Ανάπτυξη Δεξιοτήτων σχετικά με την Κράτηση και Προσωποκράτηση.

- Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

23 Ιουν 2022 17:00 30 Ιουν 2022 20:00
Ελληνικά
6 ώρες ( 2 μέρες )
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων σχετικά με την Κράτηση και Προσωποκράτηση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Κυπριακό Νομικό σύστημα, παρέχει πολύ ικανοποιητική νομική προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου κατά τη σύλληψη και κράτηση του. Η αποτελεσματικότητα όμως της προστασίας αυτής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, από τη σωστή χρήση των παρεχομένων δικαιωμάτων και διαδικασιών από τα άτομα αυτά ή τους δικηγόρους που τα εκπροσωπούν. Κατά συνέπεια η γνώση και κατανόηση των κανόνων και αρχών που διέπουν τα θέματα της σύλληψης και κράτησης ατόμου, είναι κεφαλαιώδους σημασίας στην προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Μετά από παρακολούθηση των τάσεων στο ποινικό δίκαιο και τις διαδικασίες ποινικής δικονομίας της Κύπρου, προκύπτει η ανάγκη κατάρτισης των δικηγόρων σχετικά με την ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων χειρισμού αιτήσεων κράτησης υπόπτου και προσωποκράτησης κατηγορούμενου. Η πρακτική του ποινικού δικαίου καλύπτει το νόμο, τους κανόνες, τις πρακτικές διαδικασίες που εφαρμόζονται σε ποινικές υποθέσεις. Το επίκεντρο του προγράμματος είναι το πώς οι συμμετέχοντες θα συμβουλεύουν τους πελάτες τους πριν και μετά την αίτηση για προσωποκράτηση και να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικά με την όλη διαδικασία και πως να χειρίζονται την διαδικασία αυτή.

Tο πρόγραμμα δεν στοχεύει να διδάξει τις διατάξεις του νόμου αλλά είναι ένα πρακτικό πρόγραμμα που θα βοηθήσει τους καταρτιζόμενους να χειρίζονται πιο αποτελεσματικά τις διαδικασίες προσωποκράτησης και κράτησης που θα τους αναθέτουν οι εργοδότες τους. Ο χειρισμός ποινικών υποθέσεων απαιτεί πολύ ανεπτυγμένες δεξιότητες ανάλυσης και κρίσης, είτε ενεργεί ο δικηγόρος ως εισαγγελέας ή δικηγόρος υπεράσπισης. Ως εκ τούτου προκύπτει η ανάγκη κατάρτισης – ανάγκη που έχει διαφανεί μετά από συνεντεύξεις εργοδοτών δικηγορικών γραφείων που χειρίζονται ποινικές υποθέσεις

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Εγγεγραμμένους δικηγόρους με άδεια άσκησης του επαγγέλματος (από νεοεισερχόμενους στο επάγγελμα μέχρι έμπειρους), Ασκούμενους δικηγόρους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο ασκούμενων δικηγόρων, Δικηγόροι/νομικοί σύμβουλοι του δημόσιου τομέα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Course Content

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Κράτηση υπόπτου πρακτική και δεξιότητες δικηγόρου

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Προσαγωγή Κατηγορουμένου


Μεθοδολογία Μάθησης

Σύγχρονη εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση μέσω Zoom. Αυτή η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να προβαίνει σε συνεχή εκτίμηση της δεκτικότητας των εκπαιδευόμενων και να αναπροσαρμόζεται συνεχώς και ανάλογα. Στην διάρκεια της εκπαίδευσης θα αναπτυχθούν τεχνικές που αρμόζουν και υποβοηθούν το αντικείμενο εκπαίδευσης. Η διάλεξη αλλά και η ανά τακτά διαστήματα πρόκληση συζήτησης αποτελούν τον κύριο πυλώνα των τεχνικών κατάρτισης στο πρόγραμμα αυτό. Επιπρόσθετα μικρές προβολές και επιδείξεις από τον εκπαιδευτή σε κατάλληλα σημεία θα αφυπνίζουν και διατηρούν τους καταρτιζόμενους σε μαθησιακή εγρήγορση.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

  • € 200.00
  • € 102.00
  • € 38.00
  • € 98.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

  • € 200.00
  • € 0.00
  • € 38.00
  • € 200.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη - 23 Ιουν 2022

Ώρα

17:00 - 20:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Δημήτρης Λοχίας

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 30 Ιουν 2022

Ώρα

17:00 - 20:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Δημήτρης Λοχίας

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Ανάπτυξη Δεξιοτήτων σχετικά με την Κράτηση και Προσωποκράτηση.

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων σχετικά με την Κράτηση και Προσωποκράτηση....

Το Κυπριακό Νομικό σύστημα, παρέχει πολύ ικανοποιητική νομική προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου κατά τη σύλληψη και κράτηση του. Η αποτελεσματικ...

05/10/2022 17:00

6 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Πιστοποιητικό Δικηγορικών Υπαλλήλων: Διαδικασίες και Πρακτική...

Σύμφωνα με το Νόμο Ν.6/1965, εισήχθηκε στον δικηγορικό τομέα η έννοια του Δικηγορικού υπαλλήλου και της ανάγκης εργοδότησης τους σε δικηγορικά γραφεία. Ο όρος «...

05/10/2022 17:00

63 ώρες (31 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Δεξιότητες Χειρισμού Ποινικών Υποθέσεων από Σύλληψη μέχρι Έφεση...

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δυο κύκλων των 45ωρων διαδικτυακών σεμιναρίων για την ποινική διαδικασία στην Κύπρο στην αρχική τιμή των €1.300, το ELTRC αποφάσ...

05/10/2022 17:00

18 ώρες (6 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

The Greek Legal Language Course...

This course is available to those who have a basic grasp of the Greek language but are not satisfied with learning basic conversational Greek. Over the years, m...

06/10/2022 17:00

18 ώρες (12 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

The Liabilities of Secretaries, UBOs and Directors...

Following the trends in the Cyprus legal sector, the need arises for the training of lawyers and corporate administrators who have limited knowledge and skills ...

10/10/2022 17:00

12 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Drafting and Advising Clients on Shareholders' Agreements (CPDs Availa...

To make an informed decision-making in the private equity markets, you need to know how to be protected, through managing risks and obtain a well-drafted shareh...

17/10/2022 17:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Προετοιμασία για τις Εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου...

Η περίοδος για την προετοιμασία για τις εξετάσεις που ορίζει το Νομικό Συμβούλιο για εγγραφή στο Μητρώο των Δικηγόρων, είναι μια δύσκολη και άκρως απαιτητική πε...

01/11/2022 17:00

60 ώρες (30 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Πρακτική Εφαρμογή της Δίκης εντός Δίκης...

Η σύντομη διαδικασία της «Δίκης εντός Δίκης» είναι απαραίτητη για την διακρίβωση της αλήθειας. Η πρακτική της Δίκης εντός δίκης καλύπτει το νόμο, τους κανόνες, ...

15/11/2022 17:00

6 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Introduction to Cyprus Companies Law & Practice...

Corporate Law is one of the most sought out specialisations of law in Cyprus. The number of candidates who prefer to pursue corporate law (either as a lawyer or...

21/11/2022 16:00

40 ώρες (20 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Bar Association exams - Preparation for non-native greek speakers...

The Cyprus Bar Exam Preparation Course for Non-native Greek Speakers is the only course in Cyprus specializing in helping non-native Greek speakers pass the Cyp...

24/11/2022 16:00

60 ώρες (11 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Managing and Resolving Shareholder Disputes...

With so many high-profile cases currently pending in the courts, it is anticipated that more and more shareholder suits are on their way to court.Law firms and ...

28/11/2022 17:00

9 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Πρακτική Διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού...

Ο ελεύθερος ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά αποτελεί στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θέσπιση του Περί Προστασίας Ανταγωνισμού Νόμου του 2022 στην Κύπρο...

13/12/2022 17:00

10 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online