Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με έμφαση στο LIFE

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Χρηματοοικ. Ασφαλιστικά Τραπεζικά

28 Ιουν 2022 09:30 29 Ιουν 2022 13:45
Ελληνικά
8 ώρες ( 2 μέρες )
Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με έμφαση στο LIFE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες, ώστε να διαχειριστούν αποτελεσματικά, ποιοτικά & αξιόπιστα εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και ιδιαίτερα έργα που έχουν λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα LIFE.

Πέραν των γενικών σημείων που χρήζουν προσοχή, δίδεται έμφαση στα σημεία που δημιουργούν προβλήματα στην απορρόφηση δαπανών καθώς και στα σημεία που εξασφαλίζουν την πλήρη επιλεξιμότητα των δαπανών που πραγματοποιούνται. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την απαιτούμενη δημιουργία & οργάνωση αρχείων, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως σε κάθε Έλεγχο είτε των αρμόδιων «monitors», είτε της Ε.Ε. και να οργανώνουν ένα αποτελεσματικό γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για έναν Οργανισμό.

Τέλος, γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση με απλά παραδείγματα σχετικών εγκεκριμένων Έργων LIFE και αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην πράξη, καθώς και στις προσφορότερες τεχνικές πρόληψης και επίλυσής τους.

Στο Σεμινάριο λαμβάνονται υπ' όψιν και οι επικαιροποιημένες Απαιτήσεις των πλέον πρόσφατων Προσκλήσεων υποβολής Έργων προς χρηματοδότηση μέσω της Ε.Ε.

Επίσης, εάν είναι επιθυμητό από τους συμμετέχοντες, μπορεί να γίνει σύγκριση με άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, όπως Η2021-27 ή URBACT.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επί 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν:


 • Να εξοικειωθούν στη Διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων & ιδιαίτερα Έργων χρηματοδοτούμενων από το Πρόγραμμα LIFE
 • Να αξιοποιήσουν Εργαλεία Project Management για την Οικονομική Διαχείριση, αλλά και τη Διαχείριση των Έργων που εκτελούνται στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Να οργανωθούν για την απορρόφηση του Προϋπολογισμού τους για την κάθε Δράση και τον κάθε Συμμετέχοντα καθώς και για κάθε κατηγορία Κόστους
 • Να οργανώσουν την ομάδα τους & τη συνεργασία με τους Εταίρους

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη, Οικονομικούς Διευθυντές, Υπεύθυνους Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Έργων, Συμβούλους Επιχειρήσεων και φυσικά πρόσωπα που ήδη δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν είτε στην σύνταξη Προτάσεων είτε στη Διαχείριση και Υλοποίηση εγκεκριμένων Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Παρουσίαση του σεμιναρίου”Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων” σε ηλεκτρονική μορφή
 • Σημειώσεις του σεμιναρίου
 • Εφαρμογές σε Excel για Προγραμματισμό, Προϋπολογισμό, Cash Flow και Παρακολούθηση Έργων
 • Ένα έτος δωρεάν υποστήριξη σε θέματα του σεμιναρίου


Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Παρουσίαση του σεμιναρίου”Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων” σε ηλεκτρονική μορφή
 • Σημειώσεις του σεμιναρίου
 • Εφαρμογές σε Excel για Προγραμματισμό, Προϋπολογισμό, Cash Flow και Παρακολούθηση Έργων
 • Ένα έτος δωρεάν υποστήριξη σε θέματα του σεμιναρίου


Εκπαιδεύτρια: Λήδα Αμπατζή

M.Sc. in Economics, Queen Mary College, University of London με πλέον των 20 ετών εμπειρία τόσο στην υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση όσο και στη Διαχείριση Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων. Έχει παρουσιάσει πλήθος σεμιναρίων σχετικών με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και διαθέτει σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία στη Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Επίσης έχει διαχειριστεί - υποβάλλει σημαντικό αριθμό έργων των προγραμμάτων TACIS, URBACT, Interreg IVC, SEE, LIFE, HORIZON 2020, στα οποία έχουν συμμετάσχει φορείς όπως Τράπεζες, το ΕΜΠ, ΟΤΑ, Αναπτυξιακές Εταιρείες & συναφείς Οργανισμοί, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα και μεγάλες Ιδιωτικές Επιχειρήσεις της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Η εμπειρία της από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο σε συνδυασμό με την εμπειρία της στα Ευρωπαϊκά Έργα καθώς και η δικτύωσή της τόσο με τις Βρυξέλλες όσο και με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθιστούν το σεμινάριο αυτό, ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 400.00
 • € 136.00
 • € 76.00
 • € 264.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 400.00
 • € 0.00
 • € 76.00
 • € 400.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 28 Ιουν 2022

Ώρα

09:30 - 13:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 29 Ιουν 2022

Ώρα

09:30 - 13:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με έμφαση στο LIFE