Εφαρμογή του Κώδικα Πρακτικής και Πυροπροστασίας του Τμ. Επιθ. Εργασίας για Εγκαταστάσεις Υγραερίου σε Λεβητοστάσια και Μαγειρία

- Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία - Κατασκευές/ Construction - Μηχανολογία, Βιομηχανία & Τεχν. Επαγγέλματα

04 Οκτ 2022 17:00 10 Νοε 2022 20:20
Ελληνικά
36 ώρες ( 8 μέρες )
Εφαρμογή του Κώδικα Πρακτικής και Πυροπροστασίας του Τμ. Επιθ. Εργασίας για Εγκαταστάσεις Υγραερίου σε Λεβητοστάσια και Μαγειρία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για την καλή εκτέλεση του επαγγελματικού τους έργου λαμβάνοντας υπόψη την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, την τήρηση της νομοθεσίας και των κανονισμών, την υγιεινή και ασφάλεια και την ικανοποίηση του πελάτη στή κατασκευη, δοκιμή και λειτουργία μικρων εγκαταστασεων υγραεριου ώστε να λειτουργουν με ασφαλεια και οικονομια.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η σωστή και επαγγελματική προετοιμασία (βάσει του Κώδικα Πρακτικής και πυροπροστασίας του Τμήματος Επιθ. Εργασίας), θα καλύψει την ανάγκη της αγοράς, σε άρτια καταρτισμένους τεχνίτες, έτσι ώστε να:

 • Βελτιωθεί η ποιότητα και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων Υγραερίου σε λεβητοστάσια κεντρικών θερμάνσεων η μικρά μαγειρεία.
 • Αντιληφθούν οι Υδραυλικοί τις παραμέτρους και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την λειτουργία, συντήρηση, και απόδοση των εγκαταστ. Κεντρ. θέρμανσης με την χρήση του Υγραερίου.
 • Δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την απαίτηση του κώδικα πρακτικής για μικρές εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης.
 • Βοηθήσει τους συμμετέχοντες στην σωστή προετοιμασία για διενέργεια εξέτασης για Πιστοποίηση των Επαγγελματικών τους Προσόντων βάσει των σχετικών προτύπων της ΑνΑΔ ( Συστήματα θέρμανσης , ΕΠΙΠΕΔΟ-4)

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε τεχνίτες εγκαταστάσεων κεντρικών θερμάνσεων, συντηρητές μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανολόγους και οσοι ασχολούνται με την διαχείριση υγραεριου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Η υλοποίηση της κατάρτισης θα γίνει μέσω διαλέξεων (παρουσιάσεις) καί πρακτικής εξάσκησης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Πίνακας, βιντεοπροβολέας, σημειώσεις, παρουσιάσεις σε PowerPoint, εργαστήριο Εικονικής Πραγματικότητας (Simulator), μηχανολογικός εξοπλισμός, όργανα έλεγχου καυσαερίων, θερμοκρασίας, πίεσης, ροής, κλπ.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 36 ώρες Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 04/10/2022  –  10/11/2022 (5.00 –8:20 μμ). Tριάντα (20) λεπτά διάλειμμα

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 344.00
 • € 275.00
 • € 0.00
 • € 69.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 344.00
 • € 0.00
 • € 0.00
 • € 344.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 04 Οκτ 2022

Ώρα

17:00 - 20:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Δημήτρης Κίτσιος

Τοποθεσία:

Κέντρο Παραγωγικότητας Λευκωσία ΤΕΚ - Πρώην ΑΤΙ (Κων. Καβάφη)

Πέμπτη - 06 Οκτ 2022

Ώρα

17:00 - 20:20

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Δημήτρης Κίτσιος

Τοποθεσία:

Κέντρο Παραγωγικότητας Λευκωσία ΤΕΚ - Πρώην ΑΤΙ (Κων. Καβάφη)

Τρίτη - 11 Οκτ 2022

Ώρα

17:00 - 20:20

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Δημήτρης Κίτσιος

Τοποθεσία:

Κέντρο Παραγωγικότητας Λευκωσία ΤΕΚ - Πρώην ΑΤΙ (Κων. Καβάφη)

Πέμπτη - 13 Οκτ 2022

Ώρα

17:00 - 20:20

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Δημήτρης Κίτσιος

Τοποθεσία:

Κέντρο Παραγωγικότητας Λευκωσία ΤΕΚ - Πρώην ΑΤΙ (Κων. Καβάφη)

Τρίτη - 18 Οκτ 2022

Ώρα

17:00 - 20:20

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Δημήτρης Κίτσιος

Τοποθεσία:

Κέντρο Παραγωγικότητας Λευκωσία ΤΕΚ - Πρώην ΑΤΙ (Κων. Καβάφη)

Πέμπτη - 20 Οκτ 2022

Ώρα

17:00 - 20:20

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Δημήτρης Κίτσιος

Τοποθεσία:

Κέντρο Παραγωγικότητας Λευκωσία ΤΕΚ - Πρώην ΑΤΙ (Κων. Καβάφη)

Τρίτη - 25 Οκτ 2022

Ώρα

17:00 - 20:20

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Δημήτρης Κίτσιος

Τοποθεσία:

Κέντρο Παραγωγικότητας Λευκωσία ΤΕΚ - Πρώην ΑΤΙ (Κων. Καβάφη)

Πέμπτη - 27 Οκτ 2022

Ώρα

17:00 - 20:20

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Δημήτρης Κίτσιος

Τοποθεσία:

Κέντρο Παραγωγικότητας Λευκωσία ΤΕΚ - Πρώην ΑΤΙ (Κων. Καβάφη)

Τρίτη - 01 Νοε 2022

Ώρα

17:00 - 20:20

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Δημήτρης Κίτσιος

Τοποθεσία:

Κέντρο Παραγωγικότητας Λευκωσία ΤΕΚ - Πρώην ΑΤΙ (Κων. Καβάφη)

Πέμπτη - 03 Νοε 2022

Ώρα

17:00 - 20:20

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Δημήτρης Κίτσιος

Τοποθεσία:

Κέντρο Παραγωγικότητας Λευκωσία ΤΕΚ - Πρώην ΑΤΙ (Κων. Καβάφη)

Τρίτη - 08 Νοε 2022

Ώρα

17:00 - 20:20

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Δημήτρης Κίτσιος

Τοποθεσία:

Κέντρο Παραγωγικότητας Λευκωσία ΤΕΚ - Πρώην ΑΤΙ (Κων. Καβάφη)

Πέμπτη - 10 Νοε 2022

Ώρα

17:00 - 20:20

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Δημήτρης Κίτσιος

Τοποθεσία:

Κέντρο Παραγωγικότητας Λευκωσία ΤΕΚ - Πρώην ΑΤΙ (Κων. Καβάφη)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εφαρμογή του Κώδικα Πρακτικής και Πυροπροστασίας του Τμ. Επιθ. Εργασίας για Εγκαταστάσεις Υγραερίου σε Λεβητοστάσια και Μαγειρία

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Διαχείριση Εργασιακού Χρόνου και Άγχους (Time and Stress Management)...

Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον η πίεση που ασκείται στους εργαζομένους με στόχο την επιτυχία και την επίτευξη των εταιρικών στόχων καθιστά τη διαχείριση εργα...

03/10/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

ΚΕΠΑ (Λεμεσός)

Εγκατάσταση, Λειτουργία, και Ρύθμιση, Κεντρικών Συστημάτων Κλιματισμού...

Η πραγματική ανάγκη που υπάρχει στην αγορά εργασίας για αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των τεχνικών/εγκαταστατών ημικεντρικών και κεντρικών συστημάτων κλ...

03/10/2022 17:30

24 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

ΚΕΠΑ (Λάρνακα)

Πρόγραμμα Εμβάθυνσης σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: Διαχ...

Η νομική υποχρέωση του εργοδότη να εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας καθώς και να παρέχει την απαιτούμενη κατάρτιση στα στελέχη της επιχείρ...

04/10/2022 08:30

40 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Κέντρο Παραγωγικότητας Λευκωσία ΤΕΚ - Πρώην ΑΤΙ (Κων. Καβάφη)

Εφαρμογή του Κώδικα Πρακτικής και Πυροπροστασίας του Τμ. Επιθ. Εργασία...

Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για την καλή εκτέλεση του επαγγελματικού τους έργου λα...

04/10/2022 17:00

36 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Κέντρο Παραγωγικότητας Λευκωσία ΤΕΚ - Πρώην ΑΤΙ (Κων. Καβάφη)

Υγειά και Ασφάλεια - Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων σε Αποθήκες, Κέντρ...

Οι παθήσεις που είναι απότοκο της λανθασμένης χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων είναι το πιο διαδεδομένο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα κρ...

05/10/2022 08:30

8 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

ΚΕΠΑ Λευκωσία (Καλλιπόλεως)

Πρόγραμμα Εμβάθυνσης σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: Διαχ...

Η νομική υποχρέωση του εργοδότη να εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας καθώς και να παρέχει την απαιτούμενη κατάρτιση στα στελέχη της επιχείρ...

06/10/2022 08:30

40 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

ΚΕΠΑ (Λεμεσός)

Διαχείριση Νερού σε Κτήρια για τον Έλεγχο του Βακτηριδίου της Λεγεωνέλ...

Το βακτηρίδιο της λεγεωνέλλας είναι ένας από τους κινδύνους οι οποίοι εντοπίζονται σε  κτίριακές μονάδες και καλύμματα. Η νόσος των Λεγεωναρίων (ασθένεια που πρ...

19/10/2022 08:30

6 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

ΚΕΠΑ Λευκωσία (Καλλιπόλεως)

Συστήματα Κεντρικών Θερμάνσεων βάσει του ΠΕΠ, της ΑνΑΔ (Επίπεδο 4)...

Το πρόγραμμα κατάρτισης προκύπτει ως ανάγκη της βιομηχανίας, για:Την επιμόρφωση άρτια καταρτισμένων Θερμουδραυλικων, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των εγκατ...

20/10/2022 17:00

36 ώρες (12 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Κέντρο Παραγωγικότητας Λευκωσία ΤΕΚ - Πρώην ΑΤΙ (Κων. Καβάφη)

Υγειά και Ασφάλεια - Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων σε Αποθήκες, Κέντρ...

Οι παθήσεις που είναι απότοκο της λανθασμένης χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων είναι το πιο διαδεδομένο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα κρ...

02/11/2022 08:30

8 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

ΚΕΠΑ Λευκωσία (Καλλιπόλεως)

Πρόγραμμα εμβάθυνσης σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: Κατα...

Η νομική υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει την απαιτούμενη κατάρτιση στους εργοδοτούμενούς του για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και υγεία στα κατασκευ...

22/11/2022 08:30

24 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Κέντρο Παραγωγικότητας Λευκωσία ΤΕΚ - Πρώην ΑΤΙ (Κων. Καβάφη)

Πρόγραμμα εμβάθυνσης σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: Κατα...

Η νομική υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει την απαιτούμενη κατάρτιση στους εργοδοτούμενούς του για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και υγεία στα κατασκευ...

24/11/2022 08:30

24 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

ΚΕΠΑ (Λεμεσός)