BIM Management - Revit Template and Family Creation

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Πληροφορική - Χρήστες - Κατασκευές/ Construction - Μηχανολογία, Βιομηχανία & Τεχν. Επαγγέλματα

31 Μαρτίου 2023 14:00 03 Μάιου 2023 12:15
Αγγλικά
30 ώρες ( 10 μέρες )
BIM Management - Revit Template and Family Creation

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

"Μέσω ερευνών, καθώς το BIM είναι σχετικά νέο στην Κυπριακή αγορά, έχει διαπιστωθεί έλλειψη εσωτερικής διαχείρισης BIM όπου το κύριο θεμέλιο είναι η δημιουργία In-House Template. 

Ένα πρότυπο είναι ένα προσχεδιασμένο έγγραφο, όπου έχουν ενσωματωθεί οι κύριες ρυθμίσεις και οικογένειες του έργου, αυτοματοποιώντας επαναλαμβανόμενες καθημερινές εργασίες. Τα πρότυπα βοηθούν στην καθιέρωση και διατήρηση της ποιότητας και της συνέπειας σε έργα διαφόρων τύπων εντός μιας εταιρείας. Εξοικονομούν επίσης πολύ χρόνο στους χρήστες, ρυθμίζοντας εκ των προτέρων τα απαραίτητα πρότυπα, ώστε οι άνθρωποι να μην χρειάζεται να ξεκινούν από το μηδέν κάθε φορά. Τα πρότυπα αυξάνουν πραγματικά την ευελιξία, είναι εύκολο να ενημερώνονται και παρέχουν συνέπεια σε όλο το έργο. Μπορούν να βελτιώνονται τακτικά για να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές και ειδικές απαιτήσεις κάθε έργου, καθώς και στις ανάγκες του πελάτη. Αυτά παρακολουθούνται και ενημερώνονται εύκολα.

Η δημιουργία και ενημέρωση προτύπων καθιστά θεμελιώδης ανάγκη για επιτυχημένα έργα BIM οποιουδήποτε είδους και μεγέθους, αφού ο χρόνος, η προσπάθεια, και η ποιότητα που καταβάλλεται σε κάθε έργο ΒΙΜ είναι εξαρτημένο σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα του προτύπου που χρησιμοποιείται."

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Να διαχειρίζονται είδη αρχείων πρότυπων BIM στο Revit
 • Να διαχειρίζονται οικογένειες Revit ΒΙΜ
 • Να οργανώνονται εντός αρχείων πρότυπων BIM στο Revit 
 • Να εκτελούν μεθόδους δημιουργίας αρχείων πρότυπων BIM στο Revit
 • Να εκτελούν μεθόδους ενημέρωσης αρχείων προτύπων BIM στο Revit
 • Να εκτελούν μεθόδους δημιουργίας οικογενειών Revit
 • Να επιλέγουν τις κατάλληλες διαδικασίες διαχείρισης προτύπων και οικογενειών Revit

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σε: 

 • Διευθυντικό προσωπικό
 • Εποπτικό προσωπικό
 • Διαχειριστές ΒΙΜ
 • Αρχιτέκτονες
 • Σχεδιαστές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
 • Μηχανικούς
 • Επιμετρητές ποσοτήτων
 • Υπεύθυνους έργου
 • Τεχνικό προσωπικό
 • Σχεδιαστές και εργοδηγούς, οι οποία έχουν μέτρια γνώση δια το λογισμικό Revit και τις μεθοδολογίες ΒΙΜ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκπαίδευση: Live online - Microsoft Teams

 • Γλώσσα εκπαίδευσης: Ελληνικά
 • Γλώσσα σημειώσεων: Αγγλικα

Trainer/Expert: Evyenia Poizat

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 840.00
 • € 510.00
 • € 159.60
 • € 330.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 840.00
 • € 0.00
 • € 159.60
 • € 840.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Παρασκευή - 31 Μαρτίου 2023

Ώρα

14:00 - 17:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 05 Απρ 2023

Ώρα

09:00 - 12:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 07 Απρ 2023

Ώρα

14:00 - 17:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 12 Απρ 2023

Ώρα

09:00 - 12:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 14 Απρ 2023

Ώρα

14:00 - 17:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 19 Απρ 2023

Ώρα

09:00 - 12:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 21 Απρ 2023

Ώρα

14:00 - 17:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 26 Απρ 2023

Ώρα

09:00 - 12:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 28 Απρ 2023

Ώρα

14:00 - 17:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 03 Μάιου 2023

Ώρα

09:00 - 12:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : BIM Management - Revit Template and Family Creation

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Advanced Word for a Collaborative Workforce...

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, για την συνεργασία τους με συναδέλφους για τη συγγραφή, αναθεώρηση,...

23/03/2023 09:00

14 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Advanced ΒΙΜ Authoring Documentation and Detailing Techniques in Archi...

"Με το BIM να εξελίσσεται καθημερινά όλο και περισσότερο, τα βιομηχανικά πρότυπα εξελίσσονται συνεχώς και απαιτούν περισσότερα από την κατασκευαστική τεκμηρίωση...

23/03/2023 17:30

15 ώρες (5 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Archicad BIM Modelling and Documentation...

Το Building Information Modelling (BIM) είναι μια ψηφιακή αναπαράσταση φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών μιας εγκατάστασης. Χρησιμεύει ως ένας κοινός πόρ...

27/03/2023 17:30

51 ώρες (17 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

BIM Management - Revit Template and Family Creation...

"Μέσω ερευνών, καθώς το BIM είναι σχετικά νέο στην Κυπριακή αγορά, έχει διαπιστωθεί έλλειψη εσωτερικής διαχείρισης BIM όπου το κύριο θεμέλιο είναι η δημιουργία ...

31/03/2023 14:00

30 ώρες (10 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Revit Essential BIM (Building Information Modelling) Skills for Archit...

"Για την ανέλιξη και σταδιοδρομία μιας εταιρείας στον κατασκευαστικό τομέα υπάρχει η ανάγκη της ένταξης της στην σύγχρονη τεχνολογία και μεθοδολογία BIM (Buildi...

18/04/2023 17:30

48 ώρες (16 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

BIM Management - Archicad Template Creation...

"Μέσω ερευνών, καθώς το BIM είναι σχετικά νέο στην Κυπριακή αγορά, έχει διαπιστωθεί έλλειψη εσωτερικής διαχείρισης BIM όπου το κύριο θεμέλιο είναι η δημιουργία ...

25/04/2023 17:00

21 ώρες (7 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Εξειδικευμένη Μοντελοποίηση και Τεκμηρίωση ΒΙΜ για συστήματα MEP (Mech...

"Η Ευρωπαϊκή ένωση στοχεύει να έχει σαν αναγκαίο πρότυπο την χρήση BIM στα δημόσια έργα μέχρι το 2025. Με την εισαγωγή της μεθόδου ΒΙΜ βελτιώνεται η ένδο και έξ...

23/05/2023 17:00

45 ώρες (15 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Εξειδικευμένη ροή εργασίας ΒΙΜ και Ανοικτό ΒΙΜ (Open), για Ομαδική Συν...

Το OPEN BIM αντιπροσωπεύει μια σύγχρονη προσέγγιση στη διεπιστημονική συνεργασία για όλα τα μέλη της βιομηχανίας AEC, με βάση την ανταλλαγή IFC και BCF μεταξύ κ...

24/05/2023 17:30

33 ώρες (11 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online