Συνελεύσεις Ιδιωτικών Εταιρειών και Είδη Ψηφισμάτων

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

18 Οκτ 2023 14:00 19 Οκτ 2023 16:45
Ελληνικά
5 ώρες ( 2 μέρες )
Συνελεύσεις Ιδιωτικών Εταιρειών και Είδη Ψηφισμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εποπτεία του τομέα των διοικητικών υπηρεσιών από διαφορετικές εποπτικές αρχές έχει ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων τη μη ομοιογενή εφαρμογή των προνοιών του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113. Οι αποφάσεις στις συνελεύσεις των μετόχων διαφέρουν από τις αποφάσεις στις συνελεύσεις των διοικητικών συμβούλων και ο ρόλος του γραμματέα δεν είναι για όλους ξεκάθαρος. Η αντίληψη των εργοδοτουμένων του τομέα των διοικητικών υπηρεσιών ποια έγγραφα πρέπει να τηρούνται και το λεκτικό τους, πώς υπογράφονται και από ποιους, δεν είναι η ίδια και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μηχανική ετοιμασία τους, λάθη και προστριβές.

Ποια η διαφορά των έκτακτων γενικών συνελεύσεων από την ετήσια γενική συνέλευση, πού λαμβάνονται έκτακτα ή ειδικά ψηφίσματα; Σε τι διαφέρουν οι λέξεις «απαρτία» και «πλειοψηφία», πότε και γιατι απαιτείται η καταχώρηση πιστού αντιγράφου ψηφίσματος στον Έφορο Εταιρειών είναι μόνον μερικά από τα ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν σε αυτό το σεμινάριο 3 ωρών.

Είναι αυτό το σεμινάριο απαραίτητο προκειμένου να ευθυγραμμιστούν οι συμμετέχοντες με τη νομοθεσία, τις απαραίτητες γνώσεις και τη σειρά εγγράφων που πρέπει να τηρούνται για τις συνελεύσεις μίας ιδιωτικής εταιρείας και να βελτιώσουν την ποιότητα παροχής υπηρεσιών.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:

 • Να αναγνωρίσουν την ανάγκη για ευθυγράμμιση με τη νομοθεσία που διέπει τις Γενικές
 • Συνελεύσεις και τις Συνελεύσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Να απαριθμούν τα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε συνέλευση.
 • Να γνωρίσουν τα είδη των ψηφισμάτων των Μετόχων (Σύνηθες, Ειδικό και Έκτακτο) και των Διευθυντών και πότε αυτά απαιτούνται.

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 • Να επιλέγουν ορθά και αποτελεσματικά τα σχετικά έγγραφα που διέπουν τις Συνελεύσεις ιδιωτικής εταιρείας
 • Να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να εξάγουν συμπεράσματα.

 

Σε επίπεδο στάσεων:

 • Να υιοθετήσουν νέες πρακτικές για την ετοιμασία εγγράφων συνελεύσεων .

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για:

 • Λειτουργούς Συμμόρφωσης
 • Δικηγόρους
 • Ασκούμενους Δικηγόρους
 • Νομικούς Συμβούλους
 • Νομικούς Βοηθούς
 • Παρόχους Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Corporate Administrators

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενότητες Προγράμματος

 • Εισαγωγή
 • Μέτοχοι
 • Διοικητικοί Σύμβουλοι
 • Γραμματέας
 • Συνελεύσεις Διευθυντών
 • Συνελεύσεις Μετόχων
 • Επίλογος

 

Μέσα και Υλικά Κατάρτισης

Οι μεθόδοι κατάρτισης είναι η σύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση ή τηλεκπαίδευση με τη μέθοδο Zoom. Δηλαδή απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή καταρτιζόμενων και εκπαιδεύτριας στην μαθησιακή διαδικασία.

Οι τεχνικές κατάρτισης είναι η διάλεξη, η συζήτηση, η χιονοστιβάδα, ερωτήσεις – απαντήσεις, ο καταιγισμός ιδεών και η πρακτική άσκηση. Οι συγκεκριμένες τεχνικές είναι κατάλληλες για τη φύση του αντικειμένου του σεμιναρίου, του εκπαιδευτικού στυλ της εκπαιδεύτριας και των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Τα μέσα κατάρτισης είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το διαδίκτυο και το επαιδευτικό εγχειρίδιο.

Τα υλικά κατάρτισης παρέχονται από την πλατφόρμα Zoom και είναι ο Πίνακας ( white board) και άλλα διαθέσιμα υλικά διαδικτυακά.


Αναγνώριση Ωρών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ) 

 • Το πρόγραμμα μπορεί να αναγνωριστεί για έως και 5 ώρες ΣΕΕ στη Νομική Θεματολογία. Τα κριτήρια αναγνώρισης και οι ώρες ΣΕΕ, πιστοποιούνται απευθείας από τον Επόπτη, Επαγγελματικό Σύνδεσμο ή άλλους συνδέσμους που διατηρείτε συμμετοχή μέλους.
 •  Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί για εώς και 5 ώρες ΣΕΕ από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Mary Olive McCluskey - Advocate, Licensed Insolvency Practitioner

Mary-Olive McCluskey is a practicing advocate in Cyprus, member of the Cyprus Bar Association since 2006 and director of MARY – OLIVE MCCLUSKEY LLC, a law firm established in 2018 in Nicosia. Mary – Olive is currently registered with the following registries other than the Advocates’ Registry: Registry of licensed Insolvency Practitioners, Registry of Sworn translators, registry of CySEC certified persons (advanced examination). Mary-Olive is also a trained criminal Investigator and accepts appointments for the investigation of complaints against the police as well as appointments for investigation from other independent Governmental authorities. Lastly, Mary-Olive is an active member of the Shipping and Aviation Committee of the Cyprus Bar Association and as from November 2021 she is providing independent legal services to the Safety Regulation Unit (SRU) of the Cyprus Department of Civil Aviation.


Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου
 • € 180.00
 • € 0.00
 • € 34.20
 • € 180.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 18 Οκτ 2023

Ώρα

14:00 - 16:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Mary Olive McCluskey

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 19 Οκτ 2023

Ώρα

14:00 - 16:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Mary Olive McCluskey

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Συνελεύσεις Ιδιωτικών Εταιρειών και Είδη Ψηφισμάτων

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Environmental, Social, and Governance (ESG) Internal Audit...

Environmental, social, and governance (ESG) considerations have become one of the most pressing elements within the financial markets landscape, driven by both ...

18/06/2024 09:00

7 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Company Taxation and the Administrative and Procedural Aspects of the ...

This program shall firstly deal with the basic mechanics of company taxation with reference to the Cyprus law and practice. The manner in which the tax is impos...

26/06/2024 09:00

14 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

The Essentials of Company Law: Setting Up a Company in Cyprus...

As a full member of the European Union, Cyprus remains a safe and popular destination for investment due to the significant tax benefits that Cyprus offers. Thi...

27/06/2024 09:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

CIMA – Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law (...

The learning outcomes in this subject reflect the professional standards to be demonstrated for the benefit of all stakeholders. With this in mind, the place of...

31/01/2025 05:32

Αγγλικά

eLearning

CIMA – Strategic Management (E3)...

This unit provides the foundation of strategic management and an understanding of the dynamics of the organisational ecosystem and how it affects the strategy o...

31/01/2025 05:32

Αγγλικά

eLearning

Certified Blockchain Business Foundations (CBBF) with Exam Voucher...

Description  This course will cover the syllabus of BTA's Certified Blockchain Business Foundations (CBBF) examination.  The Certified Blockchain Business...

31/01/2025 05:32

Αγγλικά

eLearning

AGRC Certificate in ESG Principles & Standards...

During the past several years, ESG has gained plenty of prominence throughout the corporate world as a growing number of organisations have started embracing it...

31/01/2025 05:32

Αγγλικά

eLearning