Ευγενία Γεωργίου Ποϊζάτ

Επαγγελματικός Τίτλος:

Director/Trainer at UDC Training Center

Τομείς Εξειδίκευσης:

Ειδικά Λογισμικά (Illustrator, ERP, CAD etc)

Πληροφορίες Εκπαιδευτή

ΤΙΤΛΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΔΑΞΕΙ
  • Μοντελοποίηση αρχιτεκτονικού σχεδίου BIM (Building Information Modelling) με εργαλείο το Archicad

  • Προχωρημένες τεχνικές οπτικής επικοινωνίας και γραφιστικής σχεδίασης με εργαλεία το Adobe Photoshop & Adobe Illustrator

  • Προηγμένο Microsoft Word για συνεργατικό εργατικό δυναμικό

  • Εξειδικευμένη ροή εργασίας ΒΙΜ για συστήματα MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) στο Archicad

  • Εξειδικευμένη ροή εργασίας ΒΙΜ για συστήματα MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) στο Revit

  • Μοντελοποίηση αρχιτεκτονικού σχεδίου BIM (Building Information Modelling) με εργαλείο το Revit

  • Εξειδικευμένη ροή εργασίας ΒΙΜ (Building Information Modelling) και Ανοικτό ΒΙΜ (Open), για Ομαδική συνεργασία BIM με εργαλείο το Archicad

  • Architectural Rendering in Twinmotion

  • Advanced Microsoft Excel for a Productive Workforce

  • Layout design for print and digital media with Adobe InDesign

Πιστοποιήσεις Εκπαιδευτή
Πιστοποιήσεις ΕκπαιδευτήΦορέας Πιστοποίησης
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ)ΑνΑΔ
Τρέχοντα Σεμινάρια
BIM Management - Archicad Template Creation

"Μέσω ερευνών, καθώς το BIM είναι σχετικά νέο στην Κυπριακή αγορά, έχει διαπιστωθεί έλλειψη εσωτερικής διαχείρισης BIM όπου το κύριο θεμέλιο είναι η δημιουργία ...

10/05/2024 16:00

21 ώρες (7 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Managing Design Options in Archicad

During the schematic design phase of a project Design Options are the basis of the relationship between client and company. At later stages, Design Options are ...

14/05/2024 16:00

9 ώρες (3 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Archicad Teamwork and Hotlinking

During the program, participants will develop knowledge, skills and abilities in technological collaboration tools and methods of distribution of responsibiliti...

04/06/2024 14:00

12 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Advanced List, Legend & Schedule Creation in Archicad

The program will provide participants with advanced scheduling, legend and list creation knowledge & skills as to be able to effective extract and present i...

14/06/2024 17:00

9 ώρες (3 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Προγενέστερα Σεμινάρια
Ολοκληρώθηκε
Architectural BIM Modelling in Archicad for Documentation and Scheduling

Το Building Information Modelling (BIM) είναι μια ψηφιακή αναπαράσταση φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών μιας εγκατάστασης. Χρησιμεύει ως ένας κοινός πόρ...

04/04/2024 14:00

51 ώρες (17 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Visual communication & photomanipulation with Adobe Photoshop

Αυτό το πρόγραμμα δίνει έμφαση στο σχεδιασμό, στις γνώσεις οπτικής επικοινωνίας (visual communications) και στις πρακτικές δεξιότητες του λογισμικού Adobe Photo...

06/02/2024 09:00

21 ώρες (7 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
BIM Management - Archicad Template Creation

"Μέσω ερευνών, καθώς το BIM είναι σχετικά νέο στην Κυπριακή αγορά, έχει διαπιστωθεί έλλειψη εσωτερικής διαχείρισης BIM όπου το κύριο θεμέλιο είναι η δημιουργία ...

06/12/2023 16:00

21 ώρες (7 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Point Clouds in BIM

During this seminar we will see how we can model a BIM project based on information received from Point Clouds. Point clouds are made up of a set of points loca...

30/11/2023 09:00

9 ώρες (3 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
BIM Management - Revit Template and Family Creation

"Μέσω ερευνών, καθώς το BIM είναι σχετικά νέο στην Κυπριακή αγορά, έχει διαπιστωθεί έλλειψη εσωτερικής διαχείρισης BIM όπου το κύριο θεμέλιο είναι η δημιουργία ...

28/11/2023 16:00

30 ώρες (10 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Archicad – Revit Data Exchange

Archicad and Revit are the two most used BIM tools for Architects and Engineers. For successful data exchange between fields interoperability and collaboration ...

27/11/2023 09:00

12 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Specialized BIM for MEP Systems in Revit

"Η Ευρωπαϊκή ένωση στοχεύει να έχει σαν αναγκαίο πρότυπο την χρήση BIM στα δημόσια έργα μέχρι το 2025. Με την εισαγωγή της μεθόδου ΒΙΜ βελτιώνεται η ένδο και έξ...

22/11/2023 16:00

45 ώρες (15 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Architectural BIM Modelling in Archicad for Documentation and Scheduling

Το Building Information Modelling (BIM) είναι μια ψηφιακή αναπαράσταση φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών μιας εγκατάστασης. Χρησιμεύει ως ένας κοινός πόρ...

14/11/2023 17:00

51 ώρες (16 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Advanced Visual Communication Techniques with Adobe Photoshop & Illustrator

Marketing and advertising drives a consumer economy by promoting goods and services by targeting consumers who are most likely to become buyers.  Adobe ...

14/11/2023 09:00

42 ώρες (14 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Advanced ΒΙΜ Authoring Documentation and Detailing Techniques in Archicad

"Με το BIM να εξελίσσεται καθημερινά όλο και περισσότερο, τα βιομηχανικά πρότυπα εξελίσσονται συνεχώς και απαιτούν περισσότερα από την κατασκευαστική τεκμηρίωση...

08/11/2023 09:00

15 ώρες (5 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Advanced BIM and Open BIM in Archicad for Team Collaboration

Το OPEN BIM αντιπροσωπεύει μια σύγχρονη προσέγγιση στη διεπιστημονική συνεργασία για όλα τα μέλη της βιομηχανίας AEC, με βάση την ανταλλαγή IFC και BCF μεταξύ κ...

25/10/2023 15:00

33 ώρες (11 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Advanced Architectural Photo Visualization Techniques for Renders

Renders are an indispensable tool in the field of construction. They give existing clients a three-dimensional representation of the project before the actual c...

24/10/2023 14:30

18 ώρες (6 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Archicad BIM Modelling and Documentation

Το Building Information Modelling (BIM) είναι μια ψηφιακή αναπαράσταση φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών μιας εγκατάστασης. Χρησιμεύει ως ένας κοινός πόρ...

23/10/2023 17:30

51 ώρες (17 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Managing Design Options in Archicad

During the schematic design phase of a project Design Options are the basis of the relationship between client and company. At later stages, Design Options are ...

13/10/2023 16:00

9 ώρες (3 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Revit Essential BIM (Building Information Modelling) Skills for Architects

"Για την ανέλιξη και σταδιοδρομία μιας εταιρείας στον κατασκευαστικό τομέα υπάρχει η ανάγκη της ένταξης της στην σύγχρονη τεχνολογία και μεθοδολογία BIM (Buildi...

11/10/2023 09:00

48 ώρες (16 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Advanced Word for a Collaborative Workforce

Microsoft Word is a worldwide leading word processor and document creator application. This training is necessary to increase productivity in all sectors of com...

06/10/2023 09:00

14 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
ΒΙΜx in Archicad

BIMx is a professional BIM project viewer and communication tool featuring BIMx Hyper-model, a unique technology for integrated 2D & 3D project navigat...

05/10/2023 09:00

7 ώρες (3 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Building Business Anti-Fragility Using The Agile Methodology

Business success depends on a number of constantly varying factors where the majority of the times these factors are well out of our control.  Introduci...

14/09/2023 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εξειδικευμένη Μοντελοποίηση και Τεκμηρίωση ΒΙΜ για συστήματα MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) με κοινό εργαλείο το Autodesk Revit

"Η Ευρωπαϊκή ένωση στοχεύει να έχει σαν αναγκαίο πρότυπο την χρήση BIM στα δημόσια έργα μέχρι το 2025. Με την εισαγωγή της μεθόδου ΒΙΜ βελτιώνεται η ένδο και έξ...

23/06/2023 14:00

45 ώρες (15 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εξειδικευμένη ροή εργασίας ΒΙΜ και Ανοικτό ΒΙΜ (Open), για Ομαδική Συνεργασία BIM (Team Collaboration BIM), με εργαλείο το Archicad

Το OPEN BIM αντιπροσωπεύει μια σύγχρονη προσέγγιση στη διεπιστημονική συνεργασία για όλα τα μέλη της βιομηχανίας AEC, με βάση την ανταλλαγή IFC και BCF μεταξύ κ...

15/06/2023 17:30

33 ώρες (11 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
BIM Management - Archicad Template Creation

"Μέσω ερευνών, καθώς το BIM είναι σχετικά νέο στην Κυπριακή αγορά, έχει διαπιστωθεί έλλειψη εσωτερικής διαχείρισης BIM όπου το κύριο θεμέλιο είναι η δημιουργία ...

01/06/2023 17:30

21 ώρες (7 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Revit Essential BIM (Building Information Modelling) Skills for Architects

"Για την ανέλιξη και σταδιοδρομία μιας εταιρείας στον κατασκευαστικό τομέα υπάρχει η ανάγκη της ένταξης της στην σύγχρονη τεχνολογία και μεθοδολογία BIM (Buildi...

04/05/2023 17:30

48 ώρες (16 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Archicad BIM Modelling and Documentation

Το Building Information Modelling (BIM) είναι μια ψηφιακή αναπαράσταση φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών μιας εγκατάστασης. Χρησιμεύει ως ένας κοινός πόρ...

21/04/2023 17:30

51 ώρες (17 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
BIM Management - Revit Template and Family Creation

"Μέσω ερευνών, καθώς το BIM είναι σχετικά νέο στην Κυπριακή αγορά, έχει διαπιστωθεί έλλειψη εσωτερικής διαχείρισης BIM όπου το κύριο θεμέλιο είναι η δημιουργία ...

31/03/2023 14:00

30 ώρες (10 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Advanced ΒΙΜ Authoring Documentation and Detailing Techniques in Archicad

"Με το BIM να εξελίσσεται καθημερινά όλο και περισσότερο, τα βιομηχανικά πρότυπα εξελίσσονται συνεχώς και απαιτούν περισσότερα από την κατασκευαστική τεκμηρίωση...

23/03/2023 17:30

15 ώρες (5 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Advanced Word for a Collaborative Workforce

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, για την συνεργασία τους με συναδέλφους για τη συγγραφή, αναθεώρηση,...

23/03/2023 09:00

14 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Προχωρημένες Τεχνικές Οπτικής Επικοινωνίας και Γραφιστικής Σχεδίασης με Adobe Photoshop & Adobe Illustrator

"Το μάρκετινγκ και η διαφήμιση οδηγεί μια καταναλωτική οικονομία, προωθώντας αγαθά και υπηρεσίες, στοχεύοντας τους καταναλωτές που είναι πιο πιθανό να γίνουν αγ...

16/01/2023 14:00

42 ώρες (14 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Specialized BIM and Open BIM for Team Collaboration in Archicad

Το OPEN BIM αντιπροσωπεύει μια σύγχρονη προσέγγιση στη διεπιστημονική συνεργασία για όλα τα μέλη της βιομηχανίας AEC, με βάση την ανταλλαγή IFC και BCF μεταξύ κ...

08/12/2022 17:30

33 ώρες (11 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Advanced Word for a Collaborative Workforce

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, για την συνεργασία τους με συναδέλφους για τη συγγραφή, αναθεώρηση,...

05/12/2022 14:00

14 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Archicad BIM Modelling and Documentation

Το Building Information Modelling (BIM) είναι μια ψηφιακή αναπαράσταση φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών μιας εγκατάστασης. Χρησιμεύει ως ένας κοινός πόρ...

17/11/2022 09:00

51 ώρες (17 μέρες)

Αγγλικά

Live Online