Εκούσιες Εκκαθαρίσεις – Θεωρία και Πρακτική

- Λογιστικά/ Έλεγχος/ Φορολογικά - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

26 Ιουν 2024 15:00 27 Ιουν 2024 18:45
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
Εκούσιες Εκκαθαρίσεις – Θεωρία και Πρακτική

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με τη διαδικασία της εκούσιας εκκαθάρισης τόσο από μέλη όσο και από πιστωτές εστιάζοντας στις τεχνικές και πρακτικές απαιτήσεις της εν λόγω διαδικασίας σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην επαγγελματική ευθύνη των συμβούλων αφερεγγυότητας που διορίζονται ως εκκαθαριστές τους και τρόπους κατοχύρωσης απέναντι στα ρίσκα και κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν στη πορεία της διαδικασίας εκούσιας εκκαθάρισης με αναφορές στον Περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμο του 2015 (64(Ι)/2015 και τον Κώδικα Δεοντολογίας Συμβούλων Αφερεγγυότητας.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν:

 • Αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα σε σχέση με τη διαδικασία εκούσιας εκκαθάρισης
 • Εφοδιαστούν με τις επαρκείς ικανότητες προκειμένου να ενεργήσουν ως εκκαθαριστές ή σύμβουλοι στα πλαίσια διαδικασίας εκούσιας εκκαθάρισης.
 • Αποκτήσουν γνώση σε σχέση με θέματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης και άπτονται της επαγγελματικής ευθύνης των συμβούλων αφερεγγυότητας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για:

 • Δικηγόρους
 • Λογιστές
 • Συμβούλους αφερεγγυότητας
 • Paralegals
 • Administrators

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενότητες Προγράμματος

ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟ ΜΕΛΗ

 • Διορισμός Εκκαθαριστή και προκαταρκτικές ενέργειες.
 • Δήλωση Φερεγγυότητας
 • Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
 • Διανομή μερίσματος εκκαθάρισης και προτεραιότητα πληρωμών
 • Τελική γενική συνέλευση

ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΕΣ

 • Βασικές διαφορές εκούσιας εκκαθάρισης απο πιστωτές σε σχέση με την εκούσια εκκαθάριση από μέλη
 • Ρόλος των Πιστωτών
 • Ρόλος του Δικαστηρίου
 • Προβληματισμοί και πρακτικά θέματα προς εξέταση

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

 • Περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμο του 2015 (64(Ι)/2015
 • Κώδικας Δεοντολογίας Συμβούλων Αφερεγγυότητας
 • Κατοχύρωση και προστασία έναντι επαγγελματικής ευθύνης εκκαθαριστή κατά τη διαδικασία εκούσιας εκκαθάρισης με πρακτικά παραδείγματα


Τεχνική Κατάρτισης

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο προκειμένου να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα σε σχέση με τη διαδικασία της εκούσιας εκκαθάρισης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε πρακτικά παραδείγματα εκούσιων εκκαθαρίσεων από το στάδιο διορισμού του εκκαθαριστή μέχρι και το στάδιο τελικής  αποπεράτωσης της εκούσιας εκκαθάρισης με ιδιαίτερες αναφορές σε πρακτικές προκλήσεις και τεχνικές δυσκολίες τις οποίες ενδέχεται να κληθεί να χειριστεί ο εκκαθαριστής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της εκούσιας εκκαθάρισης.  Η διδασκαλία του προγράμματος θα γίνεται μέσω παρουσίασης και παράλληλα θα είναι δια δραστική όπου οι συμμετέχοντες θα ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά μέσω ερωτήσεων και συζήτησης σε σχέση με τα πρακτικά παραδείγματα που θα παρουσιαστούν.


Αναγνώριση Ωρών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ)

Το πρόγραμμα μπορεί να αναγνωριστεί για έως και 7 ώρες ΣΕΕ στη Νομική Θεματολογία. Τα κριτήρια αναγνώρισης και οι ώρες ΣΕΕ, πιστοποιούνται απευθείας από τον Επόπτη, Επαγγελματικό Σύνδεσμο ή άλλους συνδέσμους που διατηρείτε συμμετοχή μέλους.

Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Κύπρος Λουκά - Advocate (MCIArb) - Legal Consultant | Insolvency Practitione

Kypros holds a postgraduate Diploma in International Commercial Arbitration from Queen Mary University of London, a postgraduate master’s degree in International Commercial and Business Law from University of East Anglia (UEA) in Norwich and a Law Degree from Democritus University of Thrace. He is an insolvency practitioner and lawyer in LLPO Law Firm and mainly focused on acting as insolvency practitioner or legal counsel advising clients on business rescue strategies, restructurings, compromises and arrangements with shareholders and creditors. He is also handling high profile international transactions largely in the areas of Banking & Finance, mergers and acquisitions of corporations, company law and cases of international commercial arbitration and commercial dispute resolution. He is a member of the Cyprus Bar Association, Kyrenia Bar association and a member of the Chartered Institute of Arbitrators (CIArb).

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου
 • € 240.00
 • € 0.00
 • € 45.60
 • € 240.00

Κοστολογικές Πληροφορίες

HRDA-approved seminars are exempted from VAT for eligible organisations applying for the HRDA subsidy. A 19% VAT will apply to seminars and participants who do not qualify for the HRDA subsidy

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 26 Ιουν 2024

Ώρα

15:00 - 18:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Κύπρος Λουκά

Τοποθεσία:

EIMF (Λευκωσία)

Πέμπτη - 27 Ιουν 2024

Ώρα

15:00 - 18:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Κύπρος Λουκά

Τοποθεσία:

EIMF (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εκούσιες Εκκαθαρίσεις – Θεωρία και Πρακτική

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
EBA’s and CBC’s Internal Governance Arrangements for Payment Instituti...

Having sound internal governance arrangements is fundamental for institutions individually but also for the banking system they form to operate well. Therefore,...

16/04/2024 09:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

DAC8: Marking the end to Crypto-Asset Non-Taxation...

The 8th iteration of the Directive on Administrative Cooperation (DAC8) seeks to enhance the capacity of tax authorities in EU Member States to detect and count...

24/04/2024 09:00

5 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Accounting and Taxation for Investment Funds...

In the dynamic landscape of financial markets, investment funds play a pivotal role. The Cyprus Funds industry is fast becoming one of the most promising sector...

09/05/2024 09:00

18 ώρες (5 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CySEC AML Certification Examination Preparation Course...

The CySEC AML Certification Examination requires very good knowledge of the Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Laws of 20...

13/05/2024 16:30

16 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CISI | EIMF Cyprus Fund Administration Professional Assessment...

Professionals working within the Investment Fund Sector require a set of specific specialised knowledge and technical skills. The Cyprus Fund Administration Pro...

14/05/2024 14:00

24 ώρες (7 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Fund Set Up in Cyprus: A Practical Guide...

This Seminar aims to provide participants the knowledge and understanding to be able to set up a fund in Cyprus from A to Z. The Cyprus Fund Industry and the ba...

16/05/2024 10:00

10 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Investment Information Providers Professional Programme...

Investment information providers such as brokers, tied agents and other individuals providing services to clients on behalf of a Cyprus Investment Firm (CIF) mu...

16/05/2024 16:30

25 ώρες (7 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CySEC Certification Examination Preparation Course (Advanced, Basic Ex...

With a proven track record, the highly successful EIMF CySEC examination preparation course offers an in-depth coverage of all the required material, preparing ...

20/05/2024 16:30

32 ώρες (8 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Unfair Commercial Practices in Financial Services...

Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council on unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market (‘the UCPD’) const...

22/05/2024 09:00

5 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

What Compliance Officers need to know: Regulatory developments and the...

The programme aims at providing participants with an update on all the major regulatory and legislative developments at an EU level as well as within the Cyprus...

22/05/2024 09:00

10 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CRS & FATCA Compliance & Reporting...

The Common Reporting Standard (CRS) is an effort led by the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) and aims to combat tax evasion by imposi...

23/05/2024 09:00

6 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Cyprus Contract Law – The Basics...

What is a Contract? It may be surprising to hear that we form contracts every day without even knowing! This course will offer the opportunity to address ...

28/05/2024 09:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

EXIN Privacy & Data Protection: Professional Certificate in General Da...

With the ever increasing explosion of information flooding the internet, every company needs to plan how to manage and protect privacy of persons and their data...

30/05/2024 14:30

21 ώρες (5 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

EIMF Certificate in Risk Analysis in Project Appraisal...

Risk analysis and project appraisal are important for many reasons. For banks and investment firms, risk management and the calculation of the potential effect ...

04/06/2024 09:00

35 ώρες (5 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CISI | EIMF Cyprus Fund Administration Professional Assessment...

Professionals working within the Investment Fund Sector require a set of specific specialised knowledge and technical skills. The Cyprus Fund Administration Pro...

04/06/2024 09:00

24 ώρες (5 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

The Super AMLCO / MLRO...

The role of the Compliance Officer or MLRO is constantly evolving and requires, not only, in-depth technical expertise, but also the ability to anticipate devel...

05/06/2024 10:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Factoring Financing...

Factoring is a type of finance in which a business would sell its accounts receivable (invoices) to a third party to meet its short-term liquidity needs. Under ...

06/06/2024 09:00

8 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Enhancing Regulatory Compliance and AML Measures in Fund Administratio...

To this date, the Fund Administration Services in Cyprus are not per se regulated by the domestic legal framework, as opposed to other EU jurisdictions or even ...

06/06/2024 10:00

10 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CySEC AML Certification Examination Preparation Course...

The CySEC AML Certification Examination requires very good knowledge of the Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Laws of 20...

10/06/2024 16:30

16 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Corporate Mobility and the Re-Domiciliation Process in Cyprus...

The purpose of this programme is to examine the various matters related to corporate mobility as inextricably linked to the freedom of establishment of legal pe...

12/06/2024 09:00

7 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Handling Client Complaints for Investment, Banking and Insurance Busin...

The appropriate handling of complaints marks out financial institutions and firms as being concerned to improve their relationships with their customers and the...

14/06/2024 09:00

5 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

CySEC Certification Examination Preparation Course (Advanced, Basic Ex...

With a proven track record, the highly successful EIMF CySEC examination preparation course offers an in-depth coverage of all the required material, preparing ...

17/06/2024 16:30

32 ώρες (8 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

DFSA Regulatory Compliance CPD Programme...

Financial services rules and regulations apply to all firms regulated by the DFSA. These rules and guidelines are intended to safeguard customers when they tran...

18/06/2024 09:00

15 ώρες (3 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

International Accounting Standards (IFRS/IAS) – The Latest Development...

The global financial reporting environment is complex and in a state of perpetual change, which can place a heavy burden on businesses to comply with the report...

18/06/2024 09:00

7 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

The Current EU Regulatory Framework for the Financial Services Sector...

This programme provides an overview of important current regulations that are key for the financial services sector.  It delves extensively into the most signif...

26/06/2024 10:00

15 ώρες (3 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Εκούσιες Εκκαθαρίσεις – Θεωρία και Πρακτική...

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με τη διαδικασία της εκούσιας εκκαθάρισης τόσο από μέλη όσο και από...

26/06/2024 15:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

EIMF (Λευκωσία)

Employment Law in Cyprus...

It is important for any effective manager, supervisor or team leader to have a solid understanding of all the basic matters surrounding the employment law in Cy...

27/06/2024 09:00

6 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Fund Administration, Accounting, Reporting and Depositary Functions...

Course Overview  Mutual Funds are a very widely used financial tool. Investors, professionals and individuals make use of them in order to benefit from the p...

08/07/2024 15:45

5 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

The Fund Industry: Definitions, Structures, Strategies and Regulations...

Mutual Funds are a very widely used financial tool. Investors, professionals and individuals make use of them in order to benefit from the professional investme...

22/07/2024 09:00

5 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Ethics and Compliance...

Description This course will help you to increase your personal ethics and explore your obligations to act with integrity in all aspects of your work and pro...

31/01/2025 18:50

Αγγλικά

eLearning

AML Suspicious Activity Reports and Suspicious Transaction Reports (SA...

This self-paced, online course provides an overview of AML, the measures needed for efficient AML controls, Suspicious Transaction Monitoring, and Suspicious Ac...

31/01/2025 18:50

Αγγλικά

eLearning

AAT – Credit Management...

The AAT is the UK’s leading Accountancy body offering entry level qualifications. The AAT is open to all, regardless of age or experience there is a place that ...

31/01/2025 18:50

Αγγλικά

eLearning

AGRC Certificate in KYC and CDD...

A key concern and significant risk for financial institutions remain the possibility of unknowingly becoming complicit in money laundering actions, where illegi...

31/01/2025 18:50

Αγγλικά

eLearning

ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Process...

The challenge with creating an ICAAP is it is more than just a document. In this course we will explain clearly and concisely why it is and should be dynamic pr...

31/01/2025 18:50

Αγγλικά

eLearning

Practical Aspects of the Compliance Function...

Description This course offers a practical review of the compliance function. It addresses the roles, responsibilities and mission of the compliance officer,...

31/01/2025 18:50

Αγγλικά

eLearning

MiFID II Overview...

Description This course offers a brief overview of MiFID II. It addresses the changes to the market structure under MiFID and MiFID II, and provides a sound ...

31/01/2025 18:50

Αγγλικά

eLearning

AGRC Certificate in AML...

The AGRC’s AML Certificate’s Curriculum AGRC’s AML Certificate covers the following specific topics: – Money laundering methods, techniques, red flags and...

31/01/2025 18:50

Αγγλικά

eLearning