Ενισχυμένος Φόρος Εισοδήματος για Επαγγελματίες και Φορολογικά Πλάνα

- Λογιστικά/ Έλεγχος/ Φορολογικά

21 Νοε 2023 09:00 12 Δεκ 2023 13:00
Ελληνικά
15 ώρες ( 4 μέρες )
anad greek logo
Ενισχυμένος Φόρος Εισοδήματος για Επαγγελματίες και Φορολογικά Πλάνα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα τελευταία χρόνια το Φορολογικό σύστημα της Κύπρου εκσυγχρονίστηκε και βελτιώθηκε στο να προσφέρει ευελιξία, εύκολη χρήση και προσαρμογή στο  on line σύστημα (taxisnet) και αναβαθμίστηκε με διάφορες αλλαγές σε πολλά θέματα του φόρου εισοδήματος.

Η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση για αυτό το σημαντικό θέμα είναι απαραίτητη για υπαλλήλους λογιστηρίων εταιρειών αλλά και ελεγκτικών και δικηγορικών γραφείων.

Όλα μας τα προγράμματα καλύπτουν το CPD (Continued Professional Development) της ΣΕΛΚ

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με το πέρας του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είνα γνωρίζουν

 • Πρακτικές Ασκήσεις Υπολογισμού Λογιζόμενη Διανομή Μερισμάτων για εταιρείες με σενάρια και παραδείγματα ενισχυμένου επιπέδου
 • Πρακτικές Ασκήσεις Υπολογισμού Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς (Άτομα, Αυτοτελώς, Εταιρείες)
 • Νομοθεσία Κεφαλαιουχικού Φόρου (Capital Gains Tax)
 • Πρακτικές Ασκήσεις Υπολογισμού Κεφαλαιουχικού Φόρου
 • Κεφαλαιουχικές Απαλλαγές (Capital Allowances)
 • ΓΕΣΥ & Φόρος Εισοδήματος
 • Πρακτικές Ασκήσεις Υπολογισμού Capital Allowances, ΓΕΣΥ
 • Φορολογική Διαχείριση Ζημιών (Loss Relief) και Απορρόφηση από το (Group Relief) – Παραδείγματα & Εφαρμογές
 • Ξένες πτυχές του Φόρου Εισοδήματος (Foreign Aspects of Income Tax)
 • Permanent Establishment abroad S36 (3)
 • 90 DAY Rule S36 (5)
 • Διπλές Φορολογικές Συνθήκες (Double Tax Treaties)
 • Bilateral Treaties
 • Double Tax Credit Relief S35
 • Unilateral Relief S36 (1&2)
 • Φορολογικό πλάνο για εταιρείες - Tax Planning for Companies
 • Πρακτικές Ασκήσεις Υπολογισμού Φόρου Εισοδήματος (Εταιρείες) και φορολογικού πλάνου με σενάρια και παραδείγματα ενισχυμένου επιπέδου

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε εργαζόμενους  στο λογιστήριο εταιρειών, ελεγκτικών γραφείων και δικηγορικών γραφείων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιεχόμενα Προγράμματος

 • Αλλαγές στην Φορολογική Νομοθεσία για 2020/2021Νομοθεσία Φόρου Εισοδήματος (Άτομα & Αυτοτελώς Υπαλλήλων) στην Κύπρο
 • Φόρμες IR1, IR59, IR63 – Επεξήγηση και Συμπλήρωση
 • Μισθολογικά Ωφελήματα (Benefits in Kind) ανάλυση και φορολόγηση
 • Πρακτικές Ασκήσεις Υπολογισμού Φόρου Εισοδήματος (Άτομα & Αυτοτελώς) σε σενάρια και παραδείγματα ενισχυμένου επιπέδου
 • Κριτήρια Φορολόγισης Εταιρειών στην Κύπρο (Badgets of trade)
 • Κυπριακή Νομοθεσία Φόρου Εισοδήματος (Εταιρειών)
 • Φορολογικές Ελαφρύνσεις (Capital Allowances)
 • Φόρμες IR4, IR7 – Επεξήγηση και συμπλήρωση
 • Πρακτικές ασκήσεις Υπολογισμού Φόρου Εισοδήματος (Εταιρείες) με σενάρια και παραδείγματα ενισχυμένου επιπέδου
 • Νομοθεσία Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς (Special Defense Contribution) για Μερίσματα, Τόκους και Ενοίκια
 • Λογιζόμενη Διανομή Μερισμάτων (Deemed Distribution) για εταιρείες – Νομοθεσία
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Έλενα Μιχαήλ - Managing Director - EM Private Institute (IABS) Ltd

Dynamic and dedicated professional with 20+ years of expertise in spearheading accounting, operational, strategic and administrative functions. Hands-on leader able to keep teams focused and productive throughout the inevitable ups and downs of growth cycles. Proactive in developing and implementing innovative approaches, systems and procedures to assist companies achieve sustainable growth.

Effective and articulate communicator/liaison who builds and maintains excellent working relationships with internal/external partners and customers at all levels. Possesses strong HR management backgound and broad leadership/management experience in business development, employment relations and organisational performance both in the private and public sectors.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 400.00
 • € 180.00
 • € 0.00
 • € 220.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 400.00
 • € 0.00
 • € 76.00
 • € 400.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 21 Νοε 2023

Ώρα

09:00 - 13:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Έλενα Μιχαήλ

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 28 Νοε 2023

Ώρα

09:00 - 13:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Έλενα Μιχαήλ

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 05 Δεκ 2023

Ώρα

09:00 - 13:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Έλενα Μιχαήλ

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 12 Δεκ 2023

Ώρα

09:00 - 13:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Έλενα Μιχαήλ

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Ενισχυμένος Φόρος Εισοδήματος για Επαγγελματίες και Φορολογικά Πλάνα

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
IR4 Completion & Corporation Tax...

Dive into the intricate world of Cyprus tax forms in our focused seminar. Master the analysis and accurate completion of IR tax forms, guided by experts. Stay a...

16/07/2024 09:00

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας - ΦΠΑ...

Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην ενημέρωση των συμμετεχόντων σε θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και εξειδικευμένα θέματα που συνδέονται με αυτό όπως τα πιο κ...

17/07/2024 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Κοινωνικό και Φοροτεχνικό Σύστημα της Κύπρου: Μισθοδοσία, ΓΕΣΥ, Κοινων...

Οι επιχειρήσεις της Κύπρου χρειάζονται καταρτισμένο προσωπικό στη λειτουργία αλλά και Νομοθεσία του συστήματος μισθοδοσίας αλλά και των παραμέτρων του ΓΕΣΥ, των...

23/07/2024 09:00

15 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Φόρος Εισοδήματος...

Τα τελευταία χρόνια το Φορολογικό σύστημα της Κύπρου εκσυγχρονίστηκε και βελτιώθηκε στο να προσφέρει ευελιξία, εύκολη χρήση και προσαρμογή στο  on line σύστημα ...

24/07/2024 09:00

15 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

IR Tax Forms Analysis & Completion...

Dive into the intricate world of Cyprus tax forms in our focused seminar. Master the analysis and accurate completion of IR tax forms, guided by experts. Stay a...

28/08/2024 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Κοινωνικό και Φοροτεχνικό Σύστημα της Κύπρου: Μισθοδοσία, ΓΕΣΥ, Κοινων...

Οι επιχειρήσεις της Κύπρου χρειάζονται καταρτισμένο προσωπικό στη λειτουργία αλλά και Νομοθεσία του συστήματος μισθοδοσίας αλλά και των παραμέτρων του ΓΕΣΥ, των...

10/09/2024 09:00

15 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας - ΦΠΑ...

Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην ενημέρωση των συμμετεχόντων σε θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και εξειδικευμένα θέματα που συνδέονται με αυτό όπως τα πιο κ...

23/09/2024 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Corporation Tax, SDC & GESY...

Οι επιχειρήσεις της Κύπρου χρειάζονται καταρτισμένο προσωπικό στη λειτουργία αλλά και Νομοθεσία του συστήματος μισθοδοσίας αλλά και των παραμέτρων του ΓΕΣΥ, των...

24/09/2024 09:00

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online