Διοίκηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus (Erasmus Project Management)

- Χρηματοοικ. Ασφαλιστικά Τραπεζικά - Καινοτομία/ Start Ups

23 Φεβ 2023 09:00 02 Μαρτίου 2023 16:45
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
Διοίκηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus (Erasmus Project Management)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους καταρτιζόμενους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για αποτελεσματική διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων εφαρμόζοντας αποτελεσματικές τεχνικές τόσο κατά την έναρξη του προγράμματος όσο και κατά την διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος και κατά το κλείσιμο. Το πρόγραμμα εστιάζει επίσης σε αποτελεσματικές τεχνικές για τη διαχείριση της ποιότητας, τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου αλλά και τον συντονισμό και διοίκηση διακρατικών ομάδων αφού τα Ευρωπαϊκά έργα τα οποία υλοποιούνται είναι διακρατικά.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων

 • Ορίζουν τα ευρωπαϊκά και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα
 • Απαριθμούν διαφορετικούς τύπους ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • Επεξηγούν το περιεχόμενο του κάθε τμήματος μιας αίτησης
 • Απαριθμούν τις δεξιότητες που πρέπει να έχει ο διαχειριστής ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • Περιγράφουν τον κύκλο ζωής ενός ευρωπαικού προγράμματος
 • Επεξηγούν τι είναι το gantt chart και ποια είναι η χρήση του
 • Προσδιορίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός παραδοτέου
 • Απαριθμούν δράσεις διασφάλισης ποιότητας και δράσεις διάχυσης αποτελεσμάτων

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 • Να υλοποιούν τις διαδικασίες έναρξης, υλοποίησης και κλεισίματος ενός ευρωπαικού προγράμματος
 • Σχεδιάζουν το σύστημα αρχειοθέτησης του προγράμματος
 • Υλοποιούν δράσεις δημοσιότητας κατά την έναρξη του έργου
 • Σχεδιάζουν και να χρησιμοποιούν εργαλεία κατά την έναρξη του έργου
 • Επικοινωνούν προφορικά και γραπτά με διακρατικούς εταίρους
 • Σχεδιάζουν έντυπα προδιαγραφών παραδοτέων
 • Χρησιμοποιούν εργαλεία για την παρακολούθηση της προόδου του φυσικού αντικειμένου
 • Υλοποιούν δράσεις διασφάλισης ποιότητας
 • Υλοποιούν δράσεις διάχυσης αποτελεσμάτων
 • Διοργανώνουν αποτελεσματικές διακρατικές συναντήσεις
 • Σχεδιάζουν σύστημα για την παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου
 • Ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις των εταίρων του έργου
 • Ελέγχουν την πρόοδο του έργου όσον αφορά το οικονομικό αντικείμενο

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Επιστημονικό προσωπικό εταιριών που συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά έργα είτε ως διευθυντές έργων είτε ως μέλη της ομάδας έργου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μεθοδολογία

Προτείνεται η χρήση μοντέρνων τεχνικών εκπαίδευσης για την αφομοίωση της ύλης, με τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι θα κάνουν πρακτική εφαρμογή στα θέματα που διδάσκονται.

Συγκεκριμένα προτείνεται να χρησιμοποιηθούν:

 • Ομαδικές ασκήσεις
 • Πρακτικές ασκήσεις
 • Ιδεοθύελα
 • Ομαδικές συζητήσεις και εξαγωγή συμπερασμάτων
 • Ατομικές ασκήσεις


Topics

 • Εισαγωγή στο Σεμινάριο
 • Τι είναι Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 • Ο κύκλος ζωής ενός Ευρωπαϊκού προγράμματος
 • Διαδικασία Έναρξης
 • Εργασία με διακρατικές ομάδες
 • Διαδικασία υλοποίησης
 • Επανάληψη προηγούμενης μέρας
 • Δράσεις διάχυσης αποτελεσμάτων
 • Διαδικασία κλεισίματος
 • Διακρατικές συναντήσεις
 • Δράσεις διασφάλισης Ποιότητας
 • Αιτήματα αλλαγών
 • Οικονομικό αντικείμενο έργου
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 495.00
 • € 238.00
 • € 94.05
 • € 257.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 495.00
 • € 0.00
 • € 94.05
 • € 495.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη - 23 Φεβ 2023

Ώρα

09:00 - 16:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Χριστιάνα Κναή

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 02 Μαρτίου 2023

Ώρα

09:00 - 16:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Χριστιάνα Κναή

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Διοίκηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus (Erasmus Project Management)

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Διοίκηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus (Erasmus Project Management)...

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους καταρτιζόμενους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για αποτελεσματική διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων εφαρμό...

23/02/2023 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online