάριση: Πρακτική Διαδικασία για Δικηγόρους και Corporate Administrators (12 CPDs)

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Applied Real Estate Law (14 CPDs)...

This Seminar offers 14 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. The course focuses on providing comprehensive knowledge and developing practical sk...

20/05/2024 16:00

14 ώρες (7 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Drafting Joint Venture Agreements (10 CPDs)...

This Seminar offers 10 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. This course is designed to provide participants with the knowledge and skills neces...

20/05/2024 16:00

10 ώρες (5 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Introduction to Cyprus Banking Law...

Το Κυπριακό Τραπεζικό Δίκαιο αποτελεί πεδίο δικαίου το οποίο έχει λάβει ουσιώδη ανάπτυξη τα τελευταία έτη, λόγω της ταχείας εξέλιξης του εμπορίου και των συναλλ...

21/05/2024 17:30

16 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Advising Clients and Drafting: Share Sale and Purchase Agreements (6 C...

This Seminar offers 6 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. This course looks at the drafting of share sale and purchase agreements (SPAs) and r...

23/05/2024 15:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Using Electronic Signatures in Cyprus (6 CPDs)...

This Seminar offers 6 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. This course on electronic signatures in Cyprus provides an overview of the legal fra...

27/05/2024 16:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Lobbying in Cyprus: Theory and Practice...

The Practical Lobbying Course is a dynamic and intensive training program tailored for those who seek a foundational grounding in lobbying and advocacy. Designe...

03/06/2024 14:00

22 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Navigating Immigration in Cyprus: A Comprehensive Guide for Third-Coun...

This seminar is an essential guide for navigating the complex landscape of immigration to the Republic of Cyprus, tailored for both third-country nationals and ...

12/06/2024 15:00

4 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Σύνταξη και Τροποποίηση Ιδρυτικών και Καταστατικών Εγγράφων...

Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση δικηγόρων και corporate administrators, αναφορικά με την σύνταξη και τροποποίηση ιδρυτικών και καταστατικών εγγράφων σ...

18/06/2024 15:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Mastery of Technology Transfer and Licensing Agreements: Legal, Strate...

This course offers a deep dive into the critical legal frameworks governing the dynamic tech industry in Cyprus. This course equips participants with essential ...

19/06/2024 16:00

18 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Share Classes - All you need to know...

This course delves into the complexities of the classes of shares under the Companies Law, Cap. 113, of Cyprus. It offers a thorough exploration of how shares c...

20/06/2024 09:00

2 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Redomiciliation of companies in and out of Cyprus - Practical Applicat...

This Seminar offers 4 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. Redomiciliation is the process of transferring a company's domicile from one jurisdi...

26/06/2024 09:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Substance and Control in Cyprus...

Economic substance is a doctrine in international tax law. It states that economic transactions are valid only if they have a purpose apart from reduction of ta...

01/07/2024 15:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Whistleblowing...

Το σεμινάριο αυτό παρέχει μια εις βάθος εξερεύνηση της έννοιας και του φαινομένου του whistleblowing, εστιάζοντας στις νομικές αρχές, τις ηθική και τις πρακτικέ...

03/07/2024 14:00

4 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Establishing a branch in Cyprus...

This intensive course provides a thorough exploration into the intricacies of setting up and operating a branch office in Cyprus. It is designed to guide partic...

03/07/2024 15:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Επαναφορά Εταιρείας στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών: Διαδικασία και Νο...

Το σεμινάριο αυτό παρέχει μια ενδελεχή εξέταση της διαδικασίας επαναφοράς εταιρείας στο μητρώο του Έφορου Εταιρειών στην Κύπρο, βασιζόμενο στις διατάξεις του πε...

17/07/2024 10:00

2 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online