Ανάλυση Στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Πρότυπα Ελέγχου: IFRS9, IFRS15, IFRS 16, ISA 620 & ISA 210

- Λογιστικά/ Έλεγχος/ Φορολογικά - Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα

27 Σεπ 2022 08:15 18 Οκτ 2022 12:15
Ελληνικά
12 ώρες ( 3 μέρες )
Ανάλυση Στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Πρότυπα Ελέγχου: IFRS9, IFRS15, IFRS 16, ISA 620 & ISA 210

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση σε θέματα λογιστικού και ελεγκτικού περιεχομένου θεωρείται απαραίτητη για τους επαγγελματίες λογιστές και ελεγκτές  για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους όπως και προσαρμογή με τις αρχές όλων των επαγγελματικών Ελεγκτικών σωμάτων (ACCA, FCA) όπως και του ΣΕΛΚ (Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Ελεγκτών Κύπρου).

Οι ανάγκες κατάρτισης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, προέκυψαν, πέραν από τα πιο πάνω αναφερόμενα και μέσω ειδικής διαγνωστικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε  με   αποστολή ερωτηματολογίου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε εργαζομένους ελεγκτικών γραφείων. 

Επίσης θεωρήθηκε χρήσιμο, να γίνουν ατομικές συνεντεύξεις σε εργαζομένους ελεγκτικών γραφείων. Τα ευρήματα των διαγνωστικών αυτών διαδικασιών κατέδειξαν τις ελλείψεις σε αλλάγές και γνώσεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων  και Πρότυπα Ελεγχου αλλά και δεξιότητες  στην νομοθεσία  και εφαρμογή  τους  στην πράξη. Όλα αυτά οδήγησαν στη δημιουργία του παρόντος προγράμματος.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το ευρύτερο σεμινάριο αποσκοπεί στην παροχή βασικών θεωρητικών και εμπειρικών γνώσεων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων  και Πρότυπα Ελεγχου.

ΣΤΟΧΟΙ: 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων

 1. Αναγνωρίζουν τις βασικές πρόνοιες και ανάλυση του IFRS 9, 15, 16, ISA 620, ISA 210.
 2. Εξηγούν τις διαδικασίες υπολογισμός τόκου δανείου και τεστ του επιχειρηματικό μοντέλου σύμφωνα με το IFRS 9.
 3. Περιγράφουν τις διαδικασίες που απαιτούνται  και την λογιστική καταχώρηση κατά τις πρόνοιες του IFRS 9, 15 & 16.
 4. Εξηγούν την διαδικασία ετοιμασίας και υπολογισμού της καθαρής παρούσας αξίας σύμφωνα με το IFRS16.
 5. Περιγράφουν τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ετοιμασία της συμφωνίας σύμφωνα με το ISA 210 (Agreeing the terms of audit engagements).
 6. Διατυπώνουν την  νομοθεσία και πρόνοιες αλλά και την ανάλυση της ανάγκης χρήσης ειδικού από ελεγκτές (ISA 620).

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 1. Εφαρμόζουν σωστά τις  διαδικασίες και νομοθεσία με σκοπό τον σωστή λογιστική καταχώρηση και χειρισμό για τα IFRS 9, 15, 16.
 2. Διαμορφώσουν μια ορθή στρατηγική προσέγγιση κατά την ετοιμασία των συμφωνιών κάτω από το ISA 620 (Using the work of an auditor’s Expert), και ISA 210 (Agreeing the terms of audit engagements).
 3. Οργανώνουν τις εργασίες και λειτουργίες για τους πελάτες τους και την σωστή παρουσίαση στους Οικονομικούς εκλεγμένους Λογαριασμούς.
 4. Επιδεικνύουν επαρκή  γνώση της νομοθεσίας των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων  και Πρότυπα Ελεγχου.
 5. Επιλέγουν ορθή στρατηγική σύμφωνα με την ελεγκτική εταιρεία που εργάζονται.
 6. Χρησιμοποιουν ορθολογιστικά τις διαδικασίες και νομοθεσία του IFRS 9, 15, 16, ISA 620, 210.

Σε επίπεδο στάσεων

 1. Υιοθετούν όλες τις διαδικασίες και τεχνικές που απαιτούνται για την προσαρμογή σύμφωνα με τα IFRS 9, 15,16, ISA 620, 210.
 2. Συνεργάζονται με τους συνάδελφους τους σε όλη την εταιρεία να ακολουθούν την νομοθεσία και τις διαδικασίες του IFRS 9, 15,16, ISA 620, 210.
 3. Υιοθετουν τις διαδικασίες και την νομοθεσία του  IFRS 9, 15,16, ISA 620, 210  και τις εφαρμόζουν ορθολογιστικά.
 4. Παρουσιάζουν στρατηγικές  στους διευθυντές της εταιρείας τους για έγκριση


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε εργαζόμενους  ελεγκτικών και δικηγορικών γραφείων αλλά και εταιρειών όπου υπάρχουν εγκεκριμένοι λογιστές και ελεγκτές.


Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 320.00
 • € 144.00
 • € 60.80
 • € 176.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 320.00
 • € 0.00
 • € 60.80
 • € 320.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 27 Σεπ 2022

Ώρα

08:15 - 12:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Έλενα Μιχαήλ

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 04 Οκτ 2022

Ώρα

08:15 - 12:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Έλενα Μιχαήλ

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 18 Οκτ 2022

Ώρα

08:15 - 12:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Έλενα Μιχαήλ

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Ανάλυση Στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Πρότυπα Ελέγχου: IFRS9, IFRS15, IFRS 16, ISA 620 & ISA 210

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας - ΦΠΑ...

Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην ενημέρωση των συμμετεχόντων σε θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και εξειδικευμένα θέματα που συνδέονται με αυτό όπως τα πιο κ...

26/09/2022 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Ανάλυση Στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Πρότυπα Ελέγχου: IFRS9, IFRS1...

Η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση σε θέματα λογιστικού και ελεγκτικού περιεχομένου θεωρείται απαραίτητη για τους επαγγελματίες λογιστές και ελεγκτές  για την κ...

27/09/2022 08:15

12 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εργασία και Εργασιακές Σχέσεις, Μισθο...

Οι  επιχειρήσεις στην Κύπρο χρειάζονται εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό στην λειτουργία αλλά και νομοθεσία του συστήματος Mισθοδοσίας, Κοινωνικών Ασφαλί...

11/10/2022 08:15

15 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας - ΦΠΑ...

Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην ενημέρωση των συμμετεχόντων σε θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και εξειδικευμένα θέματα που συνδέονται με αυτό όπως τα πιο κ...

13/10/2022 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Κοινωνικό και Φοροτεχνικό Σύστημα της Κύπρου: ΓΕΣΥ, Κοινωνικές Ασφαλίσ...

Οι επιχειρήσεις της Κύπρου χρειάζονται καταρτισμένο προσωπικό στη λειτουργία αλλά και Νομοθεσία του συστήματος μισθοδοσίας αλλά και των παραμέτρων του ΓΕΣΥ, των...

14/10/2022 08:15

15 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Διαδρομή στο Φορολογικό Σύστημα της Κύπρου: Φόρος Εισοδήματος...

Τα τελευταία χρόνια το Φορολογικό σύστημα της Κύπρου εκσυγχρονίστηκε και βελτιώθηκε στο να προσφέρει ευελιξία, εύκολη χρήση και προσαρμογή στο  on line σύστημα ...

27/10/2022 09:00

15 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online