Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος

- Λογιστικά/ Έλεγχος/ Φορολογικά - Μηχανολογία, Βιομηχανία & Τεχν. Επαγγέλματα

30 Σεπ 2022 09:30 30 Σεπ 2022 17:15
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ακριβής Κοστολόγηση των Βιομηχανικών Προϊόντων είναι μια προϋπόθεση για το σωστό σχεδιασμό της Εμπορικής Πολιτικής. Αν ένα Προϊόν δεν κοστολογείται με ακρίβεια, είναι προφανές ότι αυτό μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα Οικονομικά Αποτελέσματα εάν το πραγματικό Κόστος είναι μεγαλύτερο ή να χαθούν ευκαιρίες Πώλησης αν το Κόστος είναι στην πραγματικότητα μικρότερο. Με τη σωστή Κοστολόγηση, μέσω των Αναφορών «Contribution Margin» (Περιθώριο Συνεισφοράς), εντοπίζουμε τα ζημιογόνα Προϊόντα / Πελάτες, όπως και τα Προϊόντα / Πελάτες μεγαλύτερης Κερδοφορίας προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις.

Με το σεμινάριο αυτό προσφέρουμε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να κατανοήσουν πλήρως την Δομή Κόστους του Προϊόντος, καθώς και τα Εργαλεία Προϋπολογισμού και Παρακολούθησής του, που αποτελούν modules (υποσυστήματα) των Πληροφοριακών Συστημάτων των Επιχειρήσεων (ERP). Παράλληλα, παρουσιάζονται τα κριτήρια σχεδιασμού των κέντρων Κόστους, η Αποτίμηση των Αποθεμάτων και οι Αναφορές Απόκλισης Κόστους.

Οι αναφορές Κόστους ανά Προϊόν και οι Αναφορές Κόστους ανά Πελάτη που θα παρουσιασθούν, μέσω του Contribution Margin θα επιτρέπουν στη Διοίκηση να λαμβάνει αποφάσεις για το κατά πόσον κάποια Προϊόντα ή κάποιοι Πελάτες, αν δεν αλλάξει η Δομή Κόστους, επιβάλλεται να καταργηθούν.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Θα κατανοήσουν την έννοια των Κέντρων Κόστους και με κριτήρια που θα τους δοθούν, θα μπορέσουν να καθορίσουν τα Κέντρα Κόστους της εταιρείας τους.
 • Θα αντιληφθούν τις διάφορες συνιστώσες του Κόστους και ιδιαιτέρως θα εξοικειωθούν με το Σταθερό, το Μεταβλητό και το Πρότυπο Κόστος που είναι απαραίτητα για τη Σύνταξη του Προϋπολογισμού.
 • Θα μπορούν να αξιοποιήσουν τη Μεθοδολογία του Activity Based Costing και θα κατανοήσουν το γιατί η Μεθοδολογία αυτή, δίνει την ακριβή Κοστολόγηση.
 • Θα είναι σε θέση να δομήσουν ένα Σύστημα Βασικών Αναφορών και Εσωτερικών Εντολών.
 • Θα μπορούν να κτίσουν τη σωστή Δομή Κόστους Παραγωγής.
 • Θα ασκηθούν στη σωστή Αποτίμηση Αποθεμάτων.
 • Θα είναι σε θέση να αναλύουν τις αποκλίσεις μεταξύ Προϋπολογιστικών και Απολογιστικών Δεδομένων.
 • Θα χρησιμοποιήσουν κατάλληλα Εργαλεία για να εκτιμηθούν όλα τα ανωτέρω.
 • Θα μπορούν να προδιαγράψουν τις απαιτήσεις ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος ERP σε ό,τι αφορά στα Κέντρα Κόστους και ιδιαιτέρως στην Κοστολόγηση Προϊόντος.
 • Θα κτίσουν τις κατάλληλες Κοστολογικές Αναφορές, μεταξύ των οποίων τις Αναφορές για τον εντοπισμό ζημιογόνων Προϊόντων / Πελατών και αντίστοιχα Προϊόντων / Πελατών με την μεγαλύτερη Κερδοφορία, με βάση πρότυπα παραδείγματα σε Excel που θα τους δοθούν.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές Αγορών, Διευθυντές Παραγωγής, Διευθυντές Εργοστασίου, Εμπορικούς Διευθυντές, Διευθυντές Συντήρησης, Στελέχη Μηχανοργάνωσης και Οικονομικούς Διευθυντές. Λόγω των τεράστιων συνεπειών στην κερδοφορία της Επιχείρησης το Σεμινάριο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ανώτατη Διοίκηση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου «Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος»
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Εργαλείο επιμερισμού έμμεσων εξόδων
 • Πρότυπο Αναφοράς κατηγοριών Κόστους Προϊόντων σε Excel
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 420.00
 • € 119.00
 • € 79.80
 • € 301.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 420.00
 • € 0.00
 • € 79.80
 • € 420.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Παρασκευή - 30 Σεπ 2022

Ώρα

09:30 - 17:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος...

Η ακριβής Κοστολόγηση των Βιομηχανικών Προϊόντων είναι μια προϋπόθεση για το σωστό σχεδιασμό της Εμπορικής Πολιτικής. Αν ένα Προϊόν δεν κοστολογείται με ακρίβει...

30/09/2022 09:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online