AI - Εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης στο Λιανικό Εμπόριο

- Digital Marketing/ Sales/ Service - Καινοτομία/ Start Ups - Πληροφορική - Επαγγελματίες IT

11 Οκτ 2022 15:00 20 Οκτ 2022 18:45
Ελληνικά
14 ώρες ( 4 μέρες )
AI - Εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης στο Λιανικό Εμπόριο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μέσα στο παγκόσμια ασταθές οικονομικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον που ζούμε και κάτω από συνθήκες οικονομικής ύφεσης με επιπλέων απροσδόκητες προκλήσεις που επέφερε η πανδημία του Κορωνιού, η απόκτηση δεξιοτήτων, τεχνογνωσίας όπως και εφόδια παρακίνησης, για την Οργάνωση, Εφαρμογή, Διαχείριση και παρακολούθηση αναπροσαρμοσμένων μεθόδων διοίκησης και διαδικασιών ψηφιακού μετασχηματισμού με τεχνολογία αιχμής, και αξιοποίηση της τεχνικής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου είναι καθοριστική για την αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητάς της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης σε παγκόσμια κλίμακα και διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας.

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σύγχρονους και αποτελεσματικούς τρόπους λειτουργικής και οικονομικής διαχείρισης για να εξασφαλίσουμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, την καλύτερη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών μας, την βελτιστοποίηση της πελατειακής τους εμπειρίας (CX) και να πετύχουμε την αύξηση του κύκλου εργασιών/κερδοφορίας με ταυτόχρονη μείωση στα κόστη, με αντικατάσταση αναποτελεσματικών και χρονοβόρων μεθόδων με αυτοματισμούς βασισμένους σε τεχνητή νοημοσύνη.

Η αποτελεσματική εφαρμογή μιας αναβαθμισμένης στρατηγικής διοίκησης, βασισμένης στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και της με αξιοποίηση της μηχανικής μάθησης (deep learning ) σε συστήματα επιχειρηματικής ευφυίας (BI), θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις με την δυνατότητα λήψης δυναμικά στοχευμένων και ευέλικτων αποφάσεων και να εξασφαλίσει την βιωσιμότητα της εταιρίας μας.


ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα γίνεται συζήτηση και θα δίνονται παραδείγματα και πρακτικές ασκήσεις που θα βοηθήσουν στην κατανόηση των στόχων του. Oι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δικές τους ανάγκες και απόψεις και πάνω σε αυτές θα εργαστούν ομαδικά με μελέτες περίπτωσης και υπόδυση ρόλων.

Συνοπτικά, θα χρησιμοποιηθούν οι πιο κάτω τεχνικές κατάρτισης.

 • διάλεξη/εισήγηση
 • συζήτηση / Ερωτήσεις απαντήσεις
 • καταιγισμός ιδεών
 • εργασία σε ομάδες
 • μελέτη περίπτωσης
 • υπόδυση ρόλων
 • προβολή / Επίδειξη

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται στους Διευθυντές και υπεύθυνα στελέχη από όλα τα τμήματα πωλήσεων, μάρκετινγκ, πληροφορικής, εξυπηρέτησης πελατών, ανθρώπινου δυναμικού, προγραμματισμού και, παραγωγής που εμπλέκονται στην οικονομική διαχείριση και ανάπτυξη του οργανισμού τους, καθώς και σε στελέχη μικρών επιχειρήσεων που έχουν ευθύνη για την οικονομική διαχείριση και ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιεχόμενο 

1. AI Driven Digital Transformation

Τι Είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, και από τί αποτελείται

 • Περιγραφή και οφέλη εφαρμογής στο Λιανεμπόριο
 • Μετασχηματισμός βάσει της πελατειακής εμπειρίας (CX) δημιουργία αξίας για τον πελάτη
 • Μετασχηματισμός επιχειρησιακών διαδικασιών
 • Μετασχηματισμός επιχειρησιακών μοντέλων

Η Αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης AI

 • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
 • Έξυπνη μηχανική μάθηση (Deep Learning)
 • Επιχειρηματική Ευφυΐα BI (Business Intelligence)

Ανάλυση και επίδειξη Εφαρμογών τεχνολογίας αιχμής

 • AI με Ικανότητα ML(machine Learning) και DEEP LEARNING εφαρμόσιμα σε περιβάλλον φυσικών Καταστημάτων Λιανικής.
 • Συναισθηματική ανίχνευση
 • Ανίχνευση Επισκεψιμότητας
 • Ανίχνευση Επισκεψιμότητας / Η πρόληψη
 • Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
 • Αλληλεπιδράσεις πελατών
 • Επικοινωνιακά εργαλεία AI


2. Μετασχηματισμός επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Management) 

▪ Διαχείριση Ανάλυση διαδικασιών με την εφαρμογή μοντέλων LEAN SIX SIGMA σε συνδυασμό.

▪ Καταγραφή Μέτρηση και Βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών και αναπροσαρμογή των με τον Συνδυασμό των αρχών των συστημάτων 

Α LEAN = ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

(Ταχύτητα, Απλότητα, Καλύτερα αποτελέσματα με λιγότερα βήματα) περιορισμός καθυστερήσεων, λαθών και σπατάλης

Β. Six Sigma = ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

(Αποτελέσματα με προβλέψιμες αποκλίσεις)

επικοινωνίας και σχόλια

Κατάστημα LEAN (LEAN OUTLET)

Δημιουργία ενός περιβάλλοντος Lean Six Sigma και στην επίτευξη στόχων γύρω από:

 1. Μειωμένη Σπατάλη
 2. Βελτιωμένη απόδοση
 3. Αυξημένη αξία για τον πελάτη
 4. Μέθοδοι ( Pull, One piece Flow, Takt, Zero Defects)
 5. DMAIC (Μέτρηση, Ανάλυση, Βελτίωση Έλεγχος.)
 6. Καταγραφή πίνακα αξιών ροής me εφαρμογή εργαλείων AI (VALUE STRΕΑM MAPS)


3. Μετασχηματισμός επιχειρησιακών μοντέλων

To Επιχειρηματικό Μοντέλο (Business Model) περιγράφει το πώς ένας οργανισμός θα δημιουργήσει, θα διανέμει και θα αποκτήσει αξία.

 • Καθορίζει τη βιωσιμότητα του οργανισμού.
 • Επικεντρώνεται στο συντονισμό των εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών ώστε να είναι εφικτό να καθοριστούν οι τρόποι με τους οποίους ο οργανισμός αλληλοεπιδρά με τους εταίρους του, τα κανάλια διανομής και τους πελάτες του.


4. Business Intelligence και οι δείκτες KPI

Οι πέντε λόγοι που κάνουν το BI σημαντικό (Αύξηση παραγωγικότητας)

 • Boost productivity (Πρόσβαση σε Πληροφόρηση)
 • Access to better info (Αποτελεσματικές Αποφάσεις)
 • Competent decision making (Στοχευμένα αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο)
 • Results closer to established SMART goals (Γρήγορη απόσβεση) ROI


5. Στρατηγικός προγραμματισμός 

(Το νέο μας LEAN κατάστημα) βάση των αξιών των δικών μας πελατών

 • Οργάνωση ενός αναβαθμισμένου επιχειρηματικού και εξατομικευμένου μοντέλου
 • Ανάπτυξη Νέων βασικών επιχειρησιακών Διαδικασιών Κορμού.
 • Καταγραφή νέων στόχων και δράσεων υλοποίησης, βάση των νέων Αλλαγών. με πρότυπο LEAN SIX SIGMA
 • και με ενσωμάτωση εφαρμόσιμων τεχνολογικών εργαλείων . και μεθοδολογιών. ΑΙ και BI


Εκπαιδευτής

Χριστόφορος Λαζαρίδης (Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής & Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Eμπειρογνώμονας Eπιχειρησιακών Συστημάτων)

Ο Χριστόφορος Λαζαρίδης είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Πανεπιστημίου UB (University of Bridgeport) είναι Εμπειρογνώμονας επαγγελματικών συστημάτων και ερευνητής του διεθνή οργανισμού EUREKA. Η εφαρμοσμένη πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία τον καθιστούν ειδικό στον εντοπισμό την ανάλυση και την επίλυση σύνθετων επιχειρηματικών προβλημάτων με σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμόσιμων στρατηγικών λύσεων από την ιδέα μέχρι την ολοκλήρωση. Στα 30+ χρόνια εμπειρίας έχει αποκτήσει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο ολοκληρωμένων επιτυχών λύσεων σε διεθνούς φήμης εταιρίες και οργανισμούς.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1530.00
 • € 1530.00
 • € 290.70
 • € 0.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1530.00
 • € 0.00
 • € 290.70
 • € 1530.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 11 Οκτ 2022

Ώρα

15:00 - 18:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 13 Οκτ 2022

Ώρα

15:00 - 18:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 18 Οκτ 2022

Ώρα

15:00 - 18:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 20 Οκτ 2022

Ώρα

15:00 - 18:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : AI - Εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης στο Λιανικό Εμπόριο

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
AI - Εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης στο Λιανικό Εμπόριο...

Μέσα στο παγκόσμια ασταθές οικονομικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον που ζούμε και κάτω από συνθήκες οικονομικής ύφεσης με επιπλέων απροσδόκητες προκλήσεις που επ...

11/10/2022 15:00

14 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Αύξηση Παραγωγικότητας σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με Εφαρμογή Τεχνητ...

Μέσα στο παγκόσμια ασταθές οικονομικό και παγκόσμια ανταγωνιστικό περιβάλλον που ζούμε και κάτω από συνθήκες οικονομικής ύφεσης με επιπλέον απροσδόκητες προκλήσ...

06/12/2022 15:00

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

C.N.G Infosystems (Λευκωσία)