Υγειά και Ασφάλεια - Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων σε Αποθήκες, Κέντρα Διανομής και Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς

- Εφοδιαστική Αλυσίδα/ Εμπόριο - Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

02 Νοε 2022 08:30 09 Νοε 2022 13:00
Ελληνικά
8 ώρες ( 1 ημέρα )
Υγειά και Ασφάλεια - Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων σε Αποθήκες, Κέντρα Διανομής και Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι παθήσεις που είναι απότοκο της λανθασμένης χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων είναι το πιο διαδεδομένο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι μισές από τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις στην Ευρώπη οφείλονται σε χρόνιες παθήσεις της ράχης και της οσφυϊκής χώρας ενώ το 15% όλων των περιπτώσεων ανικανότητας για εργασία συνδέονται με οξείες κακώσεις στην ίδια περιοχή. Οι καταστάσεις αυτές δεν αποτελούν μόνο αίτιο πόνου, ανικανότητας για εργασία και οικονομικών απωλειών για τους εργαζομένους, αλλά έχουν επίσης ως συνέπεια υψηλό κόστος που επωμίζονται οι εργοδότες και η εθνική οικονομία.

Οι εργοδότες με βάση και τον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα οργανωτικά μέτρα, να εκπαιδεύουν το προσωπικό τους, να χρησιμοποιούν κατάλληλα μέσα και κυρίως κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να αποφευχθεί η ανάγκη χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων ή να μειωθούν οι κίνδυνοι που διατρέχουν οι εργοδοτούμενοί τους.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων

 • Γνωρίζουν τι προβλέπει η Κυπριακή και η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίου ( ΧΔΦ)
 • Αναγνωρίζουντους κινδύνους που απειλούν την σωματική ασφάλεια και υγεία.
 • Προβλέπουν ανάλογους κινδύνους σε νέες καταστάσεις

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 • Έχουν την ικανότητα εξήγησης τρόπων αποφυγής σχετικών κινδύνων
 • Εφαρμόζουνασφαλείς μέθοδουςΧΔΦ στην καθημερινή τους εργασία.
 • Έχουν τη δυνατότητανα κατανοούν και να εφαρμόζουνκαλές πρακτικέςκαι τεχνικές χειρισμού φορτίου.
 • Ελαχιστοποιούν την καταπόνηση από  τη ΧΔΦ ,λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα.
 • Λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μέσα ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος που διατρέχουν.
 • Μεριμνούν για την αποφυγή ή την μείωση του κινδύνου κάκωσης εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος και τις απαιτήσεις της εργασίας.
 • Εκτελούν σωστά ασκήσεις διατάσεων των μυών που επιβαρύνονται.

Σε επίπεδο στάσεων

 • Παροτρύνουν και κινητοποιούν όλο το προσωπικό έτσι ώστε να προβαίνει σε ενέργειες για αντιμετώπιση των Μυοσκελετικών Παθήσεων
 • Ευαισθητοποιηθούν ότι η άσκηση παίζει καταλυτικό ρόλο στην καλή σωματική και ψυχική υγεία.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Λειτουργοί και μέλη επιτροπών υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
 • Υπεύθυνοι αποθήκης και υπεύθυνοι κέντρων διανομής.
 • Εργαζόμενοισε αποθήκες, κέντρα διανομής, υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier) 
 • Εργαζόμενοι πού διακινούν συχνά, μικρά φορτία ή κιβώτια  .

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Κατά πρόσωπο εκπαίδευση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Υπόδυση ρόλων, Προσομοίωση, Χιονοστιβάδα, Εργασία σε ομάδες, Μελέτη περίπτωσης, Πρακτική άσκηση, Καταιγισμός ιδεών, Συζήτηση, Ερωτήσεις-απαντήσεις, Επίδειξη, Προβολή, Διάλεξη/εισήγηση)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Προβολέας διαφανειών, πίνακας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σωτήρης Μαύρος, εξωτερικός συνεργάτης


Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 85.00
 • € 68.00
 • € 16.15
 • € 17.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 85.00
 • € 0.00
 • € 16.15
 • € 85.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 02 Νοε 2022

Ώρα

08:30 - 13:00

Τοποθεσία:

ΚΕΠΑ Λευκωσία (Καλλιπόλεως)

Τετάρτη - 09 Νοε 2022

Ώρα

08:30 - 13:00

Τοποθεσία:

ΚΕΠΑ Λευκωσία (Καλλιπόλεως)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Υγειά και Ασφάλεια - Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων σε Αποθήκες, Κέντρα Διανομής και Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Διαχείριση Εργασιακού Χρόνου και Άγχους (Time and Stress Management)...

Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον η πίεση που ασκείται στους εργαζομένους με στόχο την επιτυχία και την επίτευξη των εταιρικών στόχων καθιστά τη διαχείριση εργα...

03/10/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

ΚΕΠΑ (Λεμεσός)

Πρόγραμμα Εμβάθυνσης σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: Διαχ...

Η νομική υποχρέωση του εργοδότη να εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας καθώς και να παρέχει την απαιτούμενη κατάρτιση στα στελέχη της επιχείρ...

04/10/2022 08:30

40 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Κέντρο Παραγωγικότητας Λευκωσία ΤΕΚ - Πρώην ΑΤΙ (Κων. Καβάφη)

Εφαρμογή του Κώδικα Πρακτικής και Πυροπροστασίας του Τμ. Επιθ. Εργασία...

Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για την καλή εκτέλεση του επαγγελματικού τους έργου λα...

04/10/2022 17:00

36 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Κέντρο Παραγωγικότητας Λευκωσία ΤΕΚ - Πρώην ΑΤΙ (Κων. Καβάφη)

Υγειά και Ασφάλεια - Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων σε Αποθήκες, Κέντρ...

Οι παθήσεις που είναι απότοκο της λανθασμένης χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων είναι το πιο διαδεδομένο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα κρ...

05/10/2022 08:30

8 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

ΚΕΠΑ Λευκωσία (Καλλιπόλεως)

Πρόγραμμα Εμβάθυνσης σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: Διαχ...

Η νομική υποχρέωση του εργοδότη να εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας καθώς και να παρέχει την απαιτούμενη κατάρτιση στα στελέχη της επιχείρ...

06/10/2022 08:30

40 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

ΚΕΠΑ (Λεμεσός)

Διαχείριση Νερού σε Κτήρια για τον Έλεγχο του Βακτηριδίου της Λεγεωνέλ...

Το βακτηρίδιο της λεγεωνέλλας είναι ένας από τους κινδύνους οι οποίοι εντοπίζονται σε  κτίριακές μονάδες και καλύμματα. Η νόσος των Λεγεωναρίων (ασθένεια που πρ...

19/10/2022 08:30

6 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

ΚΕΠΑ Λευκωσία (Καλλιπόλεως)

Υγειά και Ασφάλεια - Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων σε Αποθήκες, Κέντρ...

Οι παθήσεις που είναι απότοκο της λανθασμένης χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων είναι το πιο διαδεδομένο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα κρ...

02/11/2022 08:30

8 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

ΚΕΠΑ Λευκωσία (Καλλιπόλεως)

Πρόγραμμα εμβάθυνσης σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: Κατα...

Η νομική υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει την απαιτούμενη κατάρτιση στους εργοδοτούμενούς του για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και υγεία στα κατασκευ...

22/11/2022 08:30

24 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Κέντρο Παραγωγικότητας Λευκωσία ΤΕΚ - Πρώην ΑΤΙ (Κων. Καβάφη)

Πρόγραμμα εμβάθυνσης σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: Κατα...

Η νομική υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει την απαιτούμενη κατάρτιση στους εργοδοτούμενούς του για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και υγεία στα κατασκευ...

24/11/2022 08:30

24 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

ΚΕΠΑ (Λεμεσός)