Αποτελεσματική Οργάνωση και Διαχείριση Γραφείου

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία

13 Δεκ 2023 08:30 13 Δεκ 2023 16:15
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
Αποτελεσματική Οργάνωση και Διαχείριση Γραφείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σεμινάριο αυτό ανταποκρίνεται στην ανάγκη για συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας της εργασίας του προσωπικού που στηρίζει προϊσταμένους τμημάτων ή υπηρεσιών ούτως ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν αποτελεσματικά την διεύθυνση και να συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση της στρατηγικής του οργανισμού.

Το σεμινάριο δίνει έμφαση στην κατανόηση των διαφόρων διαστάσεων της παραγωγικότητας, στη χρήση εργαλείων για αύξηση της παραγωγικότητας καθώς επίσης οργάνωσης και διαχείρισης γραφείου και ψηφιακού γραφείου. Το σεμινάριο επίσης εστιάζει σε βασικά θέματα ποιότητας που αφορούν το γραφειακό προσωπικό όπως τεχνικές ποιοτικής εξυπηρέτησης και αποτελεσματικού γραπτού λόγου με έμφαση στην σύνταξη επιστολών και στην πρακτικογραφία. 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Όσον αφορά την παραγωγικότητα
 • Να απαριθμούν και να αναλύουν τις διαστάσεις της παραγωγικότητας
 • Να χρησιμοποιούν εργαλεία και τεχνικές για να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους
 • Να οργανώσουν σωστά το γραφείο τους καθώς επίσης και το ψηφιακό τους γραφείο με τρόπο που θα υποστηρίξει την αύξηση της παραγωγικότητας τους
 • Όσον αφορά την ποιότητα
 • Να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικές τεχνικές εξυπηρέτησης
 • Να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν μέσω της ποιοτικής ενδοεταιρικής εξυπηρέτησης και της εξυπηρέτησης εξωτερικών συνεργατών και πελατών καθώς επίσης και μέσω της βελτίωσης του γραπτού τους λόγου


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το εργαστηριακό αυτό σεμινάριο απευθύνεται σε διοικητικό προσωπικό το οποίο υποστηρίζει διευθυντές, βοηθούς διευθυντές, τμηματάρχες, υποτμηματάρχες, Στα στελέχη αυτά περιλαμβάνονται προσωπικές βοηθοί, γραφείς, ιδιαιτέρες γραμματείς, διοικητικοί λειτουργοί, τηλεφωνητές κλπ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Topics

 • Ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση πάνω από όλα
 • Τεχνικές και εργαλεία παραγωγικότητας
 • Οργάνωση γραφείου και ψηφιακό γραφείο
 • Γραπτός λόγος
 • Σχέδιο δράσης
Trainer's Information
Βασιλική Ανδρικοπούλου - Head of Training and Development and HR of MMC Management

Η Βασιλική Ανδρικοπούλου απόφοιτη του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Human Resources Management & Organisational Behaviour από το Cyprus International Institute of Management. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων αλλά και την διαχείριση θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού. Εργάζεται στo Mediterranean Management Center από τον Αύγουστο του 2019 και είναι Head of  Training and Development and HR της εταιρείας. Επίσης συνεργάζεται με το τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της MMC σε έργα που αφορούν την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια της Αρχής Ανάπτυξη Δυναμικού Κύπρου.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 204.00
 • € 84.00
 • € 0.00
 • € 120.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 204.00
 • € 0.00
 • € 38.76
 • € 204.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 13 Δεκ 2023

Ώρα

08:30 - 16:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Αποτελεσματική Οργάνωση και Διαχείριση Γραφείου

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Αποτελεσματική Γραπτή Επικοινωνία...

Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, η ικανότητα αποτελεσματικής γραπτής επικοινωνίας θεωρείται σημαντικό επαγγελματικό προσόν, καθώς συνδέεται άμεσα με την καλή ...

03/04/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Βελτίωση Παραγωγικότητας και Επίτευξη Στόχων για Γραφειακό Προσωπικό...

Στους γρήγορους και έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας το γραφειακό προσωπικό καλείται να αντιμετωπίσει μια πληθώρα από καθημερινές προσκλήσεις και εργασίες (...

09/04/2024 08:30

6 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Αποτελεσματικές Τεχνικές Πωλήσεων...

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου ο καταναλωτής ξέρει ακριβώς τι θέλει και έχει επιλογές ανάμεσα σε πολλά και διαφορετικά brands, η ανάγκη εκπαίδευσης...

11/06/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online