Εκτίμηση Επικινδυνότητας

- Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία - Κατασκευές/ Construction - Μηχανολογία, Βιομηχανία & Τεχν. Επαγγέλματα

09 Απρ 2024 09:00 16 Απρ 2024 16:45
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
Εκτίμηση Επικινδυνότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ανάγκη κατάρτισης είναι η ενημέρωση για της πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας. Ειδικότερα θα γίνει ενημέρωση για την ετοιμασία και εφαρμογή της Μελέτης Εκτίμησης Επικινδυνότητας.  Για το σκοπό αυτό το προσωπικό πρέπει να εκπαιδευτεί στις διάφορες πτυχές της εκτίμησης του κινδύνου για εξοικείωση τους με τους τρόπους εντοπισμού και αντιμετώπισης του κινδύνου.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν τους διάφορους κινδύνους
 • Περιγράφουν τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνου
 • Εφαρμόζουν μεθοδολογίες εκτίμησης και διαχείρισης του κινδύνου
 • Εισηγούνται και εφαρμόζουν πρακτικές για πρόληψη των ατυχημάτων
 • Εφαρμόζουν σχέδιο δράσης για μείωση της επικινδυνότητας
 • Αντιδρούν αποτελεσματικά σε περίπτωση εκδήλωσης του κινδύνου
 • Αξιολογούν και αναθεωρούν το σύστημα
 • Ευαισθητοποιούνται ως προς την ανάγκη μείωσης ατυχημάτων στο χώρο εργασίας
 • Διαμορφώνουν κουλτούρα ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε:

 1. Μηχανικούς
 2. Μελετητές
 3. Διευθυντικά στελέχη εργοληπτικών εταιρειών
 4. Εργολάβους
 5. Εργολήπτες
 6. Λειτουργούς και Αντιπρόσωπους Ασφάλειας και Υγείας
 7. Υπεύθυνους Ασφάλειας και Υγείας
 8. Συντονιστές Ασφάλειας και Υγείας
 9. Υπεύθυνους Εργοταξίου/ Επιστάτες
 10. Διευθυντές και Υπεύθυνους Τμημάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θέματα

Εισαγωγή:

 • Παρουσίαση του Κανονισμού Περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας (Κ.Δ.Π. 173/2002).
 • Υποχρεώσεις εργοδότη και εργοδοτουμένων.
 • Τι είναι η εκτίμηση κινδύνου.
 • Σκοπός της εκτίμησης κινδύνου.

Βασικά Στοιχεία της Εκτίμησης του Κινδύνου:

 • Διαδικασία εκτίμησης του κινδύνου.
 • Πως θα εκτιμήσετε τους κινδύνους στους χώρους εργασίας σας.

Πρακτική εξάσκηση:

 • Εντοπισμός, καταγραφή και αξιολόγηση κινδύνων.
 • Καθορισμός μέτρων ελέγχου.
 • Συζήτηση.

Μεθοδολογία:

 • Ποσοτικός υπολογισμός του κινδύνου (Τεχνική Ανάλυση Δέντρου Λαθών, Fault Tree Analysis FTA).
 • Ποιοτικός υπολογισμός του κινδύνου (Τεχνική Ανάλυση Κινδύνου και Λειτουργικότητας, HAZOP).

Σύστημα Διαχείρισης του Κινδύνου

 • Εφαρμογή σχεδίου δράσης για μείωση της επικινδυνότητας
 • Αξιολόγηση και αναθεώρηση του συστήματος

Κίνδυνοι εντός των Εγκαταστάσεων

 • Μηχανικοί / Ηλεκτρικοί
 • Θερμότητα
 • Θόρυβος / κραδασμοί
 • Σκόνη
 • Φυσικοί, χημικοί, βιολογικοί παράγοντες
 • Εργασιακές και παραγωγικές πρακτικές και διαδικασίες
 • Οργανωτικές ελλείψεις ή δυσλειτουργίες
 • Χώροι εργασίας
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Ξενοφών Αντωνίου - Qualitylink Ltd
Started my career in 1999 working in the industrial sector as a Quality Assurance Manager and contributed to the successful implementation and maintenance of quality systems. 

In February 2003 I started working as a business consultant, specializing in the implementation of Quality and Health&Safety systems and performing internal audits for a number of companies. 

Since 2006 I work as a business consultant for Qualitylink Ltd, where I am a partner. I've worked in multiple oil&gas, construction, health care, sports&entertainment events, and industrial projects with DP World Limassol, Eurogate Container Terminal Limassol, VTTV Cyprus, Hellenic Petroleum Cyprus, Petrolina (Holdings) Public, BP Eastern Mediterranean, PPT Aviation, Hermes Airports, Medcon, Cybarco, Unicars, Sea Breeze Atlantica Hotel, Aretaieio Hospital, Evangelistria Clinic, Lifebank Laboratories, Athinodorou Beton,etc. 

I've led and participated in many projects involving the planning, development, implementation, auditing and certification of systems according to the requirements of ISO 9001, OHSAS 18001 and accreditation according to ISO 15189 & ISO 17025. 

 1. Approved by the Chief Inspector of the Labor Inspection Department of the Ministry of Labor and Social Insurance, for providing as an external consultant services for Prevention and Protection on Health and Safety (2003). 
 2. Approved trainer since 2003 by the Human Resource Development Authority of Cyprus (over 1500 hrs of hours as a trainer/presenter). 
 3. Full member since 2003 of the Technical Chamber of Cyprus (ETEK).
 4. Full member since 2003 of the Cyprus Health and Safety Association (CySHA).
 5. Approved Person, since 2011, by Ministry of Commerce and Industry for the certification of Energy Performance of Domestic Buildings.
 6. In 2013, I was approved as a Safety Advisor for Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations / ADR – Dangerous Goods Approved by the Department of Road Transport of the Ministry of Communications and Works
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 430.00
 • € 280.00
 • € 0.00
 • € 150.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 430.00
 • € 0.00
 • € 81.70
 • € 430.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 09 Απρ 2024

Ώρα

09:00 - 16:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Ξενοφών Αντωνίου

Τοποθεσία:

Editc (Λευκωσία)

Τρίτη - 16 Απρ 2024

Ώρα

09:00 - 16:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Ξενοφών Αντωνίου

Τοποθεσία:

Editc (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εκτίμηση Επικινδυνότητας

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Εκπαίδευση Μελών Επιτροπών Ασφάλειας...

Η νομική υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει την ελάχιστη εκπαίδευση στα μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας. Το πρόγραμμα καλύπτει τις συγκεκριμένες ενότητες εκπαίδευση...

26/04/2024 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Lumion Landscaping...

Lumion is an essential tool for everyone who wants to visualize their building designs. It produces impressive, high quality videos very quickly and is extremel...

17/05/2024 08:30

21 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

OnLine Virtual Classroom

BIM Revit for Architects...

BIM (Building Information Modeling) είναι μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διάφορα εργαλεία και τεχνολογίες (Hardware & Software) που περιλαμβάνουν τη δημιο...

13/06/2024 14:30

40 ώρες (10 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online