Η Έκδοση Διαταγμάτων στην Κύπρο: Πρακτική Ανάλυση και Διαδικασία (6 CPDs)

- Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

11 Δεκ 2023 15:00 18 Δεκ 2023 18:00
Ελληνικά
6 ώρες ( 2 μέρες )
Η Έκδοση Διαταγμάτων στην Κύπρο: Πρακτική Ανάλυση και Διαδικασία (6 CPDs)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτό το σεμινάριο προσφέρει 6 πιστοποιημένες μονάδες (CPDs) από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Η κατάρτιση των δικηγόρων είναι ζωτικής σημασίας για την έκδοση διαταγμάτων στην Κύπρο, καθώς οι δικηγόροι αποτελούν τον κύριο σύμβουλο των πελατών τους σε όλες τις νομικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης διαταγμάτων.

Συγκεκριμένα, οι δικηγόροι στην Κύπρο πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη νομοθεσία που διέπει την έκδοση διαταγμάτων και να γνωρίζουν τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την έκδοση τους. Θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία, τη νομοθεσία αλλά και τους κανονισμούς και οδηγίες που εκδίδονται και να είναι σε θέση να παρέχουν την αναγκαία και σώστη συμβουλή στους πελάτες τους.

Επιπλέον τα διατάγματα στο πλαίσιο διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας είναι σημαντικά αφού παρέχουν στους δικηγόρους κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις διαδικασίες και τα κριτήρια που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαιτησίας. Τα διατάγματα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση των αποφάσεων που εκδίδονται από τους διαιτητές στο πλαίσιο της διαιτησίας, καθώς προσδιορίζουν τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων σε διαφορετικές χώρες.

Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στον δικηγορικό κόσμο αναφορικά με την διαδικασία και προϋποθέσεις έκδοσης διαταγμάτων στην Κύπρο. Όπως προκύπτει οι δικηγόροι αδυνατούν να κατανοήσουν τη διαδικασία αλλά και τη νομοθεσία που αφορά όχι μόνο την έκδοση των διαταγμάτων αλλά και τα διάφορα είδη ενδιάμεσων διαταγμάτων που εκδίδονται στο πλαίσιο διεθνούς εμπορικής διαιτησίας.

Υπάρχει σαφής ανάγκη κατάρτισης των δικηγόρων που καθημερινά ασχολούνται με διαδικασίες έκδοσης διαταγμάτων. Το σεμινάριο αυτό είναι πρακτικό και θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη διαδικασία, τον Νόμο αλλά και τις διάφορες προϋποθέσεις που υπάρχουν για την έκδοση διαταγμάτων στην Κύπρο

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με το πέρας του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα εχουν αποκτήσει τις πιο κάτω ελάχιστες δεξιότητες

 1. Κατανόηση της Δικαστικής Διαδικασίας: Το σεμινάριο θα παράσχει στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη κατανόηση της δικαστικής διαδικασίας στην Κύπρο και των στοιχείων που αφορούν την έκδοση διαταγμάτων. Αυτό θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τις διαδικαστικές απαιτήσεις και τις δικαστικές αποφάσεις που αφορούν την έκδοση διαταγμάτων.
 2. Ενίσχυση Επαγγελματικών Δεξιοτήτων: Η συμμετοχή στο σεμινάριο θα ενισχύσει τις επαγγελματικές δεξιότητες των νομικών, καθώς και άλλων επαγγελματιών που ασχολούνται με την έκδοση διαταγμάτων, όπως οι δικηγόροι και οι εκπρόσωποι επιχειρήσεων. Θα παράσχει εκπαίδευση σχετικά με τις δικαστικές τεχνικές και τις καλές πρακτικές για την υποβολή αιτημάτων και την εκτέλεση των διαταγμάτων.
 3. Ενημέρωση για Αλλαγές και Νέες Εξελίξεις: Το σεμινάριο θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τυχόν αλλαγές στη νομοθεσία ή στις δικαστικές πρακτικές σχετικά με την έκδοση διαταγμάτων. Αυτή η ενημέρωση είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες είναι ενήμεροι για τις τρέχουσες πρακτικές και τις απαιτήσεις που αφορούν την έκδοση διαταγμάτων.
Trainer's Information
Κυριάκος Καράτσης - Partner - Head of Litigation at N.PIRILIDES & ASSOCIATES LLC

Kyriakos Karatsis holds a Masters in International Commercial Law (LL.M - 2009) and a Bachelor of Laws (LLB - 2008). In 2010 he was admitted to the Cyprus Bar Association. He commenced his traineeship in 2009 at N. Pirilides & Associates LLC and in 2010 he joined the aforesaid law firm as an associate lawyer in the litigation department. He is a partner in N. Pirilides & Associates LLC since 2016 and currently the Head of the Litigation & Dispute Resolution Department.

Kyriakos has notable expertise in Corporate and Commercial Litigation matters, of a challenging complex nature. He has gained particular exposure in interlocutory applications for injunctions in the context of shareholders’ disputes, civil fraud claims, contractual disputes and breaches of fiduciary duties as well as insolvency proceedings. Kyriakos’ early steps in the field consisted of all aspects of civil litigation, including Banking, Torts, Family Law and a variety of Private Client matters.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 202.00
 • € 102.00
 • € 0.00
 • € 100.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 202.00
 • € 0.00
 • € 38.38
 • € 202.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δευτέρα - 11 Δεκ 2023

Ώρα

15:00 - 18:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Δευτέρα - 18 Δεκ 2023

Ώρα

15:00 - 18:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Η Έκδοση Διαταγμάτων στην Κύπρο: Πρακτική Ανάλυση και Διαδικασία (6 CPDs)

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Certificate in Company Secretary Skills...

In the rapidly changing landscape of corporate governance, the position of the company secretary has evolved beyond traditional boundaries. This course delves d...

28/02/2024 16:00

12 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Σειρά μαθημάτων για προετοιμασία για τις Γραπτές Εξετάσεις Επαγγελματι...

To European Legal Training Center ανακοινώνει σειρά μαθημάτων για την προετοιμασία για τις Γραπτές Εξετάσεις Επαγγελματικής Ικανότητας Συμβούλων Αφερεγγυότητας....

01/03/2024 15:00

60 ώρες (15 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

English Contract Drafting Skills (14 CPDs)...

This Seminar offers 15 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. The seminar is accredited by the Cambridge Law Studio. Cambridge Law Studio was est...

07/03/2024 16:00

14 ώρες (7 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Η Έκδοση Διαταγμάτων στην Κύπρο: Πρακτική Ανάλυση και Διαδικασία (6 CP...

Αυτό το σεμινάριο προσφέρει 6 πιστοποιημένες μονάδες (CPDs) από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Η κατάρτιση των δικηγόρων είναι ζωτικής σημασίας για την έκ...

07/03/2024 16:00

6 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Lobbying in Cyprus: Theory and Practice...

The Practical Lobbying Course is a dynamic and intensive training program tailored for those who seek a foundational grounding in lobbying and advocacy. Designe...

08/03/2024 14:00

22 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Advising Clients and Drafting: Share Sale and Purchase Agreements (6 C...

This Seminar offers 6 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. This course looks at the drafting of share sale and purchase agreements (SPAs) and r...

15/03/2024 16:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Εκτέλεση Αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων στην Κύπρο (8 ...

Αυτό το σεμινάριο προσφέρει 8 πιστοποιημένες μονάδες (CPDs) από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Αυτό το πρόγραμμα θα παρέχει στους συμμετέχοντες σε βάθος κ...

19/03/2024 15:00

8 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Πιστοποιητικό Δικηγορικών Υπαλλήλων: Διαδικασίες και Πρακτική...

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό τόσο για τους δικηγορικούς υπαλλήλους όσο και για τους εργοδότες του αφού μέσω αυτού θα είναι σε θέση να αντιμετω...

26/03/2024 16:00

63 ώρες (21 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Εκούσια Εκκαθάριση: Πρακτική Διαδικασία για Δικηγόρους και Corporate A...

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μια εταιρεία μπορεί να προβεί σε εκούσια εκκαθάριση στις ακόλουθες περιπτώσεις: όταν έχει εκπνεύσει η περίοδος διάρκεια...

19/04/2024 16:00

12 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Introduction to Cyprus Banking Law...

Το Κυπριακό Τραπεζικό Δίκαιο αποτελεί πεδίο δικαίου το οποίο έχει λάβει ουσιώδη ανάπτυξη τα τελευταία έτη, λόγω της ταχείας εξέλιξης του εμπορίου και των συναλλ...

14/05/2024 17:30

16 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Δεξιότητες Χειρισμού Σύνταξης, Επικύρωσης Διαθήκης και Διαχείριση Περι...

Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στον δικηγορικό κόσμο αλλά και σε εταιρείες και άλλους οργανισμούς και τους υπαλλήλους τους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με διαθήκες κ...

15/05/2024 16:00

9 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Using Electronic Signatures in Cyprus (6 CPDs)...

This Seminar offers 6 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. This course on electronic signatures in Cyprus provides an overview of the legal fra...

16/05/2024 16:00

6 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Applied Real Estate Law (14 CPDs)...

This Seminar offers 14 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. The course focuses on providing comprehensive knowledge and developing practical sk...

20/05/2024 16:00

14 ώρες (7 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Drafting Joint Venture Agreements (10 CPDs)...

This Seminar offers 10 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. This course is designed to provide participants with the knowledge and skills neces...

20/05/2024 16:00

10 ώρες (5 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Mastery of Technology Transfer and Licensing Agreements: Legal, Strate...

This course offers a deep dive into the critical legal frameworks governing the dynamic tech industry in Cyprus. This course equips participants with essential ...

19/06/2024 16:00

18 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online