Αρχικός Έλεγχος και Επιθεώρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 17ης Έκδοσης

- Κατασκευές/ Construction - Μηχανολογία, Βιομηχανία & Τεχν. Επαγγέλματα - Πιστοποιήσεις/ Προσόντα/ Άδειες

03 Απρ 2024 08:30 24 Απρ 2024 13:45
Ελληνικά
35 ώρες ( 7 μέρες )
anad greek logo
Αρχικός Έλεγχος και Επιθεώρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 17ης Έκδοσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με βάση οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων δεν μπορεί  να είναι μονοπώλιο. Σε παλαιότερη προσπάθεια να γίνονται Επιθεωρήσεις και από τρίτους διαφάνηκε ότι δεν υπήρχαν κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα. Μέσα από αυτό το σεμινάριο δίνεται η ευκαιρία στους  συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν  στον  Έλεγχο & Επιθεώρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων  με βάση τους Κανονισμούς της 17ης Έκδοσης ώστε να είναι σε θέση να διενεργούν επιθεωρήσεις.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 1. Περιγράφουν τη σημασία και τις τεχνικές ελέγχου και επιθεώρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όπως αυτές καθορίζονται από τον Τεχνικό Οδηγό 3 του ΙΕΤ και το πρότυπο BS7671:2008(2015)
 2. Περιγράφουν τις διαδικασίες οπτικής επιθεώρησης και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με τα σχετικά πρότυπα και νομοθεσίες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στην Κύπρο
 3. Περιγράφουν τη σειρά των ελέγχων με όργανα μέτρησηςόπως αυτές παρουσιάζονται στο τεχνικό οδηγό 3 του ΙΕΤ
 4. Περιγράφουν τις διαδικασίες ασφάλειας και υγείας έναντι κινδύνων ηλεκτροπληξίας όπως αυτές ορίζονται στις σχετικές νομοθεσίες.
 5. Εφαρμόζουν τα βασικά βήματα ελέγχου και επιθεώρησης ενός οποιουδήποτε ηλεκτρικού έργου, ανεξαρτήτως πολυπλοκότητας αυτού.
 6. Εφαρμόζουν πρακτικές αναγνώρισης σφαλμάτων και εκδίδουν οδηγίες προς άμεση επιδιόρθωση τους.
 7. Εντοπίζουν τα πιθανά σφάλματα και προβλήματα που δύναται να εμφανιστούν στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
 8. Παράγουν τα κατάλληλα έγγραφα πιστοποίησης καταλληλότητας με βάση την Περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσία προς τους καταναλωτές και χρήστες.
 9. Χρησιμοποιούν όργανα για σκοπούς ελέγχου ηλεκτρικών κυκλωμάτων.
 10. Αξιολογούν το κάθε έργο ανάλογα με τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις του προτύπου BS7671:2008 (2015) και τους πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν και  εφαρμόζουν διαδικασίες εκτίμησης κινδύνου για τον χρήστη της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
 11. Συμμετέχουν  στην εκτέλεση ελέγχου και επιθεώρησης ως μέλη της ομάδας πιστοποίησης, κατανοώντας το ρόλο και τις ικανότητες του επιθεωρητή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 12. Υιοθετούν την καθορισμένη διαδικασία ελέγχου και επιθεώρησης σύμφωνα με τον Τεχνικό Οδηγό 3 του ΙΕΤ.


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

To σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Συμβούλους Μηχανικούς,
 • Επιθεωρητές,
 • Εργολάβους,
 • Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικές Ενότητες

 • Ενότητα 1 : Νομοθεσία, απαιτήσεις κανονισμών BS 7671-Πεδίο εφαρμογής, ΕξαιρέσειςΕνότητα 2- επιθεωρητής: ικανότητες, προσόντα
  • Τεχνικό υπόμνημα, απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται κατά την επιθεώρηση.
 • Ενότητα 3-Απαιτήσεις για πιστοποίηση: Σε νέες εγκαταστάσεις, τροποποίηση ή επέκταση, περιοδικός έλεγχος.
 • Ενότητα 4-Αρμοδιότητες Μελετητή –Εγκατάσταση –Επιθεωρητή :Επεξήγηση μελέτης και πρακτική εφαρμογή της στην εγκατάσταση
 • Ενότητα 5-Μέθοδοι προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας
 • Ενότητα 6-Παρεμπόδιση επιβλαβών επιδράσεων
 • Ενότητα 7-Ταυτοποίηση: διαγράμματα , οδηγίες
 • Ενότητα 8-Καλώδια και αγωγοί: διατομή, χωρητικότητα, προστασία, πτώση τάσεως.
 • Ενότητα 9-Απομώνοση,διακοπή πρόσβαση προς διακόπτες και άλλον εξοπλισμό.
 • Ενότητα 10-ΕΛΕΓΧΟΙ: Γειώσεις και ισοδυναμικές γειώσεις
  • Χρόνοι διακοπής και σύνθετη αντίσταση κυκλωμάτων R1+R2
 • Ενότητα 11-Εξωτερική σύνθετη αντίσταση Ze υπολογισμός γείωσης σε συστήματα TT και TNCS
 • Ενότητα 12-Μέτρηση σύνθετης αντίστασης Zs, και συντελεστές διόρθωσης
 • Ενότητα 13- Αναμενόμενα ρεύματα βλάβης PSC βλάβης προς την ΓΗ, και μεταξύ Φάσεων.
 • Ενότητα 14-Όργανα μετρήσεων
  • Πρακτική Εξάσκηση σε Όργανα με Πραγματικές Ενδείξεις
 • Ενότητα 15-Συμπλήρωση των ενδείξεων στα έντυπα
  • Έκδοση Πιστοποιητικών Καταλληλότητας σε νέα εγκατάσταση
  • Έκδοση Πιστοποιητικών Καταλληλότητας σε νέα εγκατάσταση Περιοδικού Ελέγχου
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 960.00
 • € 700.00
 • € 0.00
 • € 260.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 960.00
 • € 0.00
 • € 182.40
 • € 960.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 03 Απρ 2024

Ώρα

08:30 - 13:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Σάββατο - 06 Απρ 2024

Ώρα

08:30 - 13:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 10 Απρ 2024

Ώρα

08:30 - 13:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Σάββατο - 13 Απρ 2024

Ώρα

08:30 - 13:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 17 Απρ 2024

Ώρα

08:30 - 13:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Σάββατο - 20 Απρ 2024

Ώρα

08:30 - 13:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 24 Απρ 2024

Ώρα

08:30 - 13:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Αρχικός Έλεγχος και Επιθεώρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 17ης Έκδοσης