Εκούσιες Εκκαθαρίσεις – Θεωρία και Πρακτικη

- Λογιστικά/ Έλεγχος/ Φορολογικά - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

29 Μαρτίου 2023 09:00 29 Μαρτίου 2023 17:15
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
Εκούσιες Εκκαθαρίσεις – Θεωρία και Πρακτικη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με τη διαδικασία της εκούσιας εκκαθάρισης τόσο από μέλη όσο και από πιστωτές εστιάζοντας στις τεχνικές και πρακτικές απαιτήσεις της εν λόγω διαδικασίας σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην επαγγελματική ευθύνη των συμβούλων αφερεγγυότητας που διορίζονται ως εκκαθαριστές τους και τρόπους κατοχύρωσης απέναντι στα ρίσκα και κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν στη πορεία της διαδικασίας εκούσιας εκκαθάρισης με αναφορές στον Περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμο του 2015 (64(Ι)/2015 και τον Κώδικα Δεοντολογίας Συμβούλων Αφερεγγυότητας.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν:

 • Αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα σε σχέση με τη διαδικασία εκούσιας εκκαθάρισης
 • Εφοδιαστούν με τις επαρκείς ικανότητες προκειμένου να ενεργήσουν ως εκκαθαριστές ή σύμβουλοι στα πλαίσια διαδικασίας εκούσιας εκκαθάρισης.
 • Αποκτήσουν γνώση σε σχέση με θέματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης και άπτονται της επαγγελματικής ευθύνης των συμβούλων αφερεγγυότητας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για:

 • Δικηγόρους
 • Λογιστές
 • Συμβούλους αφερεγγυότητας
 • Paralegals
 • Administrators

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενότητες Προγράμματος

ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟ ΜΕΛΗ

 • Διορισμός Εκκαθαριστή και προκαταρκτικές ενέργειες.
 • Δήλωση Φερεγγυότητας
 • Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
 • Διανομή μερίσματος εκκαθάρισης και προτεραιότητα πληρωμών
 • Τελική γενική συνέλευση

ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΕΣ

 • Βασικές διαφορές εκούσιας εκκαθάρισης απο πιστωτές σε σχέση με την εκούσια εκκαθάριση από μέλη
 • Ρόλος των Πιστωτών
 • Ρόλος του Δικαστηρίου
 • Προβληματισμοί και πρακτικά θέματα προς εξέταση

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

 • Περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμο του 2015 (64(Ι)/2015
 • Κώδικας Δεοντολογίας Συμβούλων Αφερεγγυότητας
 • Κατοχύρωση και προστασία έναντι επαγγελματικής ευθύνης εκκαθαριστή κατά τη διαδικασία εκούσιας εκκαθάρισης με πρακτικά παραδείγματα


Τεχνική Κατάρτισης

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο προκειμένου να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα σε σχέση με τη διαδικασία της εκούσιας εκκαθάρισης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε πρακτικά παραδείγματα εκούσιων εκκαθαρίσεων από το στάδιο διορισμού του εκκαθαριστή μέχρι και το στάδιο τελικής  αποπεράτωσης της εκούσιας εκκαθάρισης με ιδιαίτερες αναφορές σε πρακτικές προκλήσεις και τεχνικές δυσκολίες τις οποίες ενδέχεται να κληθεί να χειριστεί ο εκκαθαριστής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της εκούσιας εκκαθάρισης.  Η διδασκαλία του προγράμματος θα γίνεται μέσω παρουσίασης και παράλληλα θα είναι δια δραστική όπου οι συμμετέχοντες θα ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά μέσω ερωτήσεων και συζήτησης σε σχέση με τα πρακτικά παραδείγματα που θα παρουσιαστούν.

Αναγνώριση Ωρών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ)

Το πρόγραμμα μπορεί να αναγνωριστεί για έως και 7 ώρες ΣΕΕ στη Νομική Θεματολογία. Τα κριτήρια αναγνώρισης και οι ώρες ΣΕΕ, πιστοποιούνται απευθείας από τον Επόπτη, Επαγγελματικό Σύνδεσμο ή άλλους συνδέσμους που διατηρείτε συμμετοχή μέλους.


Instructor: Kypros Louca

Kypros holds a postgraduate Diploma in International Commercial Arbitration from Queen Mary University of London, a postgraduate master’s degree in International Commercial and Business Law from University of East Anglia (UEA) in Norwich and a Law Degree from Democritus University of Thrace. He is an insolvency practitioner and lawyer in LLPO Law Firm and mainly focused on acting as insolvency practitioner or legal counsel advising clients on business rescue strategies, restructurings, compromises and arrangements with shareholders and creditors. He is also handling high profile international transactions largely in the areas of Banking & Finance, mergers and acquisitions of corporations, company law and cases of international commercial arbitration and commercial dispute resolution. He is a member of the Cyprus Bar Association, Kyrenia Bar association and a member of the Chartered Institute of Arbitrators (CIArb).

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου
 • € 220.00
 • € 0.00
 • € 41.80
 • € 220.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 29 Μαρτίου 2023

Ώρα

09:00 - 17:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Κύπρος Λουκά

Τοποθεσία:

EIMF (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εκούσιες Εκκαθαρίσεις – Θεωρία και Πρακτικη

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
EXIN Privacy and Data Protection Foundation Certificate in General Dat...

The EU General Data Protection Regulation (GDPR) is considered the most important change in data privacy regulation in 20 years. The regulation protects the dat...

28/03/2023 14:30

14 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Εκούσιες Εκκαθαρίσεις – Θεωρία και Πρακτικη...

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με τη διαδικασία της εκούσιας εκκαθάρισης τόσο από μέλη όσο και από...

29/03/2023 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

EIMF (Λευκωσία)

Fund Administration, Accounting, Reporting and Depositary Functions...

Course Overview Mutual Funds are a very widely used financial tool. Investors, professionals and individuals make use of them in order to benefit from the profe...

04/04/2023 16:30

5 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

CySEC AML Certification Examination Preparation Course...

The CySEC AML Certification Examination requires very good knowledge of the Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Laws of 2007-...

04/04/2023 17:00

16 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Εκούσιες Εκκαθαρίσεις – Θεωρία και Πρακτική...

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με τη διαδικασία της εκούσιας εκκαθάρισης τόσο από μέλη όσο και από...

05/04/2023 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

EIMF (Λευκωσία)

CRS & FATCA Compliance & Reporting...

The Common Reporting Standard (CRS) is an effort led by the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) and aims to combat tax evasion by imposi...

05/04/2023 09:00

6 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

How To Set Up An Anti-bribery And Corruption Program...

During this training we will discuss the definition of bribery and corruption and the most relevant anti-bribery and corruption laws. We will take a look at a c...

05/04/2023 11:00

5 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Mandatory Disclosure of Cross-Border Arrangements (“DAC 6”)...

The main purpose of DAC 6 is to improve tax-transparency and tackle potentially aggressive (cross-border) tax-planning arrangements in order to protect the tax ...

11/04/2023 09:00

Αγγλικά

Live Online

CySEC Certification Examination Preparation Course (Advanced, Basic)...

With a proven track record, the highly successful EIMF CySEC examination preparation course offers an in-depth coverage of all the required material, preparing ...

24/04/2023 17:00

32 ώρες (8 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

The Essentials of Company Law: Setting Up a Company in Cyprus...

As a full member of the European Union, Cyprus remains a safe and popular destination for investment due to the significant tax benefits that Cyprus offers. Thi...

26/04/2023 15:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Corporate Mobility and the Re-Domiciliation Process in Cyprus...

The purpose of this programme is to examine the various matters related to corporate mobility as inextricably linked to the freedom of establishment of legal pe...

02/05/2023 09:00

7 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Handling Client Complaints for Investment, Banking and Insurance Busin...

The appropriate handling of complaints marks out financial institutions and firms as being concerned to improve their relationships with their customers and the...

02/05/2023 09:00

5 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Νηολόγηση Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ – Drones)...

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη —ή αλλιώς drones— αποτελούν έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της αεροπορίας, με μεγάλες δυνατότητες για δημιουργία νέων θέσεων εργασί...

02/05/2023 14:00

5 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Unfair Commercial Practices in Financial Services...

Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council on unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market (‘the UCPD’) const...

03/05/2023 09:00

5 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Δίπλωμα: Νέοι Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας...

Τον Σεπτέμβριο του έτους 2023 θα εφαρμοστούν οι νέοι κανονισμοί πολιτικής δικονομίας που ως στόχο έχουν την απλούστευση της ενώπιον των Δικαστηρίων διαδικασίας,...

03/05/2023 14:00

28 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Regulatory Compliance Framework...

Compliance Function is developing in one of the most important functions for the banks, as well as for the financial and insurance institutions, as demonstrated...

03/05/2023 16:45

10 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

A Deep Dive in to the EU AML Legislative Strategy...

This course will provide an overview of the complex nature of the EU legislative process and the key EU Institutions involved in the development of the revised ...

05/05/2023 10:00

16 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Cyprus Contract Law – The Basics...

What is a Contract?It may be surprising to hear that we form contracts every day without even knowing!This course will offer the opportunity to address the basi...

09/05/2023 15:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

CySEC AML Certification Examination Preparation Course...

The CySEC AML Certification Examination requires very good knowledge of the Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Laws of 2007-...

15/05/2023 17:00

16 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

EXIN Privacy & Data Protection: Professional Certificate in General Da...

With the ever increasing explosion of information flooding the internet, every company needs to plan how to manage and protect privacy of persons and their data...

16/05/2023 14:30

21 ώρες (3 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Investment Information Providers Professional Programme...

Investment information providers such as brokers, tied agents and other individuals providing services to clients on behalf of a Cyprus Investment Firm (CIF) mu...

22/05/2023 17:00

25 ώρες (7 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Key Accounting Policies and Other Reporting Considerations...

The global financial reporting environment is complex and in a state of perpetual change which can place a heavy burden on businesses to comply with the reporti...

29/05/2023 09:00

7 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

CySEC Regulatory Reporting for Boards: Going Beyond Compliance...

The Board of Directors are ultimately accountable for what happens within a Cyprus Investment Firm (CIF) and sign a number of reports for submission to CySEC to...

31/05/2023 15:30

6 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Employment Law in Cyprus...

It is important for any effective manager, supervisor or team leader to have a solid understanding of all the basic matters surrounding the employment law in Cy...

07/06/2023 09:00

5 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

CySEC Certification Examination Preparation Course (Advanced, Basic)...

With a proven track record, the highly successful EIMF CySEC examination preparation course offers an in-depth coverage of all the required material, preparing ...

09/06/2023 15:00

32 ώρες (8 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

International Accounting Standards (IFRS/IAS) – The Latest Development...

The global financial reporting environment is complex and in a state of perpetual change, which can place a heavy burden on businesses to comply with the report...

12/06/2023 09:00

7 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

CySEC AML Certification Examination Preparation Course...

The CySEC AML Certification Examination requires very good knowledge of the Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Laws of 2007-...

12/06/2023 17:00

16 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Αξιόγραφα – Εφαρμογή Νομοθεσίας, Πρακτική και Ανάλυση Δικαστικών Αποφά...

Οι αγωγές οι οποίες αφορούν αξιόγραφα καταχωρήθηκαν από το 2013 μέχρι τα τέλη του 2015. Σήμερα πολλοί Δικηγόροι καλούνται να δικάσουν αυτής της φύσεως υποθέσεις...

14/06/2023 15:00

6 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

DFSA Regulatory Compliance CPD Programme...

Financial services rules and regulations apply to all firms regulated by the DFSA. These rules and guidelines are intended to safeguard customers when they tran...

26/06/2023 09:00

15 ώρες (3 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Fund Set Up in Cyprus: A Practical Guide...

This Seminar aims to provide participants the knowledge and understanding to be able to set up a fund in Cyprus from A to Z. The Cyprus Fund Industry and the ba...

27/06/2023 17:15

10 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Investment Information Providers Professional Programme...

Investment information providers such as brokers, tied agents and other individuals providing services to clients on behalf of a Cyprus Investment Firm (CIF) mu...

03/07/2023 17:00

25 ώρες (7 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

The Fund Industry: Definitions, Structures, Strategies and Regulations...

Mutual Funds are a very widely used financial tool. Investors, professionals and individuals make use of them in order to benefit from the professional investme...

04/07/2023 16:30

5 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

CySEC AML Certification Examination Preparation Course...

The CySEC AML Certification Examination requires very good knowledge of the Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Laws of 2007-...

17/07/2023 17:00

16 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CySEC Certification Examination Preparation Course (Advanced, Basic)...

With a proven track record, the highly successful EIMF CySEC examination preparation course offers an in-depth coverage of all the required material, preparing ...

24/07/2023 17:00

32 ώρες (8 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Ethics and Compliance...

DescriptionThis course will help you to increase your personal ethics and explore your obligations to act with integrity in all aspects of your work and profess...

31/01/2024 19:46

Αγγλικά

eLearning

MiFID II Overview...

DescriptionThis course offers a brief overview of MiFID II. It addresses the changes to the market structure under MiFID and MiFID II, and provides a sound grou...

31/01/2024 19:46

Αγγλικά

eLearning

ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Process...

The challenge with creating an ICAAP is it is more than just a document. In this course we will explain clearly and concisely why it is and should be dynamic pr...

31/01/2024 19:46

Αγγλικά

eLearning

AAT – Credit Management...

The AAT is the UK’s leading Accountancy body offering entry level qualifications. The AAT is open to all, regardless of age or experience there is a place that ...

31/01/2024 19:46

Αγγλικά

eLearning

AGRC Certificate in KYC and CDD...

A key concern and significant risk for financial institutions remain the possibility of unknowingly becoming complicit in money laundering actions, where illegi...

31/01/2024 19:46

Αγγλικά

eLearning

Practical Aspects of the Compliance Function...

DescriptionThis course offers a practical review of the compliance function. It addresses the roles, responsibilities and mission of the compliance officer, the...

31/01/2024 19:46

Αγγλικά

eLearning

AGRC Certificate in AML...

The AGRC’s AML Certificate’s CurriculumAGRC’s AML Certificate covers the following specific topics:– Money laundering methods, techniques, red flags and key ris...

31/01/2024 19:46

Αγγλικά

eLearning

AML Suspicious Activity Reports and Suspicious Transaction Reports (SA...

This self-paced, online course provides an overview of AML, the measures needed for efficient AML controls, Suspicious Transaction Monitoring, and Suspicious Ac...

31/01/2024 19:46

Αγγλικά

eLearning