ONLINE COURSE - Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών μέσα από το Τμήμα Οροφοκομίας στον Ξενοδοχειακό Τομέα

- Τουρισμός/ Ξενοδοχεία/ Τρόφιμα - Πιστοποιήσεις/ Προσόντα/ Άδειες

28 Νοε 2020 08:00 19 Δεκ 2020 10:00
Ελληνικά
8 ώρες ( 4 μέρες )
ONLINE COURSE - Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών μέσα από το Τμήμα Οροφοκομίας στον Ξενοδοχειακό Τομέα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Ποιοτική Εξυπηρέτηση πελατών αποτελεί εσωτερικό και αναπόσπαστο τμήμα των διαδικασιών σε κάθε ξενοδοχειακή μονάδα. Για να υπάρχουν Αφοσιωμένοι πελάτες, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να βελτιώνεται η Ολική Εμπειρία τους παρέχοντας τους Εξαιρετική και Ποιοτική Εξυπηρέτηση. Κύριος στόχος στην ικανοποίηση και αφοσίωση των πελατών είναι η ξενοδοχειακή μονάδα να καταφέρει να ξεπεράσει  τις Προσδοκίες τους. Η Κατανόηση του πελάτη και των Προσδοκιών του είναι το βασικό βήμα για την ικανοποίηση του. Η έρευνα των προσδοκιών του πελάτη είναι μια ολόκληρη επιστήμη και περιλαμβάνει το μάρκετινγκ, τη διαχείριση ποιότητας, τη διαχείριση παραπόνων κ.ά.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σκοπός του εν λόγω προγράμματος κατάρτισης  είναι η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους υπαλλήλους του Τμήματος Οροφοκομίας στον Ξενοδοχειακό τομέα όπου θα έχουν ως αποτέλεσμα την προσφορά Ποιοτικής Εξυπηρέτησης Υπηρεσιών προς τους πελάτες σε σχέση με τις αρμόδιες υπηρεσίες στο τμήμα Οροφοκομίας, ένα τμήμα ιδιαίτερα απαιτητικό στον Ξενοδοχειακό τομέα.      

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το εν λόγω πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε όλους τους υπαλλήλους του Τμήματος Οροφοκομίας στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία (Επόπτες / Προϊστάμενους ορόφων και κοινόχρηστων χώρων, καμαριέρες, καθαρίστριες, και λοιποί υπάλληλοι στο τμήμα Οροφοκομίας).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Με την ολοκλήρωση του εν λόγω προγράμματος κατάρτισης οι συμμετέχοντες θα:                         μπορούν να αντιλαμβάνονται καλύτερα τις ανάγκες των πελατών τους.
 • γνωρίζουν και θα μπορούν να εφαρμόζουν τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνεται η ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών αλλά και η σωστή διαχείριση των παραπόνων στο τμήμα τους.
 • έχουν βελτιώσει την επαγγελματική εμφάνιση τους σε σχέση με υπηρεσίες που προσφέρουν στους πελάτες της Ξενοδοχειακής μονάδας που εργάζονται.
 • να εφαρμόζουν ορθά τις πρακτικές επαγγελματικής συμπεριφοράς και  επικοινωνίας απέναντι στον πελάτη.
 • βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρουν στο τμήμα τους.                                     


Η μέθοδος κατάρτισης που θα χρησιμοποιηθεί είναι:

Κατά πρόσωπο εκπαίδευση: Η μέθοδος αυτή επιτρέπει στον εκπαιδευτή να επιτύχει τους στόχους του καλύτερα γιατί γίνεται άμεσα συζήτηση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων αλλά και των εκπαιδευομένων μεταξύ τους.

Οι τεχνικές κατάρτισης που θα χρησιμοποιηθούν είναι: 

Διάλεξη / Εισήγηση: Διάλεξη και προβολή/παρουσίαση του θέματος από τον εκπαιδευτή. 

Καταιγισμός ιδεών, Ερωτο-απαντήσεις και Συζήτηση: Θα εφαρμοστεί διάλογος με τη  μέθοδο των ερωτοαπαντήσεων και του καταιγισμού ιδεών προς τους εκπαιδευόμενους και θα προκαλούνται και οι ίδιοι να εκφράσουν πιθανές τους απορίες μέσα από συζήτηση.

Εργασία σε ομάδες: Ο εκπαιδευτής καλεί τους συμμετέχοντες να εργαστούν σε ομάδες για την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων πελατών στο τμήμα Οροφοκομίας στον Ξενοδοχειακό τομέα.


Πιστοποίηση της κατάρτισης:

Με τη λήξη του προγράμματος θα απονεμηθεί “Βεβαίωση Παρακολούθησης” της ABI Career Builders CY.


Εκπαιδεύτρια

Η Ιωάννα Γιαννακού είναι απόφοιτος του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (Higher Hotel Institute Cyprus), στο κλάδο Διοίκησης Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Μονάδων. Ακολούθως, έχει αποκτήσει Πτυχίο στη  Διοίκηση Επιχειρήσεων (BA in General Bussiness) στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (European University Cyprus). Έπειτα, προχώρησε στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (Mediterranean Ιnstitute Μanagement).   

Έχει παρακολουθήσει σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια όπου είχε την ευκαιρία να έχει μια πολύπλευρη άποψη τόσο του εργασιακού της αντικειμένου όσο και της διδακτικής της εμπειρίας, όπως: Εφαρμογή Επιχειρηματικού πλάνου, Στρατηγικά εργαλεία για διευθυντικά στελέχη ΜΜΕ για λήψη στρατηγικών αποφάσεων, Μάρκετινγκ και Τεχνικές Πωλήσεων, Στρατηγική Εργαλεία για Διευθυντικά στελέχη ΜΜΕ για λήψη στρατηγικών αποφάσεων, Χάραξη και υλοποίηση στρατηγικών ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Οικονομική διαχείριση ΜΜΕ επιχειρήσεων,  Εργαστήρι Κοινωνικής Καινοτομίας, Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών ενηλίκων, Διαχείριση Συγκρούσεων στο χώρο εργασίας, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Προβολή της τουριστικής υποδομής της Κύπρου, Παροχή υπηρεσιών πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού και περιηγητικού τουρισμού σε αγροτουριστικά καταλύματα, Networking Skills/Διαδικτυακές Ικανότητες κ.ά

Έχει εργαστεί αρχικά σε Κέντρο Ερευνών και έπειτα στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, και συγκεκριμένα στο Τμήμα Υποδοχής και Οροφοκομίας, στο Τμήμα Λογιστηρίου και στο Τμήμα Διεύθυνσης αξιόλογων Ξενοδοχειακών και Αγροτουριστικών Μονάδων.Σήμερα, εργάζεται στην PMP Business Angels Ltd ως Διαχειριστής Έργων (Project Manager). Διαχειρίζεται Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα επιχορηγήσεων προς νέους και επιχειρήσεις, ασχολείται με τον επιχειρηματικό προγραμματισμό και ανάπτυξη επιχειρήσεων  (εκπόνηση επιχειρηματικών και τεχνοοικονομικών μελετών) και την διεξαγωγή επιχειρηματικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων προς νέους, ενήλικες και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, είναι εξωτερικός εκπαιδευτής της σχολής Ξενοδοχειακών σπουδών στο θέμα Οροφοκομίας στην Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου,  μεταδίδει τις γνώσεις της σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων σε  βραδινά κέντρα επιμόρφωσης ενηλίκων και είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Αρχή Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (Αρ. Πιστοποιητικού Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑνΑΔ: ΣΕΠ002575).

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 160.00
 • € 128.00
 • € 0.00
 • € 32.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 160.00
 • € 0.00
 • € 0.00
 • € 160.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σάββατο - 28 Νοε 2020

Ώρα

08:00 - 10:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Ιωάννα Γιαννακού

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Σάββατο - 05 Δεκ 2020

Ώρα

08:00 - 10:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Ιωάννα Γιαννακού

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Σάββατο - 12 Δεκ 2020

Ώρα

08:00 - 10:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Ιωάννα Γιαννακού

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Σάββατο - 19 Δεκ 2020

Ώρα

08:00 - 10:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Ιωάννα Γιαννακού

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : ONLINE COURSE - Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών μέσα από το Τμήμα Οροφοκομίας στον Ξενοδοχειακό Τομέα